Edineţ

Edineţ

 

Poziţia geografică: Raionul Edineţ este situat în partea de nord a Republicii Moldova. Teritoriul lui cu suprafaţa 932,91 km2 este străbătut de auto magistrala Odesa-Brest. Suprafaţa totală 932,91 km2.
Populaţia: Populaţia raionului Edineţ, constituie 84072 persoane, din care:  în localităţile urbane – 25847 persoane, rurale – 58225 persoane.
Structura administrativ-teritorială: Raionul Edineţ include 49 localităţi, inclusiv, 2 oraşe (Edineţ şi Cupcini) şi 47 sate. În raion funcţionează 32 primării ale oraşelor şi satelor (comunelor), inclusiv: 2 primării ale oraşelor, 11 comunale, 19 săteşti.
Economia: În raion sînt înregistraţi 21063 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 62,3 mii ha din suprafaţa totală a raionului de 93,2 mii ha. Pămîntul arabil ocupă 59,1 mii ha teren din suprafaţa totală a terenurilor arabile: plantaţiile de livezi – 2,8 mii ha, viile ocupă 0,03 mii ha.
Educaţie: În raionul Edineţ  funcţionează 95 instituţii de învăţămînt, inclusiv: 44 instituţii preuniversitare, 43 instituţii preşcolare, 4 instituţii extraşcolare, 2 şcoli polivalente, Şcoala-internat Cupcini, Colegiul de zootehnie Brătuşeni.
Sănătate: În raion funcţionează: Instituţia medico-sanitară „Spitalul raional Edineţ”; Instituţia medico-sanitară „Centrul medicilor de familie Edineţ”, în componenţa căreia activează 14 centre de sănătate, 17 oficii ale medicilor de familie, 8 puncte medicale.
Cultură: În raionul Edineţ funcţionează: 40 case de cultură, 2 muzee, 2 şcoli muzicale, 1 şcoală de arte plastice, 126 colective artistice, 36 formaţii deţin Titlu de colectiv „Model”, 47 biblioteci publice.

AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:

1.1.1. Camera Înregistrării de Stat

Adress: Oficiul territorial Edineţ, str. Ştefan –Vodă, 18

Phone: (246)-2-16-96

Url: www.mdi.gov.md

Service: - înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

Hours: Luni-Vineri

1.1.2. Inspectoratul Fiscal

Adress: or.Edineţ, str. Independenţei 101

Phone: (246)2-47-82, 2-21-42

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Service: - atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor etc.

Hours: Luni-Vineri, 8.00-17.00, pauza 12.00-13.00

1.1.3. Direcţia pentru Statistică

Adress: or.Edineţ, str. Mihai Eminescu , 24

Phone: (246)2-26-80, 2-22-81, 2-44-59, 2-41-13, 2-58-07

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Url: www.statistica.md

Service: - atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

Hours: Luni- Vineri, 8.00-17.00

1.1.4. Băncile comerciale

1.1.4.1. BC

Phone: 2-20-20

Url: www.bem.md

1.1.4.2. BC “Mobiasbanc” SA

Adress: str. Independenţei, 77a

Phone: 2-26-78

1.1.4.3. BC „Moldova-Agroindbank” SA,

Adress: str. Ştefan Vodă, 18

Phone: 2-24-90

1.1.4.4. BC „Moldindconbank” SA,

Adress: str. Independenţei, 104

Phone: 2-26-90

1.1.4.5. BC “Energbank” SA

Adress: str. Independenţei, 106

Phone: 2-53-83

1.1.4.6. BC „Banca Socială” SA,

Adress: str. Independenţei, 108

Phone: 2-24-40

1.1.4.7. BC

Adress: str. Alexandru cel Bun, 94

Phone: 2-35-82

1.1.4.8. BC “FinComBank” SA

Adress: str. Independenţei, 112

Phone: 2-27-93

1.1.4.9. BC „INVESTPRIVATBANK” S.A,

Adress: str. Independenţei, 82

Phone: 2-43-65

1.1.4.10. ÎCS “Procredit” SA

Adress: str. Independenţei, 76

Phone: 2-25-40

1.2.0. Licenţierea activităţii

1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336; (022)542114;

Email: licenţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Primariile locale

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:

1.4.1. Inspectoratul protecţiei plantelor

Adress: or. Edineţ, str. Mihai Eminescu, 13

Phone: (246) 2-82-48

1.4.2. Inspectoratul Veterinar

Adress: or. Edineţ, str. Maiacovschi 94

Phone: (246) 2-21-08

1.4.3. Inspectoratul Ecologic

Adress: or. Edineţ, str Gagarina, 41

Phone: (246) 2-31-75

1.4.4. Inspectoratul Constructii

Adress: str. Gheorge Asachi, 15

Phone: (246) 2-30-83

1.4.5. Inspectoratul Pompieri

Adress: or. Edineţ, str Gagarina 47

Phone: (246) 2-26-00

1.4.6. Inspectoratul de Medicina preventivă

Adress: or. Edineţ, str. Puşchina, 16

Phone: (246) 2-39-60

1.4.7. Inspectoratul de Plasare a locului de comerţ

Adress: Primăria Edineţ, str. Octavian Cirimpei, 30

Phone: (246) 2-44-04

2. DEZVOLTAREA AFACERII

2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

2.1.1. Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Adress: or. Edineţ, str. Independenţei, 101

Phone: (246)2-24-42, 2-21-44

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Service: - prezentarea declaraţiilor;
- înregistrarea aparatelor de casă;
- restituirea TVA etc.

Hours: Luni-Vineri, 8.00-17.00, pauza 12.00-13.00

2.2.0. Plaţi şi contribuţii sociale:

2.2.1. Biroul teritorial de Statistică

Adress: or. Edineţ, str. Mihai Eminescu , 24

Phone: (246) 2-26-80, 2-22-81, 2-44-59, 2-41-13, 2-58-07

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Hours: Luni- Vineri, 8.00-17.00

2.3.0. Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

Adress: or. Edineţ, str. Independenţei, 101

Phone: (246) 2-24-84

Hours: Luni- Vineri, 8.00-17.00

3. IMPOZITAREA

3.1.0. Lista impozitelor

3.2.0. Consultaţii privind impozitatrea:

3.2.1. Inspectoratul fiscal

Adress: or. Edineţ, str. Independenţei, 101, biroul 210

Phone: (246) 2-27-47

3.3.0. Consultaţii privind asigurările sociale:

3.3.1. Casa Teritorială de Asigurări Sociale

3.4.0. Biroul vamal

4. ACCESUL LA FINANŢE

4.1.0. Instituţii de microfinanţare

4.2.0. Programe guvenamentale

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poti contacta specialistii IMM din raionul tau http://odimm.md/regional_contact.htm

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

5.1.0. Inspectoratul muncii

Adress: or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei, 37

Phone: (246)2-22-58

Service: consultană în domeniul legislaţiei muncii.

5.2.0. Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: or. Edineţ, str. Mihai Eminescu, 24

Phone: 246)2-27-79, 2-43-99, 2-48-07

Service: - audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- măsuri de prevenire a şomajului.

Hours: Luni-Vineri, 8.00-17.00

Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION

6.1.0. Secţia economie

6.1.1. Acsa

Adress: or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei, 37

Phone: (246)2-34-87

6.1.2. Agroinform

Adress: or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei, 37

Phone: (246) 2-43-84

6.1.3. Demos

Adress: or. Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 18b

Phone: (246)2-40-08

6.2.0. Federaţia Fermierilor

Adress: or. Edineţ, str. Mihai Eminescu 13

Phone: (246)2-82-41

6.2.1. Edinagronord

Adress: or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei, 37

Phone: (246) 2-57-27

6.2.2. Agroinform

Adress: or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei, 37

Phone: (246) 2-43-84

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă