Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Evenimente

La 14 septembrie curent ODIMM a organizat atelierul de lucru „Oportunităţi şi dificultăţi în finanţarea întreprinderilor Mici şi Mijlocii”.

Work-shop-ul a avut drept scop promovarea mecanismelor eficiente de finanţare ale IMM-urilor, evaluarea impactului Fondurilor de Garantare a Creditelor, identificarea oportunităţilor şi dificultăţilor în finanţarea IMM-urilor.

La eveniment au fost prezenţi dl. Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru al economiei, Excelenţa sa dl. Dirk Schuebel, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Ulla Tornroos, expert internaţional al UE în domeniul activităţii Fondurilor de Garantare a Creditelor.

în acelaşi timp, la discuţii au participat reprezentanţi ai Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, instituţiilor financiar bancare şi nebancare, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, organizaţiilor internaţionale donatoare, asociaţiilor non-guvernamentale şi a mediului de afaceri autohton.

Totodată, au fost invitaţi 2 antreprenori, care au împărtăşit experienţa lor în procesul de obţinere a unui împrumut, punctele forte şi punctele slabe ale relaţiilor bancă-antreprenor, necesităţile micilor întreprinzători. Astfel, urmare discuţiilor s-a accentuat faptul că, pe de o parte, antreprenorii nu reuşesc să exploateze eficient resursele interne, iar pe de altă parte, instituţiile bancare sunt reticente în finanţarea IMM-urilor.

Dl. Lazăr a evidenţiat faptul că Republica Moldova are nevoie de un focus mai precis pe sistemul de finanţare, în special, pentru sprijinul întreprinderilor nou-create, care se ciocnesc cu problema gajului. La moment, instituţiile financiar bancare nu utilizează eficient instrumentul de garantare a creditelor, care este extrem de apreciat în practica internaţională. Totodată, viceprim-ministrul a remarcat că „FGC necesită a fi capitalizat sporind, în acest fel, numărul antreprenorilor care doresc să obţină un credit de la bancă.”.

Excelenţa sa dl. Dirk Schuebel a menţionat că atragerea mai multor investiţii în scopul dezvoltării sectorului IMM, va conduce la îmbunătăţirea considerabilă a mediului de afaceri şi creşterea economiei naţionale. Parteneriatele cu statele membre ale UE şi cu alte instituţii străine, împărtăşirea politicilor şi strategiilor investiţionale europene, vor asigura implementarea proiectelor inovaţionale şi stimularea investiţiilor în sectorul IMM din Republica Moldova.

Notă: Fiind prima schemă de garantare a creditelor din Republica Moldova, constituirea FGC a fost motivată de importanţa sectorului IMM în ansamblul economiei naţionale şi de potenţialul lui de a participa la crearea produsului intern brut, la majorarea exporturilor, precum şi la crearea de noi locuri de muncă.

FGC este o pârghie eficientă de îmbunătăţire a accesului la resurse creditare pentru micii antreprenori care dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar, din lipsa unui gaj acceptabil de bancă, nu îl pot obţine.

 

Organizaţia Pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii a implementat, în perioada 14 aprilie 2011- 14 aprilie 2012 proiectul de cooperare transfrontalieră în domeniul dezvoltării comunitare „Young experiences a smart solution! - Y.E.S.S!”. Parteneri în proiect au fost: Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară Filiala Iaşi siASOCIAŢIA COMUNIK Pentru MARKETING şi MANAGEMENT CULTURAL, ECONOMIC şi SOCIAL, filiala Vaslui si ASOCIAŢIEI COMUNIK Pentru MARKETING şi MANAGEMENT CULTURAL, ECONOMIC şi SOCIAL, Botoşani.

Principalele activităţi ale acestui proiect în concordană cu obiectivele propuse au fost următoarele:

1. Realizarea unui studiu transfrontalier privind implicarea socială/civică a tinerilor din instituţiile de învăţământ superior din România şi Republica Moldova, ce şi-a propus să afle diverse informaţii privitoare la tinerii din instituţiile de învăţământ superior din centrele universitare din România (Iaşi, Suceava, Galaţi) şi Republica Moldova (Chişinău): gradul şi forma de implicare socială/civică, aspectele motivaţionale ale implicării sau neimplicării lor sociale/civice, interesul pentru anumite activităţi cu caracter social, etc.

2. Derularea unui program de formare şi dezvoltarea personală a tinerilor studenţi (abilităţil de comunicare, muncă în echipă şi management de proiect) şi de creştere a gradului de implicare şi asociere pentru rezolvarea problemelor comunităţii, nevoi identificate prin studiul mai sus amintit.

Au fost selectate 20 de echipe formate din câte 3 studenţi; 15 echipe, respectiv 45 de tineri studenţi în ani terminali, din România, şi 5 echipe, respectiv 15 studenţi absolvenţi din Moldova.

La finalul activităţii de formare a fost organizată o tabără care a avut următoarele obiective:

-            simularea unei licitaţii reale de proiecte pentru cele 20 de echipe cu proiectele aferente;

-            selectarea cele mai bune 3 proiecte care au fost depuse în cadrul unor licitaţii reale de proiecte; din acest punct de vedere s-a depăşit obiectivul propus deoarece datorită implicării şi motivării echipelor, au fost 8 proiecte ce au fost depuse spre finanţare în cadrul celui de-al 2-lea call al Programului Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013.

-        formarea reţelei transfrontaliere de facilitatori comunitari; la finalul proiectului au fost realizate un numar de 2000 de ghiduri şi DVD uri cu scopul de a disemina rezultatele finale şi bunele practici în rândul studenţilor care nu au participat la programul de formare.

Proiectul a fost susţinut de Uniunea Europeană, PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, cu o finanţare nerambursabilă de 144.377 Euro, reprezentând 89,75% din bugetul total al proiectului de 160.866 EUR.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Pentru mai multe detalii despre PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 vizitaţi www.ro-ua-md.net.

 

 

Joi, 24 Mai 2012 08:40

ODIMM - 5 ANI de sustinere a antreprenoriatului”

Publicat in rubrica Evenimente Publicat de Victoria Mudreac
La 23 mai curent, Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a celebrat ,,5 ANI de activitate si sustinere a antreprenoriatului autohton”.

ODIMM a fost constituita prin Hotarare de Guvern Nr. 538 din 17.05.2007 avand misiunea de a spori competitivitatea economiei nationale prin sustinerea dezvoltarii sectorului IMM.

Evenimentul „5 Ani de activitate ODIMM” a avut ca scop totalizarea activitatii Organizatiei si mediatizarea rezultatelor desfasurarii programelor de dezvoltare a sectorului IMM in Republica Moldova.
La ceremonia de aniversare au participat toti partenerii ODIMM: institutiile publice centrale si locale, organizatiile internationale si proiectele de sustinere antreprenoriala, institutiile financiare, centrele de instruire, ONG,  precum si beneficiarii programelor.
In cadrul evenimentului au fost evidentiate cele mai marcante rezultate ale ODIMM, au fost organizate tombole ale produselor beneficiarilor pentru promovarea acestora.

De asemenea, au fost premiati beneficiarii de succes ai programelor, fiindu-le inmanate diplome la cateva categorii:

1. Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor
,,Cel mai tinar antreprenor” s-a oferit Dlui Andrei Leonteac, director SRL „Izvoras Racoritor”
Cea mai originala idee de afacere” s-a oferit Dlui Burlacu Vitalie, Directorul Intreprinderii Individuale „Burlacu Vitalie”

2. Programul de Atragere a Remitentelor in Economie PARE 1+1
Cel mai iscusit antreprenor” s-a oferit Dlui Gonciari Vasilii, administrator al SRL „EuroCeramica”
Cel mai intelept antreprenor” s-a oferit  Dlui Danaila Nicolae, GT „Danaila Nicolae Ion”
Cel mai perseverent antreprenor” s-a oferit Dlui Frinea Victor administrator al II „Frinea Victor”

3. Fondul de Stat de Garantare a Creditelor
 "Excelenta in afaceri”  s-a oferit Dlui Andrian Glavan, administrator al SRL „Trimobil - Design”
 "Model de femeie antreprenor" s-a oferit Dnei Zavulan Liliana, Director SRL ,,Zavulan &Co”

4. Gestiunea Eficienta a Afacerii
 „Cel mai instruit antreprenor” s-a oferit Dnei Stela Stinca, Directorul revistei „Spiridusii”
 „Cel mai activ raion in domeniul instruirii” s-a oferit raionului Ungheni

5. Programul Stimularea activitatii antreprenoriale din zonele rurale implementat în cadrul Proiectului ,,Sustinerea Implementarii Componentei de migratie si dezvoltare a parteneriatului pentru mobilitate UE – Moldova”, finantat de Uniunea Europeana(UE);
„Cel mai  creativ antreprenor” s-a oferit Dnei Fileva Tatiana,  conducator al SRL„ Kismetli Yol”
„Pentru integrare activa in societate” s-a oferit Dnei Croitoru Gheorghe GT„Croitoru Gheorghe”

6. Incubatoarele de Afaceri
„Cea mai importanta contributie in sfera sociala” s-a oferit Dlui Ursachi Sergiu, directorul companiei „Rec-Studio”
„Cel mai modern antreprenor” s-a oferit Dlui  Bogdan Sirghi, Directorul Companiei „Capricorn – PR design

7. Nominalizari speciale
„Cea mai curajoasa femeie antreprenor” s-a  oferit  Dnei Globu Oxana, manager al SRL „Globu Lux”
„Cea mai importanta contributie in sfera sociala” s-a  oferit Dlui Voinu Viorel, Director SRL „Puisorul de Aur”

Mentionam ca organizarea evenimentului de celebrare „ODIMM - 5 ANI de sustinere a antreprenoriatului” este organizat cu suportul financiar al partenerilor ODIMM, sponsorilor si beneficiarilor.
Pe parcursul activitatii sale, Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a implementat un sir de programe si proiecte de suport antreprenorial:

-   Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor;
-   Fondul de Stat de Garantare a Creditelor;
-   Programul de Atragere a Remitentelor in Economie ,,PARE 1+1”;
-   Programul de instruire continua  “Gestiunea eficienta a afacerii”;
-   Programul Stimularea activitatii antreprenoriale din zonele rurale implementat în cadrul Proiectului ,,Sustinerea
Implementarii Componentei de migratie si dezvoltare a parteneriatului pentru mobilitate UE – Moldova”, finantat de Uniunea Europeana(UE);
-   Proiectul pentru tineri ,,Young Experience a Smart Solution”;
-   Proiectul ,,Black Sea Network for Regional Development (BlasNET)”, etc.;

Este de mentionat ca, prin intermediul acestor proiecte, au fost consultati si tutelati peste 30 mii de intreprinzatori, o mare parte din acestea, fiind instruiti in domeniul antreprenorial si sustinuti financiar.
 Astfel, micile intreprinderi au devenit parteneri ai agentilor economici existenti, fiind dezvoltate noi directii de activitate, largit spectrul si aria de colaborare intre intreprinderile mari si mici.

Toate aceste rezultate au fost obtinute gratie unei colaborari eficiente dintre ODIMM si administratiile publice  centrale si locale, institutiile financiare, institutiile de suport in business, organizatiile internationale si proiectele donatoare.
ODIMM aduce multumiri partenerilor, antreprenorilor, partenerilor media pentru aportul in comun la dezvoltarea si sustinerea sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii in Republica Moldova pentru asigurarea unei economii viabile si stabile.

,,ODIMM - promotorul dezvoltarii antreprenoriatului autohton”

 

Impactul IAS la nivel regional a făcut ca modelul să fie preluat şi de altă localitate de pe malul Nistrului. Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă a fost creat în aprilie 2012, după modelul celui din Soroca şi are ca scop să dezvolte comunitatea de afaceri din raion prin susţinerea business-ului mic şi mijlociu.

120 de noi locuri de muncă în primii doi ani de la deschidere. în această perioadă incubatorul a fost gazdă pentru 19 companii private, dintre care 6 în sfera de producere şi 11 în prestarea serviciilor. Două companii s-au dezvoltat şi azi îşi continuă activitatea independent, acoperindu-şi de sine-stătător toate cheltuielile. Pe toată durata proiectului companiile au beneficiat de training, consultanţă şi asistenţă pentru a-şi putea dezvolta afacerile.

Antreprenorii din Ştefan Vodă, deocamdată 13 companii selectate, vor beneficia de spaţiu pentru oficii şi de producere la preţ redus, dar şi de training, asistenţă şi consultanţă. Astfel, cu suportul acordat de proiectul norvegian Entranse to New Markets, un grup de antreprenori începători din Ştefan Vodă, rezidenţi ai incubatorului de afaceri din localitate, au fost în vizită la Incubatorul de Afaceri din Soroca (IAS).

Rezidenţii incubatorului din Ştefan Vodă au văzut pe viu cum arată un incubator de afaceri viabil şi cum colaborează şi se ajută între ei rezidenţii din Soroca. Directorii companiilor din IAS le-au povestit celor din Ştefan Vodă cum au început afacerea, ce dificultăţi au avut din start şi cum au învăţat să le depăşească. Unii soroceni au împărtăşit şi secretele producerii, de unde iau materia primă mai ieftin sau de unde au cumpărat utilajul.
Valeriu Ciobanu are 20 de ani şi este rezident al incubatorului din Ştefan Vodă. El a absolvit primul an de facultate la Chişinău. Studiază arhitectura. Recent, a deschis o afacere de prelucrare a sticlei. 

Un alt rezident, Leonid Ardeleanu, intenţionează să deschidă în Ştefan Vodă o firmă specializată în microeditare, care va pregăti materiale (broşuri, cărţi) pînă la varianta de tipar. Va face machetarea, paginarea, redactarea şi alte procedee necesare pînă la apariţia primului exemplar.

 

Ştefan Vodă este un oraş cu o populaţie de 5 ori mai mică şi cu o comunitate mai puţin implicată decît Soroca. Lucia Uşurelu, vicedirector al proiectului Entranse, consideră că proiectele de acest gen sunt necesare anume în raioanele unde economia este mai puţin dezvoltată.

 Incubatorul de Afaceri din Soroca a fost implementat de proiectul Entranse, fiind un instrument de creştere economică prin susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. Entranse este un proiect implementat în Moldova de guvernul Norvegiei, în colaborare cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Dezvoltarea întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Misiunea proiectului este să susţină creşterea economică, să contribuie la apariţia locurilor de muncă noi şi, prin aceasta, să contribuie la reducerea sărăciei. Pentru a atinge aceste obiective, Entranse susţine sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

 

Posibilităţile de finanţare a sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, noile instrumente financiare, dar şi soluţiile pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare a sectorului au fost discutate în cadrul unei mese rotunde „Accesul IMM-urilor la finanţare”, desfăşurată marţi, 3 iulie. Evenimentul, organizat de Ministerul Economiei în parteneriat cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), are drept obiectiv principal identificarea soluţiilor viabile de finanţare a sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, întrucît aceasta este o problemă majoră în activitatea şi dezvoltarea acestora.

 Şedinţa de lucru a fost prezidată de către viceprim-ministru Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, care a precizat în discursul său, că această masă rotundă este una oportună şi aşteptată. "Am primit mai multe semnale din partea mediului de afaceri ce ţin de constrîngerile, dar şi de aşteptările în domeniul accesului la finanţare, iată de ce era important să oferim o platformă de discuţii pentru toate părţile implicate, cu un dialog constructiv, care ar finaliza cu identificarea unor soluţiilor concrete" a subliniat viceprim-ministrul. Ministrul Economiei a făcut o trecere în revistă a contextului economic în care se află Republica Moldova, precizînd că una dintre constrîngerile ce împiedică creşterea economică este accesul limitat al întreprinderilor la finanţare. Valeriu Lazăr a scos în evidenţă importanţa cooperării eficiente a tuturor actorilor implicaţi pe piaţa financiară pentru identificarea celor mai reuşite formule de soluţionare a problemelor ce ţin de accesul la finanţare. Ministrul Economiei a trecut în revistă instrumentele utilizate de Ministerul Economiei în susţinerea IMM-urilor, printre acestea Programul "PARE 1+1", PNAET, Fondul pentru Farantarea de Credite etc. Valeriu Lazăr a subliniat însă, că aceste programe nu pot substitui instituţiile de creditare.

La eveniment a participat  Dorin Drăguţanu, Guvernatorul Băncii Naţionale,   reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, instituţiilor financiare bancare şi nebancare, reprezentanţi ai IMM-urilor, organizaţiilor internaţionale donatoare, asociaţiilor non-guvernamentale, etc.
Reprezentanţii IMM-urilor au reliefat  constrîngerile existente în domeniu accesului la finanţare. Printre problemele invocate de aceştia pot fi enumerate: dobânzile înalte ale creditelor şi volatilitatea acestora, lipsa resurselor financiare pe termen lung, lipsa şi lichiditatea scăzută a gajului, procedurile lungi de exercitare a dreptului de gaj şi lipsa tehnologiilor bancare adecvate pentru creditarea IMM-urilor, lipsa educaţiei financiare a antreprenorilor, etc.
Guvernatorul Băncii Naţionale, Dorin Drăguţanu  a  precizat " înţeleg  poziţia îMM-urilor de a avea credite ieftine,mari şi pe un termen cît mai lung, însă pentru bănci este importantă garantarea creditelor, întrucît acestea vor să-şi ţină riscul sub control şi evident să obţină profit. Iată de ce, utilizarea eficientă a Fondului  de Garantare  a creditelor ar permite facilitarea accesului la finanţare a IMM."

 Mediul bancar, la rîndul său,  a  reliefat importanţa accesului băncilor la resurse ieftine pentru ca ulterior şă poată finanţa IMM  la dobînzi accesibile şi pe termene ce coincid cu ciclurile investiţionale ale unei afaceri.
Printre soluţiile identificatede de către participanţii la  masa rotundă au fost promovarea unei politici monetare orientate spre o inflaţie redusă şi stabilă; dimi­nuarea ratelor dobânzilor la credite şi asigurarea previzibilităţii şi stabilităţii acestora; atragerea investiţiilor străine în sectorul finan­ciar, în primul rând din partea investitorilor strategici şi cu interes în domeniul IMM-urilor, dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru IMM-uri, inclusiv prin intermediul Fondului de garantare a Creditelor; dezvoltarea pieţei secundare pentru mijloacele fixe oferite în gaj; adoptarea de către bănci a unor procedee mai eficiente de management şi de evaluare a riscului de creditare şi formarea rezervelor pentru pierderi la împrumuturi; dezvoltarea sistemului capitalului de risc şi a schemelor de investiţii informale; optimizarea legislaţiei cu privire la gaj; facilitarea accesului la instruire, consultanţă, consiliere şi asistenţă tehnică pentru elaborarea calitativă a planurilor  de afaceri;dezvoltarea schemelor inovative de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Precizăm că î  n Republica Moldova, IMM-urile deţin circa 97,5 % din numărul total al întreprinderilor din ţară. în anul 2011, în cadrul IMM-urilor au activat 294,2 mii persoane, deţinând 57,7% din numărul total de angajaţi din economia naţională, iar veniturile din vânzări ale acestora au constituit 34,16% din totalul veniturilor din vânzări pe economie.La formarea Produsului Intern Brut, întreprinderile mici şi mijlocii au contribuit în anul 2011 cu 28,3%.

Notă. Conform datelor oficiale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în Republica Moldova în anul 2011 operau 48 de Organizaţiile de microfinanţare, circa 377 de Asociaţiile de Economii şi împrumut, 20 companii de leasing şi o companie de factoring.

 

 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii va susţine participarea IMM la tîrgurile şi expoziţiile naţionale prin intermediul "Programului de stimulare a participării agenţilor economici la tîrguri şi expoziţii", finanţat din bugetul de stat.
Scopul programului este promovarea sectorului IMM la evenimentele expoziţionale.
La program pot participa întreprinderile micro, mici, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă care sunt:
- producători;
- beneficiari ai programelor de Stat de susţinere a IMM-urilor (PARE, PNAET);
- beneficiari ai garanţiilor de stat a creditelor (FGC);
- generatori de inovaţii;
- exportatori;
- prestatori de servicii din domeniile: turism rural; construcţii, artizanat.
- meşteri populari;
- altele.
în conformitate cu calendarul expoziţional pentru anul 2012 agenţii economici participanţi la expoziţiile Furniture, Farmer, Black Sea Letex vor beneficia de compensări, în cuantum de maximum 50% din costul spaţiului contractat, dar nu mai mult decît 4 m.p . Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăşi 2000 de lei.
Menţionăm, că pentru a beneficia de sprijin financiar, agenţii economici trebuie să depună o cerere de înscriere la Program, să închirieze şi să achite spaţiul expozţional Organizatorului expoziţiei. Suportul financiar va fi acordat post event. La cererea de subvenţionare prezentată ODIMM vor fi anexate următoarele acte:
• Certificatul de înregistrare a întreprinderii (patenta);
• Copia Contractului de arendă a spaţiului expoziţional;
• Copia dispoziţiei de plată de arendă a spaţiului expoziţional;
• Copia buletinului de identitate a conducătorului întreprinderii;
Mecanismul de compensare a cheltuielilor sunt stipulate în Condiţiile de Participare la Program.
Pentru detalii suplimentare Vă rugăm să ne contactaţi la nr de telefon  022 22 53 84  sau prin poşta electronică Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Ana Sochirca.

 

 

 

 

Pagina 29 din 29

PARTENERI

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE