Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Comunicate de presă
27 proiecte investiționale noi create de lucrătorii migranţi sau rudele acestora vor beneficia de susţinere financiară prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, gestionat de Organizația pentru IMG 0383Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Astăzi, 20 septembrie, titularii afacerilor au semnat cu ODIMM contractele de finanțare nerambursabilă în sumă totală de 6,63 mil.lei. Potrivit estimărilor, vor fi create circa 60 de noi locuri de muncă, iar investiţiile cumulative în economia naţională vor constitui 16,54 mil.lei.

27 новых инвестиционных проектов, разработанных трудящимися-мигрантами или их родственниками, получат финансовую поддержку в рамках программы по вовлечению в экономику денежных переводов PARE 1 + 1, IMG 0383управляемой Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM). 20 сентября владельцы бизнеса подписали с ODIMM невозмещаемые финансовые контракты на общую сумму 6,63 млн леев. По предварительным оценкам, в результате реализации этих проектов будет создано около 60 новых рабочих мест, а совокупные инвестиции в экономику страны составят 16,54 млн леев.

 

Miercuri, 19 Septembrie 2018 17:41

Incubatorul de Afaceri din Sângerei la 5 ani de activitate

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victor Tocan
IMG 9889Incubatorul de Afaceri din Sângerei a marcat astăzi 5 ani de activitate. Cu acest prilej instituția a organizat un eveniment festiv prin care au fost scoase în evidență rezultatele activității și impactul acestora în viața economică și socială a regiunii.
 
Prezent la eveniment, directorul general interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Petru Gurgurov a felicitat reprezentanții Incubatorului de Afaceri din Sângerei, la crearea căruia ODIMM a avut un rol semnificativ, iar în acest moment este un partener fidel în dezvoltarea antreprenoriatului regional. 
 
“Incubatorul de Afaceri este un catalizator al dezvoltării economiei locale, fiind o instituție care acordă consultanță şi suport în afaceri, nu doar companiilor rezidente, dar și tuturor agenților economici din teritoriu. La momentul actual Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova găzduiește cca 200 de companii rezidente care au înregistrat o cifra de afaceri de peste 100 de milioane lei. Grație suportului Uniunii Europene, ODIMM își propune și în continuare să susțină dezvoltarea Rețelei Incubatoarelor de Afaceri, inclusiv prin lansarea de noi inițiative de suport pentru mediul de afaceri”, a subliniat Petru Gurgurov.
IMG 9889Бизнес-инкубатор Сынжерей отметил пятилетие своей деятельности. По этому поводу организация провела праздничное мероприятие, на котором были представлены результаты деятельности и их влияние на экономическую и социальную жизнь региона.
 
На этом торжестве временный директор Организации по развитию сектора малого и среднего предпринимательства (ODIMM) Петру Гургуров поздравил представителей бизнес-инкубатора, в создании которого ODIMM сыграла значительную роль, а сейчас является надежным партнером регионального предпринимательства.
 
«Бизнес-инкубатор выступает катализатором развития местной экономики, являясь учреждением, которое предоставляет бизнес-консультации и поддержку не только компаниям-резидентам, но и всем хозяйствующим субъектам на данной территории. В настоящее время в сети бизнес-инкубаторов Молдовы размещено около 200 компаний-резидентов с оборотом более 100 млн леев. Благодаря поддержке Европейского Союза ODIMM стремится способствовать развитию сети бизнес-инкубаторов, в том числе путем запуска новых инициатив для поддержки бизнеса», - подчеркнул Петру Гургуров.
Miercuri, 12 Septembrie 2018 12:05

În Republica Moldova au fost lansate două modele noi de cluster

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victor Tocan
DSC 0119 editedÎn regiunile de Sud  și Nord a Republicii Moldova vor activa două modele noi de cluster. Acestea sunt localizate în Cahul și Soroca oferind posibilitatea asocierii companiilor din industria creativă și textilă pentru a dezvolta proiecte comune. Generarea celor două clustere a fost realizată de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) prin intermediul Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Uniunii Europene (TAIEX).  Inițiativele au fost făcute publice în cadrul unui atelier de lucru “Politici de Cluster și Programul de Suport al Inițiativelor de Cluster”.
 
În deschiderea evenimentului, Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM, a declarat că în această formulă nouă de colaborare este foarte importat ca mediul de afaceri, în mod special IMM-le, să rămână un obiectiv strategic datorită potenţialului acestora de a genera venituri şi locuri noi de muncă, de a promova integrarea socială, diversitatea culturală și dezvoltarea umană în comunitățile locale.  
 
“Crearea clusterelor  din industriile cheie cu potențial mare de creștere – industria textilă și industria creativă din Soroca și Cahul va da un nou impuls pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în regiuni. ODIMM încurajează modelele de colaborare eficiente între mediul de afaceri și factorii de decizie pentru a contribui direct la creșterea performanței, productivității și vizibilității”, a subliniat Petru Gurgurov.
DSC 0119 editedВ южном и северном регионах Республики Молдова начали действовать два различных кластера, новых для страны моделей. Они находятся в Кахуле и Сороке. Первый связывает компании из креативной сферы. Второй объединяет предприятия текстильной промышленности с целью разработки и выполнения совместных проектов. Создала эти два кластера Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) через Инструмент технической помощи и обмена информацией Европейского союза (TAIEX). Эти воплощенные в жизнь инициативы были представлены в ходе семинара по кластерной политике и поддержке кластерных инициатив, прошедшего в среду в Кишиневе.
 
На открытии мероприятия Петру Гургуров, временный генеральный директор ODIMM, отметил, что эта новая формула сотрудничества очень важна для бизнес-среды, особенно для МСП, для достижения стратегических целей, таких как увеличение доходов; создание новых рабочих мест; содействие социальной интеграции, культурному разнообразию и развитию человека в местных сообществах.
 
«Создание кластеров в ключевых отраслях с высоким потенциалом роста - текстильная и творческая индустрия в Сороке и Кахуле придадут новый импульс развитию малых и средних предприятий в регионах. ODIMM поощряет эффективные модели сотрудничества между предпринимателями и лицами, ответственными за принятие решений, вносящие непосредственный вклад в повышение производительности труда и эффективности бизнеса», - подчеркнул Петру Гургуров.
Pagina 1 din 27

PARTENERI

mei-logo logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE