Ialoveni

Poziţia geografică: Este amplasat în Centrul Republicii ( zonă de cîmpie – Podişul Central Moldovenesc ). Centrul raional – oraşul Ialoveni – se află la o distanţă de 14 km de municipiul Chişinău. Suprafaţa totală – 783,0 km².
Populaţia: Numărul total al locuitorilor raionului – 97704, inclusive: urbană – 15041, rurală – 82663, iar densitatea populaţiei – 124 locuitori la 1 km².
Structura administrativ- teritorială: În raion sînt 25 primării şi 33 localităţi, inclusiv oraşul Ialoveni.
Economia: În raion sînt înregistraţi 19802 agenţi economici. Cadastrul funciar pe raionul Ialoveni la data de 01 ianuarie 2008 în hotarele a 25 de unităţi administrativ – teritoriale de nivelul întîi, are o suprafaţă de 78348,57 ha, inclusiv: teren arabil – 33431, 35 ha; livezi – 3727, 40 ha; vii – 7941,69 ha; fîneţe – 31,00 ha; păşuni – 7309, 94 ha; plantaţii forestiere – 14302, 46 ha; pîrloagă – 212,63 ha; sub ape – 2563,10 ha; alte terenuri – 8629,28 ha.
Educaţia: În raion funcţionează 68 instituţii de învăţămînt, inclusiv : şcoli primare, gimnazii, şcoli medii, licee - 37 ( număr de elevi – 1362 ), instituţii preşcolare – 29 ( 3416 copii ); şcoli de meserii – 2 ( 563 elevi ); cadre didactice – 1258.
Sănătate: În raion funcţionează : 1 spital – cu 132 paturi; 1 Centru al Medicilor de Familie – cu 6 oficii ale medicilor de familie; 15 centre de sănătate; 11 filiale ale oficiilor medicilor de familie. Îşi desfăşoară activitatea 136 medici; personal mediu al asistenţei medicale – 267, personal sanitar şi auxiliar – 247.
Cultură: În raion funcţionează: 1 muzeu; 23 case de cultură; 34 biblioteci; activează 57 colective artistice, inclusiv 12 formaţii cu titlu „model”.

AGENDA  LOCALA  A  ANTREPRENORULUI IALOVENI

LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI
1.    Lista institutiilor
1.1.     Camera inregistrarii de Stat
    Adresa:  Oficiul teritorial Chisinau a CIS, or. Chisinau

Program de lucru : Luni – Vineri 800 – 1700
                                       pauza: 1200- 1300
                                       Zile de odihna: Simbata si Duminica
  Tel/fax:  (22) 27-09-99; 210-925
  Email :  www.cis.gov.md
  Servicii prestate:
- inregistrarea de stat a noilor intreprinderi;
- stabilirea identitatii solicitantilor;
- verificarea capacitatilor juridice si de exercitiu a fondatorilor;
- autentificarea semnaturilor aplicate pe documentele ce tin de inregistrare;
- perfectarea modificarilor si/sau completarilor la documentele de constituire;
- lichidarea intreprinderii.

1.2.      Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial
  Adresa : or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57
 Program de lucru: Luni – Vineri 800 – 1700
                                              pauza: 1200- 1300
                                             Zile de odihna: Simbata si Duminica
       Tel/fax:  (268)  2-27-62
      Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
       Pagina web :  www.fisc.md
      Servicii prestate:  
-    consultatii privind impozitarea;
-    inregistrarea TVA, accize;
-    primirea declaratiilor si calculelor privind impozitele si taxele la buget etc.

1.3.   Biroul de Statistica
Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 17
Program de lucru: Luni – Vineri 800 -1700
                               pauza: 1200-1300
                              Zile de odihna: Simbata si Duminica
    Tel/fax: (268)  2-39-95
    Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
     Pagina web : www.statistica.md
Servicii prestate:
-    primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
-    consultantii privind intocmirea rapoartelor statistice;
-  atribuirea codului statistic;
            - eliberarea condicelor de sugestii si reclamatii;

1.3.    Institutia bancara/  Bancile Comerciale

?    1.1.4.1. B C „BANCA DE ECONOMII" S.A.
Filiala  BC „Banca de Economii" S.A.    
Adresa:  or. Ialoveni,  str. Alexandru cel Bun 31
Tel:  268) 2-22-35                                       
Pagina web: www.bem.md

?    1.1.4.2. B C „MOLDOVA-AGROINDBANK
Filiala  a  BC „Moldova – Agroindbank S.A.
Adresa:  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 49
Tel:  (268) 2-26-00
Pagina web:  www.maib.md

?    1.1.4.3.  B C„MOLDINDCONBANK” S. A.
 Filiala a BC „Moldindconbank” S.A.
Adresa:  or. Ialoveni,  str. Alexandru cel Bun 31
Tel:   (268) 2-74-52
 Pagina web:  www.moldindconbank.com


?    1.1.4.4. B C „FinComBank” S. A.    
Filiala a B C „FinComBank” S.A.
Adresa :  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 43
Tel: (268) 2-70-95
Pagina web:  www.fincombank.md


?    1.1.4.5. B C „InvestPrivatBank”S. A.    
Filiala Ialoveni a B C „InvestPrivatBank” S.A.
Adresa:  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 31
Tel: (268) 2-74-54
Pagina web : www.ipb.md/rus/


?    1.1.4.6.  BC „VictoriaBank” S. A.    
Filiala a BC „VictoriaBank” S.A.
Adresa:  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun  92
Tel:  (268) 2-70-30

1.5.    Casa Nationala de Asigurari Sociale
Adresa:  
or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun  18
   Tel/fax:   (268)  2-15-05


2.    Licentierea afacerii      
2.1Activitatile ce necesita licentiere :
2.2 Camera de Licentiere a Republicii Moldova
 Adresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
            http://www.licentiere.gov.md


2.3. Primariile locale
Eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea comertului cu amanuntul, alimentatiei publice, comercializarii bauturilor alcoolice, berii si produselor din tutun
Lista Primariilor din Raion:

Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Tel/Fax
E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Ialoveni

Str. Alexandru cel Bun, 45 MD-6801

 

(268) 2-24-30/2-24-84

 

 

2.

Bardar

MD-6811

(268) 37-2-36/37-2-38

 

 

3.

Cărbuna

MD-7713

(268) 65-2-36/65-2-38

 

 

4.

Cigărleni

MD-7715

(268) 71-2-36/71-2-38

 

 

5.

Costeşti

MD-6813

(268) 51-2-36/53-2-78

 

 

6.

Gangura

MD-7721

 

(268) 70-2-36

 

 

7.

Dănceni

MD-6814

(268) 34-2-38/34-2-36

 

 

 

8.

Hansca

MD-6815

(268) 56-2-36

 

 

 

9.

Horăşti

MD-6816

(268) 58-2-36/58-2-30

 

 

10.

Horodca

MD-6817

 

(268) 40-2-36

 

 

11.

Malcoci

MD-6818

(268) 31-2-36/31-5-38

 

 

12.

Mileştii Mici

MD-6819

(268) 68-2-36

 

 

 

13.

Moleşti

MD-6820

(268) 93-4-44/55-2-36

 

 

14.

Nimoreni

MD-6821

(268) 32-2-36/32-3-09

 

 

15.

Pojoreni

MD-6823

 

(268) 36-2-36

 

 

16.

Puhoi

MD-6824

(268) 63-2-36/63-2-38

 

 

17.

Răzeni

MD-7728

 

(268) 74-2-36

 

 

18.

Ruseştii Noi

MD-6825

 

(268) 41-2-36

 

 

19.

Sociteni

MD-6826

(268)35-2-36/35-401

 

 

20.

Suruceni

MD-6827

 

(268) 33-2-36

 

 

21.

Ţîpala

MD-6828

 

(268) 61-2-36

 

 

22.

Ulmu

MD-6829

(268) 47-2-36/47-3-75

 

 

23.

Varatic

MD-7731

 

(268) 75-2-36

 

 

24.

Văsieni

MD-6830

(268) 44-2-36/44-2-38

 

 

25.

Zîmbreni

MD-6831

(268) 57-2-36/57-6-05

 

 

 

 2.4. Comisia Nationala a Pietei Financiare
Adresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax  (22) 85 94 01 ;
Email: : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


2.5. Agentia Nationala pentru  Reglementare in Energetica
Adresa: mun. Chisinau, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa web : www. anre.md


2.6. Agentia Nationala pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatiei
Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22)  25 13 17; (22) 22 28 85
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa web : www.anrceti.md

2.7.   Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Adresa: mun. Chisinau, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22)  27 75 51; (22) 27 74  71
Email: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa web : www.cca.md


3.    Eliberarea autorizatiilor de activitate
3.1 Primaria
Informatii referitoare la datele de contact a primariilor le puteti gasi mai sus, in punctul ce tine de licentierea afacerii sau la adresa electronica: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
         3.2  Centrul de Medicina Preventiva –  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun  19
Tel: (268)  2-21-42     
       3.3. Serviciul Pompieri si Salvatori –  or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 26
                                                    Tel: 901/(268)  2-25-88
       3.4. Serviciul Sanitar  Veterinar de Stat -    or. Ialoveni str. Ialoveni ,1            
Tel: (268)  2-39-38
    3.5. Serviciul Ecologic Teritorial -  or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun,33
Tel: (268)  2-66-40
      3.6. Inspectia de Stat in Constructii teritoriala – or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun,45
Tel: (268)  2-49-31


4.    Dezvoltarea afacerii
4.1.    Primaria
Informatii referitoare la datele de contact a primariilor le puteti gasi mai sus, in punctul ce tine de licentierea afacerii sau la adresa electronica: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4.2.    Consiliul Raional  (Sectia economie)

Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Consiliul raional (Secţia economie)

 

Str. Alexandru cel Bun, 33

Căpăţină Grigore

(268) 2-44-20

 

 

2.

Consiliul raional (Secţia agricultură)

Str. Alexandru cel Bun, 33

Tonu Ion

(268) 2-72-93

 

 

 

 

3.

Consiliul raional (Serviciul Arhivă)

Str. Alexandru cel Bun, 33

Nedorea Tatiana

(268) 2-12-24

 

 

 

 

4

Consiliul raional

(Secţia Construcţii)

Str. Alexandru cel Bun, 33

Meşină Ion

(268) 2-73-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Taxe si Impozite
5.1.      Inspectoratul Fiscal
Adresa:  : or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57
 Program de lucru: Luni - Vineri
800 – 1700
pauza: 1200- 130
                                  Zile de odihna:  Simbata si Duminica
Tel/fax:  (268)  2-27-62
Email:  www.fisc.md
 Servicii prestate:
-    atribuirea codului fiscal;
-    consultatii privind impozitarea;
-    inregistrarea TVA, accize;
-    primirea declaratiilor si calculelor privind impozitele si taxele la buget etc.

 Lista impozitelor si taxelor generale de stat

Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

Impozite generale de stat

1.

Impozitul pe venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

Nota de informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

2.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

33.

Accizele

Declaraţia pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

34.

Taxa vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe teritoriu vamal.

Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

 

 

5.2.    Lista Impozitelor si Taxelor Locale

 

Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp, persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

 

Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

 

 

 

1.2.Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

5.3.1

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare – lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;

întreprinderile individuale – pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;

5.3.2

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(Formular MED)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

Casa Teritoriala de Asigurari Sociale
Adresa:  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 18

   Tel/fax:  (268)  2-15-05
  Pagina web: www.cnas.md

5.4.    Serviciul Vamal
          Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 18
          Tel : (268)  2-16-59


    6. Accesul la finante
6.1.  Institutii de microfinantare
        6.2.  Banci comerciale
        6.3. Programe guvernamentale  ( http://www.businesportal.md/
    http://odimm.md )
        6.4. Proiecte de asistenta tehnica

Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

6.1

Instituţii de microfinanţare

1. Microinvest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

900-1600

întrerupere

1300-1400

 

 

 

 

 

Finanţarea afacerilor micro şi mici

 

2. Cooperaţia de Finanţare Rurală.

 

 

 

 

www.microfinance.md

 

 

Luni-vineri

întrerupere

1300-1400

900-1700

 

Împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru mijloace circulante

6.2

Băncile comerciale

1. BC „ Moldova-Agroindbank” SA ,filiala Ialoveni

or. Ialoveni

str. Alexandru cel Bun,49

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(268) 2-26-00

 

 

 

Luni-vineri

900-1700

Întrerupere

1200-1300

 

 

Deschiderea conturilor bancare , acordare

creditelor,transferuri internaţionale, depozite

2. BC „ Victoriabank” SA , filiala Ialoveni

 

 

or. Ialoveni

str. Alexandru cel Bun,92

 

 

 

www.victoriabank.md

(268) 2-70-30

Luni-vineri

830-1630

Întrerupere1300-1400

 

           „

3 .BC” Moldindconbank” SA, filiala Ialoveni

or. Ialoveni

str. Alexandru cel Bun,31

 

 

www.moldincombank.md

(268) 2-74-52

 

 

Luni-vineri

800-1600

Întrerupere

1300-1400

 

             „

4. BC „ Banca de Economii SA, filiala Ialoveni

or. Ialoveni

str. Alexandru cel Bun,31

 

 

233235-23664,21726/20264 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..           www.b   wwwwwwwwwwwwwwwww.bem.com  

 

ww      

                                                                

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..              

Luni-sîmbătă

800-1600

fără

întrerupere

              

           „

 

5. BC „ FinComBank” SA, filiala Ialoveni

 

 

 

(268) 2-70-95

 

Luni-vineri

800-1700

fără                       Întrerupere

             „

6.3

Programe guvernamentale

 

1.Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor.

 

 

 

2..Programul

PARE 1+1

 

 

 

 

or. Ialoveni

Str. Alexandru cel Bun, 33, MD 6801

 

 

 

 

 

Grigore Căpăţînă

 

 

(268) 2-00-07/2-65-50 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

800-1700

Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Luni-vineri

800-1700

Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Selectarea tinerilor , care doresc să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale , să lanseze sau să extindă propria afacere.  

Consultaţii privitor la grupul ţinta şi criteriile de legibilitate pentru participare la Program.

6.4

Proiecte de asistenţă tehnică

str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun. Chişinău

 

                 www.businessportal.md

                       www.odimm.md

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ocuparea fortei de munca
7.1. Inspectia muncii –
            Tel : (268)  2-69-11
7.2.    Agentia Nationala- Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Adresa:  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 49
Tel: (268) 2-34-52
Program de lucru:  Luni-Vineri, 800 - 1700,
                                Zile de primire: Marti   900 - 1200
                                 Joi    1300- 1700
         Zile de odihna:  Simbata, Duminica
 Servicii prestate:
- audienta cetatenilor;
- masuri pasive de protectie sociala;
                    - masuri active de ocupare a fortei de munca; masuri de prevenire a somajului.                        

     7.3. Cautarea si plasarea unui post vacant
 (  www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)


8. Servicii de consultanta si informatie
8.1.    Prestatorii de servicii in afaceri
Sectia economie
Adresa:  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33
Tel:  (268) 2-00-07/2-65-50
Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

8.2.    Asociatii de afaceri

8.3. Cluburi de interes

 

 

 

 

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă