Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Comunicate de presă

Astăzi, 29 aprilie, ODIMM a semnat 66 contracte de finanţare nerambursabilă cu beneficiarii Programului “PARE 1+1”, care vizează investiţii totale de cca 46 mil. lei, inclusiv 12 mil. lei – grant.

Cererile de finanţare au fost acceptate de membrii Comitetului de Supraveghere a Programului “PARE 1+1”, la şedinţa din 23 aprilie curent.


Este important de evidenţiat că lucrătorii migranţi sunt interesaţi să investească în diverse ramuri ale economii naţionale. Printre domeniile de activitate se enumeră agricultura (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), industrie (brutărie, materiale de construcţie, mobilă, brichete), servicii, turism, construcţii.

 

Analizele denotă că remitenţele declarate în cadrul Programului provin în proporţie de 40 % de la lucrătorii migranţi din Italia, 15 % - din Rusia, câte 7% - SUA, 7% - Portugalia şi Spania, 4% - Irlanda.

 

Din punct de vedere teritorial, investiţiile din remitenţe sunt direcţionate preponderent în localităţile rurale, doar 13% revenindu-i municipiului Chişinău, iar din municipiul Bălţi nu a fost nici o cerere de finanţare. Zona Centru rămâne a fi cea mai activă cu 55%, fiind urmată de zona Nord (18%) şi Sud (14%).

Bugetul Programului „PARE 1+1” este 32 mil. lei, respectiv suma granturilor care urmează a fi contractată suplimentar pe parcursul anului 2013 este 20 mil. lei.

Menţionăm că următoarea etapă pentru depunerea cererilor de finanţare începe din data de 30 aprilie curent. Înregistrarea la Program poate fi efectuată on-line pe pagina electronică http://pare.odimm.md.

Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

ODIMM invită toţi doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

Astăzi, 23 aprilie, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de supraveghere a Programului „PARE 1+1”, în cadrul cărora au fost acceptate spre finanţare 66 de proiecte investiţionale, depuse de lucrătorii migranţi şi rudele acestora.

Proiectele investiţionale vizează investiţii cumulative de cca 46 mil. lei, în timp ce suma granturilor solicitate din cadrul Programului reprezintă 12 mil. lei. In rezultat, 1 leu solicitat din cadrul „PARE 1+1” va atrage cca 5 lei investiţii în economie.

Instituţia care implementează Programul este Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).

Analiza cererilor de finanţare denotă că lucrătorii migranţi moldoveni care doresc să investească remitenţele în propria afacere, au muncit preponderent în Italia – 40%, Rusia - 15%, SUA – 7%, Portugalia, Spania7%, Irlanda – 4% etc.

Lucrătorii migranţi investesc economiile acumulate preponderent în agricultură (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), industrie (brutărie, materiale de construcţie, mobilă, brichete), servicii, turism, construcţii.

Distribuţia teritorială denotă că majoritatea cererilor au parvenit din zona Centru a republicii (55%), fiind urmată de zona Nord (18%) şi Sud (14%), municipiul Chişinău deţinând 13%.

Reiterăm că, în cadrul Programului “PARE 1+1” lucrătorii migranţi şi rudele acestora beneficiază de consultanţă şi informare privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri, proiectele desfăşurate pe teritoriul ţării, sursele de finanţare a unui proiect investiţional, aspectele legislative ale activităţii antreprenoriale etc.

De asemenea, întru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor antreprenoriale, participanţii sunt instruiţi în cadrul seminarelor, care sunt derulate pe module cu o durată totală de 50 de ore academice (10 zile lucrătoare) şi includ următoarele tematici: înregistrarea unei afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc.

Bugetul Programului „PARE 1+1” este 32 mil. lei, respectiv suma granturilor care urmează a fi contractată suplimentar pe parcursul anului 2013 este 20 mil. lei.

În acest sens, ODIMM invită doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

Menţionăm că înregistrarea la Program poate fi efectuată on-line pe pagina electronică http://pare.odimm.md. Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTiM)  cu susținerea Fundației ARGIDIUS și a partenerilor locali, organizează în perioada 25 februarie – 18 iunie 2013 ediţia a IX-a a Concursului Naţional de Business Planuri pentru Tineri (CBP 2013).

 

Scopul acestui concurs este de a susține și promova ideile tinerilor care doresc să-și deschidă propria afacere, astfel contribuind la dezvoltarea social-economică a țării noastre. Concursul Național de Business Planuri este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani care doresc să inițieze sau să dezvolte propria afacere. Participanţii CBP2013 vor avea posibilitatea de a concura pentru granturi de inițiere a afacerii, vor acumula cunoştinţe în elaborarea unui plan de afaceri de succes, vor fi susținuți și ghidați de către mentori profesioniști, iar finaliştii vor avea şansa să-şi prezinte ideea și capacitățile de antreprenor, investitorilor prezenți la Gala Ideilor de Afaceri.

La ediţia din 2012 au aplicat la etapa iniţială 1366 de persoane din care au fost selectaţi pentru interviu 320 de persoane, la traininguri au participat 55 de persoane. Acest număr mare de tineri interesaţi să aplice, se datorează faptului că tinerii sunt în căutarea de resurse pentru iniţierea şi dezvoltarea propriei afaceri.

 

Concursul se desfăşoară în 5 etape:

I etapă – Lansarea concursului și înregistrarea participanților prin înregistrarea on-line a conceptelor de afacere – 25 februarie 2013- 24 martie 2013,

II etapă – Selectarea a 50 de participanți  prin evaluarea conceptelor și intervievarea directă – 28 martie -10 aprilie 2013

III etapă – Cursuri de instruire și consultanța mentorilor pentru tinerii de la etapa a doua 15 aprilie – 15 mai 2013,  

IV etapă – Selectarea finaliștilor în baza  evaluării planurilor  de afaceri elaborate și a prezentărilor orale în fața juriului profesionist – 1-12 iunie 2013,

V etapă – Decernarea a 8  finaliști, care vor primi granturi pentru inițierea sau dezvoltarea afacerii, în cadrul Galei Ideilor de Afaceri - 18 iunie 2013.

Persoanele care vor fi finanțate, precum și cele instruite, vor beneficia de susținere consultativă și informațională post concurs timp de 12 luni.

De la prima etapă vor fi selectaţi 50 de participanţi pentru etapa de instruire, iar din cei care vor prezenta planul de afaceri, se vor selecta 8 candidați, care vor primi granturi pentru dezvoltarea afacerii.

Valoarea grantului va fi intre 100 mii și 50 mii lei.

 

Înregistrarea la CBP2013 are loc prin intermediul website-ului www.cbp.antim.org. Doritorii de a participa la Concurs trebuie să-şi creeze cont personal, prin intermediul căruia îşi vor expune ideea de afaceri. De asemenea, pe website participanţii vor găsi toată informaţia cu privire la regulament, premii, criterii de evaluare.

 

Partenerii proiectului

Sponsori: BC „Moldova Agroindbank” SA, Japan Tabaco Int,BC Victoriabank SA, Union Fenosa SA, MOLDCELL SA, ASEM, Asociația Busenisului European, ODIMM,

Partenerii Media: "KissFM", "Avtoradio", "Экономическое обозрение", ziarul TIMPUL, ziarul ADEVĂRUL

Internet: „Simpals Garaj”

 

Detalii despre conurs la tel 022923001, mob 069891999 Aurelia Braguta- Președinte

sau la adresa www.cbp.antim.org

NOTĂ:

 

Istoria concursurilor de business planuri este foarte bogată, fiind o formă recunoscută de stimulare a noilor afaceri în ţările dezvoltate. Din anul 1980, concursurile de business planuri se bucură de o răspândire din ce în ce mai activă, organizate de instituţii guvernamentale, marile corporaţii, cât şi de marile centre universitare din Wharton, Yale, Harvard, Stanford, Massachusetts, Ivey, Oxford, Cambridge 

 

Asociaţia Naţională a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTiM) este o organizaţie nonguvernamentală, ce activează din anul 1997. ANTiM are drept scop susţinerea şi dezvoltarea spiritului managerial al tinerilor din Republica Moldova. Proiectele ANTiM sunt orientate spre stimularea iniţiativei tinerilor în autoangajare şi autorealizare, creării propriilor întreprinderi, stimulării creativităţii tinerilor, astfel contribuind la dezvoltarea mediului economic local.

Marţi, 26 Februarie 2013 13:41

Comunicat de presă

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victoria Mudreac

Comunicat de presă

 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) au iniţiat pe data de 11 februarie curent, un studiu ce vizează analiza infrastructurii de suport în afaceri din Republica Moldova.

 

Studiul face parte din activităţile prevăzute în „Proiectul multianual de susţinere a politicilor pentru IMM din RM” şi are drept scop analiza serviciilor de suport în afaceri din Republica Moldova. Elemente cheie în elaborarea studiului dat îl reprezintă interacţiunile şi chestionările reprezentanţilor instituţiilor / organizaţiilor de suport în afaceri, precum şi a întreprinderilor propriu-zise, pentru a se trasa direcţii cheie pentru dezvoltarea infrastructurii în afaceri[1].

 

Este de menţionat că infrastructura de suport în afaceri este un element important în dezvoltarea mediului de afaceri, iar dezvoltarea acestui sector va contribui esenţial la sporirea economiei Republicii Moldova.

În aşa fel, facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri şi de creşterea competitivităţii sectorului IMM sunt direcţii prioritare stabilite de către Guvernul Republicii Moldova în Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012 - 2020.[1] Chestionarea va fi efectuată de către Centrul de Analiză şi Investigaţii Sociologice CIVIS

Joi, 07 Februarie 2013 09:53

Conferinţa - „ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASĂ!”

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victoria Mudreac

La 8 februarie curent, ora 10.00, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM în colaborare cu Ministerul Economiei RM, organizează Conferinţa finală „Împreună creăm viitorul acasă!”, care va avea loc la Hotelul Leogrant, sala Răut.

Obiectivul Conferinţei este de a mediatiza impactul Programului asupra mobilizării resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în crearea şi dezvoltarea afacerilor proprii în Republica Moldova. Concomitent, vor fi promovate cele mai bune practici şi istorii de succes ale beneficiarilor „PARE 1+1”.

 

În calitate de speakeri, la conferinţă vor participa Domnul Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministrul economiei; şeful Delegaţiei Uniunii Europene, Dirk Schuebel; beneficiarii Programului „PARE 1+1”.

 

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1”, aprobat prin HG nr. 972 din 18.10.2010 şi prelungit pînă în anul 2015.

 

Acest Program este destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora, care doresc să investească în iniţierea sau extinderea unei afaceri în Republica Moldova.

 

Pe parcursul perioadei 2010-2012 au fost încheiate 142 contracte de finanţare nerambursabilă cu antreprenori din RM, suma totală a investiţiilor, depăşind 76 milioane de lei. Astfel, fiecare leu alocat din „PARE 1+1”, atrage cca 3 lei investiţii în economia naţională.

 

Pentru anul 2013, este prevăzută alocarea a 32 milioane de lei pentru activităţile Programului, cu 50 la sută mai mult decât suma alocată în primii doi ani ai Programului.

 

Programul PARE 1+1 tinde să faciliteze accesul la finanţare al migranţilor şi să-i reintegreze în societate, contribuind, totodată, la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea bunelor practici din statele gazdă ale migranţilor, fiind creată o pârghie pentru introducerea inovaţiilor.

 

Condiţiile de participare la program sunt următoarele:

- Să fie cetăţean al Republicii Moldova;

- Să fie lucrător migrant sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;

- Să intenţioneze să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte o afacere existentă;

- Să dispună de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poată confirma prin  prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare (contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor; extras din conturi bancare; copiile dispoziţiilor de transfer bancar, declaraţii vamale).

 

Totodată, pe lîngă ajutorul financiar oferit din partea statului de 200 000 lei, ODIMM oferă consiliere şi instruire în domeniul antreprenorial.

 

Pentru asigurarea durabilităţii afacerilor finanţate din Program, întreprinderile sunt ghidate pe parcursul a 24 de luni, beneficiind de suport în desfăşurarea unei activităţi eficiente şi rentabile.

 

Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta la numărul de telefon: (0 22) 22 50 01 sau email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Guvernul a prelungit Programul „PARE 1+1” destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care doresc să investească în iniţierea sau extinderea unei afaceri în Republica Moldova .

Programul a fost lansat oficial în luna noiembrie 2010 şi este desfăşurat în baza regulii 1+1, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul programului. Suma maximă a finanţării constituie 200.000 de lei. Banii din cadrul Programului PARE 1+1 sunt oferiţi drept grant nerambursabil.

În cadrul programului, au fost încheiate 142 contracte de finanţare nerambursabilă cu antreprenori din RM, suma totală a investiţiilor, depăşind 76 milioane de lei. Astfel, s-a constatat că fiecare leu alocat din acest program, atrage cca 3 lei investiţii în economia naţională.

Pentru anul 2013, este prevăzută alocarea a 32 milioane de lei pentru implementarea acestui program, cu 50 la sută mai mult decât suma alocată în primii doi ani ai Programului.

Programul PARE 1+1 tinde să faciliteze accesul la finanţare al migranţilor şi să-i reintegreze în societate, contribuind, totodată, la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea bunelor practici din statele gazdă ale migranţilor, fiind creată o pârghie pentru introducerea inovaţiilor.

În acest context, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM face apel către lucrătorii migranţi şi /sau rudele de gradul I ai acestora, de a se înregistra la Programul PARE 1+1, începînd cu 5 februarie curent.


Condiţiile de participare la program sunt următoarele:

    • Să fie cetăţean al Republicii Moldova;
    • Să fie lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
    • Să intenţioneze să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte o afacere existentă;
    • Să dispună de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poată confirma prin  prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare (contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor; extras din conturi bancare; copiile dispoziţiilor de transfer bancar, declaraţii vamale).


Totodată, pe lîngă ajutorul financiar oferit din partea statului, programul oferă consultanţă şi instruire în domeniul antreprenorial, unde participanţii sunt ghidaţi şi tutelaţi, informaţi şi asiguraţi cu materiale informative necesare pentru iniţierea unei afaceri.


La final, pentru asigurarea durabilităţii afacerii finanţate din Program şi sporirea rentabilităţii acesteia, întreprinderile sunt ghidate pe parcursul a 24 de luni, beneficiind de consultanţă şi suport în desfăşurarea unei activităţi eficiente şi sigure.


Pentru mai multe detalii despre Program, ne puteţi contacta la numărul de telefon: (0 22) 22 50 01.

Pagina 29 din 30

PARTENERI

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE