Rîşcani

 

Agenda locală a Antreprenoriatului Rîşcani

 

Poziţia geografică: Raionul Rîşcani este situat la Nord-Vestul Republicii Moldova. La Nord, raionul se învecinează cu raionul Edineţ, la Est cu raionul Drochia şi mun. Bălţi, la Sud-Vest cu raionul Glodeni, la Vest - cu Romania. Suprafaţa -936,03 km.

Populaţia: Populaţia raionului constituie 69,4 mii locuitori, dintre care:

Populaţia urbană - 13,3 mii locuitori ;

Populaţia rurală -56,070 mii.

Densitatea populaţiei- 96 lociutori la km2

Structura administrativ-teritorială: Raionul Rîşcani are în total 55 localităţi. În componenţa raionului intră: 2 oraşe, 26 (sate) comune, 6 localităţi din componenţa oraşelor, 47 localităţi din componenţa satelor (comunelor).

În structura teritorial-administrativă sînt 28 primării.

 

Economia: În raion activiază în total 15460 agenţi economici. Terenurile agricole constituie 76460 ha din suprafeţele de teren. Pămîntul arabil ocupă 58236 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole: plantaţiile de livezi- 4015 ha, viile- 439 ha, păşunile -12492 ha, fîneţe 133 ha, pîrloagă -351 ha, plantaţiile de nuci -665 ha, plantaţiile de dud -152 ha , arbuşti şi fructiferi -13 ha.

 

Educaţia: În raionul Rîşcani activiază 39 instituţii de învăţămînt. Numărul total de elev, inclusiv - în instituţiile şcolare- 7370 copii

- în colegiu -532 studenţi

- în şcoli profesionale polivalente -390 elevi

Actualmente în instituţiile de învăţămînt din raion îşi desfăşoară activitatea 1025 pedagogi.

 

Sănătate: În raion funcţionează:

-          1spital cu fondul general de 225 paturi

-          1 centru al medicilor de familie

-          16 oficii ale medicilor de familie

-          9 centre de sănătate

-          20 oficii de sănătate

În domeniul ocrotirii sănătăţii îşi desfăşoară activitatea 124 medici, 364 personal mediu al asistenţei medicale.

 

Cultura: În raionul Rîşcani funcţionează:

-          1muzeu cu 2 filiale

-          157 colective artistice

-          17 formaţii care deţin titlul de formaţie- model

-          51 biblioteci publice

-          43 cămine culturale.

 

 

Agenda raională a Antreprenoriatului

  1. Lansare şi înregistrarea unei afaceri;
  2. Dezvoltarea afacerii;
  3. Impozitarea;
  4. Accesul la finanţe:
  5. Ocuparea forţei de muncă;
  6. Servicii de consultanţă şi informaţii în raion;

 

1.Lansarea şi înregistrarea unei afaceri

1.1.1 Camera înregistrării de Stat , Oficiul Teritorial Bălţi

Adresa: Oficiul Teritorial Bălţi a CJS, mun. Bălţi, str. Moscovei, 13

 

Program de lucru: Luni- vineri 900-1300

Tel. Fax (231) 2-13-66

 

Servicii prestate:

-          Înregistrarea de stat întreprinderilor noi (ÎI, SRL, SA, COOP);

-          Stabilirea identităţii solicitanţilor;

-          Verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;

-          Autentificarea semnăturilor aplicat pe documentele ce ţin de înregistrare şi modificări;

-          Perfectarea modificărilor şi / sau completărilor la documentele de constituire în registru de Stat al întreprinderilor

-          Lichidarea întreprinderilor.

 

1.2 Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rîşcani

Adresa: or. Rîşcani, str. Independenţei, 44,

Programul de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

Zile de odihnă: Sîmbătă şi duminică

Tel. Fax (256)2-32-87,2-32-85

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Servicii prestate:

-          Atribuirea Codului Fiscal;

-          Consultaţii privind impozitarea ;

-          Înregistrarea TVA, accize;

-          Primire decliraţiilor, etc. ;

 

1.1.3 Direcţia pentru Statistică a raionului Rîşcani

 

Adresa:

Or. Rîşcani, str. 32 August, 16

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

Zile de odihnă: Sîmbătă şi duminică

Tel. Fax (256) 2-22-96, 2-33-40

Servicii prestate:

-          Atribuirea codului statistic;

-          Primirea rapoartelor trimestriale, anuale;

-          Consultanţa privind întocmirea rapoartelor statistice;

 

1.1.4 Băncile comerciale

1.1.4.1 „Moldova Agroindbank ” SA. Filiala Rîşcani

www.maib.md

Adresa: or. Rîşcani, str. Independenţei, 20

Tel. (256) 2-25-90, fax 2-33-72

 

Servicii: - deschiderea contului bancar;

-          acordarea creditelor

 

1.1.4.2 BC. „Banca de Economii” SA, filiala nr. 39 Rîşcani

www.beue.md

Adresa: or. Rîşcani, str. 31 August, 36

Tel. Fax. (256) 2-29-85

 

1.1.4.3 Fin Com Bank SA filiala nr. 9 Rîşcani

//Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea./">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa: or. Rîşcani, str. Independenţei, 13

Tel. (256) 2-11-02

Fax (256) 2-33-06

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Service: - deschiderea contului bancar;

-          acordarea creditelor

 

1.2.0 Licenţierea activităţii

 

1.2.1 Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

 

Adresa: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare, 124

Tel (022)272336, (022)542114

www.licenţire.gov.md

Service: Eleberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie

 

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

 

1.3.0 Clasificarea unităţilor de alimentaţie publică

Adresa:

or. Rîşcani, str. Independenţei,44, et. 4

Tel. (256)2-33-52, 2-48-45

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Service: - Eliberarea certificatelor unităţilor de alimentaţie publică;

           -Consultaţii

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

 

1.4.0 Eliberarea autorizaţiilor:

 

1.4.1 Primăria or. Rîşcani (comunelor, satelor în localităţile respective)

Adresa:

or. Rîşcani, str. 31 August, 16

Tel. (256) 2-31-63, 2-34-87

 

Service: Eliberarea autorizaţiei de funcţionare

 

1.4.2 Centrul de medicină Preventivă a raionului Rîşcani

Adresa:

or. Rîşcani, str. Şevcenco, 2

Tel. (256)2-89-07

Fax: (256) 2-31-92

Service: - eleberarea autorizaţiei sanitare;

-          investigaţii

Program de lucru: Luni – vineri 800-1700, întrerupere 1200-1300

 

1.4.3 Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Adresa:

or. Rîşcani, str. Codrilor, 8

Tel. (256) 2-87-71

Fax: (256)2-47-51

Service: - eliberarea autorizaţiei Sanitar-veterinare:

               - certificarea producţiei de origine animalieră

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

 

1.4.4        Inspecţia Ecologică Rîşcani

 

Adresa:

or. Rîşcani, str. Independenţei, 24

Tel. (256) 2-40-10

Service:- avizarea proiectului de construcţie:

- eliberarea autorizaţiei ecologice

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

 

1.4.5        Direcţia Situaţii Excepţionale Rîşcani

Adresa:

or. Rîşcani, str. Trandafir, 1

Tel. (256)2-45-01

Fax: (256)2-34-36

Service:- eliberarea condiţiilor tehnice pentru proiectare

-          eliberarea autorizaţiei de prevenire şi stingere a incendiilor

 

2. Dezvoltarea afacerii

2.1.0 Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

2.1.1 Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rîşcani

Adresa:

or. Rîşcani, str. Independenţei,44, et. 3

E-mail: fisc.md

Service: - Prezentarea rapoartelor;

-          eliberarea actelor de verificare;

-          înregistrarea maşinii de casă şi control.

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

 

2.2.0 Direcţia pentru Statistică Rîşcani

Adresa:

or. Rîşcani, str. 31 August, 16

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

Zile de odihnă: Sîmbătă şi Duminică

Tel. Fax (256)2-22-96

Service: Prezenţa rapoartelor statistice şi tipurile de rapoarte:

-          Valoarea şi indicii producţiei industriale (f-1-p)- lunar, anual;

-          Numărul de renumerarea salariaţilor (1-m)- lunar, trimestrial;

-          Efectivul de salariaţi şi locurile de muncă (1-m)- trimestrial;

-          Volumul serviciilor cu plată, prestate populaţiei (1- servicii);

-          Export şi import de servicii- trimestrial, anual (El- 7, El- 8);

-          Activitatea turistică (1- tur) – trimestrial;

-          Comerţul cu amănuntul- lunar, anual (1.3.7 -comerţ);

-          Costurile şi cheltuielile întreprinderii- trimestrial (cu numărul de angajaţi nu mai mare de 3 persoane);

-          Raport financiar- anul (cu numărul de angajaţi nu mai mare de 3 persoane)

 

2.2.1 Biroul Vamal Bălţi, postul vamal Rîşcani

Adresa:

or. Rîşcani, str. Independenţei, 168

Tel. Fax: (256) 2-32-99

E-mail: www.customs.md

Service: Vamarea şi devamarea mărfurilor eliberarea certificatelor de origine.

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

 

2.3.0 Plăţi şi contribuţii sociale

.2.4.0 Casa Teritorială de Asigurări Sociale Rîşcani

Adresa:

or. Rîşcani, str. I. Neculce, 2

Tel. (256) 2-25-48

Service: Prezentarea rapoartelor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat- trimestrial, anual;

-          la iniţierea afacerii : declaraţia persoanei asigurate;

-          Plăţile se achită lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare, cuantumul se calculează conform legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat;

 

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

 

3. Impozitarea

3.1.0 Lista impozitelor

3.2.0 Consultaţii privind impozitarea

3.2.1 Biroul de consultaţii

Adresa:

or. Rîşcani, str. Independenţii, 44

Tel. (256) 2-32-87

 

3.3.0 Consultaţii privind asigurările sociale

3.3.1 Casa Teritorială de Asigurări Sociale Rîşcani

Adresa:

I. Neculce, 2

Tel.(256) 2-25-48

 

4. Accesul la finanţe

4.1.0 Instituţii de microfinanţare

4.1.1 Microinvest SRL, filiala Rîşcani

Adresa:

or. Rîşcani, str. 31 August, 7a

Tel. (256)2-18-50

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Service: finanţarea afacerilor micro şi mici

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1300- 1400

 

4.1.2 Asociaţia pentru cooperare în agricultură (ACSA)- dezvotarea businessului rural şi consultanţă

Adresa:

or. Rîşcani, str. 31 August, 16

Tel. (256)2-42-85

Service: Accesarea la resurse financiare.

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

 

4.1.3. AEÎ „Circular - FIN”

Adresa:

r-ul Rîşcani, s. Gălăşeni

Tel. 256 (42-6-56)

 

4.1.4 AEÎ Asociaţia de Economii şi Împrumut „Mihăileni”

Tel. (256) 76-5-37

 

4.1.5.AEÎ „Supercredit”

r-ul Rîşcani, s. Pîrjota

Tel. (256) 2-16-39

 

4.1.6 AEÎ Recea-Fin

r-ul Rîşcani,s. Recea

Tel. 069359652

 

4.1.7 AEÎ „Zaicani-Fin”

r-ul Rîşcani, s. Zăicani

tel. (256) 72 -0-81

 

4.1.8 AEÎ „Corlăteni”

r-ul Rîşcani, s.Corlăteni

Tel. (256)94-1-44

 

4.1.9 AEÎ „Racaria”

r-ul Rîşcani, s. Răcăria

Tel. (256) 64-3-04

 

4.2 Bănci comerciale (vezi 1.1.4)

 

5. Ocuparea Forţei de Muncă

 

5.1.0 Inspectoratul Teritorial de Muncă Rîşcani

Adresa:

or. Rîşcani

Str. Independenţei 24, etajul III (clădirea RAPO)

Tel. (256)2-13-53, 069501937

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

Zi de primire- luni

Service: Consultanţă în domeniul legislaţiei muncii

 

 

5.2.0. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Rîşcani

Adresa:

or. Rîşcani, str. 31 August, 16

Tel. Fax : (256) 2-20-04; 2-32-61

Service: - încadrarea în cîmpul muncii;

-          Instruirea profesională a şomerilor;

-          Protecţia şomerilor;

 

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

Căutarea şi plasarea unui post vacant:

www.anofm.md

 

6.Servicii de consultanţă şi informaţii în raion

 

6.1.0 Asociaţia Obştească „Agroinfo”

 

Adresa:

or. Rîşcani, srt. 31 August, 16, etajul III

Tel. Fax (256) 2-42-85

Service: - cosultaţii în domeniul agriculturii;

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1300- 1400

 

6.2.0 Asociaţia Obştească „Asociaţia Femeilor de Afaceri din sectorul rural”

Adresa:

or. Rîşcani. Str. Independenţei, 44

Tel. (256)2-45-84

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

6.3.0 Consiliul Raional, Secţia Economie

Adresa:

or. Rîşcani, str. Independenţei, 44, etajul IV, bir. 53

Tel. (256)2-33-52

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Service: - Consultaţii în domeniul iniţierii şi dezvoltării afacerii

- Acordarea asistenţei în dezvoltarea activităţii antreprenoriale.

Program de lucru: Luni-vineri 800-1700, pauză 1200- 1300

 Ex. V. Botezatu

Tel. (256)2-33-52

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă