Cimişlia

Cimişlia

 

Poziţia geografică: Raionul Cimişlia este situat în partea de sud a republicii, aşezat la 67 km de la capitala ţării Chişinău. Suprafaţa totală 92283 ha.
Populaţia: Populaţia raionului Cimişlia constituie  60,9 mii locuitori, din care: populaţia urbană-12,9 mii, populaţia rurală-48,0 mii persoane.
Structura administrativ – teritorială: Raionul Cimişlia are în total 39 localităţi, inclusiv oraşul Cimişlia şi 38 sate. În structura teritorial-administrativă sînt 23 primării.
Economia: În raion sunt înregistraţi în total 10856  agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 55000 ha din suprafaţa totală de teren. Pămînt arabil ocupă 45575 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole: plantaţiile de livezi - 2298  ha, viile ocupă 6436 ha, păşunile -  11897 ha, altele - 10762 ha.
Educaţie: În raionul Cimişlia activează  34  instituţii de învăţămînt. Numărul total de elevi, inclusiv: în instituţiile şcolare – 9079 copii, în şcoala profesional polivalentă -300 elevi. Actualmente  în instituţiile de învăţămînt din raion îşi desfăşoară activitatea  740 pedagogi.
Sănătate: În raionul Cimişlia funcţionează: 1 spital cu fondul general de  200  paturi; 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sînt 14 oficii ale medicilor de familie, 6 centre de sănătate, 16 puncte medicale. În domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei din raionul Cimişlia îşi desfăşoară activitatea: 65 medici, 217 personal mediu asistenţei medicale, 115 personal sanitar şi auxiliar.
Cultură: În raionul Cimişlia funcţionează: 1 muzeu, activează 15 colective artistice, 14 formaţii, care deţin titlul de formaţie-model, biblioteci publice – 39.

AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:

1.1.1. Camera Înregistrării de Stat

Adress: or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 12

Phone: 0269-2-24-45

Url: www.mdi.gov.md

Service: - înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

Hours: Primele trei zile de vineri şi a patra zi de joi a lunii, de la ora 13-15

1.1.2. Inspectoratul Fiscal

Adress: or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 14

Phone: 0241-2-21-74

Service: - atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor etc.

Hours: Luni-Vineri, 8-17

1.1.3. Biroul de Statistica teritorial

Adress: or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 10

Phone: 0241-2-26-42; 2-39-44; 2-26-84; 2-58-89

Email: cimişlia @statistica.md

Url: www.statistica.md

Service: - atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

1.1.4. Băncile comerciale

1.1.4.1. Banca de economii

Adress: or. Cimişlia, str. Decebal, 15

Phone: 02421-2-23-51, 2-32-75

Url: www.econom.md, www.bem.md

1.1.4.2. Agroindbanc

Adress: or. Cimişlia, bld.Ştefan cel Mare,17

Phone: 0241-2-25-90, 2-34-55, 2-36-77, 2-26-47, 2-28-70

Url: www.maib.md

1.1.4.3. BC”Investprivatbanc” SA

Adress: or. Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, 2

Phone: 0241-2-63-62

Url: wwwgipb.md

1.1.4.4. BC”Moldindcombank” SA

Adress: or. Cimişlia, str .Barbu Lăutaru, 3

Phone: 0241-2-62-96

Url: www.micb.md

1.1.4.5. Banca Socială

Adress: or. Cimişlia, str. Decebal, 11

Phone: 0241-2-53-61, 2-29-82

Url: www.socbank.md

1.2.0. Licenţierea activităţii

1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336; (022)542114;

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Consiliul Raional

Adress: or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 12

Phone: 0241-2-1178, 2-58-73

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:

1.4.1. Inspectoratul Fitosanitar

Adress: or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 14

Phone: 0241-2-37-53

1.4.2. Inspectoratul Veterinar

Adress: or. Cimişlia, str. Decebal, 19

Phone: 0241-2-28-59, 2-33-14, 2-33-24

1.4.3. Inspectoratul Ecologic

Adress: or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 14

Phone: 0241-2-22-53

1.4.4. Inspectoratul Pompieri

Adress: or. Cimişlia, str. Decebal, 139

Phone: 0241-2-22-01, 2-27-94

1.4.5. Inspectoratul de Medicina preventivă

Adress: or. Cimişlia, str. Cetatea Albă, 27

Phone: 0241-2-20-63, 2-27-78

1.4.6. Inspectoratul de Constructii

Adress: or. Cimişlia, bld. Şt. cel Mare, 14

Phone: 0241-2-20-60

2. DEZVOLTAREA AFACERII

2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

2.1.1. Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Adress: or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 10, biroul nr. 26

Phone: 0241-2-56-51

Service: - prezentarea declaraţiilor;
- înregistrarea aparatelor de casă;
- restituirea TVA etc.

Hours: Luni-Vineri, 8-17

2.2.0. Plaţi şi contribuţii sociale:

2.3.0. Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

Adress: or. Cimişlia, str. Sf. Maria, 7

Phone: 0241-2-41-85

Service: Plati si contributii sociale

2.1.4. Direcţiei pentru statiatica Cimişlia

Adress: or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 10, bir. 8, 9, 10

Phone: 0241-2-26-42, 2-39-44, 2-26-84, 2-58-89

Service: Prezentarea rapoartelor statistice lunare, trimestriale şi anuale;

3. IMPOZITAREA

3.1.0. Lista impozitelor

3.2.0. Consultaţii privind impozitatrea:

3.2.1. Inspectoratul fiscal

Adress: or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 10

Phone: 0241-2-28-43, 2-20-54

3.3.0. Consultaţii privind asigurările sociale:

03.03.01 Casa Teritorială de Asigurări Sociale

Adress: or. Cimişlia, str. Sf. Maria, 7

Phone: 0241-2-41-85

3.4.0. Biroul vamal

Adress: or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 14

Phone: 0241-2-35-73

4. ACCESUL LA FINANŢE

4.1.0. Instituţii de microfinanţare

4.2.0. Programe guvenamentale

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poti contacta specialistii IMM din raionul tau http://odimm.md/regional_contact.htm

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

5.1.0. Inspectoratul muncii

Adress: or. Cimişlia. bld. Ştefan cel Mare, 12

Phone: 0241-2-30-82

Service: consultană în domeniul legislaţiei muncii.

5.2.0. Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: or. Cimişlia, bld. Ştefan cel Mare, 14

Phone: 0241-2-30-36, 2-33-09

Service: - audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- măsuri de prevenire a şomajului.

Hours: Luni-Vineri, 8-17, întrerupere, 12-13

Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION

6.1.0. Secţia economie

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă