Sîngerei

 

MODEL

AGENDA LOCALĂ A ANTREPRENORULUI

 

 

  1. 1.LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:

1.1.1.  Oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal

Adresa:     or.Sîngerei , str.Independenţei,115                               

Program de lucru: 08-00: 17-00 ,întrerupere de la 12-00:13-00              

Tel/Fax 0 (262) 2 26 90/2 26 86

Email                                    

Serviciile prestate: eliberarea codului fiscal, …..

 

1.1.2.  Biroul de Statistica

Adresa:  or.Sîngerei , str.Independenţei,136  

Program de lucru 08-00: 17-00 ,întrerupere de la 12-00:13-00

Tel/Fax 0 (262) 2 21 93

Email                                    

Serviciile prestate: atribuirea codului territorial/statistic, ........

 

1.1.3.  Bancile comerciale si institutii de microfinantare

Adresa si tel de contact, pagina web a bancii

-          Banca de Economii- or.Sîngerei, str.B.Glavan,5 tel. 0(262) 2 26 98/2 33 33

-          Banca Socială- or.Sîngerei, str.Presei,1 tel. 0(262) 2 23 53

-          Moldova Agroindbanc- or.Sîngerei, str. Independenţei,115 tel. 0(262) 2 25 90/2 27 04

-          Victoria Banc- or.Sîngerei, str. Independenţei,146, tel. 0(262) 2 60 07/2 60 08

-          Fincombanc- or. Sîngerei, str.     tel.0 (262) 2 60 30

 

1.2.     LICENTIEREA ACTIVITATII

1.3.     Autoritatea de stat pentru licentiere (scurt sumar servicii, program de lucu cu clientii; contacte; http://www.licentiere.gov.md/)

Adresa:                                 

Program de lucru:               

Tel/Fax

Email                                    

Serviciile prestate: eliberarea codului fiscal

 

1.4.     Eliberarea licentelor la nivel local (Daca exista, sau a existat in anul 2008)

1.4.1.  Lista activitatilor licentiate de autoritatile publice locale, adrese si tel de contact

-Primăria or. Sîngerei, str.Independenţei,124 , tel.0 (262) 2 24 80/2 42 60, fax 0 (262) 2 17 77 (mob.069152593)

-Primăria Biruinţa, tel. 0 (262) 61 6 43/60 5 65 (mob.068413232)

-Primăria Alexăndreni, tel. 0 (262) 61 6 91/61 4 68 (mob.069522218)

-Primăria Bălăşeşti, tel. 0 (262)  92 3 41/(mob.069110032)

-PrimăriaBilicenii Noi, tel. 0 (262) 32 2 36/(mob.067154055)

-Primăria Bilicenii Vechi, tel. 0 (262)  33 9 01/(mob.069497502)

-Primăria Bursuceni, tel. 0 (262)  56 3 24/(mob.069235243)

-Primăria Chişcăreni, tel. 0 (262)  41 2 49/(mob.067133140)

-Primăria Ciuciueni, tel. 0 (262)  50 4 40/(mob.069085396)

-Primăria Copăceni, tel. 0 (262)  30 3 25/(mob.068441477)

-Primăria Coşcodeni, tel. 0 (262) 36 3 33/(mob.069592592)

-Primăria Cotiujenii Mici, tel. 0 (262)  93 1 20/(mob.079618060)

-Primăria Cubolta, tel. 0 (262)  58 3 21/(mob.068315225)

-PrimăriaDobrogea Veche, tel. 0 (262) 59 3 60/(mob.069034209)

-Primăria Drăgăneşti, tel. 0 (262) 39 3 16/(mob.068847736)

-Primăria Dumbrăviţa, tel. 0 (262) 43 1 32/(mob.068364457)

- Primăria Grigorăuca, tel. 0 (262) 51 4 96/(mob.069220145)

-Primăria Heicul Nou, tel. 0 (262) 57 3 31/(mob.079408537)

-Primăria Izărenii Vechi, tel 0 (262) 34 3 18/(mob.068584219)

-Primăria Izvoare, tel. 0 (262) 38 4 47/(mob.067138447)

-Primăria Pepeni, tel. 0 (262) 42 3 35/(mob.079888533)

-Primăria Prepeliţa, tel. 0 (262)  52 3 25/(mob.067162325)

-Primăria Rădoaia, tel. 0 (262) 37 4 41/(mob.068316698)

-Primăria Sîngereii Noi, tel. 0 (262) 73 3 17/73 273 (mob.069347034)

-Primăria Tăura Veche, tel. 0 (262)   55 3 87/(mob.069532789)

-Primăria Ţambula, tel. 0 (262)   31 3 47/ (mob.069041720)

 

 

                    - bauturi alcoolice,

                     -Tutun

-comertul cu amanuntul,

-alimentatie publica

 

1.5.     Eliberarea autorizatiilor  - lista inspectoratelor, adresa si tel de contact)

 

-          Medicina preventiva (Autorizatia sanitara), or.Sîngerei, str.Testemiţeanu,13, tel. 0(262) 2 20 03

 

 

-          Pompieri, or.Sîngerei, str. 1 Mai ,9, tel. 0(262) 2 20 01

 

 

-          de functionare a unitatilor comerciale –Primăriile raionului (vezi mai sus)

 

 

-          Fitosanitar, or.Sîngerei, str. D.Cantemir, tel. 0(262) 2 20 32

 

 

-          Veterinar, or.Sîngerei, str. G.Asachi,33 , tel. 0(262) 2 32 79/2 18 52

 

 

-          Ecologic, Spatii verzi, or.Sîngerei, str. Independenţei,124a, etajul 2, tel. 0(262) 2 40 59

 

 

-          Constructii, --- nu este

 

  1. 2.DEZVOLTAREA AFACERII

2.1.     Evidenta contabila, raportare si statistica

2.2.     Prezentarea rapoartelor, actelor de verificare, inregistrarea aparatului de casa ) – Inspectoratul fiscal teritorial (verificati daca e acelasi oficiu mentionat la para. 1.1.2, pot fi birouri diferite )

Adresa:     or.Sîngerei , str.Independenţei,115                               

Program de lucru: 08-00: 17-00 ,întrerupere de la 12-00:13-00              

Tel/Fax0 (262) 2 26 90/2 29 87

 

Email                                    

Serviciile prestate: Prezentarea rapoartelor, actelor de verificare, inregistrarea aparatului de casa

 

2.3.     Prezentarea rapoartelor statistice si tipurile de rapoarte -trimestriale, anuale)

  • Biroul territoriale de Statistica (verificati daca e acelasi oficiu mentionat la para. 1.1.3, pot fi birouri diferite )

Adresa:                                         

Program de lucru

Tel/Fax

Email                                            

Serviciile prestate: atribuirea codului territorial/statistic

 

2.4.     Plati si contributii sociale (Fondul Social; adrese si tel de contact; prezentarea rapoartelor, si cuantumul achitarilor)

  1. 3.IMPOZITAREA (www.fisc.md)

3.1.     Lista impozitelor pe domenii de activitate si termenele de achitare

-impozitul pe venit –se achită pe parcursul anului

-impozitul pe pămînt–se achită pe parcursul anului

-impozitul pe casă–se achită pe parcursul anului

3.2.     Consultatii privind impozitarea (adrese si tel de contact)

             Oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal

Adresa:     or.Sîngerei , str.Independenţei,115                               

Program de lucru: 08-00: 17-00 ,întrerupere de la 12-00:13-00              

Tel/Fax 0 (262) 2 26 90/2 39 44

 

3.3.     Consultatii privind asigurarile sociale (adrese si tel de contact)

-Casa Teritorială de Asigurări Sociale , str.     tel. 0(262) 2 20 44/2 25 48

3.4.     Lista platilor vamale ( lista platilor si adrese/ tel de contact ale birourilor vamale)

-          Biroul vamal Bălţi or. Sîngerei, str.Independenţei,37, tel. 0(262) 2 24 01

3.5.     Inregistrarea TVA, Accize (informatie succinta despre TVA, conditii, suma si termenele de achitare pe domenii de activitate; conditii de rambursarea )

       Oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal

       Adresa:      or.Sîngerei , str.Independenţei,115                               

       Program de lucru: 08-00: 17-00 ,întrerupere de la 12-00:13-00               

       Tel/Fax 0 (262) 2 26 90/2 26 86

 

 

  1. 4.ACCESUL LA FINANTARE

4.1.     Institutii de microfinantare

4.2.     Banci comerciale

4.3.     Programe guvernamentale

4.4.     Proiecte de asistenta tehnica

  1. 5.OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

5.1.     Inspectoratul securitatii muncii

or.Sîngerei , str. Independenţei,124, etajul 3 tel. 0 (262) 2 41 77

5.2.     Oficiul territorial al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca (scurt sumar servicii, program de lucru cu clientii,08:00-17:00 email, pagina web; oficiii teritoriale -adresa si tel de contact

or.Sîngerei , str. Independenţei,124a, etajul 2 tel. 0 (262) 2 38 67

Oferă servicii de căutare a locului de muncă pe specialitate,cursuri de instruire şi reprofilare,plata ajutorului de şomaj (numai şomerilor înregistraţi).

 

5.3.     Cautarea si plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md, www.hr.md),

  1. 6.SERVICII DE CONSULTANTA SI INFORMATIE IN REGIUNE (lista si adrese/tel de contact a Asociatiilor /uniunilor de business, prestatori de servicii) in domeniul:

6.1.     Lansarii unei afaceri

Punctul de contact în afaceri or. Sîngerei, str. Independenţei,111 ,Secţia Economie a Consiliului rational Sîngerei , tel.0 (262) 2 32 85

6.2.     Agricultura si prelucrarea materiei prime

Asociaţia producătorilor agricoli (AXA) or.Sîngerei, str. Independenţei,124, etajul 3 în incinta Primăriei or. Sîngerei ,tel.0 (262) 2 48 75

6.3.     Financiar-bancar

6.4.     Creditare, Leasing si altele (puteti completa. Lista domenilor)

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă