Ştefan-Vodă

 

AGENDA LOCALĂ

A ANTREPRENORULUI ŞTEFAN VODĂ

 

I.   Lansarea şi înrejistrarea unei afaceri

1.1.1. Camera Înregistrării da Stat:

Adresa:1.1. Oficiul teritorial Căuşeni a C. Î. S, or. Căuşeni, str. Mateevici, 3a

Program de lucru: Lini- Vineri

8-00- 17-00

Pauză:                   12-00 -13-00

Zile de odihnă:    Sîmbătă şi Duminică.

Tel-fax: (0243) 2-34-30, 2-39-58

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

1.2.Oficiul teritorial Căuşeni a C.Î.S. or, Ştefav Vodă,st r. Libertăţii,1

Program de lucru: În fiecare zi de vineri de la 8-00 pînă la 17-00

Pauză:12-00-13-00

Tel-fax: (0242) 2-29-71

Servicii prestate:

-         înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;

-         stabilirea indentităţii solicitanţilor

-         verificarea   capacităţilor juridice  şi de exeriţiu a fondatorilor,

-         autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele   ce ţin de îregistrare.

-         perfectarea documentelor şi-sau completărilor la documentele de constituire,

-         lichidarea întreprinderii.

1.1.2. Inspectoratul Fiscal. Oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal.

Adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, et. IV, clădirea Consiliului raional.

Program de lucru: Luni – Vineri.

                             8.00 – 17.00

Pauză:                 12.00 – 13.00

Zile de odihnă: Sîmbătă şi Duminică

Tel/fax(0242)2-23-50.

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Servicii prestate:

atribuirea codului fiscal;

consultaţii privind impozitarea;

înregistrarea TVA, accize;

primirea declaraţiilor etc.

1.1.3.Biroul de Statistcă.

Adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii,1, etajul II – Clădirea Consiliului raional.

Program de lucru: Luni – Vineri.

                             8.00 – 17.00

Pauză:                 12.00 – 13.00.

Tel/fax: (0242) 2-27-99

Servicii prestate:

-         atribuirea codului statistic;

-         eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;

-         primirea rapoartelor trimestriale, anuale;

-         consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

 

1.1.4.Băncile comerciale şi instituţiile de microfinansare.

1.1. BC”Banca de Economii”SA (www.bem.md )

1. Banca de Economii filiala nr.35 Srefan Voda, str. 31 august 5A, tel/fax (0242)2-22-68, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon

reprezentanţele

52-3-64

r. Ştefan-Vodă, s. Olăneşti, str. Alexandru cel Bun, 62

 

 

41-2-07

r. Ştefan-Vodă, s.Talmaza, str. 27 August, 164

33-6-47

r. Ştefan-Vodă, s.Ermoclia, str. Alexandru cel Bun

35-2-32

r. Ştefan-Vodă, s.Cioburciu, str. Ştefan cel Mare

42-8-67

r. Ştefan-Vodă, s.Carahasani, str. Alexandru cel Bun, 2

34-4-28

r. Ştefan-Vodă, s.Popeasca, str. I.Cazacu, 1

47-6-23

r. Ştefan-Vodă, s.Palanca, str. M.Eminescu, 1

46-5-16

r. Ştefan-Vodă, s. Crocmaz, str.Kirov

38-3-50

r. Ştefan-Vodă, s.Copceac, str. Sovietică, 40

55-8-67

r. Ştefan-Vodă, s.Volintiri, str. Voluntarilor, 94

069301682

r. Ştefan-Vodă, s. Tudora

47-6-19

r. Ştefan-Vodă, s. Palanca

 

II. BC„BANCA SOCIALĂ”SA(www.socbanc.md.)

 1. 1.Filiala Ştefan Vodă:

Adresa: or.Ştefan-Vodă str.31 august 11,,A”

Tel/.fax(0242). 2-30-36;2-32-81

III. 1. BC. “MOLDINDCONBANK” S.A.

Filiala Căuşeni, reprezentanţa nr. 23 Ştefan Vodă

Adresa:or. Ştefan Vodă,str. Libertăţii,1, etajul I, clădirea Consiliului raional.

Tel: (0242)2-35-03Fax;(0242)2-29-91.

IV.1. BC “Moldova-Agroindbanc”SA (www.maib.md.)

Filiala Ştefan Vodă a BC “Moldova-Agroindbanc”

Adresa: or. Ştefan Vodă, str.31 August9a

Tel:2-25-90

Fax: (0242)2-37-49

 

V.1. BC.,,VICTORIABANC,, filiala nr 5 CĂUŞNI reprezentanţa nr.22 Ştefan Vodă, str.31 august 4 ap.2 tel./fax 2-00-27

VI. 1. B.C.,,Investprivatbanc,, reprezentanţa nr.17 Ştefan Vodă ,           str.31 august 6/2

Tel: 2-50-99

VII.1.CORPORAŢIA DE FINANŢARE RURALĂ

Adresa: str. Ion Creangă 10/5, Chişinău,Republica Moldova,MD2089

Tel:(373 22)59-55-59, fax(373 22) 59-56-59 mob.069370441;

Oficiul regional: or. Ştefan vodă, str.31 August 4a,tel/fax: (242)2-21-48

www.microfinance.md. E-mail: eberil @microfinance.md.

1.2.Licenţierea activităţii.

1.3 Autoritatea de stat pentru licenţiere: Camera de licenţiere.

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 124.

Tel/fax: (0242) 54-21-14

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. http:www.licenţiere.gov.md.

1.4.Elaborarea licenţelor de nivel local.

1.4.1 Autorizaţiile pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi poduselor din tutun sunt eliberate de primăriile localităţilor.

1.5.Eliberarea autorizaţiilor – lista inspectoratelor, adresa şi tel de contact.

 • Medicina preventivă – or. Ştefan Vodă, str. Testemiţeanu, tel/fax: (0242) 2-30-65.
 • Pompieri – or. Ştefan Vodă, Zona industrială, tel. (0242) 2-28-32.
 • Inspectoratul protecţiei plantelor – or. Ştefan Vodă, et. II, clădirea Consiliului raional, tel/fax: (0242) 2-52-23, 2-26-92.
 • Vetrinar – or. Ştefan Vodă, Zona Industrială, tel: 2-43-87, 2-83-06.
 • Ecologic – or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul I, clădirea Consiliului raional, tel/fax: (0242) 2-25-27.
 • Plasarea locului de comerţ – primăriile localităţilor raionului.

 

2.Dezvoltarea afacerii:

2.1. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică.

2.2. Prezentarea rapoartelor, actelor de verificare, înregistrarea aparatului de casă

Inspectoratul Fiscal teritorial (Direcţia administrare fiscală şi Direcţia control fiscal).

Program de lucru: 8.00 – 17.00, pauză: 12.00 – 13.00,

Zile de odihnă: Sîmbătă şi Duminică

Tel. 2-20-64, 2-27-93.

Servicii prestate: prezentarea declaraţiilor, înregistrarea aparatului de casă, restituirea TVA, etc.

2.3. Prezentarea rapoartelor şi tipurile de rapoarte – trimestrial, anuale (vezi 1.1.3.)

2.4. Plăţi şi contribuţii sociale.

Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

Adresa: or. Ştefan Vodă,str.31 agust3a

tel/fax: 0242 2-35-02;

 

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatoriu se stabilesc pentru fiecare an aparte în Legea bugetului asigurărilor sociale.

 • contribuţiile de asigurări sociale obligatoriu pentru anul 2011 sunt stabilite în mărime de 24% la fondul de salarizare şi alte recompense şi include:
 • contribuţiile de asigurare socială datorită de patron în mărime de 23%;
 • contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de salariat, angajat prin contractul individual de muncă, în mărime de 6%;
 • întreptinzătorii individuale, persoane fizice a desfăşoară activitatea pe cont propriu se asigură în mod individual prin contract – 4044 lei/anual.

 

Termenul de prezentare a dărilor de seamă privind calcularea şi transformarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatoriu este stabilit trimestrial, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului (I-III), pentru trimestrul IV- pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune pentru angajatori şi respectiv pentru persoane fizice propriatori de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual şi persoane fizice ce îşi organizează activitatea pe cont propriu – trimestrial , pînă la data de 10 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune pentru plătitori cu excepţia – întreprinzători idnividuali, avocaţi, notari privaţi, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 10 ianuarie 2012.

 

3.1.Impozitarea (www.fisc.md)

3.1. Lista impozitelor pe domenii de activitate şi termenele de achitare.

 

Calendarul contribuabilului pentru anul 2011.

Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

Impozite generale de stat

1

Impozitul pe venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

Nota de informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2012

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2012

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 08)

Pînă la 31 ianuarie 2012

 

 

 

Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 04)

Pînă la 31 martie 2009

-         3

-         Accize

Declaraţia pentru accize (Forma ACZ -09

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

l

 

Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma CETO4)

Pînă 31 martie 2009

Taxa în fondul rutier

 

 

 

 

 

Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma CETO4)

Pînă la 31 martie 2009

-         4

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa pînă la primirea autorizaţiei

-          

Taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesori de vehicule înmatriculate în Republica Moldova

Taxa de folosire a drumuruilor percepută de la posesori de vehicule înmatriculate în Republica Moldova

 

 

 

31 decembrie 2011

Se efectuează pînă la momentul reviziei tehnice

Taxe locale

-         5

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT07 şi Forma TAT- GŢ 07)

Prezentarea trimestrială pînă la ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

-         6

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii (Forma TAP 06)

Prezentarea trimestrială pînă la ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

-         7

Taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale (Forma TAUCS 06)

Prezentarea trimestrială pînă la ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

-         8

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă (Forma TP08)

Prezentarea trimestrială pînă la ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune

Nu mai trziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Taxa pentru folosirea resurselor minerale

-         9

Taxa pentru apă pînă la100m3

Darea de seamă pentru apă (Forma TA06)

Pînă la 31.12.2012

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

-          

Mai mult de 100 m3

 

Prezentarea trimestrială pînă la ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune

 

Impozitul pe bunurile imobiliare

10

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătotorii îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

11

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BII1)

Prezentarea trimestrială pînă la ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune

În acelaş timp, persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

Asigurările sociale şi medicale de stat obligatoriu

 

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (Forma 4BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare:

Lunar pînă la sfîrşitul lunii ce succedă luna de gestiune; proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008; întreprinderile individuale – pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune

13

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Formular MED08)

Prezentarea trimestrială pînă la ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune

 

 

 

3.2. Consultatii privind impozitarea (adrese şi telefon de contact)

Inspectoratul fiscal.

Adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul IV, clădirea Consiliului raional.

Tel/fax:2-51-23;2-27-93;2-33-05

3.3. Consultaţii privind asigurările sociale (adrese şi tel. de contact).

Casa Naţională de Asigurări Sociale

Adresa: or. Ştefan Vodă, str.

Tel/fax: 2-44-96;

3.4. Agenţia Teritorială Căuşeni a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (adrese şi tel de contact)

Adresa: or. Căuşeni, str. Gagarin 54 (pe teritoriul spitalului raional Căuşeni)

Tel/fax: 243 – 2-65-03

Linia fierbinte: 080099999

Adresa: or. Ştefan Vodă, Policlinica veche, etajul III, biroul specialistului.

Tel: 242 2-53-40

3.5. Biroul vamal Bender

Adresa: or. Căuşeni, str

Tel/fax(0243),2-38-52;2-13-86;2-27-42.

Adresa:or. Ştefan Vodă, Zona Industrială,tel(0242)2-24-50.

3.6. Înreistrarea TVA, accize (informaţie succintă despre TVA, condiţii, suma şi termenele de achitare pe domenii de activitate, condiţii de rambursare)

-         Taxa pe valoare adăugată – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectrare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse impozitării pe teritoriul RM, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în RM.

Cotele TVA se stabilesc în următoarele mărimi:

 • cota standart în mărime de 20% din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import, cu execpţia livrărilor impozabile la cote reduse;
 • cota redusă în mărime de 8% din valoarea livrărilor impozabile efectuate înRM şi la import pentru:

-         pîine şi produse de panificaţie de prima necesitate;

-         lapte şi produse lactate de prima necesitate;

-         zahăr din sfeclă de zahăr;

-         medicamente;

-         unele mărfuri parafarmaceutice

-         producţia din zootehnie şi.

 • cota redusă în mărime de 6% din valorea livrărilor impozabile efectuate în republica moldova şi la impozit pentru gazele naturale şi cele lichefiate;
 • cota zero pentru produsele prevăzute în art.104 al codului fiscal, din care:

-         mărfurile şi serviciile pentru export, transporturi internaţionale de mărfuri şi pasajeri;

-         energie electrică şi termică livrată populaţiei;

-         mărfurile şi serviciile destinate folosinţei oficiale şi a misiunii diplomatice;

-         mărfurile şi serviciile pentru organizaţiile internaţionale în limitele acordurilor la care RM este parte;

-         mărfurile livrate în magazinele dutu-frii

-         Restituirea TVA se efectuează în conformitate cu instrucţiunea Inspectoratului Fiscal de Stat, îtr-un termen ce nu depăşeşte 45 zile.

-         . Restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici faţă de bugetul de stat consolidat, iar în lipsa datoriilor la contul curent al agentului economic.

4. ACCESUL LA FINANŢARE

4.1. Instituţii de microfinanţare.

CORPORAŢIA DE FINANŢARE RURALĂ

Adresa: str. Ion Creangă 10/5, Chişinău,Republica Moldova,MD2089

Tel:(373 22)59-55-59, fax(373 22) 59-56-59 mob.069370441;

Oficiul regional: or. Ştefan vodă, str.31 August 4a,tel/fax: (242)2-21-48

Web:www.microfinance.md. E-mail: eberil @microfinance.md.

4.2. Bănci comerciale (vezi 1.1.4)

4.3. Programe guvernamentale

4.4. Proiecte de asistenţă tehnică

5. Ocuparea Forţei de Munci.

5.1. Inspectoratul Muncii

Adresa: or. Şetfan Vodă, str. 31 agust 6

Etajul I, clădirea Şcolii de Arte

Tel: 0242) 2-23-94

5.2. Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul I (clădirea Consiliului raional)

Tel/fax: 0242: 2-36-70; 2-35-37

Program de lucru: Luni – Vineri: 8.00 – 17.00

                                         Pauză: 12.00 – 13.00

Zile de primire: zilnic

Zile de odihnă: Sîmbătă şi Duminică

Servicii prestate:

Audienţa cetăţenilor;

Măsuri pasive de protecţie socială;

-         măsuri active de ocupare a forţei de muncă;

-         măsuri de prevenire a şomajului;

-         servicii de preconcediere;

-         consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei activităţi de întreprinzător.

5.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

 1. 6.Servicii de consultanţă şi informaţie în regiune (lista şi adrese/tel de contact a asociaţiilor/uniunilor de business, prestatori de servicii) în domeniul:

Lansării unei afaceri.

Secţia economie

Adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul III, clădirea Consiliului raional

Tel/fax: 2-20-88, 2-20-81

6.2.         Agricultura şi prelucrarea materiei prime.

Direcţia agricultură şi alimentaţie.

Adresa: or. Ştefan Vod, str. Libertăţii, 1. Et. III, Clădirea Consiliului raional

Tel/fax: 2-20-56, 2-53-07

Asociaţia producătorilor agricoli „Uniagroprim”

Adresa: Adresa: or. Ştefan Vod, str. Libertăţii, 1. Et. I, Clădirea Consiliului raional

Tel/fax: 2-23-86; 2-20-71

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

AO”Agroasistenţa”

Adresa: Adresa: or. Ştefan Vod, str. Libertăţii, 1. Et. I, Clădirea Consiliului raional

Tel/fax: 2-29-63

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

6.3.   Financiar – bancar (băncile comerciale din teritoriu – vezi 1.1.4)

6.4. Creditare, leasing şi altele (vezi 6.3.)

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă