Care sunt noile prevederi privind indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă?

Care sunt noile prevederi privind indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă?

Baza de calcul a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat va fi ajustată la prevederile Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.

În Monitorul Oficial din 7 august curent a fost publicată Legea nr. 149 din 16.07.2020 pentru modificarea articolului 14 din Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Potrivit documentului, cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului va constitui 100% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern. Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale se acordă persoanelor asigurate indiferent de durata stagiului de cotizare.

Anterior, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă constituia 100 % din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională.

 

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se plătește pentru 20 de zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacității de muncă, de către angajatorul la care s-a produs accidentul de muncă sau s-a constatat îmbolnăvirea profesională, din mijloacele proprii, iar din a 21-a zi calendaristică – de către Casa Națională de Asigurări Sociale, din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Sursa: monitorul.fisc.md

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

© ODIMM - Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM. Toate drepturile rezervate.
BD. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei)
Tel : + 373 (22) 29 57 41, Fax: + 373 (22) 29 57 97, E-mail: info@odimm.md