Anenii Noi

Poziţia geografică: Raionul Anenii Noi este amplasat în zona de sud-est a Republicii Moldova, situat la o distanţă de 35 km de capitala ţării. Suprafaţa totală  - 892 km.
Populaţia: Populaţia raionului Anenii Noi constituie 83.0 mii locuitori, din care: 8,6 mii  persoane – populaţia urbană, 74,6 mii persoane – populaţia rurală.
Structura administrativ-teritorială: Raionul Anenii Noi are în total 45 localităţi, inclusiv: oraşul anenii Noi şi 44 sate. În structura teritorial-administrativă sunt 26 de primării.
Economia: În raion sunt înregistrate 12555 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 66673 ha din suprafeţele totale de teren. Pământul arabil ocupă 52161 ha din suprafaţa totală de terenuri agricole: 2996 ha plantaţii de livezi, 3826 ha de viţă de-vie, 44968 ha păşuni, 335 ha altele.
Educaţie: În raionul Anenii Noi activează 36 instituţii de învăţământ. Numărul total de elevi: 10867 elevi în instituţiile şcolare, 120 copii în şcoli profesionale polivalente. Actualmente în instituţiile de învăţământ din raion îşi desfăşoară activitatea 860 de pedagogi.
Sănătate: În raionul Anenii Noi funcţionează: 1 spital cu fondul general de 188 de paturi; 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sunt 16 oficii ale medicilor de familie; 13 centre de sănătate; 11 puncte medicale. În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din raionul Anenii Noi îşi desfăşoară activitatea: 123 medici, 356 personal mediu, asistenţi medicali, 348 personal sanitar şi auxiliar.
Cultură: În raionul Anenii Noi funcţionează: 65 colective artistice; 2 şcoli de artă; 18 formaţii, care deţin titlul de formaţie-model; 37 biblioteci publice.

AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1. LANSAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNEI AFACERI

1.1. Camera înregistrării de Stat

Adress: str Ştefan cel Mare nr. 73, mun. Chişinău

Phone: 022 27-73-18 022 21-09-25

Service:

Servicii cu privire la înregistrarea întreprinderii...

1.2. Oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal Anenii Noi

Adress: str. Şciusev 1, et 4, or. Anenii Noi.

Phone: 265 2-44-47, 265 2-27-97

Service:

Servicii cu privire la impozitare...

1.3. Biroul de statistică

Adress: piaţa 31 August, 4, or. Anenii Noi.

Phone: 265 2-29-61 265 2-20-45

Service:

Servicii de statistică, atribuirea codului territorial...

1.4. Casa teritorială de Asigurări Sociale Anenii-Noi:

Adress: Piaţa 31 August,4, et. 1, or. Anenii Noi, tel 265 2-45-47

Phone: 265 2-45-47

Service:

Servicii cu privire la contibuţii sociale, impozitarea, plăţi....

1.5. Băncile comerciale şi instituţii de microfinanţare

1.5.1. BC „Banca de Economii", f. Anenii

Adress: piaţa 31 August, 4, or, Anenii Noi.

Phone: 265 2-34-93, 265 2-38-15

1.5.2. BC „Mobiasbanca", f.2, Anenii Noi

Adress: str. Consilierii Naţionale, 2, or. Anenii Noi

Phone: 265 2-22-74, 265 2-20-51

1.5.3. BC „Moldova-Agroindbanc", Anenii Noi

Adress: piaţa 31 August, 6, or. Anenii Noi.

Phone: 265 2-38-50

1.5.4. BC „FinComBank" S.A., f. Anenii Noi

Adress: Piaţa 31 August, or. Anenii Noi.

1.5.5. BC „Energbank"S.A., f. Anenii Noi

Adress: piaţa 31 August, or. Anenii Noi

Phone: 265 2-12-13, 265 2-12-14

2. LICENZIEREA UNEI AFACERI

2.1. Camera de Licenţiere de Stat

Adress: buld. Ştefan cel Mare, 124, mun Chişinău

Phone: 022 27-27-66, 022 27-23-36

Service:

Eliberarea licenţiilor de activitate, ...

3. ELIBERAREA AUTORITAŢIOLOR DE ACTIVITATE.

3.1. Agenţia Ecologică de Stat Anenii Noi

Adress: piaţa 31 August, et 3, or. Anenii Noi

Phone: 265 2-43-33

Service:

Eliberarea autorizaţiei ecologice, ...

3.2. Centrul de Medicină preventivă, Anenii Noi

Adress: str. Suvorov, 34, or. Anenii Noi

Phone: 265 2-24-13, 265 2-30-32

Service:

Eliberarea autorizaţiei sanitare, ...

3.3. Inspecţia teritorială de Stat în Construcţii Anenii Noi

Adress: piaţa 31 August, et 3, or. Anenii Noi.

Phone: 265 2-32-10

Service:

Proiectare, eliberarea autorizaţiei defucţionare, schimbarea destinaţiei în construcţie...

3.4. Primăriile comunităţilor raionului Anenii Noi.

Service:

Eliberarea autorizărilor de amplasare a obiectului comercial şi/sau de prestare a serviciilor

4. DEZVOLTAREA AFACERII

4.1. Evidenţa contabila, rapoarte de statistică, contribuţii sociale. Inspectoratul Fiscal teritorial Anenii Noi

Adress: str. Sciusev, 1, Anenii Noi, 265 2- 46-09.

Service:

Prezentarea rapoartelor, actelor de verificare, înregistrarea aparatului de casă,
impozitarea...

Biroul teritorial de statistică:
-    prezentarea rapoartelor statistice şi tipuri de rapoarte- trimestriale, anuale.
Piaţa 31 August,4, et.l, or. Anenii Noi, tel 265 2-45-47.

Casa teritorială de Asigurări Sociale Anenii Noi:
-    Plăţi si contribuţii sociale
Piaţa 31 August,4, et.l, or. Anenii Noi, tel 265 2-45-47.

4.2. Alţi prestatori teritoriali de servicii în afaceri:

Service:Prestatorii de
Servicii în afaceri


Administrator

Adresa

Date de contact


 

Aneni Busiiness

Sergiu Plămădeală

Or. Anenii Noi

265 32-1-31


 

Centrul de educaţie
civică şi parte neriat

Petru Lungu

Or. Anenii Noi

265 2-32-81


 

Mass-media pentru
parteneriat şi comunitate

Vladimir Cohan

Or. Anenii Noi

265 2-32-50


 

Camera de Comerţ şi
industrie FI.
Tighina

Vissarion Bîlic

s. Varniţa str. Borisovscaia
2

 


 

AO „Viitorul"

Veronica Ştefan iu
c

s. Varniţa

265 46-102


 

AO Tineret „Şansa"

Petru Serbov

s. Varniţa

265 46-244


 

AO „Progressus"

Dumitru Oleinic

s. Varniţa

069587577


 

AO „Prodezvoltare"

Iurie Purice

s. Hîrbovăţ

265 72 5 19


 

Centru pentru implimentarea noilor tehnologii informaţionale

Oleg Şevcenco

s. Roşcani

265 38-498


 

Centrul de tineret „Rural
Info"

Ghenadie Scobita

s. Bulboaca

265 48-231
069564111


 

AEIC

Georgie Cioban

s. Gura Bîcului.

265 41-2-34 

5. IMPOZITAREA

5.1. 5.1 Lista impozitelor pe domeniii de activitate şi termenele de activitate- conform Codului Fiscal

5.2. Consultaţii privind impozitarea:

Adress: str. Sciusev, 1, Anenii Noi, 265 2- 46-09.

Service:

-    Inspectoratul Fiscal teritorial Anenii Noi

5.3. Consultaţii privind asigurările sociale

Adress: Piaţa 31 August,4, et. 1, or. Anenii Noi

Phone: 265 2-46-46.

Service:

Casa teritorială de Asigurări Sociale Anenii Noi

5.4. Lista plăţilor vamale- conform codului vamal

Adress: Vama, s. Bulboaca, Anenii Noi.

6. ACCESUL LA FINANŢARE

Service:

Băncile comerciale teritoriale.

7. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Adress: Piaţa 31 August,4, et.l, or. Anenii Noi

Phone: 265 2-45-47

Service:

Oficiul teritorial al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de muncă Anenii Noi

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă