logo ro

te

Ce trebuie să cunoască persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător, despre contabilitate?

Ce trebuie să cunoască persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător, despre contabilitate?

 

Persoana fizică-întreprinzător ţine contabilitatea conform sistemului în partidă simplă conform Codului fiscal şi a Indicațiilor metodice privind contabilitatea persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător.

Contabilitatea activităţii persoanei fizice-întreprinzător poate fi ţinută:

• nemijlocit de către persoana fizică-întreprinzător;
• de serviciul de contabilitate (contabil titular);
 de o firmă de consultanţă, societate de audit sau de un auditor-întreprinzător individual.

 

Responsabilitatea pentru ţinerea contabilităţii revine persoanei fizice-întreprinzător.

Contabilitatea pentru persoana fizică-întreprinzător se ţine în monedă naţională. În cazul efectuării operaţiunilor în valută străină contabilitatea acestora se ţine atît în monedă naţională, cît şi în valută străină.

Persoana fizică-întreprinzător are obligaţia să întocmească documente primare, registre contabile, dări de seamă fiscale şi alte rapoarte prevăzute de legislaţie.

Documentele primare aferente veniturilor şi cheltuielilor se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil − nemijlocit după efectuarea operaţiunii, conform formularelor tipizate şi/sau formularelor elaborate de sine stătător, care vor conţine elementele obligatorii prevăzute de Legea contabilităţii:

a) denumirea şi numărul documentului;
b) data întocmirii documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii din numele căreia este întocmit documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – IDNP (codul personal);
e) conţinutul faptelor economice;
f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;
g) funcţiile, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice.

La întocmirea documentelor primare, pentru persoanele neînregistrate ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător, respectarea prevederilor lit. d) nu este obligatorie.

În documentele primare întocmite pentru necesităţile interne ale persoanei fizice-întreprinzător, respectarea prevederilor lit.c) şi d) nu este obligatorie.

Persoana fizică-întreprinzător este obligată să utilizeze documente primare cu regim special conform cerinţelor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998, cât și în cazurile stabilite de Legea contabilităţii:

1. înstrăinarea activelor cu transmiterea dreptului de proprietate;
2. prestarea serviciilor;
3. transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;
4. achiziţionarea activelor şi serviciilor de la furnizori – cetăţeni;
5. transmiterea activelor în leasing, arendă, locaţiune.

Registrele contabile, inclusiv borderourile, se întocmesc conform formularelor şi cerinţelor prevăzute Indicațiile metodice privind contabilitatea persoanelor fizice care desfășoară 4. activitate de întreprinzător.În funcţie de necesităţile informaţionale şi specificul activităţii persoana fizică-întreprinzător poate include elemente suplimentare în registrele contabile cu condiţia respectării conţinutului de informaţii cuprinse în prezentele indicaţii metodice, precum şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestor registre.

Înscrierea datelor în documente primare şi registre contabile se face după caz cu cerneală, cu pix cu pastă, la maşina de dactilografiat sau computerizat.

În documentele primare şi registrele contabile nu sînt admise ştersături sau alte procedee similare, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrelor greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului primar sau registrului contabil şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit documentul sau registrul, cu indicarea datei corectării.

În documentele primare de casă, bancare, de livrare şi achiziţie a bunurilor şi a serviciilor nu se admit corectări. La comiterea erorilor în astfel de documente, documentul greşit se anulează şi se întocmeşte unul nou.

În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor persoana fizică-întreprinzător este obligată să le restabilească în termen de pînă la două luni începînd cu data constatării faptului respectiv.

Persoana fizică-întreprinzător este obligată să păstreze documentele primare, registrele contabile şi alte documente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii în termenele şi conform regulilor stabilite de Legea contabilităţii. În cazul încetării activităţii persoanei fizice-întreprinzător documentele se predau la arhivă conform regulilor prevăzute de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Sursa: contabilsef.md

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 24.06.2022.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!