Soroca

 

Soroca

 

Poziţia geografică: Raionul Soroca este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova, aşezat la 176 km de capitala ţării Chişinău. Suprafaţa totală 1043 km2.
Populaţia: Populaţia raionului Soroca constituie 101,4 mii locuitori, din care: populaţia urbană - 34,9 mii persoane, populaţia rurală - 66,5 mii personae, densitatea - 97 pers/km2.
Structura administrativ-teritorială: Raionul Soroca are în total 68 localităţi, inclusiv oraşul Soroca şi 67 sate. În structura teritorial-administrativă sînt 35 primării.
Economia: În raion sunt înregistraţi în total 24648 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 62795 ha din suprafeţele  totale de teren. Pămîntul arabil ocupă 55801 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole: plantaţiile de livezi – 6348 ha, viile ocupă 134 ha, păşunile-11794 ha, altele – 512 ha.
Educaţie: În raionul Soroca activează: 58 instituţii de învăţămînt unde îşi desfăşoară activitatea 1045 pedagogi cu un număr de elevi – 12023; 52 instituţii preşcolare cu  291 pedagogi şi 2983 copii; 1 şcoală internat în s.Vîsoca cu 25 pedagogi şi 98 elevi; 1 şcoală specială în s.Soloneţ cu 24 pedagogi şi 49 elevi; Centru de plasament temporar al copiilor în situaţie de risc ,, Azimut”; Centru de zi pentru copii cu dezabilităţi fizice ,,Icar”; Centru pentru Tineret ,,Dacia”; Casa de Creaţie ,,Speranţa”; 2 şcoli sportive; Colegiul pedagogic „M.Eminescu”-420 studenţi, Colegiul Tehnic Agricol- 297 studenţi, Colegiul „Prometeu -EPT ”- 220 studenţi; Colegiul de Arte-157 studenţi; 1 şcoală profesională-308 elevi.
Sănătate: În raionul Soroca funcţionează: 1 spital cu fondul general de 375 paturi; 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sunt 24 oficii ale medicului de familie; 14 centre de sănătate; 11 puncte medicale. În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din raionul Soroca îşi desfăşoară activitatea: 180 medici; 506-personal mediu isistenţei medicale; 286-personal sanitar şi auxiliar.
Cultură: În raionul Soroca funcţionează: 57 case şi cămine culturale; 59 biblioteci; 6 instituţii de învăţămînt artistic; 2 muzee; activează 80 colective artistice, inclusiv 29 formaţii, care deţin titlul de formaţie-model; numărul total de monumente – 294, inclusiv: 6 monumente de sculptură, 189 de importanţă naţională, 99 de importanţă locală; 2 mănăstiri:,,Adormirea Maicii Domnului ”din s. Cosăuţi, mănăstirea  din s.Rudi.

AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:

1.1.1. Camera Înregistrării de Stat

Adress: or. Soroca; str. Alexandru cel Bun 16

Phone: 230.2.36.86; 3.05.41

Url: www.mdi.gov.md

Service: - înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

Hours: luni – vineri; 8.00-17.00

1.1.2. Inspectoratul Fiscal

Adress: or. Soroca, str. Stan Poietaş 10

Phone: 230.2.30.05; 2.32.73: 3.00.06

Service: - atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor etc.

Hours: Luni – Vineri: 8.00-17.00, pauza: 12 - 13

1.1.3. Direcţia pentru Statistică

Adress: or. Soroca, str. Ştefan cel Mare 128

Phone: 230.2.25.27; 2.61.72

Url: www.statistica.md

Service: - atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

Hours: Luni – Vineri 8.00 – 17.00, pauză: 1200-1300

1.1.4. Băncile comerciale

1.1.4.1. BC „Banca de economii”SA

Adress: or. Soroca, str. Alexandru cel Bun nr. 8

Phone: 230.2.33.37.

Url: www.bem.md

1.1.4.2. BC „Banca de economii”SA filiala 14/63,

Adress: or. Soroca str. D. Cantemir 20

Phone: 230.2.96.56.

1.1.4.3. BC „Banca de economii”SA filiala 14/88,

Adress: or. Soroca str. V. Stroescu 84

Phone: 230.2.26.25.

1.1.4.4. BC „Moldova-Agroinbanc SA

Adress: or. Soroca str. Alexandru cel Bun 19

Phone: 230.2.21.52; .2.25.90.

1.1.4.5. BC „Banca Socială

Adress: or. Soroca, str. Independenţei nr. 77

Phone: 230.2.65.87, 2.61.34.

1.1.4.6. BC ,,Moldincombancă” SA

Adress: or. Soroca str. Popovici nr. 8

Phone: 230.2.36.06; 2.37.85

1.1.4.7. BC ,,Victoriabancă” SA

Adress: or. Soroca, str. Independenţei nr. 77

Phone: 230.2.40.06; 230.2.62.84.

1.1.4.8. BC ,,Energbancă” SA

Adress: or. Soroca str. Independenţei nr. 75/11

Phone: 230.2.15.50, 2.15.25.

1.1.4.9. BC ,,Fincombancă” SA

Adress: or. Soroca, str. Alexandru cel Bun nr. 24

Phone: 230.2.36.99; .3.35.54.

1.1.4.10. SA ,,Corporaţia de finanţare rurală”

Adress: or. Soroca str. M. Malamud nr. 12

Phone: 230.3.03.14.

1.1.4.11. Asociaţia de economii şi împrumut ,, Soroca”.

Adress: or. Soroca, str. M. Malamud nr. 12, 2

Phone: 30.3.35.65, .3.03.14.

1.1.4.12. BC ,,Exinmbancă”SA

Adress: or. Soroca, str. Alexandru cel Bun nr. 16

Phone: 230.2.28.10

1.2.0. Licenţierea activităţii

1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336; (022)542114;

Email: licenţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Primariile locale

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:

1.4.1. Inspectoratul protecţiei plantelor

Adress: or. Soroca, str. Alexandru cel Bun nr. 47

Phone: 230.2.64.16

1.4.2. Inspectoratul semincier

Adress: or. Soroca, str. Alexandru cel Bun nr. 47

Phone: 230.2.40.34

1.4.3. Inspecţia de Stat în Construcţii

Adress: Or. Soroca, str. Ştefan cel Mare nr. 5

Phone: 230.2.41.10

1.4.4. Direcţia raională sanitar- veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală Soroca

Adress: or. Soroca, str. Vasile Stroescu nr. 128

Phone: 230.2.31.54; 230.2.51.57

1.4.5. Inspectoratul de Medicina preventivă

Adress: or. Soroca str. Alexandru cel Bun nr. 42

Phone: 230.2.32.64; 230.2.34.46

1.4.6. Inspectoratul Ecologic Soroca

Adress: or. Soroca, str. Ştefan cel Mare nr. 5

Phone: 230.2.32.12 230.2.36.23

1.4.7. Inspectoratul de Plasare a locului de comerţ

Adress: primăriile localităţilor

2. DEZVOLTAREA AFACERII

2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

2.1.1. Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Service: - prezentarea declaraţiilor;
- înregistrarea aparatelor de casă;
- restituirea TVA etc.

2.2.0. Plaţi şi contribuţii sociale:

2.1.3. Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

4. IMPOZITAREA

3.1.0. Lista impozitelor

3.2.0. Consultaţii privind impozitatrea:

3.2.1. Inspectoratul fiscal

Phone: 230.2.30.05, 3.00.06

Hours: Luni-Vineri, 800-1700, pauză: 1200-1300

3.3.0. Consultaţii privind asigurările sociale:

3.3.1. Casa Teritorială de Asigurări Sociale

Adress: or. Soroca. str. Ştefan cel Mare nr. 20

Phone: 230.3.01.64, 2.24.27

3.4.0. Postul vamal Soroca

Adress: or. Soroca str. P. Rareş 4

Phone: 230.225.97; 230.2.64.42

4.1.0. Instituţii de microfinanţare

4.2.0. Programe guvenamentale

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poti contacta specialistii IMM din raionul tau http://odimm.md/regional_contact.htm

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

5.1.0. Inspectoratul muncii

Adress: or. Soroca, str. Gheorghe Asachi nr. 1

Phone: 230.2.34.37

Service: consultană în domeniul legislaţiei muncii.

5.2.0. Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: or. Soroca str. Vasile Alexandri nr. 2

Phone: 230.2.23.02; 230.2.30.66

Service: - audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- măsuri de prevenire a şomajului.

Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION

6.1.0. Secţia economie

Adress: or. Soroca, str. Ştefan cel Mare nr. 5, bir. 512

Phone: 230.2.28.48; 230.2.23.13. 230.2.20.98

 

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă