logo ro

slogan ro

Conferința Internațională a IMM-urilor - “MOLDOVA VERDE”

   Circa 500 de antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și ai instituțiilor de suport în afaceri  au participat astăzi, 28 noiembrie 2019, la Conferința Internațională a IMM-urilor, cu genericul “MOLDOVA VERDE”, desfășurată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

    Cea de-a XII-a ediție a Conferinței a avut ca obiectiv alinierea mediului de afaceri la principiile unei Economii Verzi - prin adoptarea unui model responsabil de dezvoltare durabilă, cu utilizarea sustenabilă a resurselor rezervate generațiilor viitoare.

    În deschiderea conferinței, Iulia COSTIN, Director general ODIMM a declarat că evenimentul de astăzi constituie o platformă unică și excelentă pentru facilitarea dialogului dintre reprezentanții autorităților publice centrale și mediul de afaceri pentru a provoca discuții referitor la procesul de ecologizare a IMM-urilor, și, în mod special, acțiunile cheie pentru alinierea comunității de afaceri la noile tendințe ale economiei mondiale.

 “Astăzi este imperativ ca mediul de afaceri din Republica Moldova să adopte o nouă metodă de dezvoltare a antreprenorialului, și anume să se orienteze spre acțiuni de ecologizare, adoptarea standardelor, utilizarea tehnologiilor și a inovațiilor ecologice. Trecerea la o economie verde influențează nemijlocit atât competitivitatea fiecărei întreprinderi, cât și competitivitatea economiei țării, în ansamblul său. Tranziția către un model economic ecologic, cu emisii reduse de carbon și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor nu este doar dezirabilă, ci și esențială pentru menținerea și consolidarea competitivității și a prosperității, protejării mediului înconjurător și implicit a sănătății și bunăstării oamenilor. ODIMM prin programele sale încurajează și susține   întreprinderile mici și mijlocii în automatizarea proceselor de producere, planificarea și implementarea practicilor prietenoase cu mediul. Am încrederea că în viitorul apropiat mediul de afaceri autohton va putea oferi produse cu valoare adăugată ridicată pe pieţele externe la preţuri competitive şi de o calitate excelentă, a subliniat Directorul general ODIMM. 

    Anatol USATÎI, Ministrul Economiei și Infrastructurii a subliniat că Guvernul și-a asumat angajamentul privind stimularea interesului pentru producția și consumul de energie verde prin valorificarea surselor de energie regenerabilă.

 „Cu toții ne dorim ca activitatea antreprenorială să se dezvolte în concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă, în special, cele ce țin de mediu, astfel încât activitatea economică să evolueze în armonie cu mediul înconjurător, iar creșterea economică să fie una verde și decuplată de erodarea resurselor naturale. Prin Programul „Ecologizarea IMM-urilor”, care a fost votat ieri de către Guvern, vom susține Întreprinderile Mici și Mijlocii în implementarea practicilor prietenoase mediului înconjurător”, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi.    

   Gintautas BARANAUSKAS, vice-director din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a reiterat susținerea blocului comunitar european în dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru a face față noilor tendințe prin adoptarea unui model responsabil de dezvoltare durabilă.

„UE a oferit asistență tehnică substanțială pentru abordarea problemelor legate de schimbările climatice în vecinătatea sa. În ultimii cinci ani, mediul de afaceri din Moldova a beneficiat de oportunitățile oferite  de Acordul de liber schimb exportând produsele lor pe piața europeană, prioritate având produsele organice. Obiectivul nostru este să le oferim în continuare sprijin prin intermediul mai multor proiecte.

   Anna AKHALKATSI, directorul Biroului Băncii Mondiale pentru Moldova, Europa și Asia Centrală a dat asigurări că instituția pe care o reprezintă va oferi susținere mediului de afaceri pentru a spori gradul de inovare și de transfer tehnologic.Evenimentul creează o platformă deschisă pentru a facilita dialogul dintre reprezentanții Guvernului și mediul de afaceri privind practicile noi și acțiunile cheie care trebuie întreprinse pentru a implementa această idee de înverzire a Moldovei, care va promova economia verde, va încuraja inovațiile, va crea noi oportunități și va abilita sectorul IMM, asigurându-le durabilitate”. 

   Dorin ANDROS, secretar de stat în domeniul dezvoltării regionale și rurale din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a menționat faptul că principiile economiei verzi sunt reflectate  și în mecanismele privind acordarea subvențiilor pentru antreprenori prin care se urmărește  respectarea standardelor naționale privind protecția mediului.

Implementarea economiei verzi prezintă un interes sporit pentru noi, inclusiv prin promovarea următoarelor domenii de intervenție:  protecția, reducerea poluării și folosirea rațională a resurselor de apă, conservarea solului, promovarea agriculturii organice și managementul deșeurilor”.

   Discuțiile din cadrul Conferinței MOLDOVA VERDE au fost structurate în două secțiuni. Raportorii secțiunii “Economia circulară” au punctat cadrul legal privind promovarea economiei verzi în Republica Moldova, contribuția sectorului privat la accelerarea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și dezvoltarea economică sustenabilă.

   În cadrul celui de-al doilea panel “Ecologizarea IMM-urilor” a fost prezentat noul Program național de ecologizare a IMM-urilor care are ca obiectiv încurajarea și susținerea antreprenorilor în planificarea și implementarea practicilor prietenoase mediului.

   Pe parcursul zilei, raportorii au prezentat informații privind dezvoltarea economică și competitivă a Republicii Moldova, exemple din experiența internațională în procesul de ecologizare a comunității antreprenoriale.

    Invitații la conferintă, prin discursurile lor, au  punctat posibilitățile de consolidare a dialogului dintre mediul de afaceri, autoritățile publice centrale și locale, partenerii de dezvoltare. Totodată, antreprenorii au avut posibilitatea să interacționeze, în format open space, cu reprezentanții instituțiilor de suport.

    Pe parcursul manifestării, în foaierul Palatului Republicii, s-a desfășurat o expoziție cu produse ecologice din industria textilă, agroalimentară și non-alimentară.

    Conferința s-a încheiat cu ceremonia de premiere a câștigătorilor concursurilor naționale ”Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM” și ”IMM – Model de Responsabilitate Socială”. 

Conferința Internațională a IMM-urilor este organizată anual de Ministerul Economiei și Infrastructurii în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

1

{gallery}Moldova verde{/gallery}

 

ODIMM, UNICEF și TEKEDU și-au unit eforturile pentru viitorul tinerilor

ODIMM, UNICEF și Asociația Obștească TEKEDU își propun să dezvolte un proiect pentru dezvoltarea afacerilor sociale în rândul tinerilor defavorizați din Republica Moldova. Astăzi, reprezentanții celor 3 entități au semnat un Memorandum de Înțelegere prin care se angajează să dezvolte activități comune în scopul integrării economice ale adolescenților și tinerilor din țara noastră.

Potrivit documentului, ODIMM  va contribui împreună cu cei doi parteneri la crearea unui program național de ocupare a tinerilor, cu accent pe stimularea integrării social-economice a acestora, în special al celor care nu sunt integrați în sistemul educațional, de instruire sau angajați și cei mai vulnerabili (NEET). Totodată, înțelegerea trilaterală are drept scop  promovarea și asigurarea, prin intermediul rețelei naționale a incubatoarelor de business a suportului necesar pentru pilotarea și aplicarea proiectului „UPSHIFT”.

Directorul general ODIMM, Iulia Costin a declarat în cadrul evenimentului de semnare a Memorandumului, că acest parteneriat va fi susținut și prin intermediul Programului „Start Pentru Tineri”. „Ne vom consolida eforturile pentru a ajuta tinerii, în mod special, pe cei defavorizați să se implice activ în viața socio – economică. Practica a demonstrat, de-a lungul timpului, că tinerii și femeile din  mediul rural au idei destul de creative și ingenioase, doar că au nevoie de mai multă motivație și suport. Acest Memorandum este un efort comun spre crearea și dezvoltarea proiectelor  de susținere a tinerilor, dar și a altor categorii de persoane, care au nevoie de suport”.

Reprezentantul de țară UNICEF în Republica Moldova, Desiree Jongsma, a reiterat faptul că prin intermediul acestui parteneriat, tinerii din Moldova vor beneficia cu adevărat de susținere. „Semnarea acestui acord va contribui la dezvoltarea diferitor programe orientate spre mobilizarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerei generații ”.

Abayomi Ogundipe, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Tehnologiilor Informaționale (TEKEDU) a subliniat importanța acestei colaborări pentru tineri. „Sunt sigur că realizarea acestui proiect comun va fi o oportunitate pentru abilitarea tinerilor marginalizați în societate. Astfel, vor putea fi identificate problemele și se vor găsi soluții antreprenoriale pentru necesitățile din comunitățile lor”. 

Memorandumul de Înțelegere a fost încheiat pentru o perioadă de trei ani.

{gallery}ODIMM - UNCEFF{/gallery}

81 de antreprenoare din Republica Moldova au primit finanțare din partea Uniunii Europene

81 de antreprenoare din Republica Moldova au primit finanțare din partea Uniunii Europene în cadrul celui de-al treilea Apel al programului „Femei în afaceri”, implementat și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

La concurs au fost înregistrate 151 de proiecte investiționale, dintre care au fost selectate cele mai inovative idei de afaceri. Cele 81 de întreprinderi finanțate sunt localizate în localitățile rurale, preponderent în zona centru – 28%, în municipiul Chișinău – 25%, în raioanele din sudul țării – 19% și în cele din nord –18%. Acestea ar urma să asigure 300 de noi locuri de muncă.

Cele mai multe din întreprinderile finanțate, mai exact 51%, desfășoară activități de prestare a serviciilor în domeniile educație, frumusețe și organizare a evenimentelor. Alte 39% din companii activează în domeniul industrial (crearea articolelor vestimentare, fabricarea produselor congelate, a produselor de patiserie), iar 10% din afaceri sunt din domeniul agriculturii și zootehniei, care au ca activități de bază: apicultura, creșterea nucilor și a orzului. Totodată, în cadrul celui de-al treilea Apel, au fost finanțate și proiecte investiționale inovative ca: fabricarea mixturilor de făină fără gluten, prelucrarea ceaiurilor și condimentelor naturale, confecționarea pălăriilor, servicii de organizare a traseelor turistice, fabricarea articolelor vestimentare pictate manual.

Suma totală a granturilor oferite constituie 11,02 milioane de lei, care va genera investiții în economia țării de aproape 15,34 milioane de lei.

În primele două Apeluri ale programului „Femei în Afaceri”, 201 de femei din întreaga țară au beneficiat de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor, care au generat 762 de locuri de muncă noi. Suma granturilor aprobate a fost de 28, 56 milioane de lei, care a favorizat investiții în economia țării de 47,74 de milioane de lei. Cele mai multe companii activează în domeniul industriei prelucrătoare – 60%, în prestarea serviciilor – 31%, în agricultură și zootehnie – 9%.

Programul „Femei în Afaceri” prevede promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor prin facilitarea accesului la instruire în afaceri, servicii de consultanță și mentorat, precum și granturi pentru investiții și servicii de dezvoltare a afacerilor gestionate de către femei.

Direcția Comunicare și PR ODIMM

{gallery}05.08.2019{/gallery}

Femeile, tot mai încurajate să se lanseze în afaceri

Mai multe femei antreprenor din Republica Moldova, precum și reprezentanți ai organizațiilor de supo

28 de beneficiari vor accesa finanțare nerambursabilă prin Programul „PARE 1+1”

28 de companii vor fi create sau dezvoltate prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+1), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Antreprenorii lucrători-migranți sau rude de gradul 1 ai acestora vor primi până la 250 mii lei finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene (UE).

Titularii afacerilor localizate în 17 raioane ale țării au semnat, astăzi 21 iunie, contractele de finanțare nerambursabilă în sumă totală de 6.73 milioane lei.  Activitatea antreprenorială a celor 28 de companii indică faptul că vor genera investiții cumulative în economie de circa 17 mil. lei și vor asigura 69 de locuri de muncă.

Prezent la eveniment, Vadim Brînzan, Ministrul Economiei și Infrastructurii a salutat interesul diasporei de a reveni  și investi în Republica Moldova. „Ministerul Economiei și Infrastructurii va susține instrumentele de suport care  au demonstrat pe parcursul timpului viabilitatea și sunt destinate atât cetățenilor din țară, cât și celor din diasporă pentru a-și valorifica acasă potențialul antreprenorial”, a menționat  Vadim Brînzan. În acelaș timp, noul ministru a ținut să evidențieze faptul că se regăsește în postura de migrant și Programul PARE 1+1 va derula în continuare pentru a oferi sprijinul cetățenilor plecați peste hotare să revină acasă și să aducă plus valoare economiei naționale.

Iulia Costin, Secretar General de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii a reiterat deschiderea și suportul continuu a  Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlocii pentru a stimula inițierea și dezvoltarea afacerilor profitabile în Republica Moldova.

Din numărul total de solicitanți de susținere financiară nerambursabilă, 20 activează în agricultură, alte 6 afaceri se vor desfășura în domeniul prestării serviciilor și 2 în industrie.

Ideile de afaceri propuse de migranți vor fi realizate în 17 raioane din Republica Moldova iar un beneficiar al Programului este din municipiul Chișinău. Din cele 28 de afaceri, aprobate pentru susținere financiară nerambursabilă, 11 sunt start–up-uri, iar 17 sunt în faza extinderii. Beneficiarii vor investi remitențele provenite din 10 state: Belgia, Federația Rusa, Germania, Irlanda, Israel, Italia Marea Britanie, Republica Cehă, România și Spania”, a declarat Directorul interimar ODIMM, Petru Gurgurov.

Totodată, 9 afaceri sunt inițiate sau administrate de femei, iar 7 vor fi gestionate de tineri.

De la începutul acestui an, prin Programul PARE 1+1 au mai fost aprobate 65 de proiecte investiționale. În anul 2019 pentru implementarea Programului „PARE 1+1” sunt planificate 40 milioane de lei din bugetul de stat. Totodată, pentru perioada 01 iunie 2019-31 mai 2020 Uniunea Europeană a planificat adițional  15 milioane lei prin Programul „Suport pentru întreprinderile mici și mijlocii din zonele rurale”.

Programul guvernamental “PARE 1+1” este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.  Acesta are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranți moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranți şi beneficiarii de remitențe. Programul activează în baza algoritmului„1+1”, astfel încât fiecare leu investit din remitențe este suplinit cu un leu în formă de grant. Suma grantului este de până la 250 000 lei.

{gallery}PARE 28 benficiari{/gallery}

          Direcția Comunicare și RP ODIMM

600 de tineri vor fi susținuți în afaceri prin PROGRAMUL NAȚIONAL “START PENTRU TINERI”

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a lansat  PROGRAMUL NAȚIONAL “START PENTRU TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”. 
 
Iulia Costin, Secretar General de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) a salutat lansarea Programului și a subliniat că menținerea tinerilor în țară, dar și motivarea acestora pentru desfășurarea activităților de antreprenoriat, preponderent în zonele rurale, a impulsionat inițierea acestui Program cu finanțare din bugetul de stat. „Tinerii reprezintă un sfert din populația țării și constituie o componentă strategică a unei dezvoltări durabile, prin ofertarea forței de muncă și a creării familiilor. Statisticile ultimilor ani, arată că, din totalul populației care muncește, se atestă o descreștere a ponderii persoanelor tinere ocupate, iar șomajul în rândul lor, se reține proporții înalte, vizavi de  alte grupe de vârstă sau media la nivel de țară. Principala problemă pentru tinerii întreprinzători rămâne a fi accesul la resurse financiare ușor accesibile. Prin acest program ne propunem integrarea tinerilor din Moldova în circuitul economic și facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor”, a accentuat oficialul MEI.
10
 
Petru Gurgurov, Director General Interimar ODIMM a prezentat Programul „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” reiterând  faptul că tinerii sunt vulnerabili din cauza lipsei de experiență și a abilităților practice, a numărului limitat de locuri de muncă existente, dar și a lipsei de încredere. ”La program pot aplica tinerii cu vârsta cuprinsa intre 18-35 de ani, care au lansat sau își propun să lanseze o afacere, în special în zonele rurale. Derularea Programului include 4 etape, care țin de implementarea propriu-zisă a Programului: identificarea ideilor de afaceri, concursul notelor de proiect, finanțare și monitorizare post-finanțare”, a afirmat Petru Gurgurov. 
 
ODIMM va susține tinerii antreprenori la toate etapele de implementare a proiectului investițional, atât prin dezvoltarea cunoștințelor antreprenoriale și a capacităților practice, amplificarea abilităților în prezentarea propriei afaceri, cât și prin finanțarea celor mai viabile proiecte investiționale.
11.1
 
Programul, își propune înrolarea a circa 600 de tineri în procesul de generare de idei de afaceri; instruirea și asistarea a cel puțin 540 de tineri în inițierea dezvoltării afacerii inovatoare, finanțarea nerambursabilă în mărime de 180 mii lei a 250 de afaceri inițiate și dezvoltate de tineri întreprinzători, inclusiv 10% de tineri defavorizați, crearea și menținerea a cel puțin 400 de locuri noi de munca, preponderent, 70% în zonele rurale.
 
Pentru implementarea Programului cu o durată de 3 ani vor fi alocați de 60 de milioane de lei din bugetul de stat. Acesta este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. 
 
Tinerii pot aplica la Program online pe site-ul www.odimm.md, iar pentru informații suplimentare se pot adresa la numărul de telefon 022-21-15-76 sau la adresa de e-mail start_tineri@odimm.md.

Conferința internațională a IMM-urilor din 2019 – MOLDOVA VERDE

ODIMM vă invită la cea de-a XII-a ediție a Conferinței Internaționale a IMM-urilor, cel mai important eveniment dedicat sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

 Obiectivul din acest an este alinierea mediului de afaceri la principiile unei Economii Verzi - prin adoptarea unui model responsabil de dezvoltare durabilă, cu utilizarea sustenabilă a resurselor rezervate generațiilor viitoare.

 Tradițional, Conferința găzduiește două Concursuri Naționale dedicate mediului de afaceri:

Concursul Național „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”, organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii sub patronajul Guvernului

Concursul Național „IMM - Model Sustenabil de Responsabilitate Socială”, organizat de ODIMM.

 Vă așteptăm pe data de 28 noiembrie începând cu orele 9.30 la Palatul Republicii, str. Maria Cebotari 16, Chișinău.

Participarea este gratuită.

Mai mute detalii despre agenda evenimentului și pentru înregistrare, accesați: www.conferintaimm.odimm.md

 

Domenii ODIMM

hartă interactivă

0
Investiții
0
Granturi
0
companii finanțate
0
Locuri de muncă
0
Consultații
0
Instuire

Programe și proiecte

PARTENERI

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7

b1b2b3b4

logofooter

  • © Toate drepturile rezervate. Actualizat: 07.12.2019.

logowbAcest site a fost creat cu susținerea Băncii Mondiale. Actualizarea conținutului a fost finanțată de Uniunea Europeană prin Proiectul „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

Search

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY