Ungheni

Ghidul Antreprenorului

UNGHENI

 

1. LANSAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNEI AFACERI:

 

1.1.Camera Înregistrării de Stat:

 

Adresa: Oficiul teritorial or.Ungheni, str. Naţională, 7– clădirea primăriei or. Ungheni bir.406

Program de lucru: Luni – Vineri

                                8.00 – 17.00   pauză: 13.00 – 1400

                                 Zile de odihnă: Sîmbătă şi Duminică

Tel/fax: (236) 2-39-27

Servicii prestate:

  • înregistrarea de stat a persoanelor juridice (atribuirea codului fiscal) şi a         întreprinzătorilor individuali;
  • stabilirea identităţii solicitanţilor;
  • verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
  • autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
  • perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
  • producerea şi autentificarea ştampilei;

 

 

1.2  Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni (Secţia administrare fiscală, Secţia Impozitarea persoanelor fizice-pentru obţinerea patentei şi înregistrarea Gospodăriilor Ţărăneşti)

 

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională,17, etajul IV

Program de lucru: Luni – Vineri, 800 - 1700 ,pauză: 1200 - 1300

                               Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica

Tel/fax: (236) 27302, 23944, 22535

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Servicii prestate:

           - atribuirea codului fiscal ( gospodării ţărăneşti);

           - completarea şi depunerea dosarului ;

- popularizarea legislaţiei fiscale;

- eliberarea patentei;

-   înregistrarea TVA, accize;

 

 

1.3.Direcţia pentru Statistică a raionului Ungheni

 

Adresa: or. Ungheni, str. Decebal 21, etajul II

Program de lucru: Luni – Vineri, 800 - 1700

                                 pauză: 1200 -1300

Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica

Tel/fax: (236) 2-31-00, 2-30-86, 2-25-21

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.                                                                                                                 Servicii prestate:

   - atribuirea codului statistic (Biroul Naţional de Statistică -orChişinău ,str.Grenoble,106)

   - primirea rapoartelor trimestriale, anuale;

- consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice;

- cercetarea bugetelor de familie şi ancheta forţei de muncă;

- cercetarea preţurilor şi a tarifelor

-                        cercetarea gospodăriilor ţărăneşti

-                        cercetarea preţurilor şi a tarifelor

 

1.3.1 Editura Statistica

 

Adresa: or. Ungheni, str. Decebal 21, etajul II

Program de lucru: Luni – Vineri, 800 - 1700

                                 pauză: 1200 -1300

Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica

- comercializarea formularelor de evidenţă contabilă strictă

 

 

1.4 Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ungheni (Fondul social )

 

Adresa: or. Ungheni, str. Ge. Meniuc, 8,bir.9

Program de lucru: 800 - 1700, pauză: 1200 – 1300, zile libere: Sîmbăta şi Duminica

Tel: (236) 2-32-30 , 2-26-83

Servicii prestate: - completarea şi depunerea dosarului

                             - atribuirea numărului de înregistrare la CNAF;

 

1.5 Bănci comerciale (deschiderea conturilor bancare, obţinerea creditelor)

 

1.5.1. BC „Banca de Economii”SA filiala nr. 46 (www.bem.md)

   Adresa: or. Ungheni, str. Naţională, 33

   tel/fax. (236) 27992, 20384    

 

1.5.2.BC „Moldova-Agroindbank”SA (www.maib.md)

 

1. Filiala Ungheni a BC „Moldova-AgroindBank”

Adresa: or. Ungheni, str. Eminescu, 37

Tel: (236) 2-25-90, 2-05-04

 

1.5.3 BC „Banca Socială” SA (www.socbank.md)

1. Filiala „Ungheni”.

Adresa: or. Ungheni .str. Naţională,17

Tel: (236) 2-35-31, 2-83-52

 

   1.5.4 BC „EuroCreditBank ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Romană, 26/2

Tel: (236) 2-06-57

 

1.5.5 BC „Banca de finanţe şi comerţ ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională, 25

Tel/fax: (236) 2-39-96

 

1.5.6 BC „Energbank”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională, 27

Tel: (236) 2-06-64

 

1.5.7 BC „Eximbank ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Decebal,16

Tel: (236) 2-20-98,2-76-63

 

1.5.8 BC „Mobiasbancă ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26

Tel: (236) 2-21-50,2-85-66

 

1.5.9 BC „Moldindconbank ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Boico, 2a

Tel: (236) 2-71-51, 27085

 

1.5.10 BC „Victoriabank”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională ,26

Tel: (236) 2-28-91, 2-28-03

 

1.6 Licenţierea unor genuri de activitate(Legea Nr. 451 din  30.07.2001 )şi obţinerea autorizaţiilor

 

1.6.1. Camera de Licenţiere -Autoritate de stat pentru licenţiere

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 124

Tel/Fax (22) 54-21-14

Email: licenţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

            http://www.licentiere.gov.md

-   Eliberează, reperfectează, suspendă, reînoieşte şi retrage licenţele, recunoaşte nevalabilitatea licenţelor, eliberează copiile şi duplicatele de pe acestea;

- Acordă asistenţă metodologică organelor de licenţiere, titularilor de licenţe, precum şi solicitanţilor de licenţe;

 

1.6.2 Autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun sînt eliberate de către autorităţile publice locale în baza avizelor şi autorizaţiilor eliberate de către:

♦ Centrul Medicina Preventivă – or. Ungheni, str. Cozmescu, 5, tel. (236) 2-24-56,  

fax. (236) 2-76-94

            Inspectoratul Fito-Sanitar – or. Ungheni, str. Feroviară, 20/5, tel. de contact (236)                                           2-25-72;                                                      

♦ Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală Ungheni – or. Ungheni, str. Alexandru cel Bun 93. tel. (236) 2-28-76,

- circumscripţia Ungheni – or. Ungheni, str. B Lăutaru, 7. tel. (236) 2-25-66;

- circumscripţia Pîrliţa – s. Pîrliţa, r. Ungheni, tel, (236) 64-3-81;

- circumscripţia Boghenii Noi - s. Boghenii Noi, r. Ungheni, tel. (236) 92-2-92;

- circumscripţia Unţeşti – s.Unţeşti, r. Ungheni, tel. (236) 41-2-99;

- circumscripţia Petreşti – s: Petreşti, r. Ungheni. tel. (236) 70-2-63;

♦ Inspecţia Ecologică – or. Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 42, tel/fax (236) 2-26-40.

♦ Direcţia situaţii excepţionale – or. Ungheni, str. A. Plămădeală ,96, tel. ( 236) 2-22-05.

♦ Plasarea locului de comerţ – primăriile localităţilor

♦ Eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale – primăriile localităţilor

 

  1. DEZVOLTAREA AFACERII

 

2.1. Evidenţa contabilă, raportare şi statistica

2.1.1 Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni (Secţia administrare fiscală)         Adresa:or. Ungheni, str. Naţională, 17, et. IV.

Program de lucru: 800 - 1700, pauză: 1200 – 1300, zile libere: Sîmbăta şi Duminica

                                   tel/fax: (236) 2-24-31, 2-35-78, 2-36-01

Servicii prestate:

- Primirea declaraţiilor, înregistrarea TVA,

- Înregistrarea aparatelor de casă, restituirea TVA etc.

Activităţi efectuate de antreprenor:

-          Prezentarea rapoartelor, actelor de verificare, înregistrarea aparatului de casă

-          Prezentarea rapoartelor şi tipurile de rapoarte – lunare, trimestriale, anuale

-          Plăţi şi contribuţii sociale;    

                                                                                                      

           2.1.2 Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ungheni (Fondul social )

Adresa: or. Ungheni, str. Ge. Meniuc, 8,

Program de lucru: 800 - 1700, pauză: 1200 – 1300, zile libere: Sîmbăta şi Duminica

Tel: (236) 2-32-30 , 2-26-83

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se stabilesc pentru fiecare an în parte în Legea bugetului asigurărilor sociale.

Contribuţiile de asigurări sociale obligatorii pentru anul 2008 au fost stabilite în mărime de 24 % la fondul de salarizare şi alte recompense şi include:

• contribuţiile de asigurare socială datorată de patron în mărime de 24%;

• contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de salariat, angajat prin contractul individual de muncă, în mărime de 5%;

• întreprinzători individuali, persoane fizice ce desfăşoară activitatea pe cont propriu se asigură în mod individual prin contract – 2920 lei/anual.

Termenul de prezentare a dărilor de seamă privind calcularea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii este stabilit trimestrial, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune pentru angajatori, şi respectiv pentru persoane fizice proprietari de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual şi persoane fizice ce îşi organizează activitatea pe cont propriu – trimestrial, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune pentru plătitori cu excepţia – întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii privaţi, care activează în baza licenţelor obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 10 ianuarie 2009.

 

2.1.3 Bănci comerciale

 

2.1.3.1 BC „Banca de Economii”SA filiala nr. 46 (www.bem.md)

   Adresa: or. Ungheni, str. Naţională, 33

   tel/fax. (236) 27992, 20384    

1. secţia de operaţiuni bancare

Adresa: or. Ungheni, Gara internaţională

Tel/fax: /(236) 2-80-59

2. secţia de operaţiuni bancare

Adresa: or. Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 168

Tel/fax: (236) 3-48-87

3. secţia de operaţiuni bancare

Adresa: or. Ungheni, str. Bernardazzi, 13

Tel/fax: (236) 2-20-31

4. secţia de operaţiuni bancare

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională,15

Tel/fax: (236) 2-66-46

5. Fil. or. Corneşti,

Adresa: or. Corneşti, str.Muzicescu

Tel/fax: (236) 61-2-07

 

2.1.3.2.BC „Moldova-Agroindbank”SA (www.maib.md)

 

1. Filiala Ungheni a BC „Moldova-AgroindBank”

Adresa: or. Ungheni, str. Eminescu, 37

Tel: (236) 2-25-90, 2-05-04

2.Secţia de operaţiuni bancare

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională,15

Tel: (236) 2-29-55

3.Secţia de operaţiuni bancare

Adresa: or. Ungheni, str. I.Creangă, 4

Tel: (236) 2-47-34

 

2.1.3.3. BC „Banca Socială” SA (www.socbank.md)

1. Filiala „Ungheni”.

Adresa: or. Ungheni .str. Naţională,17

Tel: (236) 2-35-31, 2-83-52

 

2.1.3.4 BC „EuroCreditBanc ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Romană, 26/2

Tel: (236) 2-06-57

 

2.1.3.5 BC „Banca de finanţe şi comerţ ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională, 25

Tel/fax: (236) 2-39-96

 

2.1.3.6 BC „Energbank ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională, 27

Tel: (236) 2-06-64

 

2.1.3.7 BC „Eximbanc ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Decebal,16

Tel: (236) 2-20-98,2-76-63

Secţia de operaţiuni bancare

Adresa: or. Ungheni, str. Ştefan cel Mare ,162

Tel: (236) 3-30-76

Secţia de operaţiuni bancare

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională ,25

Tel: (236) 2-33-05

Secţia de operaţiuni bancare

Adresa: or. Ungheni, Gara internaţională

Tel: (236) 2-20-87

Casa transfer „WESTERN UNION”

Adresa: or. Ungheni, str. Feroviară, 27

Tel: (236) 2-33-32

 

2.1.3.8 BC „Mobiasbancă ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26

Tel: (236) 2-21-50,2-85-66

 

2.1.3.9 BC „Moldindconbank ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Boico, 2a

Tel: (236) 2-71-51, 27085

 

2.1.3.10 BC „Victoriabank ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională ,26

Tel: (236) 2-28-91, 2-28-03

 

 

3. IMPOZITAREA (www.fisc.md)

 

3.1. Lista impozitelor pe domenii de activitate şi termenele de achitare

 

Calendarul contribuabilului pentru anul 2010

 

Nr.

Tipul impozitului,

taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

1

2

3

4

5

                                                                    Impozite generale şi de stat

1

Impozitul pe

venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (Anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

Nota de informare privind plăţile salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din acestea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 martie 2011

 

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31 martie 2011

 

 

 

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31 martie 2011

 

 

 

Informaţie privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri

Pînă la 31 martie 2011

 

 

 

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 08,UNIF-07)

Pînă la 31 martie 2011

 

 

 

Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma CET 08)

Pînă la 31 martie 2011

Pînă la 31 ianuarie 2011

2

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Pînă în ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale,care constituie o lună calendaristică începînd cu prima zi a lunii

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

3

Accize

Declaraţia pentru accize

(Forma ACZ 09)

Pînă în ultima zi a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supusă accizelor

La momentul expedierii mărfurilor din încăperea de acciz

Taxa în fondul rutier

4

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (ATRI-07)

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa integral pînă la primirea autorizaţiei

 

 

Taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova

Darea de seamă privind taxa de folosire a drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova (TED 10)

31 decembrie 2010

Pina   la data aparitiei   obligatiei de achitare   a taxei

Taxe locale

5

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT-08)

Trimestrial pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Trimestrial pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

6

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TPP-08)

Trimestrial pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Trimestrial pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

7

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Trimestrial pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Trimestrial pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

8

Taxa pe piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Trimestrial pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Trimestrial pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

9

Taxa pentru parcare

Dare de seamă pentru taxa pentru parcare (TPA 09)

Trimestrial pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Trimestrial pînă la ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune

Taxa pentru folosirea resurselor minerale

10

Taxa pentru apă

Darea de seamă pentru apă

(Forma TA 08)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Impozitul pe bunurile imobiliare

11

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

12

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 31 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp, persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

13

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare – lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2010;

întreprinderile individuale – pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;

14

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(Formular MED-08)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

 

3.2. Consultaţii privind impozitarea (adrese şi tel de contact)

       Inspectoratul Fiscal de stat pe raionul Ungheni

Adresa: or. Ungheni, str.Naţională ,17, etajul IV

Tel/fax: (236) 2-36-91, 2-39-44

 

3.3. Consultaţii privind asigurările sociale (adresa şi tel. de contact)

       Casa Teritorială de Asigurări Sociale (Fondul social)

Adresa: or. Ungheni, str. G. Meniuc, 8

Tel: (236) 2-26-83, 2-32-30

 

3.4. Biroul vamal Ungheni

       Adresa: or.Ungheni, Gara internaţională

      Tel: (236) 2-30-58, 2-31-32, 2-31-77, fax 3-35-70

 

3.5. Înregistrarea TVA, accize (informaţie succintă despre TVA, condiţii, suma şi termenele de achitare pe domenii de activitate; condiţii de rambursare)

       Taxa pe valoarea adăugată – impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt supuse impozitării pe teritoriul RM, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în RM.

Cotele TVA se stabilesc în următoarele mărimi:

cota-standard în mărime de 20% din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import, cu excepţia livrărilor impozabile la cote reduse;

cota redusă în mărime de 8 % din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import pentru:

-          pîine şi produse de panificaţie de primă necesitate;

-          lapte şi produse lactate de primă necesitate;

-          zahăr din sfecla de zahăr;

-          medicamente;

-          unele mărfuri parafarmaceutice.

cota redusă în mărime de 5% din valoarea livrărilor impozabile efectuate în RM şi la import pentru gazele naturale şi cele lichefiate;

• cota zero pentru produsele prevăzute în art. 104 al codului fiscal, din care:

-          mărfurile şi serviciile pentru export;

-          energia electrică şi termică livrată populaţiei;

-          mărfurile şi serviciile destinate folosinţei oficiale a misiunii diplomatice;

-          mărfurile şi serviciile pentru organizaţiile internaţionale în limitele acordurilor la care RM este parte;

-          livrările de construcţie a locuinţelor, efectuate prin metoda ipotecară.

Restituirea TVA se efectuează în conformitate cu instrucţiunile IFS, într-un termen ce nu depăşeşte 45 zile. Restituirea TVA se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici faţă de bugetul de stat consolidat, iar în lipsa datoriilor – la contul curent al agentului economic.

 

4. ACCESUL LA FINANŢARE

 

4.1. Instituţii de micro-finanţare

4.1.1 ÎCS „ProCredit ”SA

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională ,27

Tel/fax: (236) 2-09-06,2-22-95

4.1.2 Asociaţia da Economii şi Împrumut „MICROCREDIT”

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională , 10

Tel/fax: (236) 2-35-50

4.1.3 ÎM Organizaţia de microfinanţare „Microinvest” SRL

Adresa: or. Ungheni, str.Eminescu 10

Tel/fax: (236) 2-74-82

4.2. Bănci comerciale (vezi 1.5)

4.3. Programe guvernamentale;

„Programul naţional de abilitare economică a tinerilor”

HG. Nr.664 din 03.06.2008, MO Nr.99-101

4.4. Proiecte de asistenţă tehnică

 

            5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

 

5.1. Inspecţia teritorială de muncă, Călăraşi

Adresa: or. Ungheni, str. Naţională 33. et.3

Tel: (236) 2-27-77

Program de lucru: Luni-Vineri,   800 - 1700

                                             pauză: 12.00 -13.00, Zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică

 

5.2. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Ungheni

Adresa: or. Ungheni str. Naţională 33, etajul III

Tel: (236) 2-32-80, 2-06-33, 2-31-66

Program de lucru: Luni-Vineri,   800 - 1700,

                           pauză: 12.00 – 13.00, Zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică

Servicii prestate:

-          Acordarea creditelor preferenţiale din Fondul de şomaj în mărime de 30 mii lei pentru iniţierea unei afaceri

-          Organizarea tîrgurilor locurilor de muncă, seminare cu şomerii , agenţii economici şi reprezentanţii primăriilor , şedinţe- trening ale „ Clubului Muncii „

           -   Informaţii în mass- media

-       Măsuri de prevenire a şomajului;

-       Stimularea mobilităţii forţei de muncă;

- Formare,informare şi consiliere profesională.

5.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

 

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢIE ÎN REGIUNE (lista şi adrese/tel de contact a asociaţiilor/uniunilor de business, prestatorii de servicii) .

 

6.1. Lansarea unei afaceri.

6.1.1 Direcţia Economie şi Reforme

     Punctul de contact în afaceri

Adresa: or.Ungheni, str. Naţională,7, et. III, bir. 310, 314, 315

Program de lucru: Luni-Vineri,   800 - 1700,

                               pauză: 12.00 – 13.00, Zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică

Tel. (236) 2-35-99, 2-30-54, 2-64-35

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

6.1.2. Casa Antreprenoriatului şi Centrul de Business

Adresa: or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26,

Program de lucru: Luni-Vineri,   800 - 1700,

                           pauză: 12.00 – 13.00, Zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică

Tel. (236) 2-85-54

6.2 Agricultura şi prelucrarea materiei prime

6.2.1 Asociaţia Producătorilor Agricoli „UNCALNIS”

Adresa: or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26,

Program de lucru: Luni-Vineri,   800 - 1700,

                           pauză: 12.00 – 13.00, Zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică

6.2.2. Organizaţia Teritorială a Federaţiei Naţionale a Fermierilor

Adresa: or. Călăraşi, str. Biruinţei, 1,

Program de lucru: Luni-Vineri,   800 - 1700,

                           pauză: 12.00 – 13.00, Zile de odihnă: Sîmbătă, Duminică

6.3. Financiar - bancar (băncile comerciale din teritoriu – vezi 1.5)

 

6.4. Credite, Leasing şi altele (vezi 4.,4.2,4.3)

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă