logo ro

slogan ro

Despre

Proiecte internaționale copie

Proiecte internaţionale implementate de ODIMM:

2. standard logo -image-WOMEN IN BUSINESS  1. standard logo image - Made in Danube
3. standard logo - image-DanubeChance2.0   4. standard logo -image-Finance4SocialChange

 

 

Danube Chance 2.0

DanubeChance logo

Titlu: Acceptarea eșecului pentru a facilita accesul antreprenorilor la a doua șansă în regiunea Dunării – Danube Chance 2.0

Coordonatorul proiectului: IFKA – Instituția publică, non-profit pentru Dezvoltarea Industriei, Ungaria

Durata:
36 luni (2018-2021)

Proiectul răspunde la: Axa Prioritară PA1. Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării, Obiectivul specific SO1.2 Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor pentru inovare, stabilite în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020.

Bugetul total: 1 822 550 EUR

Contribuția ERDF: 1241425 EUR
Contribuția IPA: 176587,5 EUR
Contribuția ENI: 131155 EUR


Descriere:
Lansarea și ieșirea din afaceri sunt procese naturale inerente vieții economice europene. De fapt, 50% dintre întreprinderi nu supraviețuiesc primilor 5 ani de viață, iar falimentele sunt responsabile pentru aproximativ 15% din totalul întreprinderilor lichidate. În Europa, 200 000 de întreprinderi se confruntă cu insolvența în fiecare an, provocând pierderea a 1.7 milioane de locuri de muncă. În Regiunea Dunării, numărul falimentelor a crescut anul trecut cu 3.6%. Deși doar 4 - 6% din falimente sunt frauduloase, opinia publică face o legătură puternică între eșecul afacerilor și frauda. Mulți antreprenori onești ai căror întreprinderi au dat faliment se simt descurajați să reînceapă din cauza dificultăților și discriminării cu care se confruntă. Proiectul Danube Chance 2.0 își propune să dezvolte politici antreprenoriale pentru a doua șansă și soluții practice pentru îmbunătățirea culturii antreprenoriale pentru a evita pierderea potențialului antreprenorial și a depăși stigmatizarea antreprenorilor după falimentul afacerii.

Rezultatul principal al proiectului va fi intensificarea cooperării dintre partenerii de proiect (factori de decizie, intermediari financiari, acceleratoare de afaceri, institute de cercetare și universități, ONG-uri) și grupurile țintă (întreprinderi aflate în dificultate financiară, aflate în procedura de insolvență sau în stare de faliment, dar care sunt gata pentru relansare) realizată prin:
a. Strategia privind accesul antreprenorilor la a doua șansă în regiunea Dunării: crearea unui comunități de experți pregătiți să colaboreze pentru modelarea cadrului de reglementare care va oferi antreprenorilor onești a doua șansă în regiunea Dunării
b. Academia Transnațională "Încercare și Eroare": furnizarea a 130 ore (6 module) de instruire transnațională pentru 200 de antreprenori care s-au confruntat cu falimentul
c. Inițiativa de restructurare a afacerii: servicii de accelerare pentru aproximativ 60 antreprenori pentru a facilita relansarea afacerii, accesul la finanțare și o imagine pozitivă a antreprenorilor aflați la a doua șansă.

Parteneri: DanubeChance2.0 reunește un parteneriat multidisciplinar cu 12 parteneri de proiect și 5 parteneri asociați:
1. Public Benefit Non-Profit Ltd for the Development of the Industry, Ungaria
2. Steinbeis 2I gGmbH, Germania
3. Technical University of Cluj-Napoca, România
4. Centre for Social Innovation, Austria
5. Pomurski Technology Park, Slovenia
6. Pannon Business Network Association, Ungaria
7. Union of Slovak Clusters, Slovacia
8. Centre for Entrepreneurship Osijek, Croația
9. Serbian Chamber of Commerce and Industry, Serbia
10. Republic Agency for the Development of Small and Medium Enterprise, Bosnia și Herțegovina
11. Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development, Moldova
12. Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of NAS Ukraine, Ucraina
13. Ministry for Industry, Energy and Mining of Republic of Srpska, Bosnia și Herțegovina
14. EURADA European Association of Development Agencies, Belgia
15. Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts of the Republic of Croatia, Croația
16. Ministry of Economy and Infrastructure, Moldova
17. Central European Initiative Executive Secretariat, Italia

Vă invităm să accesați pagina oficială și să ne urmăriți pe rețelele sociale pentru informații suplimentare și noutăți din cadrul proiectului:
Pagina oficială: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0
Facebook: https://www.facebook.com/DanubeChance2.0/?modal=admin_todo_tour
Twitter: https://twitter.com/danubechance2

 

 

 

Proiectul DTP2-048-1.2.WOMEN IN BUSINESS – Fostering the Young Women Entrepreneurship in the Danube Region

Danube WOMEN IN BUSINESS

Proiectul WOMEN IN BUSINESS - “Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerelor din regiunea Dunării”  își propune să încurajeze femeile tinere, cu idei inovatoare, să lanseze și să dezvolte cu succes propria afacere, prin instrumente ce vor contribui la formarea competențelor în domeniul inovării sociale și în afaceri, prin înființarea unor centre pentru Femeile Antreprenor și dezvoltarea unor programe de training inovatoare.

 


Proiectul este co-finanțat  în cadrul celui de al doilea apel de proiecte al Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 (Danube Transnational Programme 2014-2020), Axă prioritară 1 “O Regiune a Dunării inovativă și responsabilă social”, Obiectivul specific 1.2 “Creşterea competenţelor pentru inovare socială şi în afaceri”.

 

WOMEN IN BUSINESS vine ca răspuns la anumite nevoi specifice ale tinerelor antreprenor din regiunea Dunării. Acestea vor fi abordate prin intermediul unor activități transnaționale axate pe:

 1. Explorarea și identificarea nevoilor și barierelor întâmpinate de femeile tinere care doresc să creeze și să dezvolte propria afacere, precum și politici ce susțin dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor tinere în regiunea Dunării și evidențierea bunelor practici de susținere a tinerelor antreprenor în scopul îmbunătățirii programelor regionale;
 2. Îmbunătățirea politicilor și a programelor de dezvoltare regională prin elaborarea unei Agende a politicilor pentru ca propunerile de politici să intersecteze nevoile femeilor tinere care doresc să inițieze o afacere;
 3. Dezvoltarea de soluții și programe de training inovatoare pentru îmbunătățirea culturii, abilităților și competențelor tinerelor antreprenor.

 

 

Durata proiectului (36 luni): 01.06.2018- 31.05.2021

Buget (în Euro):

 • Total: 2021050
 • Contribuția ERDF: 1437392,5
 • Contribuția IPA: 144500
 • Contribuția ENI: 136000

 

Web-site:

http://www.interreg-danube.eu/women-in-business

 

Proiectul este implementat de un consorțiu format din 14 parteneri din 9 țări din regiunea Dunării și reunește organizații naționale și regionale, organizații publice, private și universități.

 

Partenerul lider:

Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations - Varna, Bulgaria

 

Parteneri:

Innovation Region Styria LTD, Austria

Varna Free University “ChernorizetsHrabar”, Bulgaria

Technology Park Varaždin Ltd, Croatia

bwcon GmbH, Germany

Maribor Development Agency, Slovenia

Chamber of Commerce and Industry of Štajerska, Slovenia

Pannon Business Network Association, Hungary

University of Pannonia, Hungary

The Association of Small and Medium Enterprises Constanta, Romania

OVIDIUS University of Constanta, Romania

School of Economics and Business, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development, Moldova

Associated Partner

Ministry of Economy, Bulgaria 

 

Pentru mai multe informații accesați http://www.interreg-danube.eu/women-in-business

 

Programul Transnațional Dunărea (Danube Transnational Programme) este un instrument de finanțare a Programului European de  Cooperare Teritorială (European Territorial Cooperation (ETC) ) cunoscut mai bine ca Interreg. ETC este unul dintre obiectivele politicii de coeziune a Uniunii Europene și oferă un cadru pentru punerea în aplicare a acțiunilor comune și a schimburilor de politici între actorii naționali, regionali și locali din diferite state membre.

Programul Transnațional Dunărea (DTP) promovează coeziunea economică, socială și teritorială în regiunea Dunării prin integrarea politicilor în domenii selectate.

Pentru mai multe informații:  http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-presentation

 

 

 

 WOMEN IN BUSINESS - Fostering the Young Women Entrepreneurship in the Danube Region  Danube WOMEN IN BUSINESS

 

Project WOMEN IN BUSINESS „Fostering the Young Women Entrepreneurship in the Danube Region” is co-funded under the second call for proposals under the INTERREG Danube Transnational Programme 2014-2020, Priority Area 1 “Innovative and socially responsible Danube Region”, specific objective 1.2 “Increase competences for business and social innovations”.

 

The project aims to stimulate young women with innovative ideas to start and develop their own business in order to achieve market success through different approaches for increasing their competences for business and social innovations, through establishment of Women Entrepreneurship Centres and development of innovative training models.

 

WOMEN IN BUSINESS comes as a response to certain specific needs of young women entrepreneurs in the Danube region that will be addressed via transnational activities focused on:

 1. Exploring, evaluating and comparing the needs and barriers faced by young women wishing to start own business as well as policy measures in the Danube region to support entrepreneurship among young women and outlining good practices to support YWE with purpose of improving regional programs;
 2. Improving regional development policies and programs by developing a Policy Agenda to match policy tools to the needs of young women wishing to start a business;
 3. Development of innovative solutions and training models for improvement of the entrepreneurial culture, skills and competencies among YWE.

 

The project consortium consist of 14 project partners from 9 Danube reigon countries and brings together national&regional, public and private organizations and universities.

 

Lead Partner

Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations - Varna, Bulgaria

Partners

Innovation Region Styria LTD, Austria

Varna Free University “ChernorizetsHrabar”, Bulgaria

Technology Park Varaždin Ltd, Croatia

bwcon GmbH, Germany

Maribor Development Agency, Slovenia

Chamber of Commerce and Industry of Štajerska, Slovenia

Pannon Business Network Association, Hungary

University of Pannonia, Hungary

The Association of Small and Medium Enterprises Constanta, Romania

OVIDIUS University of Constanta, Romania

School of Economics and Business, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Organization for Small and Medium Enterprise Sector Development, Moldova

Associated Partner

Ministry of Economy, Bulgaria

 

The duration of project activities implementation is 3 years - from 01.06.2018 to 31.05.2018

 

Overall Budget: 2 021 050,00 EURO

ERDF: 1 437 392,50 EURO

IPA: 144 500,00 EURO

ENI: 136 000,00 EURO

 

For more information about the project, please visit http://www.interreg-danube.eu/women-in-business.

 

The Danube Transnational Programme is a financing instrument of the European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg. ETC is one of the goals of the European Union cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States.

The Danube Transnational Programme (DTP) promotes economic, social and territorial cohesion in the Danube Region through policy integration in selected fields.

For more information about the programme, please visit http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-presentation

 

   

 

 

Liudmila Stihi

 

 2.Proiectul "Suport pentru IMM-uri în Zonele Rurale"

 

Title of project (please provide EN; RO; RU)

 

Sector:

 

Implemented by:

 

Duration:

 

 

Budget:

 

Short description (up to 7 sentences / bullet points):

 

 

Results: (*narrative text up to 10 sentences)

 

 

 

Liudmila Stihi

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

logofooter

 • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 17.09.2019.

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY