Căuşeni

                   AGENDA   LOCALĂ A ANTREPRENORULUI

                                               DIN   CĂUŞENI

 

 1. Lansarea şi înregistrarea unei afaceri .
 2.  

1.1  Înregistrarea afacerii

 

1.1.1.      Camera Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Causeni

 

           Adresa:                     or. Causeni, bd. A.Mateevici,3A , MD4300

           Program de lucru     Luni –Vineri 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13.00

           Tel/fax                     (0243) 2-34-30

           www                         www.cis.gov.md

           Servicii prestate :

 • înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
 • stabilirea identităţii solicitanţilor;
 • verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
 • autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
 • perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
 • lichidarea întreprinderii
 • consultaţii.

            1.1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat al raionului Causeni

           Adresa :                     str. Pacii 14, or. Causeni, MD 4300

           Program de lucru :     Luni-Vineri, întrerupere 13.00-14.00

           Tel/fax :                     (0243)22248/22088/23659

           Email :                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           www                         www.fisc.md

           Serviciile prestate :  

 • atribuirea codului fiscal;
 • consultaţii privind impozitarea;
 • înregistrarea TVA, accize;
 • primirea declaraţiilor, darilor de seama, etc.

 

1.1.3. Direcţia Pentru Statistică a raionului Causeni

 

           Adresa :                     bl. M.Eminescu 31/40, or. Causeni, MD 4300

           Program de lucru :     Luni-Vineri, 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13-00

           Tel/fax :                     (043)22010/23663

             www :                         www.statistica.md

           Serviciile prestate :    

 • atribuirea codului statistic;
 • eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
 • primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
 • consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

 

           1.1.4. Băncile comerciale

 • BC « Moldova-Agroindbank » SA , filiala Causeni

             Adresa                      str. Pacii 22. or. Causeni, MD 4300

             Program de lucru       luni-vineri, 9.00-16.00, întrerupere 12.00-13.00

             Tel/Fax                       (0243)-2-25-90

             Email                         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             www                         www.maib.md

             Serviciile prestate :   deschiderea   contului bancar, acordarea creditelor.  

 

 • BC «  Victoriabank  » SA , Căuşeni

             Adresa                       str. Ştefan cel Mare 2, ap. 30- 31, or. Căuşeni, MD 4300,,

             Program de lucru       luni-vineri, 9.00-16.00, întrerupere 13.00-14.00

             Tel/Fax                       (0243) 2 45 52

            www                         www.victoriabank,md

             Serviciile prestate:   deschiderea   contului bancar, acordarea creditelor.  

 

 • BC «  Eximbank » SA Gruppo Veneto Banca , filiala Causeni

             Adresa                       str. Ştefan cel Mare,4, or. Căuşeni, MD 4300            

             Program de lucru       luni-vineri, 9.00-16.00, intrerupere 13.00-14.00

             Tel/Fax                       (0243)21850/21805

             WWW                         www.eximbank. com

             Serviciile prestate       deschiderea contului bancar, acordarea creditelor.  

 

 • BC «  Banca Socială » SA , filiala Căuşeni            

             Adresa                       bl. Eminescu, 17, or. Causeni, MD 4300

             Program de lucru       luni-vineri, 9.00-16.00, intrerupere 13.00-14.00

             Tel/Fax                       (0243) 2 16 31/ 2 23 94

             Email                         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             www                         www. socbank.md

             Serviciile prestate :   deschiderea   contului bancar, acordarea creditelor.

  

 • BC «  Moldindcombank » SA , filiala Căuşeni

  

             Adresa                       str. Mateevici, 7/A, or. Cauşeni, MD 4300

             Program de lucru       luni-vineri, 9.00-16.00 , întrerupere 13.00-14.00

             Tel/Fax                       (0243) 24595/24543

            www                         www.micb.md

             Serviciile prestate:     deschiderea   contului bancar, acordarea creditelor.  

 

 • SA «  Banca de Economii” , filiala Causeni

             Adresa                      bul. Eminescu , nr. 16, or. Căuşeni, MD 4300            

             Program de lucru       Luni-Vineri 8:00 -17:00, întrerupere 13:00-14:00

             Tel/Fax                     (0243)  23431/22385

             www                         www.bem.md

             email                         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             Serviciile prestate:     deschiderea   contului bancar, acordarea creditelor.  

 

1.2 Licenţierea activităţii

 

             Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

 

             Adresa                       mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare ,124

             Program de lucru       luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

             Tel/Fax                       (022)27-23-36/(022)542114

             www                        www.licenţiere.gov.md

             Serviciile prestate :   eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de

                                                legislaţie.

 

     1.3 Clasificarea unităţilor de alimentaţie publică

 • Consiliul Raional Causeni, Secţia Economie.

             Adresa                     bl. M. Eminescu, 31/35, or. Causeni, MD 4300

             Program de lucru     luni-vineri, 8.00-17.00   întrerupere 12.00-13.00

             Tel/Fax                    (0243)24292/23180

             Email                         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             www                         www.causeni.md

            Serviciile prestate:   eliberarea certificatelor de clasificare pentru unităţile de alimentaţie                         

                                               publică, consultaţii.

 

     1.4 Eliberarea autorizaţiilor :

    

   1.41  Primăria or. Causeni (comunelor , satelor- în localităţile respective)

 

             Adresa                    or. Causeni, str. Mesterul Radu, 3, MD 4300

             Program de lucru     luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

             Tel/Fax                   (0243) 2-22-33, (0243) 2-22-67

             www                       www.primaria.causeni.com                      

             Serviciile prestate :   eliberarea autorizaţiei de amplasare a unitatilor comerciale .

 

             1.4.2   Centrul de Medicină Preventivă al raionului Causeni

 

             Adresa                     str.Ana şi Alexandru,16, or. Causeni, MD 4301

             Program de lucru     luni-vineri, 8.00-16.30 , întrerupere 13.00-14.00

             Tel/Fax                     (0243)23683

             Email                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

             Serviciile prestate:   eliberarea autorizaţiei sanitare, investigaţii.

 

            1.4.3  Directia raionala sanitar-veterinara si pentru siguranta produselor de origine animala

             Adresa                     or. Causeni, str. Mateevici, 31, MD 4300

             Program de lucru     luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

            Tel/Fax                     (0243) 2-30-87, (0243) 2-16-96

             www                         www.asv.gov.md

               e-mail:                     dsvcauseni@gmail.com

            Serviciile prestate:   eliberarea   autorizaţiei sanitar –veterinare;

                                               certificarea producţiei de origine animalieră.

            

   1.4.4   Inspecţia ecologică Căuşeni

 

             Adresa                    or. Causeni, str. A.Mateevici,35, MD 4300

             Program de lucru     luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

             Tel/Fax                     (0243) 2-37-69            

             Serviciile prestate:   avizarea proiectului de construcţie ;

                                             eliberarea autorizaţiei ecologice.

 

           1.4.5.   Direcţia Situaţii Excepţionale Căuşeni

 

           Adresa                     or. Causeni, str. Cogalniceanu, 1/1, MD 4301

           Program de lucru     luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

           Tel/Fax                     (0243)2-90-70, (0243)2-90-47, (0243) 2-90-60

           www                       www.dse.md

           Serviciile prestate:

 • eliberarea condiţiilor tehnice pentru proiectare ;
 • eliberarea autorizaţiei de prevenire şi stingere a incediilor ;
 • participarea la activitatea de receptie a constructiilor.

 

                                          

 

           1.4.6.   Inspecţia de Stat Teritorială în Construcţii Causeni

 

           Adresa                     or. Causeni, Mateevici, 9, bir. 11, MD 4300

           Program de lucru   marţi 900-1200

           Tel/Fax                   (0243) 2-17-53

           Serviciile prestate:   înregistrarea autorizaţiei de construire .                                          

    

2.   DEZVOLTAREA AFACERII

 

       Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

 

       2.1 . Inspectoratul Fiscal de Stat al raionului Causeni

 

         Adresa :                        str. Pacii 14, or. Causeni, MD 4300

           Program de lucru :     Luni-Vineri, întrerupere 13.00-14.00

           Tel/fax :                     (0243)22248/22088/23659

           Email :                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           www                         www.fisc.md

       Serviciile prestate :   prezentarea rapoartelor, eliberarea actelor de verificare ;

                                           înregistrarea maşinii de casă şi control.

 

       2.2 . Direcţia Pentru Statistică a raionului Causeni

 

           Adresa :                     bl. M.Eminescu 31/40, or. Causeni, MD 4300

           Program de lucru :     Luni-Vineri, 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13-00

           Tel/fax :                     (043)22010/23663      

         Prezentarea rapoartelor statistice şi tipurile de rapoarte :

 1. oValoarea şi indicii producţiei industriale (f-1-P)-lunar,;
 2. oNumărul şi renumerarea salariaţilor (1-m)-lunar ,;
 3. oEfectivul de salariaţi şi locurile de muncă (1-m)- trimestrial,
 4. oVolumul serviciilor cu plată , prestate populaţiei- (1-;
 5. oExport şi import de servicii –trimestrial, anual (El-7, El-;
 6. oActivitatea turisrică (1-tur)-;
 7. oComerţul cu amănuntul-lunar, anual (1,3,7,-comerţ);
 8. oCosturile şi cheltuielile întreprinderii-trimestrial .( a.e. cu numărul de angajaţi nu mai mare de 3;
 9. oRaport financiar-anual ( a.e. cu numărul de angajaţi nu mai mare de 3 persoane).

 

        2.3 Biroul Vamal Bender

 

           Adresa:                   or. Căuşeni,str. Meşterul Stanciu 2, MD 4300

           Program de lucru: Luni-Vineri, 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13.00              

         Tel.                        (0243) 2-13-86

           email.                     Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

         www :                     customs.md

         Serviciile prestate : vamarea şi devamarea mărfurilor;

                                          eliberaea certificatelor de   origine.                                      

                                        

   2.4 Plaţi şi contribuţii sociale :

 

           Casa Teritorială de Asigurări Sociale Causeni

           Adresa :                     or. Causeni , str. A. Mateevici,  9; MD 4300

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13.00

           Tel/fax :                   (0243) 2-29-62 (0243) 2-20-71
                      

           Prezentarea declaratiei privind calcularea si utilizarea contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii  : trimestrial,anual ; 

 

           La iniţierea afacerii -   declaraţia persoanei asigurate

                                              - ancheta persoanei asigurate

 

           Plăţile se achită lunar , pănă la data de 10 a lunii următoare, cuantumul se calculă conform      

           legii   anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 

          

3.   IMPOZITAREA (www.fisc.md) .

 

             3.1 Lista impozitelor   şi termenele de achitare :

 • Impozit pe       venit (f-IRV09) –lunar, ultima zi a lunii următoare  celei de gestiune;
 • Taxa pe valoarea adăugată , (f-TVA06) –lunar, pănă la ultima zi a lunii următoare celei de gestiune, Înregistratrea plătitorilor de TVA se efectuiază în baza       art. 112 şi 1121 din Codul Fiscal.
 • Accize (f-ACZ) – achitarea - la monentul expedierii mărfurilor, darea de seamă , pănă la ultima zi a lunii urmatoare celei de gestiune;
 • Taxa pentru prestarea serviciilor de transportare auto a călătorilor pe drumurile municipale , orăşeneşti şi rurale ,       (f-TTC06) –lunar pînă la data       de 5 a lunii urmatoare ;
 • Taxele locale - trimestrial, pînă la ultima zi a lunii următoare a       trimestrului gestionar :
 • Taxa pentru amenajarea teritoriului (f-TATO7) ;
 • Taxa pentru amplasarea unităţilor de comerţ şi/sau de prestari servicii (f-TAUCS06) ;
 • Taxa de piaţă (f-TP06) ;
 • Taxa de amplasare a publicităţii (f-TAPO8);
 • Taxa pentru aplicarea simbolicii locale (f-TAS06) ;
 • Taxa pentru cazare (f-TC06);
 • Taxa pentru parcarea transportului auto(TPA09) .        
 • Taxa pentru apă (f-TA08) - trimestrial, pînă la ultima zi a lunii următoare       a trimestrului gestionar ;
 • Impozitul pe bunurile imobiliare (f-BIJI)- trimestrial, pînă la ultima zi a lunii următoare a trimestrului gestionar ;
 • Impozitul funciar (f-FUNJ-2)- anual , pînă la 01.07       a anului fiscal ;
 • Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) forma -MED 08 , achitarea odată cu achitarea salariului, prezentarea dării de seamă –trimestrial ;
 • Toate impozitele , taxele , primele de AOAM(F-UNIF07)– anual , pănă la 31.03 ;
 • Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice (f –VEN08) anual, pîna la 31.03 ;
 • Declaraţia cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizica (f –CET08) anual, pîna la 31.03 ;

 

          3.2 Consultaţii privind impozitatrea : str. Pacii 14, or. Causeni, MD 4300

           Program de lucru :    Luni-Vineri, întrerupere 13.00-14.00, tel (0243) 2-20-88

 

            3.3 Consultaţii privind   asigurările socilae :

          Casa Teritorială de Asigurări Sociale Causeni , or. Causeni , str. A. Mateevici,  9;

           Program de lucru :      Luni-vineri, 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13.00

Tel/fax :                   (0243) 2-23-26
.  

4.   ACCESUL LA FINANŢE

 

             4.1 Instituţii de microfinanţare

 • Băncile comerciale( vezi p. 1.1.4)
 • Microinvest

         Adresa :                    or. Causeni, bd. M. Eminescu, 25/1 ; MD 4300

         Program de lucru :     Luni-vineri, 9.00-18.00, întrerupere 13.00-14.00

         Tel/fax :                     (0243) 2-28-63

         www                         www.microinvest.md

         Email :                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

         Servicii prestate         finanţarea afacerilor micro şi mici.

 

 • Asociatia de economii si imprumut « Busines-Credit »

         Adresa :                     or. Causeni, str. M. Eminescu 10 ; MD 4300

         Program de lucru :     Luni-vineri, 8-17, întrerupere 12-13,

         Tel/fax :                     (0243) 2-20-02

         Servicii prestate       împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru mijloace circulante.            

 

4.2 Programe guvenamentale

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poti contacta specialistii IMM din raionul tau http://odimm.md/regional_contact.htm

 

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

 

             5.1   Inspectoratul Teritorial de Muncă Causeni

 

         Adresa :                   or. Căuşeni, str. Pacii, 38; MD 4300

         Program de lucru :     Luni-Vineri, 8.00-17.00, într. 13.00-14.00, zi de primire -luni

         Tel/fax :                     (0243) 2-41-36   

           Serviciile prestate :   consultană în domeniul   legislaţiei muncii.

 

            5.2   Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Munca a raionului Causeni

 

           Adresa :                      or. Căuşeni, str. Mateevici 9; MD 4300

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8.00-17.00, întrerupere 12.00-13.00

           Tel/fax :                     (243) 23055 (243) 23344

           www                           www.anofm.md

           Serviciile prestate :     încadrarea în cîmpul muncii, instruirea profesională a şomerilor,

                                               protecţia şomerilor.

                                              

                

             5.3 Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md,

                         www.hr.md.

 

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION

 

               6.1 Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Causeni

 

           Adresa :                     or. Causeni, str. Frunza 5, MD 4300

           Program de lucru :     Luni-vineri, 9-00-17-00, întrerupere 13-00-14.00

           Tel/fax :                     (0243) 2-38-04, (0243) 2-36-97.

           Email :                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           Servicii prestate         Acordarea asistenţei în dezvoltarea activităţii antrprenoriale ,

                                             Servicii informaţionale, juridice,expertize.

                                             Evaluarea partimoniului.

                              

                                              

            6.2 Asociaţia Obştească „ Agroinfo Servicii „

                                                  

           Adresa :                     or.Căuşeni,str.A.Mateevici,3, MD 4300

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 13-00-14.00

           Tel/fax :                     (0243) 2-39-14   (0243) 2-39-40

      Email :                       acsacauseni@yandex.ru          

           Servicii prestate :      consultaţii în domeniul agriculturii;

                                              consultaţii juridice şi economice , marketing.

 

            6.3 Centrul Informaţional Tighina

 

           Adresa :                     or.Căuşeni, str.A.Mateevici, 20/1, MD 4300

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 13-00-14.00

           Tel/fax :                     (0243) 2-39-99; (0243) 2-20-95

           Email :                       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           www :                         www.cit.com

           Servicii prestate :       consultaţii în domeniul agriculturii;

                                              consultaţii juridice şi economice

 

                6.4. Consiliul Raional , Secţia Economie

 

           Adresa :                     or. Causeni, bl. M. Eminescu, 31/35, MD 4300

           Program de lucru :     Luni-vineri, 8-00-17-00, întrerupere 12-00-13.00

           Tel/fax :                     (0243)2-42-92, (0243) 2-31-80

           Email :                         Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

           Servicii prestate :      consultaţii în domeniul iniţierii şi dezvoltării afacerii.

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă