Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Paterns 10 ani odimm

PFA logo orizont

CONCURS DE GRANTURI !!!  

 

ODIMM lansează Concursul de granturi pentru femeile antreprenoare
                                                                                     

Pentru a vă înregistra la Concurs, accesați: 

       
Formular de înregistrare


 

Perioada de aplicare: 16 octombrie - 30 noiembrie 2017

 

Paterns 10 ani odimm josPaterns 10 ani odimm jos

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
DSC 00471111 editedОрганизация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) подписала сегодня, 4 июля, 2017 года, контракты с Торгово-промышленной палатой РМ и Общественной организацией «Ассоциация содействия развитию предпринимательства» по предоставлению услуг по обучению основам предпринимательства для женщин-предпринимателей в Республике Молдова. Курсы будут организованы в рамках «Академии бизнеса для женщин» („Business Academy for Women” , BAW).
 
Более 300 женщин-предпринимателей были отобраны для учебного компонента данного проекта. Они были разделены по географическому признаку на 6 групп, в том числе АТО Гагаузия и восточные районы Молдовы. Впоследствии, по заключению договора, будет выбрана и тренинговая компания и для приднестровского региона.
 
Поддержка организаций, отобранных через процедуру государственных закупок, проведенную ODIMM, будет способствовать развитию предпринимательства среди женщин в Молдове. Обучение будет проходить по модульной программе и охватит современные бизнес-технологии в сферах маркетинга, менеджмента и международных экономических отношений. Продолжительность курса составляет шесть дней по 8 академических часов в день.DSC 06731111 edited
 
Проект «Бизнес-Академия для женщин» направлен на содействие развитию социально-экономических прав и возможностей женщин, в том числе в сельской местности, сокращение гендерного неравенства и расширение их доступа к финансовым ресурсам, услугам, технологическим инновациям и возможностям для развития. В Проекте будет задействовано около 300 женщин-предпринимателей, которые пройдут обучение, как оптимизировать свои бизнесс-модели и сориентировать свои компании на экспорт. В конце обучения будет отобрано 10 женщин предпринимателей, которые получат гранты в размере 6000 евро каждая для реализации проектов.
19399591 1490977870940909 352219917155339583 nIMM-urile din Republica Moldova se pot înscrie, începând din 1 iulie 2017, la Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VIII-a. Concursul a fost inițiat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) pentru antreprenorii care pe parcursul anului 2016 s-au implicat în mod voluntar în activităţi de responsabilitate socială corporativă.
 
Participanții vor putea aplica pentru următoarele nominalizări: 
 
Grija faţă de angajaţi;
Grija față de piață;
Protecţia mediului înconjurător;
Integrarea socială și sprijinul acordat comunităţii.
 
PREMIUL MARE va fi oferit pentru realizarea acţiunilor importante în mai multe domenii de responsabilitate social-corporativă. 
 
Participanţii la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții: 
 
să se încadreze în categoria IMM;
să desfășoare activitate economică mai mult de 1 an;
să fie rezident al Republicii Moldova;
să fi realizat cel puţin una dintre activităţile de responsabilitate socială corporativă;
să depună formularul completat.
 
Concursul va fi evaluat de o comisie de experţi, în baza formularelor de aplicare, care urmează să fie îndeplinite de către participanți. Setul de documente urmează să fie depuse de către solicitanţi prin intermediul serviciilor poștale sau personal la sediul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) (str. Serghei Lazo 48, oficiu 311, Chișinău, R. Moldova), ÎN PLIC SIGILAT, până pe data de 20 septembrie 2017, cu menţiunea „Concurs RSC”. 
 
Documentele necesare pentru aplicare la concurs:
 
Premierea finală a câștigătorilor va avea loc în cadrul Conferinţei Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în data de 6 octombrie 2017. Premiile vor fi acordate de partenerii oficiali ai concursului.
 
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la numărul de telefon (022) 29-57-41
DSC 0404 edited1Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) prin proiectul ”Business Academy for Women” a demarat cursurile de instruire antreprenorială pentru formatorii organizațiilor de suport din Republica Moldova. 
 
În perioada 28 iunie - 1 iulie, 24 de traineri din cadrul  organizațiilor de suport în afaceri din toate regiunile țării, inclusiv regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia beneficiază de o sesiune de instruire cu tema „Componentele măiestriei unui trainer”. Organizațiile de suport, selectate în urma unei achiziții publice organizate de ODIMM, vor contribui, ulterior, la promovarea dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul femeilor din Moldova.
 
Olga Colesnicov, trainer în afaceri, a declarat la deschiderea cursurilor că participanții vor fi familiarizați cu aspectele teoretice și practice ale pregătirii și desfăşurării programelor de instruire în teritoriu, prin prisma obiectivelor proiectului „Business Academy for Women”. Formatorii vor trebui să țină cont de tendințele business-ului contemporan  și schimbările care se produc în continuu în economie. 
 
Instruirile sunt organizate în baza a 3 module, în domeniile marketing-ului contemporan, managementului și relațiilor economice internaționale. Trainerii -participanți la aceste cursuri de instruire  vor primi certificate de participare din partea ODIMM, iar ulterior acestea vor desfășura sesiunile de instruire pentru beneficiarele proiectului „ Business Academy for Women”.DSC 0407 edited1
 
Proiectul „Business Academy for Women”, lansat în luna martie curent, este finanțat de către Uniunea Europeană și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business (ICAWB).
 
Obiectivul general al Proiectului constă în promovarea abilitării economice și sociale a femeilor, inclusiv și a celor din regiunile rurale, prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare. În cadrul proiectului vor fi antrenate circa 300 de femei antreprenori, care vor fi instruite cum să-și eficientizeze modelul de business şi să își orienteze companiile pe care le gestionează către export. La finele instruirii, vor fi selectate 10 femei antreprenori  care vor beneficia de granturi a câte 6 mii euro pentru implementarea  proiectelor.DSC 0409 edited1
DSC 0404 edited1Организация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в рамках проекта «Академия Бизнеса для женщин» (”Business Academy for Women”)  начала учебные курсы для бизнесс-тренеров организаций поддержки в Молдове.
 
В период 28 июня-1 июля 24 преподавателя из организаций поддержки бизнеса во всех регионов республики и включительно в приднестровском регионе и АТО Гагаузия пройдут обучение по теме «Компоненты мастерства тренера». Такая помощь организациям, отобранным ODIMM на конкурсной основе, будет содействовать дальнейшему развитию предпринимательства среди женщин в Молдове.
 
Бизнесc-коуч Ольга Колесников, открывая курсы, отметила, что участники будут ознакомлены с теоретическими и практическими аспектами подготовки и проведения учебных программ на местах через призму целей проекта ”Business Academy for Women”. Тренеры должны учитывать тенденции развития бизнеса и изменения, непрерывно происходящие в экономике.
 
Тренинги организованы на базе трёх модулей: современного маркетинга, менеджмента и международных экономических отношений. Преподаватели – участники и участницы этих учебных курсов, получят сертификаты ODIMM, а затем будут проводить тренинги для бенефициаров проекта „ Business Academy for Women”.DSC 0407 edited1
 
«Академия бизнеса для женщин», запущенная в марте, финансируется Европейским Союзом и администрируется Организацией по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) в партнёрстве с Международным центром по продвижению женщин в бизнес (ICAWB).
 
Главная цель данного проекта заключается в содействии экономическому и социальному расширению прав и возможностей женщин, в том числе в сельской местности, сокращению гендерного неравенства и расширению доступа к финансовым ресурсам, услугам, технологическим инновациям и возможностям для развития. В проекте будут участвовать около 300 женщин-предпринимателей, которые пройдут обучение, как оптимизировать модели своих бизнесов и сориентировать усилия своих компаний для выхода на экспорт. В конце обучения будут отобраны 10 женщин предпринимателей, которые получат гранты в размере 6000 евро каждая для реализации своих проектов.DSC 0409 edited1
Luni, 26 Iunie 2017 08:59

ODIMM lansează un concurs pentru ziariști

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victor Tocan
19478191 10209880734314267 709368035 nOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii lansează Concursul „Promovarea antreprenoriatului și a Programelor ODIMM” pentru a premia jurnaliștii interesați de tematica antreprenoriatului din Republica Moldova.
 
La concurs pot participa toți ziariștii din audiovizual, presa scrisă sau online care au realizat subiecte despre activitatea ODIMM, despre Programele gestionate de ODIMM și informații despre beneficiarii programelor ODIMM. 
 
Pentru înscrierea în concurs, candidații – jurnaliști din presa scrisă, audiovizuală sau online, angajați ai unei organizații de presă sau jurnaliști freelance – trebuie să trimită un dosar care să cuprindă titlurile materialelor publicate link-uri, file-uri audio sau video.
 
În concurs pot intra materiale publicate în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2017.
 
Evaluarea se va face în baza numărului de materiale publicate sau difuzate. Se vor lua în calcul corectitudinea și relevanța informației, promptitudinea și dezvoltarea subiectelor de presă cu elemente analitice.  
 
Câștigătorii vor fi premiați  în cadrul uneia dintre nominalizări:
  • Numărul de materiale video difuzate la posturile de televiziune;
  • Numărul de materiale audio difuzate la posturile de radio;
  • Numărul de materiale scrise (inclusiv articole, interviuri, istorii de succes, știri) publicate în presa scrisă și pe portaluri online;
  • Cel mai bun reportaj foto de la evenimentele ODIMM.
 
Participanții la concurs vor trimite până la data de 1 decembrie 2017 dosarele cu subiectele de presă la adresa de email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Informații suplimentare la telefonul + 373 (22) 22 53 77.
 
Câștigătorii vor primi premii din partea organizației sau a sponsorilor noștri în cadrul unui offline organizat de ODIMM în luna decembrie.
DSC 0009 editedCeremonia de semnare a contractelor a avut loc marți, 20 iunie, în incinta Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
 
Antreprenorii beneficiari vor investi în economia țării circa 20 mil. lei și vor crea circa 150 locuri de muncă. Din cei 37 de antreprenori, care au semnat astăzi contractele de finanțare nerambursabilă, 15 sunt lucrători migranți reveniți în Republica Moldova. Determinarea lor de a reveni în țară și de a investi banii câștigați peste hotare în propria afacere, reprezintă scopul esențial al Programului PARE 1+1.
 
Din totalul companiilor solicitante de finanţare nerambursabilă, 62 % își desfășoară activitatea în agricultură: cultivarea cerealelor și viței-de-vie; cultivarea fructelor (mere, nuci, piersici și cireși); creșterea legumelor în spații protejate; creșterea animalelor (ferme de vaci, iepuri, chinchila) și apicultură, iar 22 % activează în domeniul prestării serviciilor (servicii hoteliere și de agrement, prestarea serviciilor de tipărire și design specializat, transport de mărfuri și servicii de construcții) și 16 % în industria prelucrătoare, cu activități în producere a mobilei, a peleților, fabricarea ușilor și geamurilor din PVC, produselor textile, producerea ambalajelor din hârtie, carton și lemn.
 
Beneficiarii sunt din 21 raioane ale țării: 8 întreprinderi activează în mun. Chișinău, 3 întreprinderi în raionul Telenești, câte 2 întreprinderi activează în raioanele Basarabeasca, Hîncești, Florești, Cahul, Rîșcani, UTA Găgăuzia și câte o întreprindere în Călărași, Cimișlia, Dondușeni, Ialoveni, Glodeni, Leova, Nisporeni, Orhei, Soroca, Sîngerei, Strășeni, Ștefan-Vodă, Taraclia și Ungheni.
 
Semnatarii Programului PARE 1+1 urmează să contribuie cu partea lor de investiție, conform regulii 1+1 din banii câștigați în 13 state: Belgia, Bulgaria, Federația Rusă, Franța, Israel, Italia, Letonia, Marea Britanie, Portugalia, România, Spania, SUA și Sudan. DSC 0340 edited
 
De la începutul anului curent, ODIMM a semnat 70 de contracte de finanțare nerambursabilă în sumă de 14 mln. lei.
 
Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale cetățenilor Republicii Moldova care muncesc peste hotare în dezvoltarea economică durabilă a țării noastre prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Programul funcționează în baza regulii „1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu în formă de grant. Beneficiarii de granturi pot fi cetățeni ai Republicii Moldova, care muncesc peste hotare şi beneficiari de remitențe, rude de gradul I.
Pagina 8 din 56

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE