Călăraşi

 

AGENDA RAIONALĂ A ANTREPRENORULUI

Raionul Călăraşi

  1. LANSAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNEI AFACERI:

1.1.1.Camera Înregistrării de Stat Oficiul teritorial Ungheni:

Adresa : or.Ungheni, str.Naţională,7, bir.406

Program de lucru: luni-vineri

     În incinta Consiliului raional Călăraşi (or.Călăraşi, str.Biruinţei,1, bir.18) - Prima şi a treia

     zi de marţi a lunii;    

Tel/fax: (236) 2-39-27

Serviciile prestate:

-          înregistrarea întreprinderilor şi organizaţiilor, a modificărilor în documentele de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de Stat;

-          selectarea cererilor pentru a fi publicate în ,,Monitorul Oficial al Republicii Moldova”;

-          furnizarea informaţiei din Registrul de Stat şi perfecţionarea copiilor legalizate de pe documentele de constituire;

-          eliberarea extraselor din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;

-          lichidarea întreprinderii.

 

1.1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călăraşi

Adresa: or.Călăraşi, str.Alexandru cel Bun,130

Program de lucru: luni-vineri , întrerupere 1200 – 1300

Tel. (244) 2-28-48, fax (244) 2-25-86

       Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

       Serviciile prestate:

-          eliberarea codului fiscal;

-          eliberarea facturilor fiscale;

-          eliberarea patentelor;

-          eliberarea certificatelor ce confirmă existenţa sau lipsa restanţelor la buget;

-          consultaţii privind impozitarea.

 

            1.1.3. Direcţia pentru Statistică raionul Călăraşi

Adresa : or.Călăraşi, str.P.Halipa,1

Program de lucru : luni – vineri, întrerupere 1200 – 1300

Tel/ fax (244) 2-07-80; 2-39-84

Serviciile prestate :

-          atribuirea codului statistic;

-          eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;

-          primirea rapoartelor trimestriale, anuale;

-          consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice;

-          eliberarea informaţiei statistice.  

 

            1.1.4. Băncile comerciale şi instituţii de microfinanţare

 

1.1.4.1. BC ,,Moldova-Agroindbank”SA filiala Călăraşi

Adresa : or.Călăraşi, str.M.Eminescu,25

Tel.(244) 2-25-90; fax (244) 2-22-59

Pagina web: www.maib.md  

1.1.4.2. Banca de economii SA filiala nr.7 Călăraşi

Adresa : or.Călăraşi, str.P.Halipa,3

Tel.(244) 2-02-67, fax 2-16-83

Pagina web a băncii : www.bem.md

1.1.4.3. BC,,Banca Socială”SA filiala Ungheni

Reprezentanţa nr.40 Călăraşi

Adresa : or.Călăraşi, str.M.Eminescu,32

Tel.(244) 2-17-55

Pagina web a băncii: www.socbank.md

1.1.4.4. Banca de finanţe şi comerţ SA filiala nr.7 Chişinău, reprezentanţa 22 Călăraşi

Adresa : or.Călăraşi, str.M.Eminescu,21

Tel.(244) 2-66-57, 2-66-54, fax 2-66-56

Pagina web a băncii : www.fincombank.com

 

1.1.4.5. Întreprinderea mixtă Organizaţia de microfinanţare Microinvest SRL

Adresa : or.Călăraşi, str.M.Eminescu,21

Tel.(244) 2-28-75

Pagina web : www.microinvest.md

1.1.4.6. Corporaţia de Finanţare Rurală SA

Adresa : or.Călăraşi, str.M.Eminescu,19 et.II

         Tel.(244) 2-00-88

         Servicii: acordarea creditelor prin diferite proiecte

1.1.4.7. BC ,,Victoriabanc” SA filiala nr.28 Călăraşi

Adresa: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,32/A

Tel. (244) 2-66-91, fax.2-66-93

 

1.2.      LICENŢIEREA ACTIVITĂŢII

 

1.2.1.      Autoritatea de stat pentru licenţiere : Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adresa : mun.Chişinău, str.Ştefan cel Mare,124

Tel: (22) 27-23-36

Fax: (22) 54-21-14

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pagina web : www.licentiere.gov.md

Program de lucru: luni-vineri 8.00-17.00, întrerupere 1200 – 1300

Serviciile prestate : eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

 

1.3.0.      Clasificarea unităţilor de alimentaţie publică

Adresa: or. Călăraşi, str.Biruinţei,1, et.I

Tel:(244) 2-36-40

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pagina web: www.calarasi.md

Serviciile prestate: Eliberarea certificatelor unităţilor de alimentaţie publică;
- consultaţii.

Program de lucru:luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

 

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:

1.4.1. Primăria or. Călăraşi (comunelor , satelor- în localităţile respective)

Adresa: or. Călăraşi, str.Eminescu,19, et. III

Tel:(244) 2-20-52

Serviciile prestate: Eliberarea autorizaţiei de funcţionare

Program de lucru:luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

 

1.4.2.Centrul de Medicină Preventivă Călăraşi

Adresa: or.Călăraşi str.Bojole,2,

Tel.(244)2-20-62

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Servicii prestate : eliberarea autorizaţiei sanitară , investigaţii.

Program de lucru:luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

 

1.4.3.Secţia de pompieri şi salvatori Călăraşi

Adresa: or.Călăraşi, str.T.Ciorbă,15

Tel. (244)2-04-79

Servicii prestate : eliberarea autorizaţiei de prevenire şi stingere a incendiilor;

Program de lucru:luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

 

1.4.4. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat Călăraşi

Adresa: or.Călăraşi, str.Testimiţeanu,46

Tel/fax:(244) 2-03-46

Servicii prestate : eliberarea autorizaţiei sanitar-veterinare;certificarea producţiei de origine animalieră.

Program de lucru:luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

 

1.4.5.      Serviciul Ecologic teritorial Călăraşi

Adresa: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,19, et.II, bir.21

Tel. (244)2-06-69

Servicii prestate : eliberarea autorizaţiei de folosinţă specială a apei; autorizaţiei de emisie a poluanţilor în aerul atmosferic; autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor în terenurile împădurite (spaţii verzi, fondul forestier).

Program de lucru:luni-vineri, 8.00-17.00 întrerupere 12.00-13.00

 

1.4.6.Inspecţia de Stat în Construcţii teritorială Centru raionul Călăraşi

Adresa: or. Călăraşi, str.Eminescu,19, et.I

Tel/fax : (244) 2-00-94

Servicii prestate : controlul calităţii lucrărilor în construcţii

Program : primirea în audienţă a agenţilor economici miercuri 8.00-12.00

 

2. DEZVOLTAREA AFACERII

2.1. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

2.2. Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călăraşi

Adresa: or.Călăraşi, str.Alexandru cel Bun,130

Program de lucru: luni-vineri , întrerupere 1200 – 1300

Tel. (244) 2-02-09, (244) 2-16-78

Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Serviciile prestate: Prezentarea rapoartelor;
- eliberarea actelor de verificare;
- înregistrarea maşinii de casă şi control.

 

2.3. Direcţia Pentru Statistică Călăraşi

Adresa : or.Călăraşi, str.P.Halipa,1

Program de lucru : luni – vineri, întrerupere 1200 – 1300

Tel/ fax (244) 2-07-80; 2-39-84

Email : călăraşAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Serviciile prestate : Prezentarea rapoartelor statistice şi tipurile de rapoarte :

- Valoarea şi indicii producţiei industriale (f-1-P; PREŢIND)-lunar,anual;
- numărul şi renumerarea salariaţilor (1-m)-lunar , trimestrial;
- Efectivul de salariaţi şi locurile de muncă (1-c)- trimestrial;
- Volumul serviciilor cu plată, prestate populaţiei-(1-servicii)-lunar, anual;
- Export şi import de servicii –trimestrial, anual (El-7, El-8);
- Activitatea turisrică (1-tur)-trimestrial;
- Comerţul cu amănuntul-lunar, anual (1,3,7,-comerţ) ;
- Consumurile şi cheltuielile întreprinderii (5c; 5c-agr;1-COOP)- trimestrial ;

- Agricultura (4-agr; 6-p; 7-agr; 9-agr; 29-agr; 24-agr; 6-CAI; 1,2-achiziţii; 21-vinz.)

- Raport financiar-anual ;

 

2.4. Plăţi şi contribuţii sociale

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Călăraşi

Program de lucru : luni – vineri, întrerupere 1200 – 1300

Adresa: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,19 et.II

Tel.(244) 2-32-25, fax (244) 2-18-84

Pagina web. www.cnas.md

Servicii prestate : Prezentarea rapoartelor: - Bugetul asigurărilor sociale de stat - trimestrial, anual;
- La iniţierea afacerii: declaraţia persoanei asigurate, ancheta persoanei asigurate ;
- Plăţile se achită lunar, pănă la data de 10 a lunii următoare, cuantumul se calculează conform legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

3. IMPOZITAREA

3.1.1. Sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat include :

a) impozitul pe venit;

b) TVA;

c) Accize;

d) Impozitul privat;

e) taxele rutiere.

3.1.2. Sistemul impozitelor şi taxelor locale include :

a) impozitul pe bunurile imobiliare;

b) taxele pentru resursele naturale;

c) taxa pentru amenajarea teritoriului;

d) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;

e) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);

f) taxa de aplicare a simbolicii locale;

g) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

h) taxa de piaţă;

i) taxa pentru cazare;

j) taxa balneară;

k) taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);

l) taxa pentru parcare;

m) taxa de la posesori de cîini;

n) taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trcere a frontierei vamale.

3.2.   Consultaţii privind impozitarea

IFS Călăraşi, str.Alexandru cel Bun,130

Biroul de consultaţii (nr.7), tel.2-16-78, 2-02-09

 

3.3.    Consultaţii privind asigurările sociale

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Călăraşi

Adresa :or.Călăraşi, str.M.Eminescu,19, et.II

Telefon de contact :(244) 2-32-25

 

3.4. Biroul vamal Ungheni postul vamal intern de control Călăraşi 6501

Adresa : or.Călăraşi, str.Călăraşilor,10

Tel/fax : (244) 2-34-83

 

  1. 4.ACCESUL LA FINANŢARE

4.1. Instituţii de microfinanţare

4.1.1. Întreprinderea mixtă Organizaţia de microfinanţare Microinvest SRL

Adresa : or.Călăraşi, str.M.Eminescu,21

Tel.(244) 2-28-75

Pagina web : www.microinvest.md

4.1.2. Corporaţia de Finanţare Rurală SA

Adresa : or.Călăraşi, str.M.Eminescu,19 et.II

Tel.(244) 2-00-88

Servicii: acordarea creditelor prin diferite proiecte

 

4.2. Bănci comerciale

4.2.1. BC ,,Moldova-Agroindbank”SA filiala Călăraşi

Adresa : or.Călăraşi, str.M.Eminescu,25

Tel.(244) 2-25-90; fax (244) 2-22-59

Pagina web: www.maib.md  

4.2.2. Banca de economii SA filiala nr.7 Călăraşi

Adresa : or.Călăraşi, str.P.Halipa,3

Tel.(244) 2-02-67, fax 2-16-83

Pagina web a băncii : www.bem.md

4.2.3. BC,,Banca Socială”SA filiala Ungheni

Reprezentanţa nr.40 Călăraşi

Adresa : or.Călăraşi, str.M.Eminescu,32

Tel.(244) 2-17-55

Pagina web a băncii: www.socbank.md

4.2.4. Banca de finanţe şi comerţ SA filiala nr.7 Chişinău, reprezentanţa 22 Călăraşi

Adresa : or.Călăraşi, str.M.Eminescu,21

Tel.(244) 2-66-57, 2-66-54, fax 2-66-56

Pagina web a băncii : www.fincombank.com

4.2.5. BC ,,Victoriabanc” SA filiala nr.28 Călăraşi

Adresa: or.Călăraşi, str.M.Eminescu,32/A

Tel. (244) 2-66-91, fax.2-66-93

 

4.3.    Programe guvernamentale

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare.

Consultaţii : Consiliul raional Călăraşi, Direcţia Economie şi Investiţii

Tel. (244) 2-21-63, 2-36-40

 

  1. 5.OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

5.1. Inspectoratul Tteritorial de Muncă Călăraşi

Adresa : or.Călăraşi, str.Constructorilor,6

Zi de primire : luni orele 800-1700, întrerupere 1200-1300

Tel. (244) 2-13-62

Servicii : acordarea serviciilor de consultanţă fără plată salariaţilor şi angajaţilor.

 

5.2.Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi

Program de lucru cu clienţii: luni-vineri orele 800- 1700, pauză 1200-1300

Ore de audienţă : lunea orele 1400-1700

Adresa : or.Călăraşi, str.M.Eminescu,19, bir.23,25.

Tel. (244) 2-20-71

Servicii :

- încadrarea în cîmpul muncii;
- instruirea profesională a şomerilor;
- protecţia şomerilor.

Pagina oficială a Agenţiei Naţionale pentru ocuparea Forţei de muncă : www.anofm.md

Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md , www.hr.md )

 

  1. 6.SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢIE ÎN RAION

6.1. Lansarea unei afaceri

Direcţia Economie şi Investiţii, Consiliul raional Călăraşi

Adresa: or.Călăraşi, str.Biruinţei,1, et.I, bir.3,4

Tel/fax : (244) 2-36-40, 2-21-63

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Servicii : Consultaţii în domeniul iniţierii şi dezvoltării afacerii.

 

6.2. Asociatia obsteasca „Agroconsultant” Calarasi

Adresa : or. Calarasi, str. 31 August , 6

tel.: (244) 2 -18 -67

Email:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Servicii : ce ţin de domeniile tehnologiilor moderne de producere, marketingul mijloacelor de producere si valorificarea produselor agricole, economie si legislaţie agricolă.

 

6.3. Organizaţia Regională Ungheni a Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova

Adresa : or.Călăraşi, str.P.Halipa,1, et.II

Tel . (244) 2-16-73

Servicii : consultanţă în domeniul agriculturii.

           

 

Ex.E.Vrinceanu

Tel.(244) 2-36-40

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă