Criuleni

Criuleni

 

Poziţia geografică: Situat  în  partea  de  Centru  a   Republicii Moldova. Oraşul  Criuleni  este  centru  raional  la  o  distanţă de  45  km  nord-est   de Chişinău. Suprafaţa  totală  a  raionului  este  de  688 km².
Populaţia: Populaţia - 72,2 mii persoane.
Structura administrativ-teritorială: Din punct  de  vedere administrativ raionul  Criuleni include  43  localităţi, inclusiv: urbane -1, localităţi rurale  - 42; Consilii locale 25, primării 25.
Economia: Bugetul  raionului  pentru  2007  la  partea  de  venituri  a  fost   precizat   în  sumă de 97930,9  mii. lei  şi  executat  în sumă  de  101291,3 mii lei   ceia ce  reprezintă 103,4% , iar   la cheltueli   din  suma  precizărilor   anuale  ce  constitue 107768,7 mii.lei   s-a  executat  în    volum de  102999,3  mii lei  în  proporţie  de  95,6  %. Terenuri   cu  destinaţie agricolă- 43,49mii ha, inclusiv: teren arabil  -  36,51 mii ha; livezi - 2,511 mii ha; vii - 2,440 mii ha; plantaţii de  nuci - 457,9 ha; păşuni - 5390 ha; terenului  fondului silvic – 8260,9   ha; terenurile fondului apelor - 1282,2 ha; terenuri destinate transportului rutier - 535,98 ha; terenuri  destinare fondului  de  rezervă - 8308,2 ha.
Sănătate: În teritoriu sînt 12 centre de sănătate, 17 Oficii ale Medicilor de Familii, Instituţia Medico-Sanitară Publică (Spitalul Raional Criuleni).
Educaţie: În raion funcţionează 2 şcoli sportive, 1 şcoală de agrement, 2 internate de tip familial, 29 de instituţii preşcolare cu un contingent de 2098 copii; 2 şcoli primare, 13 gimnazii, 9 şcoli medii de cultură generală, 10 licee, cu un contingent de 10305 elevi.
Cultură: Reţeaua institutiilor de culturã cuprinde: 27 case de cultură  şi cămine culturale, 30 biblioteci, 3  muzee, 4 şcoli de Artă. Potenţialul cultural al raionului este exprimat prin colectivele artistice cu  titlul onorific Model.

AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:

1.1.1. Camera Înregistrării de Stat

Service: - înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii

1.1.2. Inspectoratul Fiscal de Stat

Adress: or. Criuleni, str. 31 August 108, etajul III – clădirea Consiliului Raional

Phone: (248)20413, 22273

Service: - atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor etc.

Hours: Luni –Vineri, 800 - 1700; pauză: 1200- 1300;

1.1.3. Biroul de Statistică

Adress: or.Criuleni, str. 31 August 106

Phone: (248)22295

Service: - atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

Hours: Luni–Vineri, 800-1700; pauză: 1200-1300;

1.1.4. Băncile comerciale

1.1.4.1. Filiala nr. 25 Criuleni a BC”Banca de Economii”SA

Adress: or. Criuleni, str. 31 August 116

Phone: (248)21257

Url: www.bem.md

Service: -deschiderea- contului bancar;
-acordarea creditelor
-

Hours: luni-vineri, 9.00-16.00, întrerupere 12.00-13.00

1.1.4.2. Filiala Criuleni a BC „Moldova-AgroindBank”

Adress: or. Criuleni, bd.Biruinţa 10

Phone: (248)22590

Url: www.maib.md

Service: -deschiderea- contului bancar,
-acordarea creditelor
-

Hours: luni-vineri, 8,30-16.00, întrerupere 13.00-14.00

1.2.0. Licenţierea activităţii

1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336; (022)542114;

Email: licenţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Primariile locale

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:

1.4.1. Inspectoratul protecţiei plantelor

Adress: or. Criuleni, bd.Biruinţa 9

Phone: (248)22645

1.4.2. Inspectoratul Veterinar

Adress: or. Criuleni, str. Ştefan cel Mare 4

Phone: (248)22284

1.4.3. Inspectoratul Ecologic

Adress: or. Criuleni, bd.Biruinţa 12

Phone: (248)20097

1.4.4. Inspectoratul Pompieri

Adress: or. Criuleni, str. 31 August

Phone: (248)22338

1.4.5. Inspectoratul de Medicina preventivă

Adress: or. Criuleni, bd.Biruinţa 1

Phone: (248)22445

1.4.6. Inspectoratul de Plasare a locului de comerţ

Adress: primăriile localităţilor

2. DEZVOLTAREA AFACERII

2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

2.1.1. Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Phone: (248)20413

Service: - prezentarea declaraţiilor;
- înregistrarea aparatelor de casă;
- restituirea TVA etc.

Hours: Luni-Vineri, 800-1700, pauză: 1200–1300

2.2.0. Plaţi şi contribuţii sociale:

2.3.0. Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

Adress: or. Criuleni, bd.Biruinţa 12

Phone: (248)21723

Service: Prezentarea rapoartelor: - Bugetul asigurărilor sociale de stat - trimestrial, anual;
- La iniţierea afacerii: declaraţia persoanei asigurate, ancheta persoanei asigurate ;
- Plăţile se achită lunar, pănă la data de 10 a lunii următoare, cuantumul se calculă conform legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat.

3. IMPOZITAREA

3.1.0. Lista impozitelor

3.2.0. Consultaţii privind impozitatrea:

3.2.1. Inspectoratul fiscal

Adress: or. Criuleni, str. 31 August 108

Phone: (248)20413

3.3.0. Consultaţii privind asigurările socilae:

03.03.01 Casa Naţională de Asigurări Sociale

Adress: or. Criuleni. , bd.Biruinţa 12

Phone: (248)21723

3.4.0. Biroul vamal Centru

Adress: or.Criuleni, str.31 August 175

Phone: (248)21504

4. ACCESUL LA FINANŢE

4.1.0. Instituţii de microfinanţare

4.1.1. Microinvest

Adress: or.Criuleni, str.31 August 120/3

Phone: (248)22991

Email: www.microinvest.md

Service: finanţarea afacerilor micro şi mici

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

5.1.0. Inspectoratul muncii

Adress: or.Criuleni, bd.Biruinţa 12

Phone: (248)20986

Service: consultană în domeniul legislaţiei muncii.

5.2.0. Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: or. Criuleni, str. 31 August 139

Phone: (248)21450

Service: - audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- măsuri de prevenire a şomajului.

Hours: Luni-Vineri, 800-1700, Zile de primire: Marţi 900-1200, Joi 1300-1700

Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION

6.1.0. Lansarea unei afaceri

6.1.1. Secţia economie

Adress: or. Criuleni, str. 31 August 108

Phone: (248)22264

Url: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă