Bălţi

1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri 
1.1. Camera înregistrării de Stat

Service:

Adresa:a or. Bălţi, str. 31August, 20b
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1600
Tel/fax: (0231) 2-91-54, 2-83-78
Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Pagina web: www.balti.chamber.md
Servicii prestate:
- înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Mihai Eminescu, nr. 128
Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700
pauză: 1200- 1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (231)2-35-02; Email: www.fisc.md/ro/intcont/balti/
Servicii prestate:
- atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget etc.

1,3, Biroul de Statistică

Service:

Adresa: or. Bălţi, mun. Bălţi, str.Victoriei, 96a
Program de lucru: Luni - Vineri 800 -1700
pauză: 1200-1300
Zile de odihnă: Sîmbăta şi Duminica
Tel/fax: (373) 231-32021, 32511
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Servicii prestate:
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţii privind întocmirea rapoartelor statistice

1.4. Instituţia bancară/ Băncile Comerciale
1.1.4.1. Filiala Bălţi B C „Banca de Economii

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. 31 August, 20b
Tel/fax: (0231) 2-20-20
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Pagina web: www.bem.md

1.1.4.2. Filiala Bălţi BC „Moldova-AgroindBank

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. A Puşkin, nr. 56
Tel: (0231) 2-93-60
Pagina web: www.maib.md

1.1.4.3. Filiala BC Bălţi „Victoriabank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Puşkin, nr. 31
Tel: (231) 6-03-68; (0231) 6-10-20
Pagina web: www.victoriabank.md

1.1.4.4. Filiala Bălţi BC „Moldindconbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. str.Ştefan cel Mare,75/1
Tel: (0231) 2-21-99; (0231) 2-22 -99
Pagina web : www.moldindconbank.com

1.1.4.5. Filiala Bălţi BC „Banca socială” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Păcii, 21
Tel: (0231) 2-25-90; (0231) 2-80-69
Pagina web: www.socbank.md/

1.1.4.6. Filiala Bălţi BC „EuroCreditBank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare
Tel: 0231) 2-51-81; (0231) 2-94-28
Pagina web: www.ecb.md/

1.1.4.7. Filiala Bălţi BC „Eximbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 73
Tel: (0231) 6-29-69; (0231) 6-13-54
Pagina web: www.fincombank.com

1.1.4.8. Filiala Bălţi BC „Eximbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 48
Tel: (0231) 2-10-73; (0231) 2-00-76
Pagina web: www.eximbank.com/

1.1.4.9. Filiala Bălţi BC „Mobiasbanca” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare,75/1
Tel: 0231) 2-21-99 ;(0231) 2-22 -99
Pagina web: www.mobiasbanca.md/ru/

1.1.4.10. Filiala Bălţi BC „Unibank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 41
Tel: (0231) 2-24-88
Pagina web: www.unibank.md/

1.1.4.11. Filiala Bălţi BC „Universalbank” S.A.

Service:

Adresa: or. Bălţi, str Ştefan cel Mare, 8/1
Tel: 0231) 6-09-59 ;(0231) 6-09-52
Pagina web: http://www.universalbank.md

1.5. Casa Naţională de Asigurări Sociale Teritorial

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. 31 August, 47
Tel: (0231) 2-25-48 ;(0231) 2-90-52
Fax: (0231) 2-25-48
Pagina web: www.cnas.md/slidefeed.php?l=ro&idc=181&page=4

2. Licenţierea afacerii 
2.1. Activităţile ce necesită licenţiere
2.2. Camera de Licenţiere, or Bălţi

Service:

Adresa: or. Bălţi, str. 31 August 2b
Tel/Fax (231) 2-91-54
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2.3. Primăriile locale

Service:

Denumirea oraşului, satului, comuneiAdresa (strada, codul poştal, localitatea)Tel/Fax
E-mail

Pagina Web

Orele de primireServiciile oferite
1. s. Sadovoe s. Sadovoe tel. (0249)2-24-90

tel. (0249)5-52-41

800-1700 (1) Primăria se organizează şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul local.

(2) Primăria, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte proiecte de decizii ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii ale primarului;

b) aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului;

c) colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a satului (comunei), oraşului (municipiului);

d) prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor municipale create de consiliul local;

e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriul administrat;

f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre examinare consiliului local;

g) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile consiliului local, şi respectarea prevederilor legale;

h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;

i) asistă secretarul consiliului local în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.

(3) Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului primăriei, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulamentul primăriei, aprobat de consiliul local

2. s. Elizaveta s. Elizaveta tel. (0231)2-63-81 800-1700  
2.4. Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Service:

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 77
Tel/Fax (22) 85 94 01 ;
Email: : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2.5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Columna 90
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 54-13-84; 85-29-01; 85-29-00
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa web : www. anre.md

2.6. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 134
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 25 13 17; (22) 22 28 85
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa web : http://www.anrceti.md/

2.7. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Service:

Adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Parcalab 46
Program de lucru: Luni-Vineri, 800-1700
Tel/fax: (22) 27 75 51; (22) 27 74 71
Email: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa web : http://www.cca.md/contact

 

3. Eliberarea autorizaţiilor de activitate 
3.1. Primăria

Service:

Informaţii referitoare la datele de contact a primăriilor le puteţi găsi mai sus, în punctul ce ţine de licenţierea afacerii sau la adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

3.2. Centrul de Medicină Preventivă

Service:

- or. Bălţi, str. I. Franco, 46
tel/fax: (0231) 7-32-15; (0231) 7-51-91

3.3. Serviciul Pompieri şi Salvatori

Service:

or. Bălţi, str. Păcii, 38
tel/fax: (0231) 2-23-43; (0231) 2-31-48

3.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat

Service:

or. Bălţi, str. Sportivă, nr. 2
tel/fax. (231) 2-32-53; (231) 2-01-55; (231) 2-34-65

3.5. Serviciul Ecologic Teritorial

Service:

or. Bălţi, str. B. Glavan, nr. 5
tel/fax: (231) 3-33-90; 3-33-86;

3.6. Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială

Service:

or Bălţi, str. Independenţei, 1
tel /fax: (0231) 2-90-60

 

4. Dezvoltarea afacerii 
4.1. Primăria
4.2. Consiliul Raional (Secţia economie)

Service:

Denumirea oraşului, satului, comunei Adresa (strada, codul poştal, localitatea) Persoana de contact Tel/Fax
E-mail

Pagina Web

Orele de primire Serviciile oferite
1. Primăria mun. Bălţi

 (secţia economie)

str. Independenţei, 1 MD-3100 Nina Verbiţcaia tel.(0231) 2-44-85

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

800-1700 -Suport mediului de afaceri;

-Înregistrarea condicii de reclamaţii;

-Acordarea certificatului de clasificare  a întreprinderii din alimentaţia publică;

-Medietizarea antreprenirilor privind proiectele, programele de stat în domeniul IMM;

-Traininguri si seminare informative, etc;

4.3.Prestatorii de servicii în afaceri ( inclusiv ODIMM peste tot)

TopHarta

5. Taxe şi Impozite  
5.1. Inspectoratul Fiscal

Service:

Nr. d/o Tipul impozitării, taxe, contribuţii Denumirea rapoartelor Termenul de prezentare a rapoartelor Termenul de plată  
Impozite generale de stat  
1. Impozitul pe venit Darea de seamă privind suma venitului achitat şi venitul reţinut din acesta (anexa IRV-09) În termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile Pînă la finele lunii următoare de la care au fost efectuate plăţile  
    Nota de informare privind plăţilor salariale şi alte plăţi către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceastea (Forma IAL 09) Pînă la 31 ianuarie 2013    
    Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din venit, altele decît plăţile salariale, şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Forma IAS 09) Pînă la 31 ianuarie 2013    
    Nota de informare privind impozitul din sursele de venit, altele decît plăţile salariale, achitate persoanelor nerezidente pentru perioada fiscală (Forma INR 09) Pînă la 31 ianuarie 2013    
    Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri. Pînă la 1 martie 2013 Pînă la 31martie2013  
2. Taxa pe valoare adăugată (TVA) Declaraţia privind TVA (Forma TVA 06) Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale Pînă la finele lunii următoare de la care ai fost efectuate plăţile   Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 04) Pînă la 31 martie 2009
33. Accizele Declaraţia pentru accize (Forma ACZ-09) Lunar pînă la ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale        
34. Taxa vamală  

Taxa vamală este o plată obligatory, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor pe teritoriu vamal.

Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la momentul prezentării declaraţiei vamale,dacă legislaţia nu prevede altfel.     Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma CETO4) Pînă 31 martie 2009
4

5.

Taxa în fondul rutier Darea de seamă privind calculul sumei taxei pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale Ultima zi a lunii ce succedă trimestrul gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia Se achită taxa pînă la primirea autorizaţiei  
           
5.2. Lista Impozitelor şi Taxelor Locale

Hours:

Impozitul pe bunurile imobiliare
5.2.1 Impozitul funciar Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-2) Plătitorul îşi calculează suma anuală a impozitului funciar şi prezintă pînă la 1 iulie a anului fiscal curent Achită în părţi egale, cel tîrziu la 15 august şi la 15 octombrie ale anului fiscal curent
5.2.2 Impozitul pe bunurile imobiliare Calculul impozitului pe bunuri imobiliare pentru persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat (Forma BIJ 1) Nu mai tîrziu de data de 20 a lunii ce succedă trimestrul gestionar al anului fiscal curent În acelaşi timp,  persoanele menţionate prezintă organelor fiscale teritoriale calculul impozitului
5.3. Taxe locale

Service:

5.2.3 Taxa pentru amenajarea teritoriului Darea de seamă pe taxa amenajarea teritoriului (Forma TAT 07 şi Forma TAT-GŢ 07) Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea dării de seamă pe această perioadă
5.2.4 Taxa pentru amplasarea publicităţii Darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii

(Forma TAP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă
5.2.5. Taxa pentru unităţile comerciale Darea de seamă pe taxa pentru unităţile comerciale

(Forma TAUCS 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă
5.2.6 Taxa de piaţă Darea de seamă pe piaţă

(Forma TP 06)

Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă Nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă
5.4. Serviciul Vamal - Biroul Vamal „Nord”

Service:

Adresa: str. Cicicalo, 19
Tel/fax: 0231) 3-02-55; (0231) 3-02-94

6. Accesul la finanţe

Service:

DenumireAdresăPersoana de contactTel/Fax
E-mail

Pagina Web

Orele de primireServiciile oferite
1.Instituţii de microfinanţare
1. SRL Microinvest str. Ştefan cel Mare,13   tel. (0231) 2-42-28,

     (0231) 6-29-77

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

800-1700 Finanţarea afacerilor micro şi mici
2. SA ProCredit str. Ştefan cel Mare,37   tel. (0231) 2-90-74,

     (0231) 2-41-69

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www. procredit.md

800-1700  
3. Asociaţia de economii şi împrumut din Bălţi str. Hotin, 3   tel. (0231) 6-29-45 800-1700  
4. Corporaţie de Finanţare Rurală Bălţi str. Ştefan cel Mare, 60   tel. (0231) 2-13-81

     (0231) 6-29-09

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

800-1700 Împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru mijloace circulante
5. SRL Easy Credit str. Independenţei, 37   tel. (0231) 6-14-92

www.easycredit.md

800-1700  
2.Băncile comerciale
1. SA Banca de Economii

 Bălţi

str. 31August, 20b   tel. (0231) 2-20-20

    Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

800-1700 Deschiderea conturilor bancare , acordare

creditelor,transferuri internaţionale, depozite

2. SA Banca Socială Bălţi str. Păcii,  21   tel. (0231) 2-25-90

    (0231) 2-80-69

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

800-1700  
3. SA EuroCreditBank Bălţi  

str. Ştefan cel Mare, 28

  tel. (0231) 2-51-81

    (0231) 2-94-28

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.ecb.md

800-1700  
4. SA Eximbank  Bălţi  

str. Ştefan cel Mare, 48

  tel. (0231) 2-10-73

    (0231) 2-00-76

www.eximbank.com

800-1700  
5. SA FinComBank   Bălţi   

str. Ştefan cel Mare, 73

  tel. (0231) 6-29-69

    (0231) 6-13-54

www.fincombank.com

800-1700  
6. SA Mobiasbanca Bălţi   

str.Ştefan cel Mare,75/1

  tel. (0231) 2-21-99

    (0231) 2-22 -99

800-1700  
7. SA Moldindconbank Bălţi   

str. 31August, 20a

  tel. (0231) 2-21-56

    (0231) 6-29-64

800-1700  
8. SA Moldova-Agroindbank Bălţi  

str. A. Puşkin, 56a

   

tel. (0231) 2-93-60

800-1700  
9. SA Unibank Bălţi str.Ştefan cel Mare, 41   tel. (0231) 2-2-24-88 800-1700  
10. SA Universalbank

Bălţi

str.Ştefan cel Mare, 8/1   tel. (0231) 6-09-59

    (0231) 6-09-52

www.universalbank.md

800-1700  
11. SA Victoriabank  Bălţi str. A. Puşkin, 18   tel. (0231) 6-03-68

    (0231) 6-10-20

www.universalbank.md

800-1700  
3. Programe guvernamentale          
  1.Programul Naţional de Abilitare Economică  a Tinerilor.

2..Programul

PARE  1+1

 

str. Independenţei, 1

MD-3100

Nina Verbiţcaia tel.(0231) 2-44-85

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

800-1700 Selectarea  tinerilor, care doresc să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale, să lanseze/ sau să extindă propria sa afacere. 

Consultaţii privitor la grupul ţinta şi criteriile de elegibilitate pentru participare la Program.

4. Proiecte de asistenţă tehnică str. Serghei Lazo 48, of. 311,

mun. Chişinău

                    www.businessportal.md

                       www.odimm.md

   

 

7. Ocuparea forţei de muncă  
7.1. Inspecţia muncii

Service:

Adresa: mun. Bălti, str. Păcii, 38, bir. 308
Tel: (0231)2-95-08
Pagina web: www.inspectiamuncii.md/?lang=ro&menu_id=6

7.2. Agenţia Naţională- Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Service:

Adresa: str. Păcii, 38
Tel: (0231) 2-95-08
Program de lucru: Luni-Vineri, 800 - 1700,
Zile de primire: Marţi 900 - 1200
Joi 1300- 1700
Zile de odihnă: Sîmbăta, Duminica
Servicii prestate:
- audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri de prevenire a şomajului.

7.3. Căutarea şi plasarea unui post vacant

Service:

( www.jobmarket.gov.md, www.hr.md)

8. Servicii de consultanţă şi informaţie  

Service:

8.1. Prestatorii de servicii în afaceri
Secţia economie
Adresa: or. Bălţi, str. str. Independenţei 1
Tel: .(0231) 2-44-85
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


8.2. Asociaţii de afaceri
8.3. Cluburi de interes