Teleneşti

AGENDA LOCALĂ A ANTREPRENORULUI

                                            TELENEŞTI

 

I. LANSAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNEI AFACERI:

2. Dezvoltarea afacerii

3. Impozitarea

4. Accesul la finanţare

5. Ocuparea forţei de muncă

6. Servicii de consultanţă şi informaţii în raion

 

            1.1. Camera Înregistrării de Stat:

Adresa: or. Teleneşti, strada Renaşterii 69 Inspectoratul Fiscal , et.3 bir.3

               Or. Orhei , bd. Mihai Eminescu 9.

Program de lucru: I –a şi a III -a   joi a fiecărei luni

Tel/fax: (258) 2- 21-45       ( 235 ) 27-666, 23-415

Servicii prestate:

            - înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;

- stabilirea identităţii solicitanţilor;

- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;

- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;

- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;

- lichidarea întreprinderii

 

1.2. Inspectoratul Fiscal

Adresa: or. Teleneşti, str. , Renaşterii 69 , clădirea Consiliului Raional , etajul 3.

Program de lucru: Luni – Vineri

                               800 - 1700

                                                    pauză: 1300 - 1400

                                       Zile de odihnă: Sâmbăta şi Duminica

Tel/fax: (258 ) 2-22-48, 2-21-30 , 2-21-45

Email:

Servicii prestate:

            - atribuirea codului fiscal;

            - consultaţii privind impozitarea;

            - înregistrarea TVA, accize;

            - primirea declaraţiilor etc.

 

            1.3. Biroul de Statistică

Adresa: or. Teleneşti ,   str. ,   V. Alexandri 18   etajul II,

Program de lucru: Luni – Vineri

                                       800 - 1700

                                 pauză: 1300 -1400

                                                    Zile de odihnă: Sâmbăta şi Duminica

Tel/fax: (258) 2-23-35. 2-23-04

Servicii prestate:

            - atribuirea codului statistic;

            - eliberarea codicelor de sugestii şi reclamaţii;

            - primirea rapoartelor trimestriale, anuale;

            - consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice

 

           

 

 

1.4. Băncile comerciale şi instituţiile de microfinanţare

           

         BC „Banca de Economii”SA

 

Filiala nr. 44   Teleneşti a BC”Banca de Economii”SA

Adresa: or. Teleneşti str. 31 august , 2

Tel/fax: /(258)   2-20-20, 2-34-05 , 22-208                                                                                                            

 

            BC „Moldova-Agroindbank”SA

1. Filiala Teleneşti a BC „Moldova-AgroindBank”

Adresa: or. Teleneşti, str.Ştefan Cel Mare, 4

Tel: (258) 2-25-90 , 2-21-90, 2-24-01

 

            BC „Banca Socială”SA

  1. Filiala Orhei Reprezentanţa nr. 25 Teleneşti a BC „ Banca Socială ”S.A.

Adresa: or. Teleneşti str. 31 August 9.

Tel: (235) 2-14-06 , 2-09-11

    

 

1. 5.   LICENŢIEREA ACTIVITĂŢII

     1. Autoritatea de stat pentru licenţiere : Camera de Licenţiere

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 124

Tel/Fax (22)54-21-14

Email: licenţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             http://www.licentiere.gov.md

2. Eliberarea autorizaţiilor la nivel local

       1.5.1. Autorizaţiile pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun sunt eliberate de primăriile localităţilor.

 

3. Eliberarea autorizaţiilor - lista inspectoratelor, adresa şi tel de contact

            Inspectoratul protecţiei plantelor – or. Teleneşti, str.Renaşterii 69, et. IV,  

                                 tel de contact (258) 2-21-72

♦ Veterinar – or. Teleneşti

                     tel. (258)   2-21-66

♦ Ecologic – or. Teleneşti , str. Renaşterii 69, et.IV

                     tel/fax: (258) 2-28-35

♦ Pompieri – or. Teleneşti      

                     tel. (258) 2-42-64 , 2-40-81

♦ Medicina preventivă – or. Teleneşti str. Eugenii Coca ,4

                                       tel/fax: (258) 2-24-09

♦ Plasarea locului de comerţ – primăriile localităţilor

 

           ♦ Inspecţia pe construcţii - or. Teleneşti, str. Renaşterii 69. et. IV

                                 tel. (258) 2-35-81

           ♦ Inspectoratul de Stat Energetic – or. Teleneşti , str.Renaşterii 69. et.I.

                                   Tel. ( 258 ) 2-20-74

          ♦ Oficiul Cadastral Teritorial Teleneşti Filiala Întreprinderii de stat „ CADASTRU ”

-          Adresa: or. Teleneşti str. Renaşterii 62 a

                 Tel ( 258 ) 2-25-26, 2-49-05

 

  

 

              

 

II. DEZVOLTAREA AFACERII

            2.1. Evidenţa contabilă, raportare şi statistica

            2.2. Prezentarea rapoartelor, actelor de verificare, înregistrarea aparatului de casă – Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Program de lucru: 800 - 1700, pauză: 1300 –1400, zile libere: Sâmbăta şi Duminica

                                   tel/fax: (258)   2-28-41 , 2-22-48

Servicii prestate: prezentarea declaraţiilor, înregistrarea aparatelor de casă, restituirea TVA etc.

2.3. Prezentarea rapoartelor şi tipurile de rapoarte – trimestriale, anuale (vezi 1.1.3)

2.4. Plăţi şi contribuţii sociale

    

Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

Adresa: or. Teleneşti , str. Renaşterii , 69 etajul II

Tel: (258) 2-49-71

 

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se stabilesc pentru fiecare an în parte în Legea bugetului asigurărilor sociale.

Contribuţiile de asigurări sociale obligatorii pentru anul 2010 sunt stabilite în mărime de 23 % la fondul de salarizare şi alte recompense şi include:

• contribuţiile de asigurare socială datorată de patron în mărime de 23%;

• contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de salariat, angajat prin contractul individual de muncă, în mărime de 6%;

• întreprinzători individuali, persoane fizice ce desfăşoară activitatea pe cont propriu se asigură în mod individual prin contract –4044 lei/anual.

Termenul de prezentare a dărilor de seamă privind calcularea şi transformarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii este stabilit trimestrial, până la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune pentru angajatori, şi respectiv pentru persoane fizice proprietari de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual şi persoane fizice ce îşi organizează activitatea pe cont propriu – trimestrial, până la data de 10 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune pentru plătitori cu excepţia – întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii privaţi, care activează în baza licenţelor obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, până la data de 10 ianuarie 2011.

 

3. IMPOZITAREA (www.fisc.md)

 

3.1. Lista impozitelor pe domenii de activitate şi termenele de achitare

 

Calendarul contribuabilului pentru anul 2010

 

Nr.

Tipul impozitului,

taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

1

2

3

4

5

                                                                    Impozite generale şi de stat

1

Impozitul pe

venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (Anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Până la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

Nota de informare privind plăţile salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din acestea (Forma IAL 08-09

Până la 31 ianuarie 2011

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decât plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 08)

Până la 31 ianuarie 2011

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decât plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 08)

Până la 31 ianuarie 2011

 

 

 

Informaţie privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri

Până la 1 martie 2011

 

 

 

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 04)

Până la 31 martie 2011

 

 

 

Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma CET 04)

Până la 31 martie 2011

Până la 31 martie 2011

2

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Până în ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

3

Accize

Declaraţia pentru accize

(Forma ACZ)

Până în ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

La momentul expedierii mărfurilor din încăperea de acciz

Taxa în fondul rutier

4

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa integral până la primirea autorizaţiei

 

 

Taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova

Taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova

31 decembrie 2011

Se efectuează până la momentul reviziei tehnice

Taxe locale

5

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)

Nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

6

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

7

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

8

Taxa pe piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Taxa pentru folosirea resurselor minerale

9

Taxa pentru apă

Darea de seamă pentru apă

(Forma TA 06)

Până la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Până la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Impozitul pe bunurile imobiliare

10

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă până la30 iunie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel târziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

11

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai târziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp, persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

12

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Până la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare – lunar până la sfârşitul lunii ce succedă luna de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole până la 1 noiembrie 2010;

întreprinderile individuale – până la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;

13

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(Formular MED)

Până la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

 

 

3.2. Consultaţii privind impozitarea (adrese şi tel de contact)

       Inspectoratul fiscal

Adresa: or. Teleneşti   str. Renaşterii 69, etajul III

Tel/fax: (258 ) 2-21-30., 2-41-28

 

3.3. Consultaţii privind asigurările sociale (adrese şi tel de contact)

       Casa Naţională de Asigurări Sociale

Adresa: or. Teleneşti str. Renaşterii 69, etajul II

Tel: (258)   2-49-71

 

3.4. Înregistrarea TVA, accize (informaţie succintă despre TVA, condiţii, suma şi termenele de achitare pe domenii de activitate; condiţii de rambursare)

 

       Taxa pe valoarea adăugată – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse impozitării pe teritoriul RM, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în RM.

Cotele TVA se stabilesc în următoarele mărimi:

cota-standard în mărime de 20% din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import, cu excepţia livrărilor impozabile la cote reduse;

cota redusă în mărime de 8 % din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import pentru:

-          pâine şi produse de panificaţie de primă necesitate;

-          lapte şi produse lactate de primă necesitate;

-          zahăr din sfecla de zahăr;

-          medicamente;

-          unele mărfuri parafarmaceutice

-          producţia agricolă.

cota redusă în mărime de 6% din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import pentru gazele naturale şi cele lichefiate;

• cota zero pentru produsele prevăzute în art. 104 al codului fiscal, din care:

-          mărfurile şi serviciile pentru export;

-          energia electrică şi termică livrată populaţiei;

-          mărfurile şi serviciile destinate folosinţei oficiale a misiunii diplomatice;

-          mărfurile şi serviciile pentru organizaţiile internaţionale în limitele acordurilor la care RM este parte;

-          livrările de construcţie a locuinţelor, efectuate prin metoda ipotecară.

Restituirea TVA se efectuează în conformitate cu instrucţiunile IFS, într-un termen ce nu depăşeşte 45 zile. Restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici faţă de bugetul de stat consolidat, iar în lipsa datoriilor – la contul curent al agentului economic.

   4. ACCESUL LA FINANŢARE

.1. Instituţii de microfinanţare ( AEIC )

.2. Bănci comerciale (vezi 1.4.)

.3. Programe guvernamentale :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Organizaţia pentru dezvoltarea ÎMM ( acordarea garanţiilor la credite ) www.odimm.md

www.businessportal.md , Chişinău, str.Serghei Lazo, Nr.48, etajul 3, of.311.        

4. Proiecte de asistenţă tehnică

 

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

 

4.1. Inspectoratul muncii

Adresa: or. Teleneşti str. Renaşterii 69, etajul IV

Tel: (258) 2-47-75

4.2. Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adresa: or. Teleneşti str. Renaşterii 69 , etajul III .

Tel: (258) 2-27-95, 2-57-20

Program de lucru: Luni-vineri,   800 - 1700,                                       

                                Zile de odihnă: Sâmbăta, Duminica

Servicii prestate:

-          audienţa cetăţenilor;

-          măsuri pasive de protecţie socială;

-          măsuri active de ocupare a forţei de muncă;

-          măsuri de prevenire a şomajului.

4.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

 

5. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢIE ÎN REGIUNE (lista şi adrese/tel de contact a asociaţiilor/uniunilor de business, prestatorii de servicii) în domeniul:

5.1. Lansarea unei afaceri

       Secţia economie

Adresa: or. Teleneşti , str. 31 August 9 , Consiliul Raional et. I

tel. (258) 2-33-60 , 2 -23-55

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

5.2. Agricultura şi prelucrarea materiei prime

       Asociaţia Obştească „ Agrocons- inform”   ( ACSA )

Adresa: or.

Tel. (258) 2-60-63

Email: acsa-teleneşAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

5.3. Financiar - bancar (băncile comerciale din teritoriu – vezi 1..4.)

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă