Orhei

 

 

                   AGENDA   LOCALĂ A ANTREPRENORULUI

                                               DIN   ORHEI

 

         1. LANSAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNEI AFACERI.

 

         1.1 Înregistrarea afacerii .

 

         1.1.1. Camera Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Orhei

           Adresa:                    or. Orhei, bd. M. Eminescu, 9

           Program de lucru     Luni –Vineri , întrerupere 12.00-13.00

           Tel/fax                     (0235) 23415/ 27666

           www                        www.mdi.gov.md

           Servicii prestate : Înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor , modificărilor în

                                         documentele de constituire ,   a datelor înscrise în registrul de stat ;

                                         perfectarea documentelor pentru înregistrarea întrepriderilor şi

                                        modificărilor ;

                                         lichidarea întreprinderilor ;

                                         consultaţii.

 

           1.1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat

            Adresa :                     or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2,

           Program de lucru :     Luni-Vineri, întrerupere 12.00-13.00

           Tel/fax :                     (0235)22894/20522

           Email :                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           Serviciile prestate :   evidenţa contribuabililor, consultaţii privind impozitarea ;

                                               Înregistrarea platitorior de TVA, accize.

 

           1.1.3. Direcţia Pentru Statistică

           Adresa :                     or. Orhei , V. Lupu, 153 ;

           Program de lucru :     Luni-Vineri, 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13-00

           Tel/fax :                     (0235)31055/31047

             www :                         www.statistica.nd

           Serviciile prestate :     primirea rapoartelor trimestriale, anuale;

                                                consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

 

           1.1.4. Băncile comerciale

           Serviciile prestate :   deschiderea   contulurilor bancare, acordarea creditelor,

                                               tranferuri internaţionale, depozite.

 • BC « Moldova-Agroindbanc » SA , foliala Orhei

             Adresa                       or. Orhei, str. V. Mahu, 129

             Program de lucru       luni-vineri, 9.00-16.00, întrerupere 12.00-13.00

             Tel/Fax                      (0235)23762, 20356/20632

             Email                         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             www                         www.maib.md

 

 • BC «  Victoriabanc  » SA , filiala filiala nr.7, Orhei

             Adresa                       or. Orhei, str. V. Lupu, 42

             Program de lucru       luni-vineri, 8,30-16.30, întrerupere 13.00-14.00

             Tel/Fax                       (0235)32436, 32341/32436

             www                         www.victoriabank,md

.  

 

 

 • BC «  Eximbanc » SA Gruppo Veneto Banac , filiala,nr.5 , Orhei

             Adresa                       or. Orhei, str. Scrisuluui Latin, 15/A

             Program de lucru       luni-vineri, 9.00-16.00, intrerupere 13.00-14.00

             Tel/Fax                      (0235)32147,31150/32147

             Email                         filiala5@eximbank. com

             www                          www.eximbanck. com

 

 • BC «  Banca Socială » SA , filiala Orhei

             Adresa                       or. Orhei, str. Scrisului Latin 2 /A

             Program de lucru       luni-vineri, 8.30-16.00, intrerupere 13.00-14.00

             Tel/Fax                       (0235)21742,20911/21742

             Email                         rusnac_orhei @socbank.md !!!!!!!!!!!!!!!!!!

             www                        www. socbank.md

 

 • BC «  Moldindcombank » SA , filiala Orhei

             Adresa                       or. Orhei, str. V. Lupu, 38/A

             Program de lucru       luni-vineri, 9.00-16.00 , întrerupere 13.00-14.00

             Tel/Fax                       (0235)22637/22690                    

             www                         www.moldindcombank. Com

 

 • SA «  Banca de Economii” , filiala Orhei

         Adresa                       or. Orhei, str. V. Lupu, 50

             Program de lucru       luni- simbată, 8.00-16.00,   făra intrerupere.

             Tel/Fax                     (0235)21726/20264,23664

             Email                         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             www                         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

             BC «  Energbank », reprezentanţa Orhei

             Adresa                       or. Orhei, str. V. Mahu, 137

             Program de lucru       luni-vineri, 8.30-16.00, întrerupere 13.00-14.00

            Tel/Fax                       (0235)27710/27574                

             www                         www.energbank.com

          

 • BC «  Mobiasbancă » , filiala Orhei

             Adresa                       or. Orhei, str. V. Lupu, 41

            Program de lucru       luni-vineri, 8.00-16.00 intrerupere 13.00-14.00

             Tel/Fax                       (0235)32396, 32938/32395

             www                        www. mobiasbanca.md

             Email                         nadejda.strechii @mobiasbanca.md

          

 • BC «  FinComBanc »  SA , filiala Orhei

            

             Adresa                       or. Orhei, str. B l. M. Eminescu, 1

             Program de lucru       luni-vineri, 8.00-16.00 fără întrerupere

             Tel/Fax                       (0235)32435/27732,27612

        

 • BC «  Pro Credit Bank »   , reprezentanţa Orhei

            

             Adresa                       or. Orhei, str. V. Lupu, 34

             Program de lucru       luni-vineri, 9.00-18.00 intrerupere 13.00-14.00

             Tel/Fax                       (0235)22682,/ 24938

             E-mail:                     Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

                    

 

1.2 Licenţierea activităţii                                                      

               Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

 

             Adresa                       mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare ,124

             Program de lucru      luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

             Tel/Fax                       (022)27-23-36/(022)542114

             www                         www.licenţiere.gov.md

             Serviciile prestate :     eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de

                                                legislaţie, consultaţii.

 

     1.3 Clasificarea unităţilor de alimentaţie publică

 • Consiliul Raional Orhei, Secţia Economie.

             Adresa                      or. Orhei, str. bl. M. Eminescu, 2 , et. 3

             Program de lucru     luni-vineri, 8.00-17.00   întrerupere 12.00-13.00

             Tel/Fax                     (0235)20598/27044

             Email                         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

          www                         www.orhei.moldova.md

            Serviciile prestate:   eliberarea certificatelor de clasificare pentru unităţile de alimentaţie

                                               publică ;

                                               consultaţii.

 

 

     1.4 Eliberarea autorizaţiilor :

    

   1.41 Primăria or. Orhei (comunelor , satelor- în localităţile respective)

 

             Adresa                     or. Orhei, str. V. Mahu, 160

             Program de lucru     luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

             Tel/Fax                     (0235)20670,24980/32767,20378

             Email                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             Serviciile prestate :   eliberarea autorizaţiei de funcţionare ,certificatului de urbanizm,

                                     autorizaţiei de construcţie.

             1.4.2   Centrul de Sănătate Publica

 

             Adresa                     or. Orhei, str. C. Negruzzi, 76

             Program de lucru     luni-vineri, 8.30-16.30 , întrerupere 13.00-14.00

             Tel/Fax                     (0235)25309/25313

             Email                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             Serviciile prestate:   eliberarea autorizaţiei sanitare, investigaţii.

 

             1.4.3   Direcţia Raională Sanitar-Veterinară şi Pentru Siguranţa Produselor

                           de Origine Animală

 

             Adresa                     or. Orhei, str. C. Negruzzi, 89

            Program de lucru     luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

             Tel/Fax                     (0235)21640,20987/21640                

             Serviciile prestate:   eliberarea   autorizaţiei sanitar –veterinare;

                                              certificarea producţiei de origine animalieră.

            

   1.4.4   Inspecţia  Ecologică  

             Adresa                     or. Orhei, stradela M. Gorki, 13

             Program de lucru     luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

             Tel/Fax                     (0235)27551/27552

             Email                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             Serviciile prestate:   avizarea proiectului de construcţie ;

                                              eliberarea autorizaţiei ecologice.

           1.4.5.   Direcţia Situaţii Excepţionale

           Adresa                     or. Orhei, str. Eliberării, 172 “A”

           Program de lucru     luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

         Tel/Fax                     (0235)24303/23840

         Email                      dseorhei @mail.ru

           Serviciile prestate: eliberarea condiţiilor tehnice pentru proiectare ;

                                          eliberarea autorizaţiei de prevenire şi stingere a incediilor.

                                       

          1.4.6.   Inspecţia de Stat în Construcţii

           Adresa                     or. Orhei, str. V. Lupu, 32

           Program de lucru     primirea a.e. luni 10.00-13.00

         Tel/Fax                   (0235) 20716/20716

           Serviciile prestate: înregistrarea autorizaţiei de construire .

                                            

         1.4.7.     Gheşeul Unic 

           Adresa                     or. Orhei, str. V. Lupu, 153

           Program de lucru     8-00-17-00 , întrerupere 12.00-13.00

         Tel/Fax                   (0235) 24980/27513

          Serviciile prestate:   obţinerea avizelor aferente autorizaţiei de funcţionare de la

                                           instituţiile de stat.

    

2.   DEZVOLTAREA AFACERII

 

         Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

 

       2.1 . Inspectoratul Fiscal de Stat

         Adresa :                    or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2,

         Program de lucru :     Luni-Vineri, îtrerupere 12.00-13.00

         Tel/fax :                     (0235)21883/20522

         Email :                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

         Serviciile prestate :   pimirea rapoartelor, eliberarea actelor de verificare ;

                                           înregistrarea maşinilor de casă şi control.

 

       2.2 Direcţia Pentru Statistică

 

         Adresa :                     or. Orhei , V. Lupu, 153 ;

         Program de lucru :     Luni-Vineri, 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13.00

         Tel/fax :                      (0235)20492, 21892, 31055/31047

         Prezentarea rapoartelor statistice şi tipurile de rapoarte :

 1. oValoarea şi indicii producţiei industriale (f-1-P)-lunar,;
 2. oExport şi import de servicii –trimestrial, anual (El-7, El-;
 3. oActivitatea turisrică (1-tur)-;
 4. oCosturile şi cheltuielile întreprinderii-trimestrial .( a.e. cu numărul de angajaţi nu mai mare de 3;
 5. oRaport financiar-anual ( a.e. cu numărul de angajaţi nu mai mare de 3 persoane).

 

 

  

 

2.3 Biroul Vamal Centru, Postul Vamal Orhei :

 

         Adresa :                     or. Orhei, bl. B. Glavan, 10,

         Program de lucru :     Luni-vineri, îtrerupere 12.00-13.00

         Tel/fax :                     (0235)25472/25472

         www :                      customs.md

         Serviciile prestate :   vamarea şi devamarea mărfurilor;

                                           eliberaea certificatelor de   origine.                                      

                                          

 

2.4 Plaţi şi contribuţii sociale :  

           Casa Teritorială de Asigurări Sociale

           Adresa :                     or. Orhei , V. Lupu, 153 ;

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8.00-17.00, întrerupere 13.00-12.00

           Tel/fax :                     (0235)20463,.23744/22548

           Prezentarea rapoartelor :

 1. o

           La iniţierea afacerii -   declaraţia persoanei asigurate

                                              - ancheta persoanei asigurate

         Plăţile se achită lunar , pănă la data de 10 a lunii următoare, cuantumul se calculă conform      

           legii    anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 

 

           2.

3.   IMPOZITAREA (www.fisc.md) .

 

             3.1 Lista impozitelor  şi termenele de achitare :

 

 • Impozit pe venit       (f-IRV06) –lunar, ultima zi a lunii următoare  celei de gestiune;
 • Taxa pe valoarea adăugată , (f-TVA06) –lunar, pănă la ultima zi a lunii următoare celei de gestiune,       Înregistratrea plătitorilor de TVA se efectuiază în baza       art. 112 şi 1121 din Codul Fiscal.
 • Accize (f-ACZ) – achitarea - la monentul expedierii mărfurilor, darea de seamă , pănă la ultima zi a lunii urmatoare celei de gestiune;
 • Taxa pentru prestarea serviciilor de transportare auto a călătorilor pe drumurile municipale , orăşeneşti şi rurale ,       (f-TTC06) –lunar pînă la data       de 5 a lunii urmatoare ;
 • Taxele locale - trimestrial, pînă la ultima zi a lunii următoare a trimestrului gestionar :
 • Taxa pentru amenajarea teritoriului (f-TATO6) ;
 • Taxa pentru amplasarea unităţilor de comerţ şi/sau de prestari servicii (f-TAUCS06) ;
 • Taxa de piaţă (f-TP06) ;
 • Taxa de amplasare a publicităţii (f-TAPO6);
 • Taxa pentru aplicarea simbolicii locale (f-TAS06) ;
 • Taxa pentru cazare (f-TC06);
 • Taxa pentru parcarea transportului auto(TPA06) .        
 • Taxa pentru apă (f-TA06) - trimestrial, pînă la ultima zi a lunii următoare a trimestrului gestionar ;
 • Impozitul pe bunurile imobiliare (f-BIJI)- trimestrial, pînă la ultima zi a lunii următoare a trimestrului gestionar ;
 • Impozitul funciar (f-FUNJ-2)- anual , pînă la 01.07 a anului fiscal ;
 • Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) forma -MED       , achitarea odată cu achitarea salariului, prezentarea dării de seamă –trimestrial ;
 • Toate impozitele , taxele , primele de AOAM(F-UNIF07)– anual , pănă la 31.03 ;
 • Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice (f –VEN04)       anual, pîna la 31.03 ;
 • Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizica       (f –VEN04) anual, pîna la 31.03 ;

 

     3.2 Consultaţii privind impozitatrea :

 • Biroul de consultaţii , or. Orhei, bl. M. Eminescu, 2 , bir. 68, tel (235)22941 .

 

   3.3 Consultaţii privind  asigurările socilae :

 • Casa Teritorială de Asigurări Sociale Orhei ,or. Orhei , V. Lupu, 153 , tel. (235)20276 .  

 

 

4.   ACCESUL LA FINANŢE

 

             4.1 Instituţii de microfinanţare

 • Băncile comerciale( vezi p. 1.1.4)
 • Microinvest

         Adresa :                    or. Orhei, bd. M. Eminescu, 5/3 ;

         Program de lucru :     Luni-vineri, 9.00-16.00, întrerupere 13.00-14.00

         Tel/fax :                     (0235)32499/20467

         www                         www.microinvest.md

         Email :                      orhei @microinvest.md

         Servicii prestate :         finanţarea afacerilor micro şi mici.

 

 • Cooperaţia de finanţare rurală, fi

         Adresa :                     or. Orhei, str. Renaşterii Naţionale, 21/2 ;

         Program de lucru :     Luni-vineri, 8-30-17-30, întrerupere 12-30-13.30

         Tel/fax :                     (0235)32131

         www                         www.microfinance.md

         Email :                       gbradescu @microfinance.md

         Servicii prestate :       împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru mijloace circulante.

                      

 

 • Alianţa pentru cooperare în agricultură (ACA)-dezvoltarea businessului rural şi consultamţă

           Adresa :                     or. Orhei, str. V. Mahu, 141 .

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 12-00-13.00

           Tel/fax :                     (0235)24955/227768

           Servicii prestate :        accesarea la resurse financiare preferenţiale.

 

            

4.2 Programe guvenamentale

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poţi contacta specialistul IMM din raion: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

   5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

 

                5.1   Inspectoratul Teritorial de Muncă

 

         Adresa :                     or. Orhei , V. Mahu, 1160 ;

         Program de lucru :     Luni-Vineri, 8.00-17.00, într. 13.00-14.00, zi de primire -luni

         Tel/fax :                    (0235)22929/22929

           Email:                         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           Serviciile prestate :   consultană în domeniul legislaţiei muncii.

 

                 5.2  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Munca a raionului Orhei

          Adresa :                     or. Orhei , V. Lupu, 36 ;

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8.00-17.00, întrerupere 13.00-14.00

           Tel/fax :                     (0235)22407/21490

           www                          www.anofm.md

           Serviciile prestate :     încadrarea în cîmpul muncii, instruirea profesională a şomerilor,

                                                protecţia şomerilor.

                                              

                

                5.3 Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md,

                         www.hr.md.

 

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION

 

 

     6.1. Consiliul Raional , Secţia Economie

 

           Adresa :                     or. Orhei, bl. M. Eminescu, 2 ,et. 3 .

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 12-00-13.00

           Tel/fax :                     (0235)20598/27044

         Email :                        Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           Servicii prestate :      consultaţii în domeniul iniţierii şi dezvoltării afacerii,

                                               oportunitaţilor de dezvoltare a antreprenoriatului

 

 

   6.2.   Asociatia Obşteasca Agenţia de Dezvoltare Rurală Centru

           Adresa :                      or. Orhei, str. V. Mahu,160, et.3.

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8-30-17-30, întrerupere 12-30-13.30

           Tel/fax :                     (0235)32945/32945

         Email :                         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           Servicii prestate :      consultaţii în domeniul iniţierii şi dezvoltării afacerii,

                                             acordarea asistenţei în elaborarea planurilor de afaceri,

                                             identificarea şi implimentarea programelor de finanţare,

                                             instruirea antreprenorială.

 

   6.3 Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Orhei

          Adresa :                     or. Orhei, str. Bl. M Eminescu, 2, et. 1 .

           Program de lucru :     Luni-vineri, 9-00-17-00, întrerupere 13-00-14.00

           Tel/fax :                     (0235)24461/20461

         Email :                      Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           Servicii prestate :       Acordarea asistenţei în dezvoltarea activităţii antrprenoriale ,

                                             servicii informaţionale, juridice,expertize,

                                              evaluarea partimoniului.

        

   6.4 Asociaţia Producătorilor Agricoli   “ASPROAGRO”

 

           Adresa :                     or. Orhei, str. V. Lupu, 153 .

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 13-00-14.00

           Tel/fax :                     (0235)27439/27513

         Email :                       aspoagro @starnet.md

           Servicii prestate :       Consultaţii în domeniul agriculturii, consultaţii juridice,                                          

                                               scrierea şi implimentarea proiectelor.

                      

       6.5 Organizaţia regională Orhei a Federaţiei Naţionale a Fermierilor din  

           Moldova;

           Adresa :                      or. Orhei, str. V. Mahu, 141 .

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 12-00-13.00

           Tel/fax :                     (0235)27768/227768

         Email :                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           Servicii prestate         Consultaţii în domeniul agriculturii,                                      

                                               Elaborarea microproiectelor.

 

       6.6 Asociaţia obşteasca „OrhConsInfo”

           Adresa :                    or. Orhei, str. V. Mahu, 141 .

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 12-00-13.00

           Tel/fax :                     (0235)24955/227768

         Email :                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

          Servicii prestate :       consultaţii în domeniul tehnologiilor agricole;

                                              planificarea şi dezvoltărea afacerilor ;

                                             marketingul afacerilor.                                    

                                              

     6.7 Asociaţia Obştească „ Agroinfo Servicii „

                                                  

           Adresa :                     or. Orhei, bl. M. Eminescu, 9 .

          Program de lucru :     Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 13-00-14.00

           Tel/fax :                     (0235)27846

         Email :                         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           Servicii prestate :      consultaţii în domeniul agriculturii;

                                              consultaţii juridice şi economice , marketing.

           Ex. Liuba Bradu , Consiliul Raional Orhei

           tel .(235) 20598

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă