Правительство утвердило программу поддержки бизнеса с потенциалом интернационализации

Правительство утвердило программу поддержки бизнеса с потенциалом интернационализации

Cabinetul de miniștri a aprobat Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizarea acestora. Programul se referă la un complex de activități care acordă suport ÎMM-urilor pentru a se plasa  într-o relație de afaceri semnificativă cu partenerii străini, privind exporturile, importurile sau investițiile străine directe pe piața locală.

Programul oferă suport IMM-urilor pentru introducerea practicilor internaționale în vederea dezvoltării productivității și competitivității afacerilor autohtone. Astfel, prin intermediul Programului ÎMM-urile vor beneficia de suport consultativ, prin Business Voucher, în valoare de până la 100 mii lei pentru dezvoltarea imaginii corporative sau de produs. De asemenea, vor primi suport financiar prin schema de „Grant” pentru achiziționarea de echipamente, utilaje, instalații, procurarea francizelor, licențelor, software, achiziționarea materiilor prime și a materialelor necesare procesului de producere.

„Programul are ca principale obiective crearea unui mediu favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a Republicii Moldova şi stimularea mediului de afaceri prin crearea unor noi instrumente de promovare individuală a acestora care să faciliteze accesul întreprinderilor mici şi mijlocii autohtone pe pieţele externe și valorificarea potenţialului productiv al acestora”, susține ministrul Sergiu Railean.

La Program pot participa ÎMM-urile care activează pe piață de cel puțin 2 ani, demonstrează o creștere continuă și planifică să se extindă pe noi piețe de desfacere sau să substituie importurile de produse/servicii în Republica Moldova.

Menționăm că, în cadrul programului nu sunt admise domeniile de activitate eligibile direcțiilor de utilizare ale mijloacelor financiare destinate dezvoltării agriculturii și mediului rural.

Potrivit directorului general ODIMM, Iulia Costin, prin acest program se urmărește sprijinirea antreprenorilor, ÎMM-urilor prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale companiilor, urmărind adaptarea la cerinţele piețelor externe, prin creşterea productivității şi a competitivităţii ÎMM-urilor și crearea locurilor de muncă.

Este de menționat rolul Uniunii Europene în procesul de elaborare a instrumentului de suport prin oferirea de expertiză și consultanță prin intermediul Proiectului “Infrastructura Calității în contextul DCFTA”.

Implementatorul Programului este Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii. Prezentul program se va desfășura pentru o perioadă de pilotare de 36 de luni din data adoptării, cu posibilitate de extindere a acestuia.

În perioada următoare, ODIMM va elabora instrumentele necesare parcurgerii etapelor de către potențialii beneficiari și va anunța lansarea Programului.

Tags:
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

© ODIMM - Организация по развитию малого и среднего предпринимательства. Все права защищены.
BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (Почтовое отделение Молдовы)
Телефон: + 373 (22) 29 57 41, Fax: + 373 (22) 29 57 97, E-mail: office@odimm.md