Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Română (România)English (United Kingdom)
Баннер
Баннер
Баннер
Новости

IMG 2970 edited101 femei de afaceri din Republica Moldova vor beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului guvernamental „Femei în afaceri", gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Femeile de afaceri vor accesa granturi în valoare de peste 14,2 milioane de lei, ceea ce va stimula investiții directe în economie în sumă totală de 23 de milioane de lei și crearea a 385 locuri noi de muncă.

 

Proiectele investiționale au fost aprobate astăzi, 14 decembrie, de către Comitetul de supraveghere a Programului, format din reprezentanți ai instituțiilor de stat, donatori, companii private și asociații de business.

 

Iulia Costin, Secretar general de stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii a menționat că acest Program oferă femeilor șansa de a-și pune în aplicare ideile, iar întreprinderile gestionate de femei, în cea mai mare parte, sunt prospere și durabile. „Ministerul Economiei și Infrastructurii susține programele implementate de ODIMM și inițiativele de implicare a femeilor în activitatea economică. Programul vine să contribuie la reducerea șomajului printre femei și la implicarea lor mai activă în dezvoltarea țării", a subliniat Iulia Costin, Secretar general de stat, MEI.DSC 2031 edited

 

Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM a declarat că dezvoltarea antreprenoriatului feminin este o prioritate pentru ODIMM. "Prin cea de a doua componentă a Programului Femei în Afaceri antreprenoarele pot accesa finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea afacerii în valoare maximă de 165.000 lei/beneficiar. Granturile pot fi utilizate pentru achiziționarea articolelor de investiții și servicii de dezvoltare a afacerii. Astăzi oferim celor 101 antreprenoare posibilitatea de a porni și desfășura o afacere de succes. Încurajez femeile care nu au reușit să aplice la cel de al doilea apel de proiecte în cadrul Programului să aplice la următoarele două", a precizat Petru Gurgurov.

 

DSC 1967 editedFinanțarea companiilor gestionate de femei va menține circa 263 locuri de muncă existente (84% pentru femei, 61% - tineri cu vârsta de până la 35 ani) și crearea a 385 locuri noi de muncă (dintre care 81% destinate femeilor și 65% - tinerilor).

 

Circa 63% dintre proiectele investiționale aprobate astăzi sunt din industria prelucrătoare (confecții, articole din textile cu pictură manual; meșteșugărit; prelucrarea produselor lactate, fabricarea pâini și produse din patiserie, producerea mierii cremă, uscarea fructelor; brichete din biomasă). Alte 29% vor presta servicii (design, servicii educaționale pentru copii, producție cinematografică, IT, servicii veterinare, publicitate, contabilitate, asistență medicală, etc.). Restul 27% dintre antreprenoare planifică să investească în agricultură (cultivarea florilor în ghiveci și a pomușoarelor; creșterea gâștelor pentru puf și pene, ovinelor, taurinelor și caprinelor; apicultură).DSC 1975 edited

 

Majoritatea beneficiarelor sunt din Centrul țării - 71 %, 15 % din Nord și respectiv 14 % din Sudul țării. Cele mai active aplicante la Program sunt din Chișinău, Anenii Noi, Ialoveni, Orhei, Sângerei și UTA Găgăuzia.

 

Până în prezent au fost desfășurate 2 apeluri de proiecte în cadrul cărora au fost selectate pentru subvenționare în total 201 proiecte investiționale. În perioada următoare va fi lansat al treilea apel de proiecte. La concurs pot aplica întreprinderile înregistrate de la 0 la 24 luni, gestionate de femei.

 

DSC 2055 editedProgramul-pilot „Femei în Afaceri" este gestionat de către ODIMM și are o durată de implementare de 3 ani. Această inițiativă guvernamentală are drept obiectiv promovarea abilității economice și sociale a femeilor din zonele rurale. Programul este finanțat din bugetul de stat și suplinit din fondurile Uniunii Europene.

 

Direcția Comunicare și Relații Publice ODIMM
Tel. 022 22 53 77

IMG 2970 edited101 деловая женщина из Молдовы получит невозмещаемое финансирование в рамках государственной программы «Женщины в бизнесе», управляемой Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM). Женщины-предприниматели получат гранты на сумму более 14,2 млн. леев, что будет стимулировать прямые инвестиции в экономику на общую сумму 23 млн. леев и создание 385 новых рабочих мест.
 
Инвестиционные проекты были одобрены сегодня, 14 декабря, Комитетом по надзору за программой, состоящим из представителей государственных учреждений, доноров, частных компаний и бизнес-ассоциаций.
 
Юлия Костин, государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры, заявила, что эта программа дает женщинам возможность реализовать свои идеи, а женский бизнес чаще всего получается процветающий и устойчивый. «Министерство экономики и инфраструктуры поддерживает программы, реализуемые ODIMM, и инициативы по вовлечению женщин в экономическую деятельность. Эта программа способствует снижению безработицы среди женщин и их более активному участию в развитии страны », - сказала Юлия Костин.DSC 2031 edited
 
Временно исполняющий обязанности генерального директора ODIMM Петру Гургуров отметил, что развитие женского предпринимательства является приоритетом ODIMM. «Благодаря второму компоненту программы  «Женщины в бизнесе» предприниматели могут получить доступ к безвозмездному финансированию для развития бизнеса с максимальной суммой гранта 165 000 леев на одного бенефициара. Гранты могут быть использованы для покупки инвестиционных объектов и услуг по развитию бизнеса. Сегодня мы предлагаем 101 предпринимателю возможность начать и вести успешный бизнес. Я призываю женщин, которые не подали заявку на второй конкурс проектов в рамках Программы, сделать это в ходе следующих двух конкурсов», - сказал Петру Гургуров.
 
 DSC 1967 editedФинансирование компаний, управляемых женщинами, позволит сохранить около 263 существующих рабочих мест (84% для женщин, 61% для молодых людей в возрасте до 35 лет) и создать 385 новых рабочих мест (81% для женщин и 65% для молодежи).
 
Приблизительно 63% утвержденных сегодня инвестиционных проектов - это производство (одежда, изделия кустарного промысла, переработка молока, производство хлеба и кондитерских изделий, крем-меда, сушка фруктов, брикеты из биомассы). Еще 29% будут предоставлять услуги (дизайн, образовательные услуги для детей, кинопроизводство, информационные технологии, ветеринарные услуги, реклама, бухгалтерия, здравоохранение и т. д.). Оставшиеся 27% предпринимателей планируют инвестировать в сельское хозяйство (выращивание цветов в горшках и ягод, разведение гусей для получения пуха и перьев, овец, крупного рогатого скота и коз, пчеловодство).DSC 1975 edited
 
Большинство бенефициаров из Центра страны - 71%, 15% с севера и 14% с юга Молдовы. Наиболее активными участниками Программы являются Кишинев, Анений Ной, Яловень, Оргеев, Сынжерей и АТО Гагаузия. 
 
До настоящего времени было проведено 2 конкурса проектов, на которых для субсидирования был выбран 201 инвестиционный проект. Третий конкурс проектов будет запущен в ближайшем будущем. Конкурс распространяется на предприятия, зарегистрированные не позднее 24 месяцев до дня подачи заявки, которыми управляют женщины.
 
DSC 2055 editedПилотная программа «Женщины в бизнесе» управляется ODIMM и рассчитана на трехлетний период реализации. Эта правительственная инициатива направлена на содействие экономическим и социальным возможностям женщин в сельских районах. Программа финансируется из государственного бюджета и ко-финансируется из фондов Европейского Союза. 
 
Отдел коммуникаций и связей с общественностью ODIMM
Телефон 022 22 53 77
13.12.2018 14:24

INVITAȚIE DE PINVITAȚIE DE PRESĂ

Опубликовано в Anunţuri Автор Victor Tocan
Untitled
Stimați jurnaliști, 
 
Platforma Națională a Femeilor din Moldova în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii organizează cea de-a IV-a ediție a Forumului Național al Femeilor din Moldova cu genericul „FEMEIA ȘI MIGRAȚIA”.
 
CE: Evenimentul de amploare va întruni comunitatea femeilor de afaceri din țară și a reprezentantelor societății civile, unde vor face totalurile activității de business din acest an, abordând discuții privind noile mecanisme de dezvoltare, networking și know-how. 
 
Agenda forumului va cuprinde două paneluri de discuții. În cadrul primului panel vor fi prezentate rezultatele și impactul Programului național „Femei în Afaceri”, modele reușite de valorificare a potențialului feminin în regiuni, iar la cel de-al doilea panel vor fi discutate efectele fenomenului migrației asupra economiei, pieței muncii și societății. Forumul va găzdui și ceremonia de decernare a Concursului „Gala Antreprenoriatului Feminin 2018”.
 
CÂND: Sâmbătă, 15 decembrie 2018, ora 10:00
 
UNDE: Palatul Republicii (Chișinău, str. Maria Cibotari 16) 
 
VOR FI PREZENȚI:
Iulia COSTIN, președinte Platforma Națională a Femeilor din Moldova; 
Anna AKHALKATSI, manager de țară al oficiului Băncii Mondiale în Moldova; 
Ulziisuren JAMSRAN, reprezentantă de țară UN Women Moldova; 
Cristina HAREA, viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei; 
Valentina BADRAJAN, director executiv, FDD Moldova.
WRDA editedAstăzi, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a organizat primul eveniment de informare și promovare în cadrul Proiectului “Women in Business - Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerelor din regiunea Dunării", la care au participat femei antreprenor, grupuri locale interesate, instituții academice și partenerii proiectului din opt țări.
 
“Astăzi prezentăm antreprenorilor din Republica Moldovaun nou proiect gestionat de ODIMM: Women in Business, prin care ne propunem să încurajăm femeile tinere, cu idei inovatoare, să lanseze și să dezvolte cu succes propria afacere, prin instrumente ce vor contribui la formarea competențelor în domeniul inovării sociale și în afaceri, prin înființarea unor centre pentru Femeile Antreprenor și dezvoltarea unor programe de training inovatoare, alături de partenerii noștri din regiunea Dunării”, a menționat Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM.
26.11.2018 15:35

Aviz de presă

Опубликовано в Anunţuri Автор Victor Tocan
women n 
Reprezentanții instituțiilor de presă sunt invitați miercuri, 28 noiembrie, la evenimentul de informare și diseminare: „Proiectul Women in Business – de la idee la rezultat”, care se va desfășura la hotelul Zentrum (str. 31 august 1989, 102), începând cu ora 9:30. Agenda evenimentului include un briefing de presă la ora 11.00.
 
Evenimentul este organizat în cadrul prioectului „Women in Business - Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerelor din regiunea Dunării", implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Acesta este  primul eveniment de informare și promovare a proiectului, găzduit de țara noastră.
 
Evenimentul reunește la Chișinău cei 14 parteneri din 9 țări din regiunea Dunării: Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Slovenia, Ungaria, România, Bosnia și Herțegovina și Republica Moldova precum și grupuri locale interesate, instituții academice și antreprenori locali.
 
Proiectul WOMEN IN BUSINESS este cofinanțat din fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI) în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014 -2020. Acesta își propune să încurajeze femeile tinere, cu idei inovatoare să lanseze și să dezvolte cu succes propria afacere. Are o durată de implementare de 36 de luni și este implementat de un consorțiu format din 14 parteneri din 9 țări din regiunea Dunării: Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Slovenia, Ungaria, România, Bosnia și Herțegovina și Republica Moldova.

GHJNB edited

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a desemnat 6 antreprenori din țară câștigători ai Concursului Național „IMM – Model sustenabil de Responsabilitate Socială", ediția a IX-a.

IXDE editedPeste 350 de antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și ai instituțiilor de suport în afaceri  au participat astăzi, 23 noiembrie, la Conferința Internațională a IMM-urilor, cu genericul “INDUSTRIA 4.0”, organizată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). 
 
Conferința a avut drept obiectiv conturarea provocărilor pentru IMM-uri în procesul de tranziție către noua revoluție industrială, creșterea gradului de conștientizare privind digitalizarea industriei în Moldova, beneficiile și posibilități noi de colaborare pentru IMM-uri în cadrul economiei digitale, automatizarea și introducerea proceselor de producere inteligente, crearea și stimularea polilor industriali.ASEE edited
 111111aaaa
 
STIMAȚI ANTREPRENORI!
 
Vă invităm la cea de-a XI-a ediție a Conferinței Internaționale a IMM-urilor cu genericul „INDUSTRIA 4.0” organizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Evenimentul se va desfășura pe data de 23 noiembrie 2018, începând cu ora 10:00 în incinta Palatului Republicii, strada Maria Cebotari nr 16.
 
Evenimentul constituie un bun prilej de interacţiune dintre reprezentanții autorităților publice centrale și mediul de afaceri pentru a provoca discuții privind practicile noi și, în mod special, acțiunile cheie pentru încadrarea sectorului IMM în tendințele actuale ale economiei mondiale.
 
Conferința va reuni peste 250 de invitați, reprezentanți ai Guvernului, administrației publice centrale și locale, agenți economici, reprezentanți ai organizațiilor partenere de dezvoltare precum și ai mediului academic. 
 
Totodată, va găzdui ceremonia de decernare a premiilor învingătorilor Concursurilor „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM" şi „IMM – model sustenabil de responsabilitate socială".
Pentru agendă și  înregistrare, accesați pagina www.conferintaimm.odimm.md
qwa editedAstăzi, 16 noiembrie 2018,  a demarat instruirea primului grup de tineri în cadrul proiectului transfrontalier “Joint Opportunities in Business for Youth (JOBs4YOUTH)”, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret “Noua Generație a Europei” din Ucraina.
 
Cursurile de formare antreprenorială se vor desfășura în trei grupe a câte 20 de tineri: 3 zile în Moldova și 2 zile în Ucraina. Pe parcursul celor 5 zile de formare a competențelor antreprenoriale, tinerii vor fi ghidați în realizarea unui plan de afaceri sustenabil, vor beneficia de instruire și mentorat. La finele cursurilor, tinerii vor participa la Concursul planurilor de afaceri.   
qwa edited16 ноября 2018 года началось обучение первой группы молодых людей в трансграничном проекте «Совместные возможности в бизнесе для молодежи (JOBs4YOUTH)», осуществляемом Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в партнерстве с украинской Молодежной общественной организацией «Новое поколение Европы".
 
Предпринимательские курсы организованы для трех групп молодых людей, по 20 человек в каждой. 3 учебных дня они проведут  в Молдове и 2 в Украине. В течение 5 дней молодые люди получат знания по разработке четкого и продуманного бизнес-плана, в том числе с помощью наставников из числа действующих успешных предпринимателей. По окончании курсов молодые люди будут участвовать в конкурсе бизнес-планов.
Страница 1 из 42

ПАРТНЕРЫ

mei-logo logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Баннер
Баннер
Баннер

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

АНКЕТА

Ce impact va avea criza economică mondială asupra afacerii DVS?

Nici un impact - 42.4%
Pîna cînd nu, dar posibil să avem pierderi - 14.1%
Deja avem pierderi - 20%
Avem pierderi majore - 18.2%
Au scazut preturile la carburanti - 5.3%

Проголосовали в опросе: 170
Голосование за этот опрос был закрыт. на: 10 Сен 2018 - 10:05
БаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннерБаннер
PARE