logopare1

Despre PARE 1+1

dfsdfsdfsPROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE „PARE 1+1” este aprobat prin HG Nr. 972 din 18.10.2010 detalii.

Programul este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea şi/sau dezvoltarea unei afaceri proprii.

GRUP ŢINTĂ:
Lucrători migranţi sau rude de gradul întâi.

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.

Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

Activitățile de finanțare în cadrul Programului constituie o schemă de ajutor de minimis şi cad sub incidența prevederilor Legii nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat şi a Regulamentului privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 30 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 1. este lucrător migrant din Republica Moldova, soț/soție sau rudă de gradul întîi – beneficiar de remitenţe;
 2. este cetăţean al Republicii Moldova;
 3. doreşte să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
 4. poate confirma, prin  prezentarea documentelor justificative, că mijloacele financiare pe care le deţine provin din remitenţe.

Programul PARE 1+1 prevede 4 componente:

COMPONENTA  I – „Informare şi comunicare

COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”

COMPONENTA III – „Finanţarea afacerilor/Regula 1+1”

COMPONENTA IV – “Monitorizare, post-finanţare şi evaluare a Programului” 

ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

 1.     importul de mărfuri de producţie şi materie prime; 
 2.     activităţi fiduciare şi de asigurare; 
 3.     activităţile fondurilor de investiţii; 
 4.     activităţi bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare; 
 5.     activităţi de schimb valutar şi de lombardare; 
 6.     jocuri de noroc; 
 7.     procurări bunurilor imobiliare; 
 8.     comerţ; 
 9.     servicii de alimentaţie publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi. 

PRIORITĂŢILE Programului “PARE 1+1” 

 1.     crearea şi dezvoltarea afacerilor în zone rurale; 
 2.     creşterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova şi a beneficiarilor de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în ţara de origine;
 3.     sporirea abilităţilor antreprenoriale în rîndul lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe;
 4.     stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitenţe; 
 5.     facilitarea accesului lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe la resursele financiare necesare înfiinţării/dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova;
 6.     promovarea culturii financiare şi a economiilor;
 7.     crearea de noi locuri de muncă;
 8.     orientarea spre export și substituirea importurilor;
 9.     aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii. 

 


 

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

logofooter

 • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 15.05.2021.

Soluție

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY

Dvs. folosiți componenta de ADS Blocker.
Noi nu folosim elemente de publicitate, doar prezentăm produsele proprii sau a donatorilor care promovează unele proiecte sau domenii din economia națională.
Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.
Mulțumim pentru înțelegere!