logo ro

slogan ro

Achiziții

Arhiva achizițiilor

 

 


    

Concurs privind achiziționarea

Echipament tehnic pentru Proiectul ”South Open Gate of Moldova for

 Businesses and Investments Promotion

 

 În scopul achiziționării Echipament tehnic pentru Proiectul ”South Open Gate of Moldova for Businesses and Investments Promotion, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cerere a ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 61 din 03.08.2018.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 24.08.2018, ora 14:00 

Actele achiziției:

Pagina de titlu

Fișa de date a achiziției

Anunț de participare

Oferta financiară - Formularul ofertei (F3.1)

Specificații de preț - Formularul ofertei (F4.2)

Formularul informativ despre ofertant (Formularul ofertei - F3.3)

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (Formularul ofertei - F3.4)

Specificații tehnice (Formularul ofertei - F.4.1)

Declarația privind situația personală a operatorului economic (Formularul ofertei - F3.5)

 


 

 

Concurs privind achiziționarea

Echipament tehnic (IT) în cadrul Proiectului ”Oportunități comune 

în afaceri pentru tineri”

 În scopul achiziționării Echipamentului tehnic (IT) în cadrul Proiectului ”Oportunități comune în afaceri pentru tineri”, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cerere a ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 61 din 03.08.2018.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 24.08.2018, ora 10:00 

Actele achiziției:

Buletin Nr 61 din 03.08.2018

Pagina de titlu

Fișa de date a achiziției

Anunț de participare

Oferta financiară - Formularul ofertei (F3.1)

Specificații de preț - Formularul ofertei (F4.2)

Formularul informativ despre ofertant (Formularul ofertei - F3.3)

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (Formularul ofertei - F3.4)

Specificații tehnice (Formularul ofertei - F.4.1)

Declarația privind situația personală a operatorului economic (Formularul ofertei - F3.5)

Anexa nr.1

Clarificări de procedură


Concurs privind achiziționarea

Servicii de instruire antreprenorială în cadrul Programului de Atragere a Remitențelor

în Economie ”PARE 1+1”

 În scopul achiziționării serviciilor de instruire antreprenorială în cadrul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie ”PARE 1+1”Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin licitație publică. 

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 60 din 31.07.2018.
 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 23.08.2018, ora 10:00 

Actele achiziției:

Buletin Nr 60 din 31.07.2018

Pagina de titlu

Fișa de date a achiziției

Anunț de participare

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4)

Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic (F3.5)

Specificații de preț (F4.2)

Anexa nr.1

Anexa nr.2

 


 

Concurs privind achiziționarea serviciilor de instruire în cadrul 

 

Programului – pilot ”Femei în afaceri”- Regiunea Centru

 

 

 

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului – pilot ”Femei în afaceri” – Regiunea Centru, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

 

 

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 82 din 13.10.2017.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 26.10.2017, ora 10:00

 

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată mai jos: 

 

Invitația de participare la procedura de achiziție

 

Fișa de date a achiziției

 

FORMULARUL INFORMATIV DESPRE OFERTANT

 

LISTA FORMATORILOR

 

OFERTA FINANCIARĂ
Caiet de sarcini

 

Publicat la data: 13 octombrie 2017

 


 

Concurs privind achiziționarea serviciilor de instruire în cadrul 

 

Programului ”Gestiunea Eficienta a Afacerii” – Regiunea Nord

 

 

 

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului ”Gestiunea Eficienta a Afacerii” – Regiunea Nord, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

 


Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 82 din 13.10.2017.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 26.10.2017, ora 14:00

 

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată mai jos: 

 


Invitația de participare la procedura de achiziție

 

Fișa de date a achiziției

 

FORMULARUL INFORMATIV DESPRE OFERTANT

 

LISTA FORMATORILOR

 

OFERTA FINANCIARĂ

 


Publicat la data: 13 octombrie 2017

 


 

Concurs privind achiziționarea echipamentului tehnic (IT) în cadrul

Proiectului ”Business Academy for Women”

În scopul achiziționării echipamentului tehnic (IT) în cadrul Proiectului ”Business Academy for Women”, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 81 din 10.10.2017.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 18.10.2017, ora 10:00

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată mai jos: 


Invitația de participare la procedura de achiziție

Fișa de date a achiziției

Formularul ofertei F3.1

Formularul ofertei F3.3

Formularul ofertei F3.4

Formularul F3.5

Specificații tehnice F4.1 

Specificația de preț F4.2

Publicat la data: 10 octombrie 2017

 


 

 

Concurs privind achiziționarea echipamentului tehnic (IT) în cadrul

Programului ”Femei în afaceri”

În scopul achiziționării echipamentului tehnic (IT) în cadrul Programului ”Femei în afaceri”, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 76 din 22.09.2017.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 02.10.2017, ora 14:00

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată mai jos: 

 

Invitatia de participare la procedura de achiziție

Fișa de date a achiziției

Formularul ofertei F3.1

Formularul ofertei F3.3

Formularul ofertei F3.4

Formularul F3.5

Specificații tehnice F4.1

Specificația de preț F4.2


Clarificări referitor la documentatia standard

Publicat la data: 22 septembrie 2017  

 


 

Concurs privind achiziționarea lucrărilor de reparație a încăperilor Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)

În scopul achiziționării lucrărilor de reparație a încăperilor, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri (fără publicare).

Termenul limită de depunere a ofertelor: 28.09.2017, ora 10:00
Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată mai jos: 

Invitatia de participare la procedura de achiziție

Publicat la data: 08 septembrie 2017

 


 

Comunicat

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor informează, că din data de  04 septembrie 2017, recepționează pentru soluționare contestațiile depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Agenția va recepționa contestațiile prin următoarele mijloace:

        - serviciile poștale, la adresa sediului Agenției: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

       - suport de hîrtie la sediul Agenției, cu înregistrarea imediată în secretariat;

       - boxa instalată la intrarea în sediul Agenției de la et.11;

       - electronic, la adresa: contestațAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (copia scanată a contestației);

       - fax: 022 820-651.

Informația utilă pentru formularea contestației, inclusiv formularul standard al contestației, poate fi găsită pe pagina web oficială a Agenției www.ansc.md, care va fi activă începând cu 04 septembrie 2017, precum și poate fi solicitată prin intermediul numărului de telefon 022-820 652.


 

 

Concurs privind achiziționarea serviciilor de instruire 
în cadrul Programului Național de abilitare economică a tinerilor (PNAET) - Regiunea SUD - 2017 

 

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)  – Regiunea SUD, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul 

Achizițiilor Publice nr. 67 din 22.08.2017.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.09.2017, ora 14:00

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată mai jos: 

Invitatia la concurs

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Publicat la data: 22 august 2017


Concurs privind achiziționarea serviciilor de instruire
în cadrul Programului Național de abilitare economică a tinerilor (PNAET) - Regiunea NORD - 2017 

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)  – Regiunea NORD, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul 

Achizițiilor Publice nr. 67 din 22.08.2017.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.09.2017, ora 13:00

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată mai jos: 

Invitatia la concurs

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Publicat la data: 22 august 2017Concurs privind achiziționarea

serviciilor de instruire în cadrul Programului Național de abilitare economică a tinerilor (PNAET) - Regiunea CENTRU - 2017 

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)  – Regiunea CENTRU, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul 

Achizițiilor Publice nr. 66 din 18.08.2017.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 04.09.2017, ora 10:00

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată mai jos: 

Invitatia la concurs

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Publicat la data: 18 august 2017


 

Concurs privind achiziționarea

serviciilor de instruire în cadrul Programului GEA 
Regiunea SUD - 2017 

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului GEA – Regiunea SUD, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul 

Achizițiilor Publice nr. 52 din 30.06.2017.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 13.07.2017, ora 15:00

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată mai jos

Invitatia la concurs

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Pagina de titlu

Publicat la data: 30 iunie 2017


 

Concurs privind achiziționarea

serviciilor de instruire în cadrul Programului GEA 
Regiunea CENTRU - 2017 

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului GEA – Regiunea CENTRU, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul 

Achizițiilor Publice nr. 52 din 30.06.2017.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 13.07.2017, ora 11:00

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată mai jos

Invitatia la concurs

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Pagina de titlu

Publicat la data: 30 iunie 2017


 

 Concurs privind achiziționarea
serviciilor de instruire în cadrul Programului – pilot 
„Femei în Afaceri” (Regiunea Sud)

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului – pilot „Femei în Afaceri”, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul 

Achizițiilor Publice nr. 52 din 30.06.2017

Termenul limită de depunere a ofertelor: 13.07.2017, ora 15:00 

Invitatia la concurs

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Pagina de titlu

Fisa de date a achizitiei

Publicat la data: 30 iunie 2017


 Concurs privind achiziționarea
serviciilor de instruire în cadrul Programului – pilot 
„Femei în Afaceri” (Regiunea Centru)

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului – pilot „Femei în Afaceri”, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul 

Achizițiilor Publice nr. 52 din 30.06.2017

Termenul limită de depunere a ofertelor: 13.07.2017, ora 14:00 

Invitatia la concurs

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Pagina de titlu

Fisa de date a achizitiei

Publicat la data: 30 iunie 2017


 

Concurs privind achiziționarea
serviciilor de instruire în cadrul Programului – pilot 
„Femei în Afaceri” (Regiunea Nord)

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului – pilot „Femei în Afaceri”, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul 

Achizițiilor Publice nr. 52 din 30.06.2017

Termenul limită de depunere a ofertelor: 13.07.2017, ora 14:00 

Invitatia la concurs

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Pagina de titlu

Fisa de date a achizitiei

Publicat la data: 30 iunie 2017


Concurs privind achiziționarea
serviciilor de instruire în cadrul Programului – pilot 
„Femei în Afaceri” (Regiunea Centru - Chișinău)

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului – pilot „Femei în Afaceri”, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul 

Achizițiilor Publice nr. 52 din 30.06.2017

Termenul limită de depunere a ofertelor: 13.07.2017, ora 10:00 

Invitatia la concurs

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Pagina de titlu

Fisa de date a achizitiei

Publicat la data: 30 iunie 2017

Concurs privind achiziționarea
serviciilor de instruire în cadrul Programului PARE 1+1
2017

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului PARE 1+1, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 50 din 23.06.2017.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 06.07.2017, ora 14:00

Invitația de participare

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Publicat la data: 23 iunie 2017


Concurs privind achiziționarea
serviciilor de instruire în cadrul Programului GEA 
Regiunea Nord - 2017

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului GEA – Regiunea NORD, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 50 din 23.06.2017.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 06.07.2017, ora 11:00

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată mai jos:

Invitația de participare 

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Publicat la data: 23 iunie 2017


Concurs privind achiziționarea
serviciilor de instruire antreprenorială (pe regiuni)
în cadrul proiectului ”Business Academy for Women”

În scopul achiziționării serviciilor de instruire antreprenorială (pe regiuni) în cadrul proiectului ”Business Academy for Women”, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la concursul prin cererea ofertelor de prețuri.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 31 mai 2017, ora 10:00

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată, varianta RO  și RU

Publicat la data: 10 mai 2017

Concurs privind achiziționarea

 

lucrărilor de renovare a incubatorului de afaceri – Călărași

 

În scopul achiziționării lucrărilor de renovare a incubatorului de afaceri – Călărași, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin licitație publică.

 

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 81 din 21.10.2016.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 11.11.2016, ora 13:00

 

Pentru obținerea documentației de atribuire, operatorii economici interesați urmează să transmită o cerere de participare (în scris) la procedura de atribuire, prin poştă/ fax/ e-mail, la adresa indicată mai jos:

 

 1. Denumirea autorității conntractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
 2. Adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, of.310
 3. Tel.: 022 22 42 80
 4. Fax.: 022 29 57 97
 5. E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Publicat la data: 21.10.2016 

 

 

Concurs privind achiziționarea

 

lucrărilor de renovare a incubatorului de afaceri – Cahul 

 

În scopul achiziționării lucrărilor de renovare a incubatorului de afaceri – Călărași, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin licitație publică.

 

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 81 din 21.10.2016.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 11.11.2016, ora 10:00

 

Pentru obținerea documentației de atribuire, operatorii economici interesați urmează să transmită o cerere de participare (în scris) la procedura de atribuire, prin poştă/ fax/ e-mail, la adresa indicată mai jos:

 

 1. Denumirea autorității conntractante: Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)
 2. Adresa: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, of.310
 3. Tel.: 022 22 42 80
 4. Fax.: 022 29 57 97
 5. E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Publicat la data: 21.10.2016 

 

 

 

Concurs privind achiziționarea
serviciilor de instruire în cadrul Programului GEA – Regiunea Nord

 

În scopul achiziționării serviciilor de intruire în cadrul Programului GEA – Regiunea SUD, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.
Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 81 din 21.10.2016.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 03.11.2016, ora 10:00
Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată mai jos:

 


Invitația de participare
Descrierea modulelor de instruire
Formular informativ despre ofertant

 


Publicat la data: 21.10.2016 

 

Concurs privind achiziționarea

 

serviciilor de instruire în cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) – Regiunea Nord

 

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) – Regiunea Nord, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

 

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 79 din 14.10.2016.

 

 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 27.10.2016, ora 14:00

 

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată AICI.

 

Publicat la data: 17.10.2016 

Concurs privind achiziționarea

 serviciilor de instruire în cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) – Regiunea Sud

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) – Regiunea Sud, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 78 din 11.10.2016.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 19.10.2016, ora 12:00

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată AICI.

Concurs privind achiziționarea

serviciilor de instruire în cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) – Regiunea Centru

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) – Regiunea Centru, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 78 din 11.10.2016.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 19.10.2016, ora 11:00

Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată AICI.

 

 

Concurs privind achiziționarea
serviciilor de instruire în cadrul Programului GEA – Regiunea SUD

În scopul achiziționării serviciilor de intruire în cadrul Programului GEA – Regiunea SUD, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 21.09.2016, ora 10.00
Invitația de participare la procedura de achiziție poate fi descărcată AICI

Publicat la data: 09.09.2016 

 

 

Concurs privind achiziționarea
serviciilor de instruire în cadrul Programului PARE 1+1

 

În scopul achiziționării serviciilor de instruire în cadrul Programului PARE 1+1, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 02.09.2016, ora 11.00

 

Invitație de participare

 

Documentația standard 

 

Publicat la data: 16.08.2016 

 

Concurs privind achiziționarea

serviciilor de instruire în cadrul Programului GEA – Regiunea NORD


În scopul achiziționării serviciilor de intruire în cadrul Programului GEA – Regiunea NORD, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 23.08.2016, ora 11.30

 

Publicat la data: 11.08.2016

Concurs privind achiziționarea
serviciilor de instruire în cadrul Programului GEA – Regiunea CENTRU


În scopul achiziționării serviciilor de intruire în cadrul Programului GEA – Regiunea CENTRU, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), invită operatorii interesați să participe la procedura de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 23.08.2016, ora 10.00


Publicat la data: 11.08.2016

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

logofooter

 • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 09.12.2019.

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY