logo ro

te

Ce faci cu 2% din impozitul tău pe venit în 2021?

Ce faci cu 2% din impozitul tău pe venit în 2021?

 

Desemnarea procentuală (așa zisa lege ”2%”) este promovată în Republica Moldova de aproape 20 de ani, în mare parte, de către societatea civilă. În 2013 pentru prima dată a fost modificat Codul Fiscal pentru a reglementa acest mecanism. Din cauza modificării legislaţiei, fără respectarea prevederilor Constituţiei, amendarea Codului Fiscal pentru instituirea desemnării procentuale a fost declarată neconstituţională. Abia din 2017, în Moldova, cetățenii, cetățenii străini și apatrizii pot redirecționa 2% din impozitul pe venit anual către o organizație neguvernamentală sau către o entitate religioasă. Până în acest moment persoanele juridice nu pot să redirecționeze 2% în Moldova, deși în multe state acest lucru este posibil și chiar încurajat. 

Desemnarea procentuală nu este o donație privată sau un act de filantropie. Este un mecanism individual care se bazează pe înțelegerea responsabilă că membrii societății/comunităţilor locale susţin iniţiative de importanţă socială, prin alocarea unui procent din impozitul pe venit achitat anual. Astfel, plătitorul de impozite deleaga statului ”dorinţa” sa de a susţine din banul public organizaţii obşteşti sau entităţi religioase, de regulă pentru iniţiative pe care statul nu le reuşeşte. Prin urmare, persoana fizică poate să susţină activităţi la nivel naţional, raional sau chiar sătesc în domeniul culturii, coeziunii sociale, protecţiei animalelor, democraţiei şi justiţiei, drepturilor omului, suportului social, dezvoltării economice, carităţii, protecţiei mediului înconjurător, sportului, educaţiei, etc. 

 

Conform Codului Fiscal, art. 152, persoanele fizice care sunt în drept să redirecționeze 2% trebuie să achite impozitul pe venit anual, să nu aibă datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare (datoria o poţi verifica aici https://mpay.gov.md/) şi să completeze declaraţia de venit. O persoană poate redirecţiona anual 2% doar către un singur beneficiar. În cazul în care se indică mai mulţi beneficiari, această redirecţionare va fi anulată, iar banii desemnaţi – transferaţi în bugetul de stat.

Beneficiarii desemnării procentuale se regăsesc pe Lista Beneficiarilor întocmită anual de către Agenţia Servicii Publice şi publicată online (lista pentru anul 2021). Conform Hotărârii de Guvern nr. 8 din 18.01.2019, organizațiile beneficiare incluse în Lista Beneficiarilor în anii anteriori sunt înscrise automat în Lista Beneficiarilor pentru anul următor, cu condiția că nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare. Pe lista se regăsesc: 

asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi de utilitate publică cu condiţia că acestea îşi desfăşoară activitatea timp de cel puţin 1 an până la solicitarea înregistrării în lista beneficiarilor şi nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare; 

cultele religioase şi părţile componente ale acestora înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate, cu condiţia că acestea îşi desfăşoară activitatea timp de cel puţin 1 an până la solicitarea înregistrării în lista beneficiarilor şi nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

 

Utilitatea publică, drept condiţie pentru asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private, este reglementată de

Legea nr. 89 cu privire la organizaţiile necomerciale. Aceasta se desfăşoară în interes general sau în interesul unor colectivități locale, iar lista exhaustivă este prevazută la art. 21 din aceeaşi lege. Statutul de utilitate publică se atribuie de către Comisia de certificare conform procedurii prevăzute la art. 22 al Legii nr 89. Pe de altă parte,

Legea nr. 125 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie nu reglemetează nici o procedură pentru certificarea sau clarificarea activităţilor sociale, morale, culturale sau de caritate pe care urmează să le realizeze cultele religioase şi părţile componente ale acestora, pentru a fi incluse în Lista Beneficiarilor desemnării procentuale. 

Poți redirecționa 2% doar personal – prin completarea formularului CET18 fizic sau prin depunerea declaraţiei de venit în format electronic. Data limită în 2021 este 30 aprilie. Trebuie să cunoşti codul fiscal al beneficiarului, afişat în Lista Beneficiarilor, care urmează a fi indicat în declaraţia de venit.  

 

Potrivit pct.20 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, Serviciul Fiscal de Stat nu validează desemnarea procentuală când:

 

1) declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă după termenul stabilit;

2) beneficiarul desemnării procentuale nu este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor;

3) contribuabilul persoană fizică are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală;

4) contribuabilul persoană fizică nu a achitat impozitul pe venitul declarat din care s-a efectuat desemnarea procentuală;

5) contribuabilul persoană fizică a indicat mai mulți beneficiari în declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală.

 

Beneficiarii desemnării procentuale pot solicita Serviciului Fiscal de Stat informația cu privire la numărul persoanelor și localitatea din care provin persoanele fizice care au direcționat desemnările procentuale în folosul acestora. Totuşi, informația cu caracter personal despre contribuabilii persoane fizice care au efectuat desemnarea procentuală este confidențială. 

După verificările efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat a corectitudinii desemnării, prezenţei pe Lista Beneficiarilor, lipsei datoriilor – beneficiarul primeşte în cont sumele care au fost redirecţionate către el. Timp de 2 ani, beneficiarul utilizează aceste resurse pentru activităţi de importanţă socială dar şi pentru a-şi acoperi o parte a cheltuielilor administrative (conform unei formule prevăzute de lege). Dacă resursele nu au fost utilizate de către beneficiar, ele urmează a fi returnate în bugetul de stat.

 

Inspecţia Financiară este responsabilă pentru efectuarea controlului utilizării surselor provenite din desemnarea procentuală. Transparenţa activităţii beneficiarilor este asigurată de obligaţia acestora de a publica rapoartele de activitate. 

Codul Fiscal, art.152, prevede că beneficiarii desemnării procentuale poartă răspundere potrivit legii pentru neraportarea utilizării sumelor obţinute în urma desemnării procentuale şi pentru utilizarea contrar destinaţiei a acestor sume. Sumele neraportate şi utilizate contrar destinaţiei se restituie la buget. Vor purta răspundere atât organizațiile beneficiare, cât şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora. Potrivit pct. 34 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale sancțiunile includ amendă contravenţională, restituirea sumei folosite cu încălcarea regulilor sau neraportarea, precum și excluderea organizațiilor din Lista Beneficiarilor pentru doi ani.

 

 

Circa 22 milioane lei au fost desemnaţi către asociaţiile obşteşti şi cultele religioase în 2017-2020 

 

Servicul Fiscal de Stat prezintă anual date relevante despre sumele alocate, profilul beneficiarilor şi statistica privind profilul general al contribuabililor care participă la acest mecanism. 

 După patru ani de aplicare a desemnării procentuale se evidenţiază activismul asociaţiilor obşteşti profesionale mai ales a organelor de drept şi de forţă (primele în capul listei beneficiarilor cu cele mai mari sume încasate) şi celor sportive. Entităţile religioase sunt prezente în număr mare pe Lista Beneficiarilor în fiecare an, dar nu au reuşit până acum să ajungă pe lista top cinci beneficiari. În primii ani ai desemnării procentuale au fost semnalate nereguli tehnice şi lipsa de cunoaştere a obligaţiilor fiscale restante de către contribuabili – dar mecanismul a fost perfecţionat, inclusiv legislativ. Organizaţiile necomerciale de la an la an devin mai active în promovarea actvităţilor şi rezultatelor pentru atragerea 2%, cu toate acestea redirecţionarea către majoritatea dintre ele este modestă. 

Asociaţia Obştească a Veteranilor şi Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova este pentru patru ani consecutiv organizaţia care a primit cele mai multe resurse prin intermediul desemnării procentuale – cc. 5,6 milioane lei in 2017-2020.  AO Asociaţia Veteranilor şi Pensionarilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat "UNI-M" este entitatea prezentă pe poziția terţă şi secundă pentru 3 ani consecutiv cu resurse în valoare de cc. 1,2 milioane lei. Şi Fundaţia ”Miron Shor” se regăseşte în lista top cinci beneficiari pentru trei ani consecutiv cu venituri de cc. 1 milion de lei (vezi mai jos).

 

Sursa: bizlaw.md

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 17.05.2022.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!