logo ro

slogan ro

SUPORT

Anenii Noi

Poziţia geografică: Raionul Anenii Noi este amplasat în zona de sud-est a Republicii Moldova, situat la o distanţă de 35 km de capitala ţării. Suprafaţa totală  - 892 km.
Populaţia: Populaţia raionului Anenii Noi constituie 83.0 mii locuitori, din care: 8,6 mii  persoane – populaţia urbană, 74,6 mii persoane – populaţia rurală.
Structura administrativ-teritorială: Raionul Anenii Noi are în total 45 localităţi, inclusiv: oraşul anenii Noi şi 44 sate. În structura teritorial-administrativă sunt 26 de primării.
Economia: În raion sunt înregistrate 12555 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 66673 ha din suprafeţele totale de teren. Pământul arabil ocupă 52161 ha din suprafaţa totală de terenuri agricole: 2996 ha plantaţii de livezi, 3826 ha de viţă de-vie, 44968 ha păşuni, 335 ha altele.
Educaţie: În raionul Anenii Noi activează 36 instituţii de învăţământ. Numărul total de elevi: 10867 elevi în instituţiile şcolare, 120 copii în şcoli profesionale polivalente. Actualmente în instituţiile de învăţământ din raion îşi desfăşoară activitatea 860 de pedagogi.
Sănătate: În raionul Anenii Noi funcţionează: 1 spital cu fondul general de 188 de paturi; 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sunt 16 oficii ale medicilor de familie; 13 centre de sănătate; 11 puncte medicale. În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din raionul Anenii Noi îşi desfăşoară activitatea: 123 medici, 356 personal mediu, asistenţi medicali, 348 personal sanitar şi auxiliar.
Cultură: În raionul Anenii Noi funcţionează: 65 colective artistice; 2 şcoli de artă; 18 formaţii, care deţin titlul de formaţie-model; 37 biblioteci publice.

AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1. LANSAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNEI AFACERI

1.1. Camera înregistrării de Stat

Adress: str Ştefan cel Mare nr. 73, mun. Chişinău

Phone: 022 27-73-18 022 21-09-25

Service:

Servicii cu privire la înregistrarea întreprinderii...

1.2. Oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal Anenii Noi

Adress: str. Şciusev 1, et 4, or. Anenii Noi.

Phone: 265 2-44-47, 265 2-27-97

Service:

Servicii cu privire la impozitare...

1.3. Biroul de statistică

Adress: piaţa 31 August, 4, or. Anenii Noi.

Phone: 265 2-29-61 265 2-20-45

Service:

Servicii de statistică, atribuirea codului territorial...

1.4. Casa teritorială de Asigurări Sociale Anenii-Noi:

Adress: Piaţa 31 August,4, et. 1, or. Anenii Noi, tel 265 2-45-47

Phone: 265 2-45-47

Service:

Servicii cu privire la contibuţii sociale, impozitarea, plăţi....

1.5. Băncile comerciale şi instituţii de microfinanţare

1.5.1. BC „Banca de Economii", f. Anenii

Adress: piaţa 31 August, 4, or, Anenii Noi.

Phone: 265 2-34-93, 265 2-38-15

1.5.2. BC „Mobiasbanca", f.2, Anenii Noi

Adress: str. Consilierii Naţionale, 2, or. Anenii Noi

Phone: 265 2-22-74, 265 2-20-51

1.5.3. BC „Moldova-Agroindbanc", Anenii Noi

Adress: piaţa 31 August, 6, or. Anenii Noi.

Phone: 265 2-38-50

1.5.4. BC „FinComBank" S.A., f. Anenii Noi

Adress: Piaţa 31 August, or. Anenii Noi.

1.5.5. BC „Energbank"S.A., f. Anenii Noi

Adress: piaţa 31 August, or. Anenii Noi

Phone: 265 2-12-13, 265 2-12-14

2. LICENZIEREA UNEI AFACERI

2.1. Camera de Licenţiere de Stat

Adress: buld. Ştefan cel Mare, 124, mun Chişinău

Phone: 022 27-27-66, 022 27-23-36

Service:

Eliberarea licenţiilor de activitate, ...

3. ELIBERAREA AUTORITAŢIOLOR DE ACTIVITATE.

3.1. Agenţia Ecologică de Stat Anenii Noi

Adress: piaţa 31 August, et 3, or. Anenii Noi

Phone: 265 2-43-33

Service:

Eliberarea autorizaţiei ecologice, ...

3.2. Centrul de Medicină preventivă, Anenii Noi

Adress: str. Suvorov, 34, or. Anenii Noi

Phone: 265 2-24-13, 265 2-30-32

Service:

Eliberarea autorizaţiei sanitare, ...

3.3. Inspecţia teritorială de Stat în Construcţii Anenii Noi

Adress: piaţa 31 August, et 3, or. Anenii Noi.

Phone: 265 2-32-10

Service:

Proiectare, eliberarea autorizaţiei defucţionare, schimbarea destinaţiei în construcţie...

3.4. Primăriile comunităţilor raionului Anenii Noi.

Service:

Eliberarea autorizărilor de amplasare a obiectului comercial şi/sau de prestare a serviciilor

4. DEZVOLTAREA AFACERII

4.1. Evidenţa contabila, rapoarte de statistică, contribuţii sociale. Inspectoratul Fiscal teritorial Anenii Noi

Adress: str. Sciusev, 1, Anenii Noi, 265 2- 46-09.

Service:

Prezentarea rapoartelor, actelor de verificare, înregistrarea aparatului de casă,
impozitarea...

Biroul teritorial de statistică:
-    prezentarea rapoartelor statistice şi tipuri de rapoarte- trimestriale, anuale.
Piaţa 31 August,4, et.l, or. Anenii Noi, tel 265 2-45-47.

Casa teritorială de Asigurări Sociale Anenii Noi:
-    Plăţi si contribuţii sociale
Piaţa 31 August,4, et.l, or. Anenii Noi, tel 265 2-45-47.

4.2. Alţi prestatori teritoriali de servicii în afaceri:

Service:Prestatorii de
Servicii în afaceri


Administrator

Adresa

Date de contact


 

Aneni Busiiness

Sergiu Plămădeală

Or. Anenii Noi

265 32-1-31


 

Centrul de educaţie
civică şi parte neriat

Petru Lungu

Or. Anenii Noi

265 2-32-81


 

Mass-media pentru
parteneriat şi comunitate

Vladimir Cohan

Or. Anenii Noi

265 2-32-50


 

Camera de Comerţ şi
industrie FI.
Tighina

Vissarion Bîlic

s. Varniţa str. Borisovscaia
2

 


 

AO „Viitorul"

Veronica Ştefan iu
c

s. Varniţa

265 46-102


 

AO Tineret „Şansa"

Petru Serbov

s. Varniţa

265 46-244


 

AO „Progressus"

Dumitru Oleinic

s. Varniţa

069587577


 

AO „Prodezvoltare"

Iurie Purice

s. Hîrbovăţ

265 72 5 19


 

Centru pentru implimentarea noilor tehnologii informaţionale

Oleg Şevcenco

s. Roşcani

265 38-498


 

Centrul de tineret „Rural
Info"

Ghenadie Scobita

s. Bulboaca

265 48-231
069564111


 

AEIC

Georgie Cioban

s. Gura Bîcului.

265 41-2-34 

5. IMPOZITAREA

5.1. 5.1 Lista impozitelor pe domeniii de activitate şi termenele de activitate- conform Codului Fiscal

5.2. Consultaţii privind impozitarea:

Adress: str. Sciusev, 1, Anenii Noi, 265 2- 46-09.

Service:

-    Inspectoratul Fiscal teritorial Anenii Noi

5.3. Consultaţii privind asigurările sociale

Adress: Piaţa 31 August,4, et. 1, or. Anenii Noi

Phone: 265 2-46-46.

Service:

Casa teritorială de Asigurări Sociale Anenii Noi

5.4. Lista plăţilor vamale- conform codului vamal

Adress: Vama, s. Bulboaca, Anenii Noi.

6. ACCESUL LA FINANŢARE

Service:

Băncile comerciale teritoriale.

7. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Adress: Piaţa 31 August,4, et.l, or. Anenii Noi

Phone: 265 2-45-47

Service:

Oficiul teritorial al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de muncă Anenii Noi

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 07.12.2019.

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY