logo ro

te

Care sunt noile reglementări privind TVA pentru anul 2021?

Care sunt noile reglementări privind TVA pentru anul 2021?

 

Particularitățile anului 2020 au condiționat un proces al politicii fiscale complex condiționând necesitatea identificării și promovării unor măsuri axate pe relansarea economică ca urmare a crizei pandemice, perfecționarea reglementărilor fiscale prin reguli clare de impozitare bazate pe echitate, simplitate și asigurarea unei previzibilități reglementărilor fiscale.

În acest sens, urmează o sistematizare și descriere a celor mai importante modificări ale legislației fiscale și vamale privind TVA, care se regăsesc în Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative (în continuare – Legea nr.257/2020).

 

 2. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

 

2.1. Ajustarea noțiunii „investiții capitale” (art.93 pct.18) din CF)

 Noile modificări propun ajutarea noțiunii de investiții capitale stabilită la art.93 pct.18) din CF, în vederea extinderii dreptului de solicitare a restituirii de TVA în legătură cu reparația capitală a mijlocului fix/imobilizărilor corporale. În acest sens modificarea are drept scop stimularea investițiilor și modernizarea capitalului fix.

 

2.2 Regimul TVA pentru sectorul HORECA (art.96 litera b) la liniuțele a opta și a noua din CF):

Legea nr.257/2020 prevede reducerea cotei TVA de la 15% la 12% pentru sectorul HORECA.

Respectiv, urmează a fi aplicată cota redusă a TVA de 12% la serviciile de cazare, precum și pentru produsele alimentare și/sau băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei.

Măsura menționată are drept scop asigurarea susținerii întreprinderilor din sectorul respectiv, care este afectat de consecințele crizei pandemice.

 

2.3 Permiterea la deducere a sumei TVA aferentă mărfurilor procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost distruse ca urmare a calamităților naturale (art.102 alin.(81) din CF)

Legea nr.257/2020 include modificări prin care se propune ca suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe mărfurile procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător, au fost distruse ca urmare a calamităților naturale să se permită la deducere în condițiile în care aceste situații sunt confirmate.

 

2.4 Modificări aferente dreptului la deducerea TVA în cazul livrărilor de produse petroliere (art.102 alin.(12) din CF)

Legea include modificări potrivit cărora, în cazul în care factura fiscală pentru livrările de produse petroliere este primită de către cumpărător (beneficiar) pînă la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil va avea dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe mărfurile menţionate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora.

 

2.5 Eliminarea scutirii de TVA cu drept de deducere, a accizei, a scutirii de taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale pentru importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor (art.104 lit.c1),  art.124 alin.(3) lit.b) din CF, art. 28 lit.n) din Legea 1380/1997.

Măsura prevede anularea facilităților fiscale și vamale la importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului). Facilitățile fiscale și vamale se vor aplica la importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă investiţională și tehnică finanțate din granturi.

Important: Proiectele de asistenţă investiţională finanţate din contul împrumuturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului) care, la data de 1 ianuarie 2021, se află în stadiu de derulare vor beneficia în continuare de facilitățile fiscale și vamale aplicate, potrivit cadrului legislativ la data de 31 decembrie 2020.

 

2.6 Modificări ce vizează concretizarea termenului obligaţiei fiscale aferente TVA în cazul importurilor de servicii (art.109 alin.(2) și articolul 115 alineatul (2) litera b) din CF)

Modificarea are drept scop eliminarea ambiguităților și interpretărilor duale ale prevederii ce vizează termenul obligației fiscale şi data achitării TVA la importul serviciilor. Astfel, modificarea va asigura stipularea expresă a faptului că termenul respectiv se consideră nu mai târziu de termenul la care agentul economic este obligat să depună declarația privind TVA, adică nu mai târziu de data de 25 a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora.

 

2.7 Completări cu norme aferente statutului de plătitor de TVA în cazul reorganizării (art.112 alin.(5) din CF)

Legea nr.257/2020 presupune completarea art.112 alin.(5) astfel încât, urmează a fi stabilit faptul că subiectul căruia în cadrul reorganizării, i-au fost transmise drepturi şi obligaţii de către întreprinderea reorganizată, deţinătoare a statutului de plătitor a TVA, în cazul practicării  activităţii de întreprinzător, se consideră înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA începînd cu data înregistrării de stat a noii persoane juridice sau cu data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice, în dependență de tipul de reorganizare.

 

2.8 Concretizări aferente eliberării facturii fiscale pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic (art.117 alin.(3) din CF)

Completarea propusă are drept scop eficientizarea și crearea condițiilor certe pentru mediul de afaceri prin expunerea expresă a faptului că  pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie, cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător în termen de pînă la ultima zi a lunii în care este realizată livrarea, cu respectarea condițiilor expuse în articolul respectiv.

Sursa: monitorul.fisc.md

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 24.06.2022.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!