14 ani

te

Surse de informare și suport privind ZLSAC

Federaţia Naţională a Fermierilor din Republica Moldova (FNFM)

1. Profilul respondentului

Sediul și adresa oficiului:

MD 2005, mun. Chisinău, str. George Coșbuc 11

Forma de organizare juridică:

ONG - AO

Telefon:

+373 (0) 22 21 01 88

Fax:

+373 (0) 22 20 13 56

E-mail:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pagina web:

www.fnfm.md

Anul fondării:

1995

Conducatorul:

Vasile MÎRZENCO, Director Executiv

2. Caracteristicile socio-economice

Numărul angajatilor:

între 9 - 49

din care femei :

40 %

Aria de activitate a entității::

Național

Subdiviziuni teritoriale sau filiale:

5 Organizatii Regionale Edinet, Balti, Chisinau, Orhei si Sud

Cadrul legislativ- normativ de reglementare:

Legea nr.837 din 17.05.1996 si Legea nr.178-XVI din 20 iulie 2007 cu privire la Asociațiile Obștești si Statutul ONG-AO, planul strategic 2015-2020, statut regulament intern

3. Domeniile de expertiză, care fac parte din Serviciile de Dezvoltare a Afacerilor?

Management în afacere și producere
Marketing / exportul / relații publice
Dezvoltarea resurselor umane
Producție și prestări de servicii conexe
Finanțe și servicii financiare
Standarde de calitate și sisteme de management
Tehnologii și sisteme informaționale
Alte (vă rugăm să specificați care)

4. Servicii specifice în domeniul Managementului în afacere și producere

Denumirea Serviciilor sau Consultanței Informare Instruiri Consultanță specializată Servicii la cheie
Analiza și Studii de Statistică (locală)
Elaborarea planurilor de management
Elaborarea planurilor de afacere
Planificarea strategică
Elaborarea ciclurilor de afacere
Elaborarea politicilor de administrare
Punerea în aplicarea a protecției muncii
Tutore și suport în management
Estimarea riscurilor și previziuni de soluționare
Instruirea managerilor

5. Servicii specifice în domeniul Marketing / Dezvoltarea Exportului / Relații Publice

Denumirea Serviciilor sau Consultanței Informare Instruiri Consultanță specializată Servicii la cheie
Elaborarea studiilor de piață
Elaborarea studiilor sectoriale
Elaborarea planurilor de marketing
Cercetări internaționale în marketing
Instruiri în marketingul produselor și serviciilor
Promovarea și poziționarea produselor pe piață
Elaborarea studiilor de consumație
Elaborarea și promovarea mărcilor comerciale
Servicii de creare a imaginei
Design-ul standului pentru expoziții
Publicarea materialelor promoționale
Elaborarea și dezvoltarea aplicațiilor web
Planificarea exportului
Identificarea partenerilor la export
Tutore în exportul produselor și serviciilor
Elaborarea procedurilor de achiziții publice

6. Servicii specifice în domeniul Dezvoltarea resurselor umane

Denumirea Serviciilor sau Consultanței Informare Instruiri Consultanță specializată Servicii la cheie
Estimarea necesarului de personal
Elaborarea fișelor de post
Evaluarea performanțelor personalului
Analiza necesităților de instruire a personalului
Planificarea creșterii performanțelor personalului
Dezvoltarea resurselor umane ale întreprinderilor
Reorganizarea întreprinderilor
Implementarea sondajelor în rândul personalului
Instruiri de reciclare a personalului

7. Servicii specifice în domeniul Producție și Prestarea serviciilor conexe producerii

Denumirea Serviciilor sau Consultan?ei Informare Instruiri Consultan?a specializata Servicii la cheie
Evaluarea necesităților de producere /servicii
Programarea si gestiunea producției
Identificarea și gestiunea comenzilor
Gestiunea stocurilor
Gestiunea materialelor
Gestiunea depozitelor
Optimizarea legăturii dintre producție și vânzări
Logistica și distribuția fizică
Identificarea companiilor de distribuție/logistică
Minimalizarea costurilor logistice

8. Servicii specifice în domeniul Finanțe și Servicii financiare

Denumirea Serviciilor sau Consultan?ei Informare Instruiri Consultan?a specializata Servicii la cheie
Identificarea surselor de finanțare
Finanțe corporative și guvernanță corporativă
Elaborarea bugetului pe sectoare de producere
Consiliere economico-financiară
Consiliere juridico-financiară
Servicii de evaluare a riscurilor financiare
Analize și investigații a lichidităților financiare
Audit financiar și contabil
Implementarea standardelor internaționale de raportare financiară
Servicii de evaluare a bunurilor
Asigurare bunurilor

9. Servicii specifice în domeniul Standarde de calitate și Sisteme de management (SM)

Denumirea Serviciilor sau Consultan?ei Informare Instruiri Consultan?a specializata Servicii la cheie
ISO 9001- SM al calității
ISO 14001 - SM de mediu
ISO 22000 – SM al siguranței alimentului
ISO 26000 – responsabilitate socială
ISO 27001 - SM al securității informației
ISO 28000 - siguranț lanțului de aprovizionare
OHSAS 18001 – riscuri profesionale
SQF - standard referitor la siguranța alimentară
IFS - standard referitor la siguranța alimentară
GLOBAL G.A.P. - certificare
GMP - certificarea bunelor practici de producție
CE Mark - declarația standardelor UE
HACCP - analiza riscurilor în cadrul sistemelor de management al igienei
TQM – Managementul total al calității

10. Servicii specifice în domeniul Tehnologii şi sisteme informaționale

Denumirea Serviciilor sau Consultanței Informare Instruiri Consultanță specializată Servicii la cheie
Analiza Fazei Zero (Analiza golurilor)
Programare și design WEB
Diagnoza planificării resurselor întreprinderii
Tehnologii și sisteme informaționale integrate
Elaborarea și dezvoltarea aplicațiilor software
Monitorizare și asistență tehnică
Consultanță legislativă în domeniul TI

11. Specificați, Vă rog, cele mai importante 5 Servicii de Dezvoltare a Afacerilor ?

Tipul de servicii
  • Management în afacere şi producere;
  • Dezvoltarea resurselor umane ale organizaţiilor de fermieri;
  • Activităţi de lobby şi advocacy pentru membrii săi;
  • Facilitarea accesului la resurse financiare şi investiţionale;
  • Implementarea tehnologiilor avansate în agricultură.

12. Acreditări / certificări recunoscute la nivel național sau internațional?

Care organisme au efectuat acreditarea sau certificarea?
  • Swedish Cooperative Center WE EFFECT / AGRITERRA / CzDA / IFAD / FAO / GFAR;

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 06.12.2021.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!