Cantemir

AGENDA RAIONALĂ ANTREPRENORULUI

Agenda Locală a Antreprenorului – reprezinta un focar de informaţii utile antreprenorilor, care doresc sa-si lanseze o afacere in raioanele republicii. Agende Locale ale Antreprenorului au fost elaborate cu concursul specialiştilor IMM din sectiile economice ale Consiliilor raioane. Acest micro sistem de referinţe IMM reprezinta un portal de colaborare ale autorităţilor publice centrale şi locale (secţiile economie), structuri inter-departamentale, proiecte de asistenţă tehnică care reglementeaza si activează in domeniul susţinerii dezvoltării sectorului IMM în Moldova.

Scopul nostru final este de a consolida pe acest portal web toate informaţiile şi direcţiile necesare unui antreprenor începător sau potenţial antreprenor, adică un „One Stop Shop” de informaţii şi linkuri spre principalele pagini web de asistenţă în domeniul IMM.  Dvs. puteti selecta si genera rapoarte de informatii pe domenii anumite, chiar si pentru citeva raioane, utilizind iconita Compara raionele. De asemenea, daca stiti ca informatia este invechita vom fi recunoscatori pentru instiintare.Cantemir

Parteneri
de implementare:

 • Ministerul Afacerilor Externe al Italie
 • Organizatia Mondiala a Muncii
 • Comisia Europeana
 • Organizatia Mondiala pentru Migratiune

Cantemir

Poziţia geografică Raionul Cantemir este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, cu o suprafaţă de 870 km2. Raionul Cantemir se mărgineşte la vest cu România pe o distanţă de 32 km. Suprafaţa terenurilor agricole constituie 65,67 mii ha.

Populaţia: Populaţia raionului constituie 63 mii locuitori, din care: urbană – 6000 mii, rurală–57300.

Populaţia economic activă constituie 38878 persoane, din care ocupată în economia raionului – 20401 persoane.Persoane sub vîrsta aptă de muncă (pensionari) – 10077 persoane. Tineri cu vărsta cuptinsă între 15- 29 ani – 13383persoane.
Structura administrativ-teritorială: localităţi total  -
51, inclusive: oraş –  1, sate –  50, primării –27.
Economia:
În raionul Cantemir activează 18186 agenţi economici din care:

 • Întreprinderii Individuale – 706,
 • Societăţi în Nume Colectiv – 2,
 • Gospodării Ţărăneşti – 16986,
 • Societăţi pe Acţiuni – 18,
 • Societăţi cu Răspundere Limitată – 181,
 • CooperativeAagricole de Producţie – 17,
 • Cooperative de Întreprinzători – 2,
 • Cooperative de Consum – 3,
 • Întreprinderi de Arendă – 2,
 • Întreprinderi de Stat – 34,
 • Întreprinderi municipale – 8,
 • Asociaţii obşteşti – 11,
 • Asociaţii 32, etc.

Agricultura: Ponderea terenurilor agricole constituie 448826 ha,

 • teren arabil ocupă 40902 ha,
 • plantaţii de livezi- 2212 ha,
 • vii-5712 ha,
 • păşuni – 11500,
 • păduri – 9800ha.

Anual se plantează 200 ha vii şi 2520 ha livezi.

Formele de organizare juridică în sectorul agrar sunt:

 • Societăţi cu Răspundere Limitată - 18,
 • Cooperative Agricole de Producere – 8,
 • Gospodări Ţărăneşti cu terenuri mai mult de 50 ha – 14,
 • Gospodării Ţărăneşti cu terenuri agricole pînă la 50 ha – 16972,
 • Staţiuni Tehnologice de maşini şi tractoare – 6.

Industria:

Fabrici de vinificaţie – 7:

 • Societatea pe Acţiuni ,,Imperial Vin” s. Pleşeni cu capacitatea anuală de producţie a

vinului de 1040 mii dal.

 • Societatea cu Răspundere Limitată ,,Vinăria Ţîganca” comuna Plopi cu capacitate anuală de producţie a vinului de 460 mii dal.
 • Societatea cu Răspundere Limitată ,,TartcomVin” satul Tartaul cu capacitate anuală de producţie a vinului de 440 mii dal.
 • Societatea cu Răspundere Limitată ,,Podgoria Vin” satul Lărguţa cu capacitate anuală de producţie a vinului de 400 mii dal.
 • Societatea pe Acţiuni ,,Botritis” satul Cania cu capacitate anuală de producţie a vinului

         de 320 mii dal.

 • Societatea pe Acţiuni ,, Ceba-Vin” comuna Ciobalaccia cu capacitatea anuală de producţie a vinului de 500 mii dal.
 • Societatea cu Răspundere Limitată ,,Igvalex Vin” comuna Chioselia cu capacitate anuală de producţie a vinului de 200 mii dal.                

Întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole:

 • Societatea cu Răspundere Limitată ,,Covali & Co” Întreprinderea Municipală or. Cantemir

     întreprinderea pentru producerea conservelor cu capacitate de producere a conservelor

     de 3360 t.

 • Societatea cu Răspundere Limitată ,,Podgoreni” s. Lingura cu capacitate anuală de producere

     a fructelor uscate de 460 t.

 • Mori pentru producerea făinei – 14, cu capacitatea anuală de 6400 t făină.
 • Mini secţii pentru producerea uleiului vegetal - 22, cu capacitatea totală de 1496 tone ulei.
 • Brutării -4, cu capacitatea totală de 14 mii buc/zi, acoperînd în totalitate necesitatea

     populaţiei cu pîine.

În anul 2007 volumul producţiei industriale în preţuri curente a constituit 166 mln. lei.
Învăţămînt:

 • instituţii preşcolare – 46,
 • gimnazii – 27,
 • şcoli de cultură generală- 5.
 • licee – 7;
 • Numărul total al elevilor – 8967;

Cadre didactice total– 1121.
Sănătate:
În raion activează:

 • Instituţia Medico Sanitar- Publică ,,Spitalul Raional Cantemir”;
 • Ccentrul Medicilor de Familie, în componenţa căruia sunt: 4 centre de sănătate şi 27 oficii ale medicilor de familie.
 • Numărul personalului angajat – 325 persoane.

Cultură:

 • Case şi cămine culturale 43.
 • biblioteci publice – 46;
 • şcoli de artă şi muzică – 1.

 

AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:

1.1.1. Camera Înregistrării de Stat or. Cahul

Adress: str. 31 August, 11

Phone: (299)29402, 32910

Url: www.mdi.gov.md

Service: - înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

Hours: luni – vineri, 8.00-17.00

1.1.2. Inspectoratul Fiscal

Service: - atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor etc.

1.1.3. Direcţia pentru Statistică

: www.statistica.md

Service: - atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

1.1.4.0. Băncile comerciale

1.1.4.1. BC „Agroindbanc” filiala Cantemir

Adress: str. Ştefan Vodă -3

Phone: (273) 22590

1.1.4.2. BC „Banca de Economii” filiala Cantemir

Adress: str. Ion Creangă -12

Phone: (273) 22558

1.1.4.3 BC „Banca Socială” SA

Adress: str. Ştefan Vodă -2

Phone: (273) 22683

1.2.0. Licenţierea activităţii

1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336              (022)272336      ; (022)542114              (022)542114      ;

Email: licenţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Primariile locale

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:

1.4.1. Inspectoratul protecţiei plantelor

1.4.2. Inspectoratul Veterinar

Adress: str. Trandafirilor -2

Phone: (273) 23313

1.4.3. Inspectoratul Ecologic

Adress: str. Trandafirilor -2

Phone: (273)22880

1.4.4. Inspectoratul Construcţii

Adress: or. Cahul , str. 31 August, 15

Phone: (299)27493, 29622

1.4.5. Inspectoratul de Medicina preventivă

Adress: str. Testimiţeanu -3

Phone: (273)22596

Hours: Luni – Vineri, 08.00-17.00

1.4.6. Inspectoratul de Plasare a locului de comerţ

Adress: primăriile localităţilor

2. DEZVOLTAREA AFACERII

2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

2.1.1. Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Adress: str. Trandafirilor -2

Phone: (273)22287

Service: - prezentarea declaraţiilor;
- înregistrarea aparatelor de casă;
- restituirea TVA etc.

Hours: Luni – Vineri, 8.00-17.00

2.2.0. Plaţi şi contribuţii sociale:

2.2.1. Direcţia Statistică

Adress: str. Trandafirilor -2

Phone: (273)22059

Hours: Luni – Vineri, 8.00-17.00/12.00-13.00

2.3.0. Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

Adress: str. Ştefan Vodă -2

Phone: (273)22569

3. IMPOZITAREA

3.1.0. Lista impozitelor

3.2.0. Consultaţii privind impozitatrea:

3.2.1. Inspectoratul fiscal

Adress: str. Trandafirilor -2

Phone: (273)22287

Hours: Luni – Vineri, 8.00-17.00

3.3.0. Consultaţii privind asigurările sociale:

3.3.1. Casa Teritorială de Asigurări Sociale

Adress: str. Trandafirilor -2

Phone: (273)22283

3.4.0. Biroul Vamal Cantemir

Phone: (273) 22501

4. Programe guvenamentale

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poti contacta specialistii IMM din raionul tau http://odimm.md/regional_contact.htm

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

5.1.0. Inspectoratul muncii

Adress: str. Trandafirilor -2

Phone: (273)22960

Service: consultană în domeniul legislaţiei muncii.

Hours: Luni – Vineri, 8.00 – 17.00

5.2.0. Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: str. Trandafirilor -2

Phone: (273)22300

Service: - audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- măsuri de prevenire a şomajului.

Hours: Luni – Vineri, 8.00 – 17.00

Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION

6.1.0. Secţia economie

Adress: str. Trandafirilor -2

Phone: (273)23233, 22536

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

6.2.0. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, filiala Cahul

Adress: or. Cahul, str. M. Eminescu, 43

Phone: (299)22192, 23408

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

6.3.0. Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Consiliul Raional Cahul

Adress: str. Trandafirilor -2

Phone: (273) 22876, 22763

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă