Străşeni

Străşeni

 

Poziţia geografică: Raionul Străşeni este situat în partea de centru a republicii, aşezat la 23 km de capitala ţării Chişinău. Suprafaţa totală 729 km2.
Populaţia: Populaţia raionului Străşeni constituie 88,7 mii locuitori, dintre care: populaţia urbană – 21,5 mii, populaţia rurală  –  70 mii.
Structura administrativ-teritorială: Raionul Străşeni are în total 39 de localităţi, inclusiv oraşele Străşeni şi Bucovăţ şi 37 de sate. În structura teritorial-administrativă sunt 27 primării.
Economia: În raion sunt înregistraţi în total 23434 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 27400 ha din suprafeţele totale de teren. Pămîntul arabil ocupă 16000 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole: plantaţiile de livezi – 3075 ha, viile ocupă – 7626 ha, păşunile – 3291 ha, altele 451 ha.
Educaţie: În raionul Străşeni activează 42 instituţii de învăţămînt. Numărul total de elevi: 12392 copii. Actualmente în instituţiile de învăţămînt din raion îşi desfăşoară activitatea 1000 pedagogi.
Sănătate: În raionul Străşeni funcţionează: un spital cu fondul general de 192 paturi; un centru al medicilor de familie în componenţa căruia sînt 15 oficii ale medicilor de familie, 13 centre de sănătate, 9 puncte medicale. În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din raionul Străşeni îşi desfăşoară activitatea: 134 medici, 297 personal mediu asistenţei medicale, 306 personal sanitar şi auxiliar.
Cultură: În raionul Străşeni funcţionează 72 instituţii de cultură: 1 casă de cultură, 32 Cămine culturale, cluburi, 35 biblioteci publice, 2 şcoli de artă, 3 muzee, 1 complex monastic cu renume.

AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1.0.0 LANSAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNEI AFACERI:

1.1.1 Camera înregistrгrii de Stat

Adress: Oficiul teritorial Chişinău a CÎS, or. Chişinău

Phone: (22) 27-09-99

Service: - înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, a modificărilor în documentele de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de Stat;
- selectarea cererilor pentru a fi publicate în ,,Monitorul Oficial al Republicii Moldova”;
- furnizarea informaţiei din Registrul de Stat şi perfecţionarea copiilor legalizate de pe documentele de constituire;
- eliberarea extraselor din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
- lichidarea întreprinderii.

Hours: luni-vineri

1.1.2 Inspectoratul Fiscal

Adress: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 31

Phone: (237)2-20-61

Service: - atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

Hours: Luni - Vineri
8.00 – 17.00
pauză: 12.00- 13.00
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica

1.1.3 Biroul de Statistică

Adress: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 56, etajul II

Phone: (237) 2-76-51

Service: - primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice

Hours: Luni - Vineri
8.00 -17.00
pauză: 12.00-13.00
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica

1.1.4 Băncile comerciale

1.1.4.1 B C „BANCA DE ECONOMII

Adress: or.Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 33

Phone: (237) 2-20-20

Url: www.bem.md

1.1.4.2 B C „MOLDOVA-AGROINDBANK

Adress: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 66

Phone: (237) 2-25-90

Url: www.maib.md

1.1.4.3 B C “ VICTORIABANK” S. A. Filiala Nr 23 a B C Străşeni „Victoriabank” S.A.

Adress: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 31

Phone: (237)2-23-72

Url: (www.victoriabank.md

1.1.4.4 B C„MOLDINDCONBANK” S. A. Filiala Străşeni a B C „Moldindconbank” S.A.

Adress: or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 125

Phone: (237) 2-23-64

Url: www.moldindconbank.com

1.1.4.5 B C „PROCREDITBANC”S. A. Filiala Străşeni a B C „Procreditbank” S.A.

Adress: or.Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 33

Phone: (237) 2-82-55

Url: www.procreditbanc.md

1.2 Licenţierea activităţii

1.2.1 Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124

Phone: (22) 54-21-14

Email: licenţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Url: http://www.licentiere.gov.md

1.2.2 Primăriile locale

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.2.3 Eliberarea autorizaţiilor - lista inspectoratelor, adresa şi tel. de contact

Service: ♦ Direcţiă raională de supraveghere fitosanitară şi control semincer Străşeni - Adresa - or. Străşeni, str. Serghei Lazo, nr. 2A, tel/fax. (237) 2-27-44; 2-23-54;
♦ Serviciul Sanitar-Veterinar - or. Străşeni, str.Ion Caraciobanu, nr. 25
Tel/fax. (237) 2-28-31
♦ Serviciul Ecologic - or. Străşeni, str-la. Morilor, nr. 6
tel/fax: (237) 2-84-43
♦ Serviciul Pompieri - or.
Străşeni, str. Serghei Lazo, nr. 2A
Tel/fax. (237) 2-32-82
♦ Centrul de Medicină Preventivă - or. Străşeni, str.Ştefan cel Mare, nr. 107
tel/fax: (237) 2-21-50;
♦ Plasarea locului de comerţ - primăriile localităţilor

2.0.0 DEZVOLTAREA AFACERII

2.1 Evidenţa contabilă, raportare şi statistica

2.2 2.2. Prezentarea rapoartelor, actelor de verificare, înregistrarea aparatului de casă -Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Phone: (237) 2-36-53

Service: prezentarea declaraţiilor, înregistrarea aparatelor de casă, restituirea TVA etc.

Hours: 8.00 - 17.00, pauză: 12.00 - 13.00, zile libere: Sîmbăta şi Duminica

2.3 Prezentarea rapoartelor єi tipurile de rapoarte - trimestriale, anuale (vezi 1.1.3)

2.4 Fondul social (Casa Teritorială de Asigurări Sociale)

Adress: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 31

Phone: (237) 2-00-33

Service: Plăţi şi contribuţii sociale

3.0.0 IMPOZITAREA

Email: (www.fisc.md)

3.1 Lista impozitelor.

3.2 Consultaţii privind impozitarea.

Adress: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 31

Phone: (237) 2-20-61; 2-34-72

Service: Inspectoratul fiscal

3.3 Consultaţii privind asigurările sociale

Adress: or.Străşeni, str.Mihai Eminescu, nr.31

Phone: (237) 2-00-33

Service: Casa Teritorială de Asigurări Sociale

3.4 Biroul vamal Străşeni

Adress: or.Străşeni, str.Orheiului, nr. 2

Phone: (237) 2-29-58

4.0.0 ACCESUL LA FINANŢARE

4.1 Bănci comerciale

4.2 Programe guvernamentale

http://www.businessportal.md/
http://odimm.md

5.0.0 OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

5.1 Inspectoratul Teritorial de muncă, Călăraşi Oficiul reprezentantului în or. Străşeni

Adress: or. Străşeni , str. Mihai Eminescu, nr. 56

Phone: (237)2-30-15

Hours: Luni 8.00 - 17.00

5.2 Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 56, etajul II

Phone: (237)2-26-20

Service: - audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului.

Hours: Luni-Vineri, 8.00 - 17.00,
Zile de primire: Marţi 9.00 - 12.00
Joi 1300- 1700
Zile de odihnă: Sîmbăta, Duminica

5.3 Căutarea şi plasarea unui post vacant

Url: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md

6.0.0 SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢIE

6.1 Secţia economie

Adress: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, biroul 204, 214

Phone: (237) 2-79-04; 2-24-89

Email: econom(@)mail.ru

6.3 Asociaţia Producătorilor Agricoli „ASTAGRO”

Adress: or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 32

Phone: (237)2-36-40; 2-27-47

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă