Glodeni

Glodeni

 

Poziţia geografică: Raionul Glodeni este situat în partea de nord-vest a republicii, aşezat la  168 km de capitala ţării Chişinău. Suprafaţa  totală - 754,1  km².
Populaţia: Populaţia raionului Glodeni constituie 60,1mii locuitori, din care: populaţia urbană  – 10,4 mii, populaţia rurală  – 49,7 mii persoane, densitatea   – 79,8.
Structura  administrativ-teritorială: Raionul Glodeni are în total 35 localităţi, inclusiv oraşul Glodeni şi 34 sate. În structura teritorial – administrativă sunt 19 primării.
Economia: În raion sunt înregistraţi în total 6507 agenţi economici. Ponderea terenurilor agricole constituie 56363 ha din suprafeţele totale de teren. Pămîntul arabil ocupă  42300 ha  din  suprafaţa  totală  a terenurilor agricole, din care: plantaţii de livezi - 2192 ha, viile ocupă - 703 ha, păşunile - 10780 ha, altele - 388 ha.
Educaţie: În raionul Glodeni activează 28 instituţii de învăţămînt şcoala de meserie, şcoala profesională. Numărul total de elevi – 8931 inclusiv: în instituţiile şcolare  – 8640 copii, şcoala de meserie  – 115 elevi, în şcoli profesionale – 176 elevi.
Sănătate: În raionul Glodeni funcţionează: spital cu fondul general de 190 paturi, 1 centru al medicilor de familie, în componenţa căruia sunt 13 oficii ale medicului de familie, 8 centre de sănătate, 4 oficiu de sănătate.
Cultură: În raionul Glodeni funcţionează: 5 muzee, activează 97 colective artistice, 17 formaţii, care deţin titlul de formaţie – model, bibliotecile publice – 35.

AGENDA RAIONALA A ANTREPRENORULUI

1. LANSAREA SI INREGISTRAREA UNEI AFACERI:

1.1.1. Camera Înregistrării de Stat

Adress: mun. Bălţi, str. Moscovei, 13

Phone: (231)2-34-44

Url: www.mdi.gov.md

Service: - înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;
- stabilirea identităţii solicitanţilor;
- verificarea capacităţilor juridice şi de exerciţiu a fondatorilor;
- autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;
- perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;
- lichidarea întreprinderii.

Hours: Luni-Vineri 900 - 1300

1.1.2. Inspectoratul Fiscal

Adress: or.Glodeni, str.Suveranităţii ,2, etajul IV

Phone: (249)2-38-73; 2-30-15

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Service: - atribuirea codului fiscal;
- consultaţii privind impozitarea;
- înregistrarea TVA, accize;
- primirea declaraţiilor etc.

Hours: Luni – Vineri, 800 - 1700, pauză: 1200 - 1300

1.1.3. Direcţia pentru Statistică

Adress: or. Glodeni, str. Tolstoi, 1

Phone: (249)2-32-50

Url: www.statistica.md

Service: - atribuirea codului statistic;
- eliberarea condicelor de sugestii şi reclamaţii;
- primirea rapoartelor trimestriale, anuale;
- consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice.

Hours: Luni – Vineri, 800 - 1700, pauză: 1200 -1300

1.1.4.0. Băncile comerciale

1.1.4.1. BC „Banca de Economii”SA, Filiala nr. 29 Glodeni a

Adress: or. Glodeni, str.Suveranităţii ,14

Phone: (249)2-30-30, 2-30-33

Url: www.bem.md

1.1.4.2. BC „Moldova-Agroindbank”SA, Filiala Glodeni

Adress: or. Glodeni, str.Tricolorului , 21

Phone: (249)2-25-90, 2-23-94

Url: www.maib.md

1.1.4.3. BC „Banca Socială”SA, Filiala „Făleşti”, Reprezentanţa nr. 64 Glodeni

Adress: Adresa: or. Glodeni, str. Suveranităţii, 2 etajul I – clădirea Consiliului Raional

Phone: (249)2-41-68

Url: www.socbank.md

1.1.4.4. „FinComBank”S.A. fil.nr.9 Rîşcani, Reprezentanţa nr. 14 Glodeni

Adress: Adresa: or. Glodeni, str. Suveranităţii, 8

Phone: (249)2-28-14,2-48-36

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

1.2.0. Licenţierea activităţii

1.2.1. Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adress: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare 124

Phone: (022)272336; (022)542114;

Email: licenţAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Url: www.licentiere.gov.md

Service: Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de legislaţie.

Hours: luni-vineri, 8.00-17.00 , întrerupere 12.00-13.00

1.3.0. Primariile locale

Service: Eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea comerţului cu amănuntul, alimentaţiei publice, comercializării băuturilor alcoolice, berii şi produselor din tutun

1.4.0. Eliberarea autorizaţiilor:

1.4.1. Inspectoratul protecţiei plantelor

Adress: or.Glodeni, str. Suveranităţii, 4, et. II

Phone: (249)2-28-34

1.4.2. Inspectoratul Veterinar

Adress: or.Glodeni, str. 300 ani Glodeni

Phone: (249)2-21-76

1.4.3. Inspectoratul Ecologic

Adress: or. Glodeni, str. Tolstoi, 7

Phone: (249)2-21-50

1.4.4. Inspectoratul Pompieri

Adress: or.Glodeni, str.Ştefan cel Mare, 50

Phone: (249)2-24-62

1.4.5. Inspectoratul de Medicina preventivă

Adress: or.Glodeni, str. Suveranităţii, nr. 29

Phone: (249)2-33-42

1.4.6. Inspectoratul de Plasare a locului de comerţ

Adress: primăriile localităţilor

2. DEZVOLTAREA AFACERII

2.1.0. Evidenţa contabilă, raportare şi statistică

2.1.1. Inspectoratul fiscal teritorial (Secţia administrare fiscală)

Phone: (249)2-31-49

Service: - prezentarea declaraţiilor;
- înregistrarea aparatelor de casă;
- restituirea TVA etc.

Hours: Luni-Vineri, 800 - 1700, pauză: 1200 – 1300

2.2.0. Plaţi şi contribuţii sociale:

2.3.0. Fondul social (Casa Naţională de Asigurări Sociale)

Adress: or. Glodeni, str.Ştefan cel Mare , 26

Phone: (249)2-25-48

3. IMPOZITAREA

3.1.0. Lista impozitelor

3.2.0. Consultaţii privind impozitatrea:

3.2.1. Inspectoratul fiscal

Adress: or. Glodeni, str.Suveranităţii, 2, etajul IV

Phone: (249)2-30-15

3.3.0. Consultaţii privind asigurările sociale:

3.3.1. Casa Teritorială de Asigurări Sociale

Adress: or. Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 26

Phone: (249)2-25-48, 2-57-00

3.4.0. Biroul vamal, postul vamal Glodeni

Adress: or. Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 48

Phone: (249)2-52-45

4. ACCESUL LA FINANŢE

4.1.0. Instituţii de microfinanţare

4.2.0. Programe guvenamentale

Daca, consideri ca nu esti bine pregatit pentru a atrage finantare externa sau accesarea unui credit este o problema, iti oferim o scurta informatie ce tine de institutiile si organizatiile publice, care se preocupa de activitatile antreprenoriale, inclusiv si unele programe destinate micilor antreprenori. In continuare, prin accesare Link-ului de mai jos http://www.businessportal.md/ro/lista_proiectelor_in_domeniul_imm.html unde este prezentata lista proiectelor in derulare. Deasemenea poti contacta specialistii IMM din raionul tau http://odimm.md/regional_contact.htm

5. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

5.1.0. Inspectoratul muncii

Adress: or. Glodeni, str. Suveranităţii, 4, etajul II

Phone: (249)2-23-84

Service: consultană în domeniul legislaţiei muncii.

5.2.0. Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adress: or. Glodeni, str. Suveranităţii, 4, etajul II

Phone: (249)2-33-60; 2-31-82

Service: - audienţa cetăţenilor;
- măsuri pasive de protecţie socială;
- măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
- măsuri de prevenire a şomajului.

Hours: Luni-Vineri, 900-1200, pauză: 1200-1300

Căutarea şi plasarea unui post vacant: www.jobmarket.gov.md, www.hr.md.

6. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII ÎN RAION

6.1.0. Secţia economie

Adress: or. Glodeni, str.Suveranităţii, 2, et. III, bir. 31;32

Phone: (249) 2-31-74; 2-32-88

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

6.2.0. Asociaţia Obştească „InfoFarm”

Adress: or. Glodeni, str. Suveranităţii, 4, etajul II

Phone: (249)2-40-69

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

6.3.0. Organizaţia Obştească „Centrul de consultanţă şi şcolarizare în agricultură Glodeni”

Adress: or. Glodeni, str. Suveranităţii, 17, etajul II

Phone: (249)2-45-10

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă