logo ecoimm

Система управления

Система эффективного менеджмента

Повышение эффективности производственных процессов и усовершенствование систем управления в компании позволяет значительно сократить загрязнение окружающей среды, выработку отходов, а также экономить энергию и финансовые ресурсы. Чтобы успешно управлять компанией, имеющимися ресурсами и издержками, которые в целом представляют собой процесс «экологизации бизнеса», необходимо внедрить систему менеджмента.

Разработка Плана действий в области менеджмента окружающей среды в компании, что предполагает установление подлежащих внедрению действий и крайних сроков их выполнения, назначение ответственного лица и обучение персонала эффективному использованию ресурсов, представляет собой выгодный для компании процесс с экономической, финансовой и материальной точек зрения, он позволяет оптимально и эффективно использовать ресурсы, добиваться экономии финансовых средств.

Применение экоинновационных стратегий и идей для усовершенствования продукции и оказываемых услуг позволяет внедрять в производственные процессы новые или значительно усовершенствованные продукты, а также экологичные технологии, которые снижают использование природных ресурсов, в том числе материалов, энергии и воды, а также сокращают выброс вредных веществ на всем протяжении жизненного цикла.

В случае осуществления закупок, таких как: товары, услуги, работы и коммунальные услуги, необходимо учитывать их воздействие на окружающую среду. Важно закупать товары и услуги, которые в меньшей степени воздействуют на окружающую среду, и в таком случае компания сможет внести значительный вклад в достижение местных, региональных, национальных и международных целей в области устойчивости.

Применение стандартов в рамках компании предполагает выполнение экономически обоснованных действий в области экологизации, они представляет собой стратегические инструменты, которые уменьшают издержки за счет сокращения ошибок, рисков и потерь, а также за счет повышения производительности. В результате внедрения стандартов можно создавать и предлагать сертифицированную и качественную продукцию, а это позволяет выходить на новые рынки сбыта, участвовать в свободной и справедливой торговле.

1. Sisteme personalizate de management de mediu

1. Sisteme personalizate de management de mediuCompaniile își pot îmbunătăţi foarte mult performanţele de mediu sub aspectul eficientizării costurilor prin adoptarea unor sisteme de gestionare a mediului, precum Sistemul de Management și Audit Ecologic al Uniunii Europene (EMAS). Dezvoltarea unor sisteme adaptate necesităţilor IMM-urilor va determina creșterea preluării acestora. Sistemele de management al mediului (EMS) stabilesc un cadru pentru organizaţii, pentru ca acestea să evalueze și să raporteze impactul lor asupra mediului și apoi să planifice luarea unor măsuri pentru a obţine îmbunătăţiri în mod corespunzător. Adoptarea unui EMS foarte cunoscut asigură respectarea legislaţiei de către companii, aducând totodată un plus de eficienţă și economii de cost în operaţiuni. Experienţa arată că acestea au o influenţă mult mai pozitivă asupra implicării ecologice a unei companii decât inspecţiile sau verificările pentru conformitate și aduc beneficii mult mai mari în ceea ce privește creșterea eficienţei. Sistemul de Management și Audit Ecologic European (EMAS, a se vedea căsuţa) reprezintă sistemul de management al mediului dezvoltat de UE. Sistemul este, în prezent, în curs de revizuire pentru a-l face mai robust și mai fiabil în ceea ce privește atât performanţa din punct de vedere al mediului, cât și conformitatea legală și pentru a facilita aplicarea acestuia în cadrul IMM-urilor. În ultimii ani s-au dezvoltat mai multe sisteme, fie pentru a satisface nevoile unui anumit sector comercial, fie pentru a aborda probleme de mediu. Pentru autorităţile de reglementare, sistemele de management pot reprezenta o garanţie a faptului că se îndeplinesc cerinţele legale de către companii, în timp ce o acceptare mai mare a unui certificat EMS, cum ar fi un sistem EMAS, reprezintă o alternativă fiabilă la verificările pentru conformitate sau la inspecţii și reduce cerinţele administrative pentru companii.

2. Cum se folosesc sistemele şi certificatele de eco-management?

2. Cum se folosesc sistemele ƒi certificatele de eco managementSistemele de management de mediu sunt dezvoltate de specialistii. Ele se bazează pe mai multe criterii, care asigură că activitatea este condusă într-un mod ecologic. Există, de asemenea, orientări, care ajuta la implementarea sistemelor de eco-management. Ca sisteme de eco-management, dezvoltate de specialiști de înalt nivel, ele pot fi o sursă de mare prestigiu pentru companiile care le pun în aplicare. Pentru aceleași motiv, investitorii vor aprecia mai mult afacerile, atunci când acestea se desfăşoară într-un mod ecologic și prin utilizarea unor sisteme de management de mediu. Deoarece implementarea sistemului de management de mediu înseamnă controale regulate și certificarea lor de mai mulți ani, este, de asemenea o dovadă pentru oaspeții că afacerea ta este de încredere. Toate acestea se traduc printr-o mai bună competitivitate a afacerii. În plus, este mai ușor pentru o companie să implementeze managementul de mediu, prin utilizarea unui sistem de management de mediu, dezvoltat de un specialist. Mai jos veţi gasi descrierea unor sisteme de management și certificate de mediu disponibile în Europa.

– Sistemul de Management de Mediu ISO14001 se adresează diverselor tipuri de afaceri şi organizaţii. Operatorii care participă trebuie să pună în aplicare orientările, care să ofere garanția unor operațiuni de afaceri ecologice. Aceasta se realizează printre altele, prin reducerea deșeurilor, energiei și de alte economii de resurse. Un certificat confirmă respectarea standardului ISO 14001.
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm

– ISO 26000 oferă orientări pentru întreprinderi și organizații din domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor (CSR). Ele ajută operatorii să înțeleagă ce este CSR, ce acțiuni concrete ar putea lua și ce exemple de bune practici.ar putea oferi. Standardul ISO 26000 oferă ghidare nu orientări, prin urmare, nu se acordă niciun certificat.
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

– EMAS (Eco-management și Audit European) un instrument de management de mediu elaborat de Comisia Europeană pentru întreprinderi și organizații care doresc să-şi evalueze impactul asupra mediului și să-şi îmbunătățească performanța în acest domeniu. EMAS cuprinde toate sectoarele economice și de servicii și se aplică în întreaga lume. Fiind o parte a sistemului necesită reînnoirea periodică a certificatelor de înregistrare și controale periodice, deci, prin urmare, certificatul oferă informații pertinente pentru clienții unui anumit operator. Fiind certificat EMAS, implică conformitatea cu multe norme riguroase (în comparație cu standardul ISO 14001, cerințele EMAS includ suplimentar 4 elemente), certificatul oferind un prestigiu de necontestat operatorului.
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

–  EU Ecolabel Certificatul de etichetare ecologică europeană ajută la identificarea produselor/ serviciilor și serviciilor care au un impact redus asupra mediului, pe parcursul ciclului lor de viață. Recunoscut în Europa, Ecolabel este o etichetă credibilă aplicata produselor și serviciilor, care sunt cu adevărat ecologice.
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

Avantajele etichetei ecologice pentru operatorii economici

SPOREȘTE ÎNCREDEREA CLIENȚILOR

2.1Dacă obiectivul operatorului economic este acela de a crește fidelitatea clienților și încrederea pentru produse sale, eticheta ecologică europeană este un real suport, acesta fiind cel mai bun mijloc de a răspunde întrebărilor din ce în ce mai multe ale consumatorilor, oferindu-le o informare mult mai fiabilă asupra produselor, fondată pe baze științifice.

ÎNTĂREȘTE IMAGINEA FIRMEI

Eticheta ecologică europeană contribuie la consolidarea poziției firmei în fața clienților, în ceea ce privește angajamentul luat în lupta pentru protecția mediului.

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE IMAGINEA DE MARCĂ

Eticheta ecologică reprezintă un “alt semn de calitate” pentru produse, capabil să îmbunătățească imaginea de marcă.

3. Eco sau nu? Cum deosebim produsele ecologice de cele fals etichetate

3. Eco sau nuPe lângă faptul că sunt mai sănătoase, produsele eco au devenit un adevărat trend, iar unii producători și comercianți n-au uitat de faptul că, astfel poate fi obținut și un profit bunicel. Dar, de multe ori, în scopuri comerciale pe ambalaj este indicat că produsul ar fi bio sau ecologic, chiar dacă nu este așa, iar consumatorii, fiind duși în eroare, achită un preț mai mare pentru un produs obișnuit.

Cu toate că, conform legislației „Nu se folosesc nici un fel de termeni, inclusiv termenii utilizaţi în mărci comerciale sau practici aplicate în etichetare sau promovare, ce pot induce în eroare consumatorul sau utilizatorul prin sugerarea faptului că un produs sau ingredientele acestuia răspund exigenţelor prevăzute de prezenta Reglementare tehnică”, unii producători utilizează acești termeni fără a avea vreun temei.

Un produs ecologic este un produs obținut, păstrat și procesat fără utilizarea substanţelor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile de producţie ecologică şi cu standardele naţionale şi internaţionale din domeniu. Pe eticheta produselor ecologice certificate conform legislației naționale se aplică sigla „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”, iar pe produsele importate din UE – Logo-ul European pentru Agricultura Ecologică”, a precizat Alexandrina Livinscaia.

3.1 Eco sau nu

Produs certificat ecologic de un organism de certificare național și etichetat corespunzător

3. Eco sau nu

Pe ambalaj este scris cuvântul bio, însă produsul nu este certificat ecologic și nu este produs din materie primă ecologică

Pe lângă siglă, în compoziția produselor eco trebuie să fie indicată materia primă produsă ecologic. Totodată, pe ambalaj trebuie să fie indicat codul organismului de certificare.

3.4 Eco sau nu

Sigla pentru produsele certificate ecologic din UE și codul Organismului de Certificare

Pentru produsele certificate conform standardului european, este indicată sigla Uniunii Europene pentru produsele ecologice – dreptunghi verde cu steluțe de culoare albă (acesta uneori poate să fie de culoare neagră) sub care neapărat este indicat codul organismului de certificare (țara+eco sau bio+3 cifre caracteristice organismului de certificare). Sub acest cod, este indicat dacă produsul este obținut din agricultura ecologică UE sau produsele au fost importate.

Magazinele trebuie să dispună de un raft aparte pentru produsele eco?

Produsele depozitate pentru păstare, trebuie neapărat să fie depozitate separat. Însă, în supermarketuri acestea pot fi plasate împreună (în cazul în care sunt ambalate corespunzător). Nu și în cazul în care produsele sunt comercializate în vrac, când acestea trebuie plasate separat pentru a nu crea confuzii pentru cumpărători. Uneori, pe rafturi este indicat „Produse Eco”, însă nu toate produsele de pe raft sunt ecologice, acest lucru nu este corect”.

3.5 Eco sau nu

Produs certificat ecologic

Ne supunem vreunui risc cumpărând produse fals etichetate?

„Nu vorbim de faptul că, acest produs fals etichetat este neapărat unul ofensiv pentru sănătate, dar, nu este corect consumatorii să achite un preț mai mare pentru un produs ce nu are acele valori prezentate. Mai ales că, la noi în țară producerea și etichetarea produselor eco este reglementată prin lege”.

3.6 Eco sau nu

Cu roz sunt marcate produsele fals etichetate, cu verde produsele certificate ecologic

logofooter ru

  • © Все права защищены. обновлен: 26.10.2021.

решение

Тел: + 373 (22) 29 57 41
Факс: + 373 (22) 29 57 97
Эл. адрес: info@odimm.md

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Вы используете компонент ADS Blocker . Мы не используем рекламные элементы, мы только представляем наши собственные продукты или доноров, которые продвигают проекты в национальной экономике.
Некоторые функции могут быть заблокированы, отключите компонент ADS Blocker.
Спасибо за понимание!