Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Instruiri

Instruiri (28)


Vadul lui Voda 7 august 5La data de 7 august curent, a avut loc ședința membrilor Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM), în cadrul căreia a fost inițiat procesul de aderare a noilor membri: Incubatorul de Afaceri din Ceadâr-Lunga și Nisporeni.

 

Deasemenea a fost pus în discuție Administrarea Fondului de Rulment, a fost aprobat sistemul de raportare în cadrul RIAM, dar și planul de acțiuni care va asigura sustenabilitatea rețelei.

 

Ulterior managerii Incubatoarelor de Afaceri au fost familiarizați cu metodele de elaborare a proiectelor. Instruirea a durat două zile, timp în care managerii au aflat mai multe despre etapa de analiză a ciclului de proiect, au cum să identifice o problemă în urma căreia să poate scrie și înainta un proiect de finanțare.  De asemenea au fost  instruiți cum să planifice, să verifice și să evalueze activitățile unui proiect.

 

Obiectivul general al acestor instruiri este oferirea unui suport informațional, pe care membrii RIAM urmează să îl implementeze pentru a atrage investiții în țara noastră și de a facilita accesul la fondurile pentru susținerea mediului de afaceri.

 

Instruirea a fost organizată de Organizația de Dezvoltare a Întreprindelor Mici și Mijlocii (ODIMM) cu scopul de a pregăti  managerii în domeniul managementului proiectelor și procedurilor de aplicare a acestora.

 

Reamintim că RIAM a fost creată la 16 decembrie 2013 și este o platformă de cooperare instituită pentru a promova rolul Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică și recunoașterea acestora la nivel național și internațional.

 

Misiunea Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova este de a dezvolta noi întreprinderi pentru a crea stimularea economică în zonele rurale. Incubatoarele de Afaceri susțin antreprenorii începători din regiune, le oferă rezidenților săi în mod gratuit instruire    domeniile de maxim interes pentru activitatea practică a antreprenorilor, consultanță în rezolvarea problemelor cu care aceștia se confruntă și le pune la dispoziție infrastructura de care dispun, pentru dezvoltarea mai bună a afacerii lor.

 

Instruire Incubatoare de afaceri 2  Instruire Incubatoare de afaceri 4  Instruire Incubatoare de afaceri 6  Vadul lui Voda 7 august 5  Instruire Incubatoare de afaceri 7  Instruire Incubatoare de afaceri  Instruire Incubatoare de afaceri 8         Instruire Incubatoare de afaceri 3

 

 

 

Instruire PNAET EdinetÎn perioada de 16 - 27 iunie, 37 de tineri din Edineţ au avut ocazia să participe la cursul de instruire în cadrul Programului PNAET. Tinerii au învăţat cum să-şi lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale.

Scopul principal al programului este dezvoltarea spiritului de întreprinzător în rândul tinerilor, oferind instruire şi acces la credite comerciale rambursabile cu o componentă de grant persoanelor tinere cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani.

,,Participarea la acest program deja reprezintă o direcție de orientare în lumea afacerilor. ODIMM va veni mereu în ajutorul tinerilor care vor să inițieze propria facere, oferindu-le consultanță, instruire și acces la finanțare", a menţionat Ludmila Stihii, şef direcţie instruire şi consultanţă ODIMM.

Tinerii participanţi au apreciat pozitiv cunoştinţele acumulate. "Este un program foarte util pentruInstruire PNAET Edinet tinerii noştri, pentru că am învăţat să evităm din start greşelile pe care le-au făcut cei care deja au afaceri. Recomand tinerilor antreprenori să cerceteze bine piaţa, să amplaseze strategic afacerea şi să creadă în visele lor" ne spune Vitalie Irmaliuc, beneficiar al programului PNAET.

La final de curs toţi participanţii au primit certificate PNAET, care le va oferi posibilitatea să obţină un credit în valoare de până la 300 mii lei (perioada de rambursare până la 5 ani) cu o porţiune de grant nerambursabil (40%).

Reiterăm că, Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale în domeniul agriculturii sau producerii, creând astfel noi locuri de muncă. Prioritate se acordă beneficiarilor a căror proiecte dezvoltă activităţi de producere în sectorul rural şi contribuie la sporirea exporturilor şi/sau substituirea importurilor, respectiv proiecte ce creează locuri noi de muncă.

Tinerii doritori de a participa la Componenta I (instruire şi consultanţă) a Programului pot expedia formularul de înscriere la cursuri, anexând copia buletinului de identitate prin poşta electronică: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,  sau se pot prezenta personal la oficiul ODIMM (mun. Chişinău, str. S.Lazo 48, biroul 311).

 

 

 

 

„Informaţia si documentaţia de brevet – suport pentru dezvoltarea unor produse şi servicii competitive”La 19 iunie, reprezentanţii ODIMM şi RIAM au participat la seminarul de instruire cu genericul „Informaţia şi documentaţia de brevet – suport pentru dezvoltarea unor produse si servicii competitive”,  organizat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI).

 

Scopul organizarii evenimentului a fost de a şcolariza şi instrui reprezentanţii incubatoarelor de afaceri, parcurilor ştiintifico-tehnologice şi incubatoarelor de faceri din republică în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi a le dezvolta abilităţi de cercetare şi documentare în sursele de informare naţionale şi internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, în special din domeniul informaţiei de brevet.

 

La eveniment au participat reprezentanţi ai incubatoarelor de afaceri şi incubatoarelor de inovare
din or. Leova, Sangerei, Dubasari, Stefan Voda, Soroca, Rezina, specialisti din cadrul AITT, ODIMM şi AGEPI.

 

Lucrările seminarului au fost deschise de catre, Ion ŢIGĂNAŞ, vicedirectorul general AGEPI, care a salutat prezenţa la reuniune a reprezentanţilor incubatoarelor de afaceri şi de inovare şi a menţionat importanţa promovării informaţiei din domeniul proprietăţii intelectuale în mediul de afaceri.

 

„În Republica Moldova, din păcate, nu avem înca condiţii pentru ca oamenii de afaceri să investească în cercetare. Iată de ce, momentan, este important să informăm mediul de afaceri despre posibilităţile oferite de proprietatea intelectuală. Este un domeniu puţin cunoscut, dar care le poate aduce venituri. Vă indemn să interacţionaţi şi să obţineti răspunsuri la întrebările dumneavoastră”, a specificat vicedirectorul general AGEPI.

seminar agepi

Seminar AGEPI

 

 

 

 

 

 

 


În conformitate cu Programul seminarului de instruire, o informaţie succintă, de introducere în domeniul protecţiei şi respectarii drepturilor de proprietate intelectuală a fost prezentată de Andrei MOISEI, director al Departamentului Juridic. În continuare, Petru GROSU, directorul adjunct al departamentului Invenţii şi soiuri de plante a informat participanţii la seminar despre principiile sistemului de protecţie a invenţiilor prin brevet, procedura de depunere şi examinare a cererilor depuse de către expertii AGEPI, accentuând asupra unor aspecte practice legate de pregătirea documentelor cererii de brevet de invenţie, respectarea criteriului de noutate a invenţiei, termenii care trebuie respectaţi etc.

 

Seminar AGEPIDespre rolul informaţiei de brevet pentru dezvoltarea tehnologică a întreprinderilor, particularităţile şi componentele informaţiei de brevet, despre documentul de brevet, structura, categoriile principale şi despre modurile de publicare, nivele de publicare ale documentului de brevet, a vorbit Tudor JOVMIR, specialist principal al Departamentului Invenţii şi soiuri de plante.

 

Totodata, Tudor JOVMIR a informat participanţii la seminar despre codurile pentru informaţia bibliografică din brevet, datele nominale şi temporale din documentul de brevet, clasificarea Internaţională şi Cooperativa de Brevet, tipurile de cercetare de brevet, bazele de date AGEPI „Invenţii”, bazele de date multinaţionale de brevet cu acces public, analiza şi utilizările informaţiei de brevet etc.

 

Seminarul a permis celor prezenţi să inţeleagă mai bine beneficiile sistemului de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea unor produse şi servicii competitive, în special de către întreprinderile mici şi mijlocii. De asemenea, participanţii au menţionat importanţa organizării seminarelor de informare în domeniul proprietăţii intelectuale pentru mediul de afaceri.

 seminar AGEPI   Seminar AGEPI  Seminar AGEPI seminar agepi  seminar AGEPI Seminar Agepi

 

 

Seminar ProNeoÎn perioada 23-24 aprilie 2014, membrii Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) au studiat şi analizat cele mai reuşite practici ale Incubatoarelor de Afaceri din Norvegia în domeniul planificării strategice şi a comunicării eficiente, în cadrul atelierului de lucru „Obiective, analiza intereselor, captarea ideilor". Proiectul este implementat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) cu suportul organizaţiei SIVA şi Entranse 2 Your Business.


La deschiderea atelierului de lucru a fost prezentă E.S. Dna Tove Bruvik Westberg, noul ambasador al Regatului Norvegiei în România şi Republica Moldova, cu sediul la Bucureşti. Dna ambasador a exprimat deschiderea Guvernului Norvegiei de a susţine în continuare dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi nemijlocit a Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova, menţionând că este plăcut impresionată de succesul cu care a fost preluată şi multiplicată experienţa înfiinţării Incubatorului de Afaceri din Soroca, proiect pilot creat cu suportul Guvernului Norvegiei în anul 2009.


La rândul său, Iulia IABANJI, Director general ODIMM a mulţumit Guvernului Norvegiei pentruAtelier de lucru RIAM susţinerea acordată şi sprijinul oferit în continuare la dezvoltarea RIAM. „Credem că prin această colaborare, Întreprinderile Mici şi Mijlocii din Republica Moldova vor obţine suport informaţional, oportunităţi de diversificare a activităţilor şi dezvoltarea capacităţi de a crea produse inovative şi competitive pe piaţa internă şi externă", a declarat Iulia IABANJI.


Pe parcursul celor două zile de instruiri, managerii Incubatoarelor de Afaceri au aplicat o serie de instrumente şi tehnici de analiză, ce îi va ajuta la elaborarea strategiei şi planului de activităţi ale instituţiilor pe care le administrează. Atelierul de lucru menţionat, face parte din seria activităţilor desfăşurate periodic în Republica Moldova în scopul îmbunătăţirii capacităţilor administrative ale incubatoarelor de afaceri. În acelaşi context, este prevăzută o vizită de studiu a membrilor RIAM la instituţii similare din Norvegia.Reamintim că RIAM a fost creată la 16 decembrie 2013 şi este o platformă de cooperare instituită printr-o înţelegere benevolă a membrilor săi pentru a promova rolul Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică și recunoașterea acestora la nivel național şi internațional. 

Crearea RIAM în raioanele republicii, este una din priorităţile Guvernului RM de creare a infrastructurii de suport în afaceri adecvate necesităţilor mediului de afaceri, în deosebi din zonele rurale.


RIAM – Vocea Incubatoarelor de Afaceri din Moldova!

 

 

 

Prezentare SES IARezinaLa finele săptămînii curente, în sala de ședințe a Incubatorului de Afaceri din Rezina (IAR), a fost prezentat Proiectul Senior Experten Service (SES). Evenimentul a fost organizat de către IAR, în parteneriat cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), având ca invitat pe dna Ute Sonnen, coordonatoarea  proiectului din Germania. Antreprenorii prezenți la eveniment, au fost informați cum pot beneficia gratuit de consultanţă de la experţii germani.

 

Oaspeții și asistența au fost salutați de către dl Gheorghe Botnaru, vicepreședinte al raionului, care a apreciat drept oprtună asistența unor experți veniți dintr-o țară cu nivel înalt de dezvotare.

 

Suportul SES constă în delegarea experţilor germani de înaltă calificare, pe parcursul unei perioade de la 3 săptămâni până la 6 luni, pentru a lucra nemijlocit în instituţia solicitantă şi a oferi consultaţii şi sfaturi practice, contribuind la dezvoltarea acesteia. Una dintre componentele principale ale fiecărei misiuni constă în instruirea specialiştilor şi managerilor locali.

 

Cei aproximativ 10.000 de experţi înregistraţi în cadrul SES consiliază întreprinderi mici şi mijlocii, instituţii de învăţământ şi profesionale, administraţii publice locale, ONG-uri, precum şi organizaţii din domeniul sănătăţii. Până la momentul actual, circa 712 experţi germani şi-au împărtăşit experienţa cu întreprinzători din Moldova. Domeniile de consultanţă sunt diverse, în funcţie de sfera de activitate şi problemele întâlnite: prestări servicii, meşteşug, industrie, construcţii, gospodării ţărăneşti, instruire, comerţ etc.

 

Senior Experten Service (SES) este una din organizaţiile lidere în domeniul delegării experţilor şi managerilor pensionaţiPrezentare SES la IARezina. Este o fundaţie non-profit, cu sediul în Bon, care din 1983 oferă ”ajutor pentru autoajutor”, realizând peste 25.000 de misiuni în 160 de ţări. În prezent, în cadrul SES sunt înregistrați aproximativ 10000 de experți, care oferă consiliere în peste 50 de domenii.

 

     
Experiența membrilor SES le poate fi utilă solicitanților de consiliere la sporirea competitivității, productivității și rentabilității afacerii; optimizarea organizării întreprinderii și proceselor de muncă; implementarea unor noi tehnologii; extinderea gamei de produse și asigurarea calității acestora; modernizarea marketingului; rezolvarea problemelor de ordin tehnic; identificarea perspectivelor și oportunităților de dezvoltare a afacerii.

  

Pe final, dl Mihai Fricățel, administratorul IAR, i-a solicitat oaspetelui raspunsuri la mai multe întrebări, gen cazarea experților, plata deplasărilor, asistenței medicale în caz de necesitate etc. Dna Ute Sonnen a răspuns cu amabilitate la toate întrebările, exprimîndu-și speranța că rezinenii vor solicita serviciile experților germani și vor cunoaște adevăratul succes în afaceri.

244 1Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, în colaborare cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM, are plăcerea să vă invite la Workshop-ul Experților în Eficiență Energetică și Surse Regenerabile de Energie din Republica Moldova.

 

Evenimentul face parte din seria de workshop-uri regionale pentru țările Programului European de Vecinătate din cadrul proiectului Energy to Innovation - Reinforcing cooperation with ENP countries on bridging the gap between energy research and energy innovation, implementat cu susținerea Uniunii Europene prin Programul Cadru 7.

 

Scopul acestui eveniment este analiza sectorului național de energie și capacitățile de inovare ale acestuia. Experții sunt invitați să se expună cu privire la situația Eficienței Energetice și Surselor Regenerabile de Energie, a problemelor din sector și a potențialului de dezvoltare.

 

Workshop-ul Experților în Energie se va desfășura în data de 4 Aprilie 2014, cu începere de la ora 10.00, în sala de conferințe a Hotelului Jolly Alon (str. Maria Cebotari 37, Chișinău).

 

Vă rugăm să confirmați prezența la eveniment pînă la data de 1 Aprilie 2014 printr-un mesaj la  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

Doritorii de a susține o prezentare în cadrul evenimentului, sunt rugați să trimită o solicitare pe adresa AITT cu cel puţin 2 zile înainte de workshop.

 

 

                                    untitled

 Tehnici eficiente de vanzariCu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, ODIMM, în cadrul Programului PARE 1+1, a organizat Atelierul de lucru „Împreună Creştem Business la PUTEREA FEMININ!", la care au participat 35 femei de afaceri, beneficiare ale Programului PARE 1+1. Evenimentul a fost unul interactiv, pe parcursul căruia au fost prezentate idei, oportunităţi şi tendinţe din perspectiva unică a femeilor din mediul de afaceri. 


În cuvântul de salut, Dna Iulia Iabanji, directorul general ODIMM, a ţinut să felicite femeile de afaceri şi a menţionat că în Republica Moldova, din păcate, numărul femeilor antreprenoare este mai mic decât cel al bărbaţilor, totodată cele care activează sunt un exemplu demn de urmat.

 

Bărbaţii sunt mai curajoşi şi sunt mereu gata să rişte, ceea ce este esenţial în afaceri. În schimb antreprenoriatul feminin se caracterizează prin stabilitate. Femeia antreprenor mereu este preocupată de colectiv,  de crearea unor condiţii sociale mai bune şi organizarea unor evenimente de promovare ", a afirmat dna Iulia Iabanji.


În cadrul atelierului de lucru, a avut loc un seminar cu tematica „Secretul vânzărilor eficiente", prezentat de dna Natalia Gudima, fondatoarea și directoarea generală a două companii, una din domeniul construcțiilor – S.R.L. Prof System, iar cealaltă în consultanță de afaceri - S.R.L. Tehnologia Succesului. Prezentarea a avut la bază analiza şi înţelegerea comportamentului uman şi a unor stări emoţionale precum fericirea, interesul, plictiseala sau furia. Cunoaşterea şi identificarea acestor stări la oamenii din jur poate soluţiona o serie de probleme organizaţionale, inclusiv selecţia personalului în cadrul întreprinderii, motivarea acestuia, dar şi abordarea corectă a clienţilor.


Madalina CretuUlterior, tânăra antreprenoare Mădălina Creţu, în vârstă de 13 ani, a făcut o scurtă prezentare a lucrărilor sale şi a demonstrat că jocul şi creativitatea dau naştere unor lucrări de excepţie. În acelaşi timp, mama Mădălinei a vorbit despre metodele de promovare a spiritului antreprenorial în rândul copiilor şi a îndemnat toate mamele să îşi susţină copii în procesul de explorare şi identificare a propriilor capacităţi. "Deşi este greu, spuneţi DA! copiilor. Când va roagă să le daţi o cutie goală, nu întrebaţi pentru ce? Spuneţi un simplu DA!", a afirmat Dna Veronica Creţu.


Evenimentul a continuat cu o surpriză culinară pregătită de organizatori, în parteneriat cu beneficiari ai Programului PARE 1+1. Într-o atmosferă de sărbătoare primăvăratică, accentuată de multitudinea de culori a lalelor oferite de dl Victor Frînea, doamnele au avut ocazia să savureze melci, crescuţi la ferma dlui Vilen Cebotari şi să deguste vinul de la Purcari.


Degustare melciMenţionăm că evenimentul a fost dedicat femeilor de afaceri, beneficiare ale Programului PARE 1+1. În perioada anilor 2010-2013, ODIMM a încheiat cumulativ contracte de finanţare nerambursabilă cu 313 de întreprinderi create şi dezvoltate din sursele financiare ale lucrătorilor migranţi, dintre care 27 % sunt înfiinţate sau administrate de femei.


ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASĂ!

 

Partenerii evenimentului :

  prof system  relfam  madalina cretu  casa alba  helix

 

 

 

 

RIAMÎn perioada 25 – 28 februarie 2014, Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) cu suportul Entranse 2 Your Business şi Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), au organizat pentru managerii Incubatoarelor de Afaceri un atelier de lucru, cu experţi ai organizaţiei norvegiene Proneo.


Atelierul cu tematica "Obiective, analiza intereselor, captarea ideilor" a oferit ocazia managerilor Incubatoarelor de Afaceri din Leova, Soroca, Dubăsari, Sângerei, Ştefan Vodă şi Rezina să îşi dezvolte abilităţile manageriale. De asemenea, la seminar a participat Alma Karabeg, reprezentantul organizaţiei norvegiene SIVA şi echipa Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).


Toţi participanţii au luat cunoştinţă cu Strategia de evaluare şi modelul de afaceri Canvas, au
 realizat analiza SWOT a incubatoarelor de afaceri şi au evaluat propriile activităţi prin metoda Big Picture. A fost analizat rolul managerului incubatorului de afaceri pornind de la experienţa incubatoarelor de afaceri din Norvegia.


Managerii Incubatoarelor de Afaceri au fost împărţiţi pe echipe şi au realizat un concept al RIAM 3planului de comunicare, pornind de la analiza părţilor interesate, identificarea rolului şi gradului de influenţă şi respectiv de informare a lor. De asemenea, au învăţat cum să expună şi să formuleze corect "Viziunea - Misiunea - Valorile - Acţiunile" Incubatoarelor de Afaceri şi au identificat împreuna instrumente de colectare şi implementare a ideilor de afaceri.

 

În contextul atelierului de lucru, a avut loc şi o vizită la Incubatorul de Afaceri din Soroca, unde reprezentanţii organizaţiilor norvegiene au făcut cunoştinţă cu modul de organizare şi funcţionare a acestuia.


Pentru a dezvolta reţeaua incubatoarelor de afaceri, pe parcursul anului 2014 vor fi organizate câteva ateliere de lucru similare. Acestea vor avea loc în luna martie, septembrie, octombrie şi decembrie, iar în luna iunie se planifică o vizită la incubatoarele de afaceri din Norvegia.


RIAM 23Menţionăm că Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) a fost creată la la 16 decembrie 2013 prin asocierea Incubatoarele de Afaceri de la Ştefan Vodă, Leova, Rezina, Sângerei, Dubăsari, Soroca şi a Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). RIAM este deschisă pentru toate Incubatoarele de Afaceri din Moldova, companiile de consultanţă în dezvoltarea sectorului IMM, donatori şi agenţii de finanţare, organizaţii din domenii aferente dezvoltării IMM din interiorul şi exteriorul Republicii Moldova precum şi pentru persoane fizice cu o vastă experienţă şi / sau interese în domeniu.

 

 

 

 

bigstock-Successful-business-woman-with-37073290BERD BAS Moldova invită doamnele care doresc să îşi dezvolte abilităţile antreprenoriale să se înscrie la cursurile de formare şi dezvoltare a abilităţilor de conducere pentru femei:

"Iniţiază-ţi propria afacere". Vezi aici detalii.

 

"Instrumente de autoevaluare. Cum să creezi un impact pozitiv (încredere în sine, asertivitate, leadership)?" Vezi aici detalii. 

Programul BERD Business Advisory Services (BAS) activează în Republica Moldova din anul 2005 și are ca scop dezvoltarea competitivităţii întreprinderilor private mici şi mijlocii (ÎMM) și creșterea pieţei serviciilor de consultanţă din Moldova. Programul oferă asistenţă financiară ÎMM-lor pentru implementarea proiectelor de consultanţă, susţinerea femeilor-antreprenori, promovarea eficienței energetice, precum şi organizarea activităţilor care au drept scop dezvoltarea capacităţilor ÎMM-lor și companiilor de consultanţă, îmbunătăţirea accesului la finanțare.


În 2012, cu sprijinul financiar din partea Guvernului Suediei, BERD BAS a lansat Iniţiativa "Femeile în Afaceri" scopul căreia este susținerea antreprenoriatului în rândul femeilor. În cadrul acestei inițiative, BAS Moldova, în parteneriat cu compania "INNOVA Management Consulting" (Bosnia şi Herţegovina) va implementa un program de instruire și de consolidare a capacităţilor femeilor antreprenoare din Republica Moldova.

  

SESODIMM invită antreprenorii, la data de 20 noiembrie 2013, ora 10:00, la sediul ODIMM (str. Serghei Lazo 48), pentru a afla de la Ute Sonnen, Coordonatorul Senior Experten Service, cum pot invita gratuit un expert german, care să le ofere consultanţă, sfaturi practice şi să îi ajute să identifice noi perspective pentru dezvoltarea afacerii.

 

Suportul SES constă în delegarea experţilor germani de înaltă calificare la companiile autohtone, ce au cel puţin un an de activitate,  pe parcursul unei perioade de la 3 săptămâni până la 6 luni, pentru a lucra nemijlocit în companie şi a oferi consultaţii şi sfaturi practice, contribuind la dezvoltarea acesteia.

 

SES oferă posibilitatea  de a alege unul din cei 10 000 de experţi voluntari cu calificări înalte şi o experienţă vastă în domenii precum: prestări servicii, meşteşug, industrie, construcţii, gospodării ţărăneşti, instruire, comerţ etc.

 

Republica Moldova colaborează cu SES din anul 1993. Până la momentul actual circa 712 experţi germani şi-au împărtăşit experienţa cu întreprinzători din Moldova, inclusiv 67 în anul 2012.

 

Pentru a participa la sesiunea de informare unde veţi putea afla mai multe despre Program şi veţi discuta direct cu Coordonatorul acestuia din Germania, vă rugăm să completaţi aici formularul  de participare.

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi-ne la numărul de telefon:  (+373)225 377.

 

Mai multe detalii despre Programul Senior Experten Service găsiţi accesând link-urile de mai jos şi pe site-ul www.ses-bonn.de:

Republica Moldova: 712de misiuni SES din 1993;

Experţii SES din Germania - Şanse noi pentru întreprinderi.

 

 

 

 

 

Pagina 2 din 2

PARTENERI

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE