Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Anunţuri
Joi, 18 Octombrie 2012 12:52

CONCURS!!!

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victoria Mudreac

 

CONCURS!!!

ODIMM anunţă Concursul Anual “Cel mai activ ofiţer de credit!”

In cadrul concursului vor fi evaluate realizările ofiţerilor de credit care au eliberat, pe parcursul

anului 2012, cele mai multe credite cu garanţia financiară a ODIMM.

 

Premiu: “LAPTOP!”

Rezultatele vor fi anuntate în luna ianuarie 2013!

Pentru detalii, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon: /022/225-001

Persoana de contact: Viorica Cerbuşcă

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2013 cu finanţarea din bugetul de stat în mărime de până la 50% din costul total al proiectului.

Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic este implementarea unei inovații sau tehnologii noi pentru Republica Moldova.

Perioada de implementare:Perioada de implementare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 2 ani (2013-2014).

Bugetul proiectului:Proiectele de inovare şi transfer tehnologic  se finanţează de la bugetul de stat, în volum de până la 50 la sută, acordându-se prioritate proiectelor cu pondere mai mare de cofinanţare.

Bugetul total al proiectului nu poate depăși maxim 2 mil. lei pentru un an.

Sursa de finanţare:Sursa de finanțare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 50 % din bugetul de stat calculat din valoarea totală a proiectului și minim 50% de la agentul economic ca cofinanțare din sursele proprii.

Cofinanțarea poate fi efectuată prin mijloace financiare sau prin utilaje echipamente necesare pentru realizarea proiectului, procurate în perioada de realizare a proiectului de transfer tehnologic.

Obiectiv:  Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.

Grupul ţintă: întreprinderile mici și mijlocii și instituțiile din sfera științei și inovării din Republica Moldova.

Criteriile de eligibilitate al organizației-executori :

 1. 1.Pentru agenții economici privați:
  1. a.Sa fie solvabilă.
  2. b.Sa nu posede datori față de bugetul de stat.
  3. c.Sa fie capabilă sa garanteze valoarea cofinanțării pe întreaga perioada de realizare a proiectului. Ca dovadă va prezenta o scrisoare de garanție.
  4. d.Sa nu fie implicată în un proces civil /penal.
  5. e.Sa fie rezident al unuia din parcurile științifico-tehnologic sau incubatoarelor de inovare.
 2. 2.Pentru organizațiile din sfera științei și inovării.
  1. a.Sa fie acreditată în una din direcțiile strategice pentru care se aplică proiectul
  2. b.Sa fie capabilă sa garanteze valoarea cofinanțării pe întreaga perioada de realizare a proiectului sau prin cofinanțarea de către un agent economic care va fi beneficiar al inovației la finele proiectului. Ca dovadă va prezenta o scrisoare de garanție din partea beneficiarului.

Activităţile principale:în cadrul concursului vor fi finanțate cele mai bune proiecte. IMM câştigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea planului său de afaceri. Ideea de afaceri trebuie să fie în cadrul următoarelor direcţii strategice:

 1. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.
 2. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.
 3. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.
 4. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.
 5. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

Termenul limită: Proiectele se vor depune pană la data de 30.09.2012, ora 16:00.

Rezultate: Iniţiativa finanţată în cadrul concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic va contribui la realizarea următoarelor rezultate:

-          crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea IMM-urilor prin aplicare inovațiilor și tehnologiilor noi.

-          crearea produselor inovaționale pe piața autohtonă și internațională.

-          dezvoltarea infrastructurii inovaționale;

-          asigurarea conexiunii între mediul de afaceri şi cel de cercetare;

-          promovarea activităţii de inovare şi transfer tehnologic în ţară cât şi peste hotarele ei etc.

Condiţiile de prezentare: Proiectele se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de hârtie şi formă electronică însoţite de scrisorile de garanţie la adresa Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Formularul proiectului de transfer tehnologic, model business-plan, modelul scrisorii de garanţie și alte formulare necesare poate fi descărcat de pe pagina www.aitt.md,

 

Adresă:

str. Mioriţa 5, et.4, mun. Chişinău
Telefon: 88 25 62,

88 25 64

88 25 69

persoana de contact: Sergiu Brumă
Email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
   
Web: http://www.aitt.md

 

 

Miercuri, 30 Mai 2012 08:38

Targul Locurilor de Muncă

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victoria Mudreac

Astazi, 30 mai curent, Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) a participat la Targul Locurilor de munca, care s-a organizat in incinta Teatrului de Opera si Balet.

La acest Targ, tinerii au avut posibilitatea sa aplice la un post de munca, negociind direct cu angajatorul.

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a oferit vizitatorilor la Targ, consultatii despre proiectele in derulare, precum si informatii utile despre initierea sau dezvoltarea unei afaceri in Republica Moldova.

Persoanele cointeresate in initierea unei afaceri si doritorii de a se instrui in domeniul antreprenorial, organizate prin intermediul Programului National de Abilitare Economica a Tinerilor (PNAET) si Programul de Instruire continua ,,Gestiunea Eficienta a Afacerii” (GEA) au completat formulare de participare la instruire.

Pe parcursul Targului, la standul ODIMM au fost consultati peste 70 de persoane.

Mentionam, ca Targul locurilor de munca pentru tineret a fost organizat de Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei si Agentia Nationala pentru ocuparea fortei de munca.

Pentru doritorii de a se instrui in domeniul antreprenorial, Va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 22-53-84 sau email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

 

Joi, 14 Iunie 2012 08:32

Lansarea Proiectului „Lead Your Way to Business”

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victoria Mudreac

La 14 iunie curent, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Patronajul Judeţean al întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Iaşi, România, a organizat Conferinţa de lansare a  proiectul „Lead Your Way to Businesses”, din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013.

 Scopul proiectului este intensificarea şi îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere dintre Republica Moldova şi România, prin încurajarea şi susţinerea tinerilor de pe ambele maluri ale Prutului în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor cu un impact social şi economic transfrontalier, şi astfel, contribuind pe termen lung, la reducerea procesului de emigrare în rândul tinerilor, crearea noilor locuri de muncă şi îmbunătăţirea generală a economiei în regiune.

 Proiectul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani din R. Moldova şi România (judeţele Suceava, Iaşi şi Vaslui). Durata planificată a proiectului „Lead Your Way to Business” constituie 22 luni.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. de a crea un cadru favorabil pentru a susţine afacerile din zona transfrontalieră;
 2. de a îmbunătăţi abilităţile şi cunoştinţele antreprenoriale a 100 de tineri de pe ambele părţi ale Prutului, inclusiv
  prin intermediul sistemului de mentorat;
 3. de a asista tinerii beneficiari în analiza şi planificarea propriilor afaceri;
 4. de a stimula dialogul şi parteneriatele bilaterale.

Activităţile de bază ale proiectului prevăd:

 • Crearea a 2 Centre Transfrontaliere de Suport al Afacerilor Start-up (în Republica Moldova şi România);
 • Activităţi de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale (seminare, ateliere de lucru, şi întâlniri), atât pentru tinerii/potenţialii antreprenori, cât şi pentru consultanţii Centrelor de consultanţă în afaceri;
 • Prestarea Serviciilor de consultanţă, în special în elaborarea planurilor de afaceri;
 • Desfăşurarea Concursului Planurilor de Afaceri;
 • Organizarea Forumului Transfrontalier de promovare a afacerilor dezvoltate de către beneficiarii proiectului.

 Pentru mai multe informaţii referitor la activităţile proiectului vom reveni ulterior pe pagina web www.lead2business.md şi www.odimm.md , iar pentru detalii adiţionale despre Proiect, Vă rugăm să ne contactaţi la  (+373 22) 22 53 80 , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Anton Deleu.

 


 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, creată prin Hotărârea Guvernului nr. 538 din 17 mai 2007, care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi în cooperare cu autorităţile centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

 

Patronatul Judeţean al întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi (PJIMM)  face parte din Consiliul National al întreprinderilor Private mici şi mijlocii din România (CNIPMMR). CNIPMMR este una din primele organizaţii patronale reprezentative la nivel naţional înfiinţate în România.       

 

 

Luni, 16 iulie curent, va avea loc ziua de informare cu privire la apelul pentru propuneri de proiecte "Cercetare in beneficiul IMM-urilor" al Programului Cadru 7.

In cadrul evenimentului va fi expusa informatie detaliata cu privire la noul apel, de asemenea vor fi prezentate oportunitatile oferite prin intermediul actiunii de mobilitate Parteneriate Industrie-Mediul Academic", precum si modalitati de identificare a partenerilor prin intermediul retelei Enterprise Europe Network.

Evenimentul se va desfasura incepind cu ora 15.30, in incinta Academiei de Stiinte a Moldovei, Sala Mica (Bd. Stefan cel Mare 1, et. 2) si este organizat in contextul Saptaminii de informare cu genericul „Moldova-Membra a Spatiului European de Cercetare", in cadrul careia este expusa informatia detaliata cu privire la noile apeluri PC7 lansate pentru 2013.

Confirmarea participarii poate fi efectuata la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

Pentru informatie suplimentara, Va rugam sa accesati link-ul:  

SME NCP
(Punct National de Contact pentru intreprinderi mici si mijlocii)

Diana GROZAV

Academia de Stiinte a Moldovei

Tel.:  +373-22-27-26-59
Fax: +373-22-27-05-02

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Adresa: bd. Stefan cel Mare si Sfint, 1, bir. 445, Chisinau

web:  http://fp7.asm.md/

Pagina 12 din 12

PARTENERI

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE