Leova

Leova

Poziţia geografică: Raionul Leova este situat în partea de sud-vest a republicii la 100 km de capitala ţării Chişinău. Suprafaţa totală - 775 km2.
Populaţia: Populaţia  raionului Leova constituie 54,5 mii locuitori , din care: populaţia urbană – 15,9 mii, populaţia rurală – 38,6 mii personae, densitatea – 70,3 locuitori/km2.
Structura administrativ – teritorială: Raionul Leova are în total 39 localităţi, inclusiv 2 oraşe: Leova, Iargara  şi 37 sate. În structura teritorial-administrativă sînt 25 primării.
Economia: În raion sînt înregistraţi în total 11859 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 57071 ha din suprafeţe totale de teren. Pământul arabil ocupă 37925 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole, din care: plantaţiile de livezi - 1229 ha, viile - 4718 ha, păşunile - 11617 ha, altele - 1582 ha.
Educaţie: În raionul Leova activează 34 instituţii de învăţămănt. Numărul total de elevi: în instituţiile şcolare – 7833 copii, în instituţiile preşcolare – 2009 copii, în şcoli profesionale polivalente -280 elevi.
Sănătate: În raionul Leova funcţionează: 1 spitale cu fondul general de 190 paturi; 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sînt 16 oficii ale medicului de familie, 7 centre de sănătate, 11 puncte medicale.
Cultură: În raionul Leova funcţionează: 2 muzee, activează 55 colective artistice, 14 formaţii, care deţin titlul de formaţie – model, bibliotecile publice – 37.

 

AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:

1.1.1. Camera Înregistrării de Stat

Adress: or.Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 148 a

Phone: 269.2.24.65; 2.58.65;

Url: www.cis.gov.md

Service: - înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

Hours: în fiecare a doua şi a patra zi de marţ a lunii, orele 10,00 – 12,00 ( în incinta Consiliului       raional Leova )                                    

         1.1.2. Inspectoratul Fiscal

Adress: or. Leova, str. Dosoftei,3

Phone: 269.2 24.37; 2.29.56; 2. 23.91; 2.31.02

E-mail: fisc263 @ Leova . fisc. md ;                                                                                              Url:     www. Fisc. md

Service: - atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor etc.

Hours: Luni – Vineri: 8.00-17.00, pauza: 12 - 13

1.1.3. Secţia pentru Statistică a raionului Leova

Adress: or. Leova, str. Unirii.37

Phone: 0263.2.29.47; 2.27.41; 2.26.80                                                                                          Url: leova.@.statistica.md

Service: - atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

Hours: Luni – Vineri 8.00 – 17.00, pauză: 12,00-13,00

1.1.4. Băncile comerciale

1.1.4.1. BC „Banca de economii”SA filiala Leova

Adress: or. Leova, str. Independenţei,6    

Phone: 0263.2.39.67; 2.32.88; 2.22.96.

Url: www.bem.md

Hours: luni-vineri, 8,00-16,00, sîmbătă şi duminică 8.00-13.00

1.1.4.2. BC „Banca de economii”SA reprezentanţa 051 Iargara

Adress: rl.Leova or. Iargara,str. 27 August,3

Phone: 263.64.158

Hours: luni – vineri , 8,00-16,00

1.1.4.3. BC „Banca de economii”reprezentanţa 052 Tomai

Adress: rl. Leova s. Tomai

Phone: 263.69.8.82

Hours: luni-vineri 8,00-12,00.

1.1.4.4. BC”Banca de economii” reprezentanţa 054 Sărăteni

Adres: rl. Leova,s. Sărăteni  

Phome: 263.61.3.12

Hours: luni-vineri, 8,00-15,00                                                                                                        

1.1.4.5. BC „Moldova-Agroinbanc SA

Adress: or. Leova, str.Independenţei,8

Phone: 263.2.25.90; 2.30.08; 2.28.57.                                                                                        

Url: www.maib.md

Hours: luni-vineri, 8,30-17,00

1.1.4.6. BC „Banca Socială “SA filiala Hînceşti , repr-ţa Leova

Adress: or.Leova, str. Independenţei nr. 5

Phone: 263.2.24.78. Email: Hînceşti @socbanc.MD

Hours: luni-vineri, 8,00-17,00

 

1.1.4.7. BC ,,Moldincombank” SA filiala Leova

Adress: or. Leova,str.Independenţei,24

Phone: 263.2.24.87; 2.37.80; 2.33.63.                                                                                            

Url: www.micb.md

1.1.4.8. BC ,,Moldincombank” SA filiala Leova, repr-ţa Iargara

Adress: rl. Leova, or. Iargara

Phone: 263.63.1.41.

1.1.4.9. BC ,,Energbancă” SA filiala Leova

Adress: or. Leova, str.Ştefan cel Mare,50

Phone: 263.2.23.77; 2.22.12; 2.22.77

E-mail: ofice @ energbank.com

1.14.10. Organizaţia de microfinanţare “MICROINVEST”SRL

Adresa: or. Leova,str. Unirii,20

Phone: 0263.22693;   0299. 20734.

Pagina Web: www microinvest.md

Hours: luni-vineri, 9,00-18,00

1.1.4.11. Asociaţia de economii şi împrumut ,, Ciadîr”.

Adress: s. Ciadîr, raionul Leova

Phone: 263.75.2.09

1.1.4.12. Asociaîia de economii şi ţmrumut “ Tigheci”

Adress: s. Tigheci, raionul Leova

Phone: 263.45.2.40.

1.1.4.13. Asociaţia de economii şi împrumut “Filipeni”

Adres: s. Filipeni,raionul Leova.

Phone: 263.40.2.90.

1.1.4.14. Asociaţia de economii şi împrumut “Cazanjic”

Phone: 263.58.3.53.

1.2.0. Licenţierea activităţii

 

1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336; (022)542114;

Email: licenţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Primariile locale

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:

 

1.4.1. Direcţia raională de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer Leova

Adress: or. Leova, str. Victor Crăsescu,3

Phone: 263. 22490, fax. 2.34.94

Service: Consultaîii privind protecţia plantelor agricole,eliberarea certificatelor fitosanitare ect.

1.4.3. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială Cahul sud

Adress: or. Leova , str. Independenţei , 5.                                                                                  

Phone: 230.2.41.10

1.4.4. Direcţia raională sanitar- veterinară şi pentru siguranţa produselor de Origine animală

Adress: or.Leova, str.Ştefan cel Mare,78

Phone: 263.2.22.85; 2.32.36; 2.15.18.   dsvleova@vandex.ru

Service: Profilaxie,tratare,cercetări,însămînţare artificială,colectarea laptelui,oficii locale.

Hours:   luni-vineri, orele 8,00-17,00

1.4.5. Centrul de Medicină preventivă Leova

Adress: or.Leova, str. Unirii,39

Phone: 263.2.24.05; 2.30.41; 2.46.54; fax.2.37.85.

E-mail: cmp leova @ mednet.md

Hours: luni-vineri, 8,30-18,00

1.4.6. Inspectoratul Ecologic Leova

Adress: or. Leova, str. Independenţei, 5

Phone: 263.2.24.81

E-mail: ie leova@ mediu.gov.md

Hours: luni-vineri, 8,00-17,00

1.4.7. Inspectoratul de Plasare a locului de comerţ

Adress: primăriile localităţilor.

2. DEZVOLTAREA AFACERII

2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

2.1.1. Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Service: - prezentarea declaraţiilor;
- înregistrarea aparatelor de casă;
- restituirea TVA etc.

2.2.0. Plaţi şi contribuţii sociale:

2.1.3. Casa Teritorială de Asigurări sociale Leova (fondul social)

 

Adresa: or. Leova,str. Unirii,35

 

Phone: 263.2.45.81; 23273; 2.22.49;2.36.09; fax.2.45.81

 

Hours: luni-vineri, 8,00-17,00

 

4. IMPOZITAREA

 

3.1.0. Lista impozitelor

3.2.0. Consultaţii privind impozitarea:

3.2.1. Inspectoratul fiscal

Phone: 263.2.24.37; 2.29.56; 2.32.01.

Hours: Luni-Vineri, 8,00-17,00, pauză: 12,00-13,00

3.3.0. Consultaţii privind asigurările sociale:

 

3.3.1. Casa Teritorială de Asigurări Sociale                                    

Adress: or. Leova,str.Unirii,35

Service: Stabilirea pensiilor ,indemnizaţiilor şi alocaţiilor sociale; Eliberarea biletelor de tratament-balniosanatorial; Recepţionarea dărilor de seamă 4-BASS ; Recepţionarea de la agenţii economici a declaraţiilor persoanelor asigurate ect.

Phone: 263.2.45.81; 2.22.49; 2.36.09

3.4.0. Biroul vamal Leuşeni Postul vamal Leova

Adress: or. Or. Leova, str.Unirii,37

Phone: 263.2.27.03

4.1.0. Instituţii de microfinanţare

4.2.0. Programe guvernamentale

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poti contacta specialistii IMM din raionul tau http://odimm.md/regional_contact.htm

 

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

5.1.0. Inspectoratul Muncii

Adress: or. Leova,str.Independentei3

Phone: 263.2.33.85                                                                                                                      

Hours: luni-vineri, 8,00-17,00

Service: consultanţă în domeniul legislaţiei muncii.

5.2.0. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Leova

Adress: or. Leova,str. Independenîei,3

Phone: 263.22593; fax. 2.20.46

Hours: luni-vineri, 8,00-17,00

Service: - audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- măsuri de prevenire a şomajului.

Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

 

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION

6.1.0. Secţia economie (Punctul de Contact în afaceri)

Adress: or. Leova, str. Independenţei,5

Phone: 263.2.21.90; 2.42.50.

Url: www.Leova.md ;   E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   ;   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Hours: Lumi-vineri , orele: 8,00-17,00, pauză 12,00-13,00.

6.1.1. Asociaţia Obştească “Agenţia de Dezvoltare Locală Leova”

Adress: or. Leova, str. Independeţei , 3

Phone: 263.2.33.04.

Url: agtroian@ mtc-lv.md

Hours: luni – vineri, 8,00-17,00

Service: Consultaţii în agriculrură; tehnologic,juridic,economic,marketing.

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă