Hînceşti

 Pozitia geografica: Raionul Hincesti este situat in partea de centru a republicii, asezat la 35 km de capitala tarii Chisinau. Suprafata totala 1483, 4 km2.
Populatia: Populatia raionului Hincesti constituie 119,4 mii locuitori, din care: populatia urbana - 15,8 mii, populatia rurala - 103,6 mii persoane.
Structura administrativ – teritoriala: Raionul Hincesti are in total 63 localitati, inclusiv orasul Hincesti si 62 sate. In structura teritorial – administrativa sint 39 primarii. 
Ecomonia: In raion sint inregistrati in total 31518 agenti economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 70792 ha din suprafetele totale de teren. Pamintul arabil ocupa 58499 ha din suprafata totala a  terenurilor agricole: plantatiile de livezi -  5268 ha, viile ocupa 19816 ha, pasunile – 58145 ha, altele – 676 ha.
Educatie: In raionul Hincesti activeaza 59 institutii de invatamint. Numarul total de elevi: in institutiile scolare - 18908 copii, in Colegiul de Constructie - 350 studenti, in scoli profesionale polivalente – 600 elevi. Actualmente in institutiile de invatamint din raion isi desfasoara activitatea 1600 pedagogi.
Sanatate: In raionul Hincesti functioneaza: 2 spitale cu fondul general de 540 paturi; 1 centru al medicilor de familie, in componenta caruia sint 25 oficii ale medicului de familie, 14 centre de sanatate, 18 puncte medicale.  In domeniul ocrotirii sanatatii populatiei dinraionul Hincesti isi desfasoara activitatea: 183 medici,  554 personal mediu asistentei medicale, 472 personal sanitar si auxiliar.
Cultura: In raionul Hincesti functioneaza: 2 muzee, activeaza 77 colective artistice, 13 formatii, care detin titlul de formatie – model, Bibliotecile publice – 64.

 AGENDA LOCALĂ A ANTREPRENORULUI HÂNCEŞTI

 

LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI
1.    Lista institutiilor
1.1.     Camera inregistrarii de Stat
    Adresa:  or. Hancesti, str. M. Hincu 148A

Program de lucru : Luni – Vineri 800 – 1700
                                       pauza: 1200- 1300
                                       Zile de odihna: Simbata si Duminica
  Tel/fax:  269/2-24-45
  Email :  www.cis.gov.md
  Servicii prestate:
- inregistrarea de stat a noilor intreprinderi;
- stabilirea identitatii solicitantilor;
- verificarea capacitatilor juridice si de exercitiu a fondatorilor;
- autentificarea semnaturilor aplicate pe documentele ce tin de inregistrare;
- perfectarea modificarilor si/sau completarilor la documentele de constituire;
- lichidarea intreprinderii.


1.2.      Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial
  Adresa : or. Hancesti, str. M. Hincu 123
 Program de lucru: Luni – Vineri 800 – 1700
                                              pauza: 1200- 1300
                                             Zile de odihna: Simbata si Duminica
       Tel/fax:  269/2-35-73
      Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
       Pagina web :  www.fisc.md
      Servicii prestate:  
-    consultatii privind impozitarea;
-    inregistrarea TVA, accize;
-    primirea declaratiilor si calculelor privind impozitele si taxele la buget etc.


1.3.   Biroul de Statistica
Adresa: or. Hancesti, str. M.Cibotaru 1
Program de lucru: Luni – Vineri 800 -1700
                               pauza: 1200-1300
                              Zile de odihna: Simbata si Duminica
    Tel/fax: 269/2-49-78
    Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
     Pagina web : www.statistica.md
Servicii prestate:
-    primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
-    consultantii privind intocmirea rapoartelor statistice;
-  atribuirea codului statistic;
            - eliberarea condicelor de sugestii si reclamatii;

1.3.    Institutia bancara/  Bancile Comerciale

  1.1.4.1. B C „BANCA DE ECONOMII" S.A.
Filiala  BC „Banca de Economii" S.A.                                                 
Pagina web: www.bem.md

    1.1.4.2. B C „MOLDOVA-AGROINDBANK
Filiala  a  BC „Moldova – Agroindbank S.A.
Pagina web:  www.maib.md

    1.1.4.3.  B C„MOLDINDCONBANK” S. A.
 Filiala a BC „Moldindconbank” S.A.
            Pagina web:  www.moldindconbank.com

    1.1.4.4. B C „FinComBank” S. A.    
Filiala a B C „” S.A.
Pagina web:  www.fincombank.md


    1.1.4.5. B C „Energbank” S. A.    
Filiala    a BC „Enerbank” S.A.
Pagina web:  ro.energbank.com

    1.1.4.6. B C „PROCREDIT BANK”S. A.    (www.procreditbanc.md)
Filiala Hancesti a B C „Procredit Bank” S.A.


    1.1.4.7. B C „EXIMBANK”S. A.    
Filiala a BC „Eximbank” S.A.


    1.1.4.6. B C „Banca Sociala” S. A.    
Filiala   a BC „Banca Sociala” S.A.
Pagina web:  www.socbank.md

1.5.    Casa Nationala de Asigurari Sociale
Adresa:  
 or. Hancesti, str. M. Hincu 123
   Tel/fax:   269/2-58-01

2.    Licentierea afacerii      
2.1 Activitatile ce necesita licentiere :
2.2 Camera de Licentiere a Republicii Moldova
 Adresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, nr. 124
Tel/Fax (22) 54-21-14
Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
            http://www.licentiere.gov.md

2.3. Primariile locale
Eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea comertului cu amanuntul, alimentatiei publice, comercializarii bauturilor alcoolice, berii si produselor din tutun


2.4. Comisia Nationala a Pietei Financiare
Adresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax  (22) 85 94 01 ;
Email: : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


2.5. Agentia Nationala pentru  Reglementare in Energetica
Adresa: mun. Chisinau, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa web : www. anre.md


2.6. Agentia Nationala pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatiei
Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22)  25 13 17; (22) 22 28 85
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa web : www.anrceti.md

2.7.   Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Adresa: mun. Chisinau, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22)  27 75 51; (22) 27 74  71
Email: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa web : www.cca.md


3.    Eliberarea autorizatiilor de activitate
3.1 Primaria
Informatii referitoare la datele de contact a primariilor le puteti gasi mai sus, in punctul ce tine de licentierea afacerii sau la adresa electronica: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
       3.2  Centrul de Medicina Preventiva     
       3.3. Serviciul Pompieri si Salvatori – or. Hancesti,  str. M. Hincu 234
                                                    Tel: 269/2-43-55
       3.4. Serviciul Sanitar  Veterinar de Stat -    or. Hancesti, str. Gradinilor 3                
tel/fax: 269/2-36-59
       3.5. Serviciul Ecologic Teritorial -  or. Hancesti, M. Hincu 141
tel/fax: 269/ 2-21-70
      3.6. Inspectia de Stat in Constructii teritoriala

4.    Dezvoltarea afacerii
4.1.    Primaria
Informatii referitoare la datele de contact a primariilor le puteti gasi mai sus, in punctul ce tine de licentierea afacerii sau la adresa electronica: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

4.2.    Consiliul Raional  (Sectia economie)

Denumirea oraşului, satului, comunei

Adresa (strada, codul poştal, localitatea)

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

1.

Consiliul raional (secţia economie)

 

m. Hîncu 126

Vasile Marin

Şef Direcţie

269/2-30-37

8.00 - 17.00

 

 

 

 

 

4.3.    Prestatorii de servicii in afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)

5.    Taxe si Impozite
5.1.  Inspectoratul Fiscal
Adresa:  : or. Hancesti, str. M. Hincu 123
 Program de lucru: Luni - Vineri
800 – 1700
pauza: 1200- 130
                                  Zile de odihna:  Simbata si Duminica
Tel/fax:  269/2-35-73
Email:  www.fisc.md
 Servicii prestate:
-    atribuirea codului fiscal;
-    consultatii privind impozitarea;
-    inregistrarea TVA, accize;
-    primirea declaratiilor si calculelor privind impozitele si taxele la buget etc.

 Lista impozitelor si taxelor generale de stat

Nr. d/o

Tipul impozitării, taxe, contribuţii

Denumirea rapoartelor

Termenul de prezentare a rapoartelor

Termenul de plată

Impozite generale de stat

1.

Impozitul pe venit

Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09)

În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile

Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile

 

 

Nota de informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

 

Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09)

Pînă la 31 ianuarie 2013

 

Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Pînă la 1 martie 2013

Pînă la 31martie2013

2.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

Pînă la finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile

33.

Accizele

Declaraţia pentru accize (Forma ACZ-09)

Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale

 

34.

Taxa vamală

 

 

Taxa vamală este o plată obligatory, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe teritoriu vamal.

Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.

 

4

 

5.

Taxa în fondul rutier

Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia

Se achită taxa pînă la primirea autorizaţiei

 

 

 

 

 

5.2.    Lista Impozitelor si Taxelor Locale

Impozitul pe bunurile imobiliare

5.2.1

Impozitul funciar

Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2)

Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent

Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent

5.2.2

Impozitul pe bunurile imobiliare

Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1)

Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent

În acelaşi timp, persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului

Taxe locale

5.2.3

Taxa pentru amenajarea teritoriului

Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă

5.2.4

Taxa pentru amplasarea publicităţii

Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.5.

Taxa pentru unităţile comerciale

Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

5.2.6

Taxa de piaţă

Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă

 

 

 

1.1.Asigurările sociale şi medicale de stat obligatorii

5.3.1

Asigurarea socială obligatorie de stat

Darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

(Forma 4 BASS)

Pînă la data de 10 şi 15 a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

Termenul de transferare – lunar pînă la sfărşitul lunii ce succedă luna de gestiune;

proprietarii de terenuri agricole pînă la 1 noiembrie 2008;

întreprinderile individuale – pînă la data de 10 a lunii ce succedă luna de gestiune;

5.3.2

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(Formular MED)

Pînă la ultima zi a lunii ce succedă trimestrul de gestiune

O data pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii

Casa Teritoriala de Asigurari Sociale
     Adresa:
or. Hancesti, str. M. Hincu 123
  Tel/fax: 269/2-58-01
  Pagina web: www.cnas.md

5.4.    Serviciul Vamal


6. Accesul la finante

6.1.  Institutii de microfinantare
6.2.  Banci comerciale
6.3. Programe guvernamentale
 

( http://www.businesportal.md; http://odimm.md )
6.4. Proiecte de asistenta tehnica

Denumire

Adresă

Persoana de contact

Tel/Fax
E-mail

Pagina Web

Orele de primire

Serviciile oferite

6.1

Instituţii de microfinanţare

1.   Microinvest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni-vineri

900-1600

întrerupere

1300-1400

 

 

 

 

 

Finanţarea afacerilor micro şi mici

 

2. Cooperaţia de Finanţare Rurală.

 

 

 

 

www.microfinance.md

 

 

Luni-vineri

întrerupere

1300-1400

900-1700

 

Împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru mijloace circulante

6.2

Băncile comerciale

1. BC „ Moldova-Agroindbank” SA ,filiala Hânceşti

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Luni-vineri

900-1700

Întrerupere

1200-1300

 

 

Deschiderea conturilor bancare , acordare

creditelor,transferuri internaţionale, depozite

2. BC „ Victoriabank” SA , filiala nr.23, Hânceşt

 

 

 

 

 

www.victoriabank.md

Luni-vineri

830-1630

Întrerupere1300-1400

 

           „

3 .BC” Moldindconbank” SA, filiala Hânceşti

 

 

www.moldincombank.com

Luni-vineri

800-1600

Întrerupere

1300-1400

 

             „

4. BC „ Banca de Economii SA, filila Hânceşti

 

 

23  

 

ww      

                                                                

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.           

Luni-sîmbătă

800-1600

fără

întrerupere

              

           „

 

5. BC „ ProCreditBank” SA, filiala Hânceşti

 

 

 

www.procreditbank.md

Luni-vineri

800-1700

fără                       Întrerupere

             „

6.3

Programe guvernamentale

 

1.Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor.

 

 

 

2..Programul

PARE 1+1

 

 

 

 

 

 

Or. Hînceşti

Str. M.Hîncu 126

 

 

 

 

 

 

Vasile Marin

 

 

 

Ghenadie Poalelungi

0269-2-20-57

 

consiliu@mtc-hn.md

 

 

 

 

 

Luni-vineri

800-1700

Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Luni-vineri

800-1700

Întrerupere

1200-1300

 

 

 

Selectarea tinerilor , care doresc să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale , să lanseze sau să extindă propria afacere.  

Consultaţii privitor la grupul ţinta şi criteriile de legibilitate pentru participare la Program.

6.4

Proiecte de asistenţă tehnică

str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun. Chişinău

 

                 www.businessportal.md

                       www.odimm.md

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ocuparea fortei de munca
7.1. Inspectia muncii
7.2.    Agentia Nationala- Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca
Adresa:  or. Hancesti, str. M. Hincu 123
Tel:
Program de lucru:  Luni-Vineri, 800 - 1700,
                                Zile de primire: Marti   900 - 1200
                                 Joi    1300- 1700
         Zile de odihna:  Simbata, Duminica
 Servicii prestate:
- audienta cetatenilor;
- masuri pasive de protectie sociala;
                    - masuri active de ocupare a fortei de munca; masuri de prevenire a somajului.                       

      7.3. Cautarea si plasarea unui post vacant
 (  www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)


8. Servicii de consultanta si informatie
8.1.    Prestatorii de servicii in afaceri Sectia economie
Adresa: Or. Hincesti, str. M.Hincu 126
Tel:  0269-2-20-57
Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

8.2.    Asociatii de afaceri

8.3. Cluburi de interes

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă