Şoldăneşti

 

Şoldăneşti

 Populaţia: Populaţia raionului Şoldăneşti constituie 41150 locuitori, dintre care: populaţia urbană – 6268 locuitori, populaţia rurală – 34882 locuitori, densitatea – 68,8 locuitori la km²
Structura administrativ-teritorială: Raionul Şoldăneşti are în total 33, inclusiv oraşul Şoldăneşti şi 32 de sate. În structura teritorial-administrativă sînt 23 primării.
Economia: În raion sînt înregistraţi 20046 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 40738,6 ha din suprafeţele totale de teren. Pămîntul arabil ocupă 32452 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole.  Plantaţiile multianuale constituie 3742,7 ha, inclusiv
livezi – 2774,8 ha,  vii ocupă – 611,2 ha, nuc – 169,4 ha,dud-47,7ha, altele-139,6ha..

Educaţia: În raion activează 31 instituţii de învăţămînt cu un număr de 5242 elevi. Actualmente
în instituţiile de învăţămînt din raion îşi desfăşoară activitatea 509 pedagogi.  Instituţii preşcolare
28, copii în grădiniţe – 1458, pedagogi – 152.
Sănătate: În raionul  Şoldăneşti funcţionează : 1 spital cu fondul general de 135 paturi,   centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sunt 12 oficii ale medicului de familie,  3 centre de sănătate, 2 centre de sănătate autonome şi 7 oficii de sănătate
Cultură: În raionul Şoldăneşti funcţionează : formaţii artistice de amatori – 124, din ele 13 formaţii cu titlu „model”; biblioteci publice – 34, din ei 5 pentru copii; şcoli de muzică – 2, şcoala raională de artă plastică – 1. În raion activează 82 meşteri populari din ei 4 membri al Uniunii Meşterilor populari.

AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:

Table:

10

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

11

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp, persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

1.1.1. Camera Înregistrării de Stat

1.1.2. Inspectoratul Fiscal

Adress: or.Şoldăneşti, str.Boris Glavan 1

Phone: (272)2-22-87

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Service: - atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor etc.

Hours: Luni–Vineri, 800 -1700, pauză: 1200-1300

Table:

10

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

11

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp, persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

12

Taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale
(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

13

Taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova

Darea de seamă pe piaţă
(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp, persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

1.1.3. Biroul de Statistică

Adress: or. Şoldăneşti, str. Testimiţianu, 11, etajul IV

Phone: (272)2-20-44

Service:

- atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice

Hours:

Luni – Vineri, 800 - 1700, pauză: 1200 -1300

1.1.4. Băncile comerciale

1.1.4.1. BC „Banca de Economii” SA, Filiala nr.13 Şoldăneşti

Adress: or. Şoldăneşti, str. 31 august,7

Phone: (272)2-20-72 /(272)2-03-27

Url: www.bem.md

1.1.4.2. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 13/020

Adress: or. Şoldăneşti, str. Victoriei

Phone: (272)2-40-19

Url: www.bem.md

1.1.4.3. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 13/023

Adress: or. Şoldăneşti, str. Prieteniei (piaţa)

Phone: (272)2-44-92

Url: www.bem.md

1.1.4.4. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 13/01

Adress: rl. Şoldăneşti, s. Cotiujenii Mari

Phone: (272)74-2-55

Url: www.bem.md

1.1.4.5. BC „Banca de Economii” SA, Reprezentanţa nr. 13/07

Adress: rl. Şoldăneşti, s. Răspopeni

Phone: (272)45-6-01

Url: www.bem.md

1.1.4.6. BC „Moldova-Agroindbank” SA, Filiala Şoldăneşti

Adress: or. Şoldăneşti, str. 31 august, 5

Phone: (272)2-25-90, 2-54-90

Url: www.maib.md

1.2.0. Licenţierea activităţii

1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336; (022)542114;

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Primariile locale

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:

1.4.1. Inspectoratul protecţiei plantelor

Adress: or. Şoldăneşti, str. Ion Creangă 14

Phone: (272)2-55-75

1.4.2. Inspectoratul Veterinar

Adress: or. Şoldăneşti, str. Feroviarilor 79

Phone: (272)2-53-23

1.4.3. Inspectoratul Ecologic

Adress: or. Şoldăneşti, str. 31 august, 125

Phone: (272)2-24-43

1.4.4. Inspectoratul Pompieri

Adress: or. Şoldăneşti, str. Livezilor, 31

Phone: (272)2-22-01

1.4.5. Inspectoratul de Medicina preventivă

Adress: or. Şoldăneşti, str. Păcii, nr.13

Phone: (272)2-52-53

1.4.6. Inspectoratul de Plasare a locului de comerţ

Adress: primăriile localităţilor

2. DEZVOLTAREA AFACERII

2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

2.1.1. Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Service: - prezentarea declaraţiilor;
- înregistrarea aparatelor de casă;
- restituirea TVA etc.

Hours: Luni-Vineri, 800-1700, pauză: 1200–1300

2.2.0. Plaţi şi contribuţii sociale:

2.3.0. Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

Adress: or. Şoldăneşti, str. 31 august 5, etajul II

Phone: (272)2-58-39; 2-55-36; 2-57-13

3. IMPOZITAREA

3.1.0. Lista impozitelor

3.2.0. Consultaţii privind impozitatrea:

3.2.1. Inspectoratul fiscal

Adress: or. Şoldăneşti, str. Boris Glavan, 1

Phone: (272)2-22-87

3.3.0. Consultaţii privind asigurările sociale:

3.3.1. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Adress: or. Şoldăneşti, str.31 august 5, etajul II

Phone: (272)2-58-39; 2-55-36; 2-57-13

3.4.0. Biroul vamal Bălţi , reprezentanta Şoldăneşti

Adress: or.Şoldăneşti, str.31 august, 9

Phone: (272)2-25-84

4. ACCESUL LA FINANŢE

4.1.0. Instituţii de microfinanţare

4.2.0. Programe guvenamentale

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poti contacta specialistii IMM din raionul tau http://odimm.md/regional_contact.htm

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

5.1.0. Inspectoratul muncii

Adress: or. Şoldăneşti, str. Păcii 8, etajul I

Phone: (272)2-29-24

5.2.0. Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: or. Şoldăneşti, str.Păcii 8, etajul I

Phone: (272)2-24-54; 2-43-33

Service: - audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- măsuri de prevenire a şomajului.

Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION

6.1.0. Secţia economie

Adress: or. Şoldăneşti, str. 31 august, 1, et. I

Phone: (272)2-54-83; 2-53-66

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

6.2.0. O.O.”Agro-Farmer-Consult

Adress: or. Şoldăneşti, str. 31 august, 5, et. III

Phone: (272)2-22-96 067268710

 

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă