Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

 

                                                   

Programul de Stat Prima Casă”

 

      Scopul Programului: facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuinţe prin contractarea

   de credite ipotecare garantate parţial de stat. Detalii

 

 

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
Miercuri, 21 Martie 2018 11:57

Programul de stat “Prima Casă” a fost lansat oficial

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victor Tocan

logo Prima Casa-final2Programul de stat "Prima Casă" devine funcțional începând cu 26 martie curent. Din această dată, cetățenii pot depune cereri de finanțare la băncile care au semnat contracte de colaborare cu Ministerul Finanțelor și Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

 

Din data de 26 martie, băncile comerciale Moldinconbank, Victoriabank și Agroindbank, sunt pregătite să recepționeze în toate filialele lor din țară cererile de finanțare în cadrul programului guvernamental.

 

"Programul extinde accesul la creditul ipotecar către persoanele tinere, cu efect direct în crearea unei premize de stabilitate pentru acest segment de populație și diminuarea efectului de migrație. Întrucât acest program este realizat prin intermediul garanției de stat, produsul devine mai accesibil în comparație cu alte credite imobiliare. Rata anuală cu care se va opera la moment, constituie aproximativ 9,03%", a declarat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în cadrul conferinței de lansare.1aaaaa.

 

Beneficiari ai programului "Prima Casă" pot fi toți cetățenii Republicii Moldova cu vârstă de până la 45 de ani, care au un loc de muncă oficial. Persoanele interesate de Program nu trebuie să aibă un alt imobil sau credit ipotecar activ, iar salariul lunar trebuie să fie de două ori mai mare decât rata lunară. Totodată, veniturile obținute peste hotare de soție, soț sau rudele de gradul întâi ale celor care vor accesa programul "Prima Casă" vor fi considerate eligibile. Locuințele trebuie să fie finisate, date în exploatare și înregistrate în Registrul bunurilor imobile al Agenției Servicii Publice. Termenul de rambursare al creditului ipotecar, cu excepția achitării anticipate a acestuia, va fi de până la 25 de ani.

 

2aaaaaImplementarea programului va fi realizată prin intermediul ODIMM care este delegată să emită garanții în numele statului în favoarea băncilor participante la Programul "Prima Casă". Creditele bancare destinate procurării locuințelor în cadrul Programului vor fi garantate de către stat la o cotă de 50% din soldul creditului.

 

"Cei care își doresc să aplice la Program își vor alege individual locuința, vor pregăti actele necesare și le vor depune la una dintre băncile participante la Program. Persoanele interesate pot beneficia de un credit ipotecar până la un milion de lei cu un avans de 10% din valoarea locuinței. Ulterior, aplicantul va semna cu vânzătorul contractul de vânzare-cumpărare și împreună cu reprezentatul băncii, contractul de ipotecă, la notar. După înregistrarea celor două contracte la Agenția Servicii Publice, vor fi prezentate băncii, iar instituția bancară va oferi creditul", a precizat Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM.3aaaaa

 

Cererile de acordare a creditului ipotecar vor fi depuse în orice filială a băncilor partenere din mun. Chișinău și întreg teritoriul țării.

 

Detalii despre Programul de stat "Prima Casă": condiții, lista actelor necesare, băncile participante etc. pot fi accesate pe pagina web www.primacasa.gov.md De asemenea, persoanele interesate pot obține un răspuns detaliat, apelând la numărul de telefon (022) 22 60 65 (INFOLINE).

29067044 10212972950731398 635974181388812288 oС 26 марта начнет действовать государственная программа "Prima Casă" («Первый дом»). Начиная с этой даты, граждане могут подать заявку на финансирование банкам, подписавшим договоры о сотрудничестве с Министерством финансов и Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM).

 

С 26 марта коммерческие банки Moldinconbank, Victoriabank и Agroindbank готовы принимать заявки на финансирование по государственной программе во всех своих филиалах в Молдове.

 

«Программа расширяет доступ к ипотечному кредитованию для молодых людей, что прямо повлияет на создание предпосылок стабильности для этого сегмента населения и уменьшение миграции. Поскольку эта программа осуществляется с помощью государственных гарантий, продукт становится более доступным по сравнению с другими кредитами на недвижимое имущество. Годовая процентная ставка, по который будет работать "Prima Casă", составляет примерно 9,03%», - сказал на конференции, посвященной официальному старту проекта министр финансов Октавиан Армашу.1aaaaa.

 

Бенефициарами программы «Первый дом» могут быть все граждане Республики Молдова в возрасте до 45 лет, которые официально трудоустроены. Лица, заинтересованные в Программе, не должны иметь недвижимость или другой действующий ипотечный кредит, а их совокупная месячная зарплата должна быть как минимум в два раза выше, чем ежемесячный платеж по кредиту. В то же время доход, полученный за границей супругом, супругой или родственниками первой степени из числа тех, кто получит доступ к программе «Первый дом», будет считаться правомочным. Жилье, приобретаемое в рамках программы, должны быть построено, сдано в эксплуатацию и зарегистрировано в Реестре недвижимости Агентства общественных услуг. Срок погашения ипотечного кредита, за исключением его досрочной выплаты, составит до 25 лет.

 

2aaaaaВнедрение программы будет осуществляться через ODIMM, которой поручено выдавать гарантии от имени государства в пользу банков, участвующих в Программе "Prima Casă". Банковские кредиты на покупку жилья в рамках Программы будут гарантированы государством в размере 50% от суммы кредита.

 

«Те, кто желает подать заявку на участие в Программе, самостоятельно выбирают свой будущий дом, готовят необходимые документы и представляют их одному из банков, участвующих в Программе. Заинтересованные лица могут взять ипотечный кредит до одного миллиона леев с авансом 10% от стоимости жилья. Затем заявитель подпишет договор купли-продажи с продавцом и вместе с представителем банка, ипотечный договор у нотариуса. После регистрации обоих контрактов в Агентстве общественных услуг они будет переданы в банк, который выдаст кредит», - пояснил Петр Гургуров, временный генеральный директор ODIMM.3aaaaa


Заявки на ипотечное кредитование можно подать в любом из филиалов банков-партнеров в Кишиневе и по всей территории страны.

 

Подробную информацию о Государственной программе «Первый дом»: условия, список необходимых документов, банки-участники и т.д. можно получить на веб-сайте www.primacasa.gov.md Заинтересованные лица также могут получить подробную консультацию, позвонив по номеру телефона (022) 22 60 65 (INFOLINE).

1yOrganizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) din Republica Moldova în parteneriat cu Organizația Publică de tineret „Noua Generație a Europei” din Ucraina a lansat pe 14 martie curent proiectul transfrontalier „Joint Opportunities in Business for Youth (JOBs for YOUTH)”.
 
Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, autorităţilor publice centrale, organizaţiilor partenere, oameni de afaceri, precum și tineri potențiali antreprenori.
 
Iulia COSTIN, Secretar general de statal Ministerului Economiei și Infrastructurii a subliniat că tinerii sunt o forță motrice a economiei unei țări, iar susținerea acestora în inițierea și dezvoltarea afacerilor este o prioritate a Guvernului Republicii Moldova și a Ministerului Economiei și Infrastructurii. „Felicit  echipa ODIMM cu ocazia lansării unui proiect transfrontalier ce vine să ofere o oportunitate unică tinerilor din Republica Moldova și Ucraina, ce vor putea face schimb de experiență, crea parteneriate și vor beneficia de instruire și asistență în inițierea unor afaceri inovatoare ”, a afirmat Iulia Costin.2y
 
Fabien SCHAEFFER, reprezentant al Delegației Uniunii Europene la Chișinău a menționat că atât Republica Moldova cât și Ucraina se confruntă cu o serie de probleme economice și sociale similare. „Cea mai bună soluție este să creăm tinerilor un viitor în țară, pentru că fără tineri nu există țară și nu există viitor”, a reiterat oficialul european.
 
Cătălina ARGHIR, reprezentanta Agenției Germane de Cooperare (GIZ Moldova) a menționat că : „JOBs for YOUTH este un proiect transfrontalier care va facilita cooperarea dintre tineri și organizații de suport din Ucraina și Republica Moldova, pentru că doar prin cooperare putem avea succes și putem obține rezultate frumoase”.
 
3yPetru GURGUROV, Director general interimar al ODIMM a evidențiat rolul și misiunea organizației în susținerea antreprenorilor din Republica Moldova, inclusiv pentru cei tineri, printr-o serie de programe de suport. „Ne bucurăm să oferim tinerilor o nouă șansă și anume proiectul „Oportunități comune în afaceri pentru tineri”. Este un proiect creat în baza unei experiențe de succes, în cadrul programului transfrontalier România – Moldova - Ucraina, prin care am reușit să conectăm tineri din Republica Moldova cu cei din România”, a afirmat Petru GURGUROV.
 
Vladimir PAVEL, Director al consiliului administrativ al Organizației de tineret „Noua Generație Europeană” din Ismail, Ucraina, a menționat  că instituția pe care o reprezintă implementează proiecte dedicate tinerilor în diverse domenii de activitate: sport, cultură și în sfera afacerilor: „Dorim să oferim tinerilor cât mai multe oportunități și îi încurajăm să beneficieze de acest proiect”.
 
Programul își propune să susțină 60 de tineri cu vârste cuprinse între 18-35 ani, din Republica Moldova și Ucraina (Cernăuți, Odesa și Vinița), în inițierea unor afaceri inovatoare, cu impact puternic transfrontalier social și economic.4y
 
„Proiectul are obiective ambițioase, instruirea tinerilor din ambele țări, încurajarea participării acestora la Seed Forum-uri precum și crearea unei platforme de asistență și consultare on-line privind scrierea unui plan de afaceri”, a afirmat Oxana Paladiciuc, managerul Programului.
 
5yLa eveniment au participat organizații de suport și tineri antreprenori beneficiari ai unor proiecte similare, care au împărtășit experiența lor.
 
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova - Ucraina și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret „Noua Generație a Europei” din Ucraina.
1yОрганизация по развитию сектора малого и среднего предпринимательства Республики Молдова (ODIMM) в партнерстве с Молодежной организацией Украины «Новое поколение Европы» начала 14 марта трансграничный проект «Совместные возможности в бизнесе для молодежи (JOBs for YOUTH)».
 
В церемонии открытия мероприятия приняли участие представители Делегации Европейского Союза в Республике Молдова, центральных органов государственной власти, партнерских организаций, бизнес-сообщества, а также молодые потенциальные предприниматели. 
 
Государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Юлия КОСТИН подчеркнула, что молодежь является движущей силой экономики страны, а ее поддержка в инициировании и развитии бизнеса признана приоритетом Правительства Республики Молдова и Министерства экономики и инфраструктуры. «Я поздравляю команду ODIMM с запуском трансграничного проекта, который предоставляет уникальную возможность для молодежи из Республики Молдова и Украины обмениваться опытом, налаживать партнерские отношения и получать обучение и помощь в инициировании инновационного бизнеса», - сказала Юлия Костин.2y
 
Фабьен ШЕФФЕР, представитель Делегации ЕС в Молдове, сказал, что и Республика Молдова, и Украина сталкиваются с рядом аналогичных экономических и социальных проблем. «Лучшее решение - создать будущее для молодежи в стране, потому что без молодежи у страны нет будущего», - подчеркнул европейский чиновник. 
 
Представитель Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ) Кэтэлина АРГИР отметила: «JOBs for YOUTH - это трансграничный проект, который будет способствовать сотрудничеству между молодежью и организациями поддержки в Украине и Республике Молдова, потому что только благодаря сотрудничеству мы сможем добиться успеха, получить значимые результаты».
 
3yПетр ГУРГУРОВ, временный генеральный директор ODIMM, особо отметил роль и миссию возглавляемой им организации в поддержке молдавских предпринимателей, в том числе молодежи, посредством ряда программ. «Мы рады дать молодым людям новый шанс, а именно проект «Совместные возможности в бизнесе для молодежи». Это проект создан на основе успешного опыта, накопленного в рамках трансграничной программы Румыния - Молдова - Украина, благодаря которой нам уже удалось связать молодых людей из Республики Молдова с представителями из Румынии», - сказал Петру ГУРГУРОВ. 
 
Владимир ПАВЕЛ, директор Административного совета Молодежной организации «Новое поколение Европы» (Измаил, Украина), сказал, что НПО, которую он представляет, реализует проекты, предназначенные для молодежи в различных сферах деятельности: спорт, культура и бизнес: «Мы стараемся предоставить молодым людям как можно больше возможностей, и мы призываем их участвовать в этом проекте».4y
 
Целью программы является поддержка 60 молодых людей в возрасте 18-35 лет из Республики Молдова и трех областей Украины (Черновцы, Одесса и Винница) в целях создания инновационных предприятий с сильным социальным и экономическим трансграничным воздействием.
 
5y«Проект имеет амбициозные цели: обучать молодых людей из обеих стран, поощрять их участие в Seed Forums, а также создать онлайн-платформу поддержки и консультаций для написания бизнес-планов», - сказала Оксана Паладичук, менеджер программы.
В мероприятии приняли участие организации поддержки бизнеса и молодые предприниматели, уже ставшие бенефициарами подобных проектов, которые поделились своим опытом. 
 
Проект финансируется Европейским Союзом в рамках Программы по трансграничному сотрудничеству между Молдовой и Украиной и реализуется Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) в партнерстве с Украинской молодежной организацией «Новое поколение Европы».
Luni, 12 Martie 2018 10:47

Aviz de presă!

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victor Tocan
Jobs4Youth Logo
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) Vă invita la evenimentul de lansare a proiectului transfrontalier “Joint Opportunities in Busiess for Youth (JOBs for YOUTH)”. 
 
JOBs for YOUTH își propune să susțină 60 de tineri (18-35 ani), din Republica Moldova și Ucraina (Cernăuți, Odesa și Vinița), în inițierea unor afaceri inovatoare, cu impact puternic transfrontalier social și economic.  
 
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina și implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Organizația Publică de tineret “Noua Generație a Europei” din Ucraina. 
 
 Evenimentul va avea loc miercuri, 14 martie 2018, ora 9:30,  în incinta sălii de conferințe Violin, Hotelul Jazz (Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 72).
 
 Găsiți atașată Agenda Evenimentului.
 
 Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la nr. de tel (022) 22 53 77, mob. 060026678, Stratan Marcela, Direcția Comunicare și Relații Publice ODIMM.
baw logoStimate Doamne Antreprenoare,
 
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Vă invită să vă înscriețila cursurile de mentorat organizate în cadrul proiectului ”Business Academy for Women”, finanțat de Uniunea Europeană.
 
Obiectivul proiectului ”Business Academy for Women” este de a oferi femeilor șansa să-și realizeze potențialul său de antreprenoare prin dezvoltarea abilităților de gestionare a afacerii, facilitarea accesului femeilor la tehnologii productive în scopul consolidării și creșterii capacității de maximizare a veniturilor întreprinderilor gestionate de femei.
 
Participarea la program vă oferă posibilitatea să vă dezvoltați noi abilități și tehnici de coordonare, pe care le veți putea aplica în cadrul întreprinderii, fapt ce va contribui la dezvoltarea personalului și multiplicării mentorilor la nivel de întreprindere.
 
Scopul Componentei de Mentorat este de a forma o comunitate de femei antreprenoare – mentori care vor împărtăși cunoștințe și experiențe prin metode eficiente antreprenoarelor care se află la început de cale precum și beneficiarelor de grant din cadrul proiectului ”Business Academy for Women”.
 
Participantele la Program vor beneficia gratuit de formare în calitate de mentor sporind abilitățile în următoarele domenii: mentorat, competențele unui mentor, comunicarea eficientă, dezvoltarea abilităților de leader etc.
 
Programul instruirii include trei sesiuni a câte două zile fiecare:
Sesiunea I – 21 -22 martie 2018
Sesiunea II – 28-29 martie 2018
Sesinea III – 3- 4 aprilie 2018
 
Instruirea se va desfășura începând cu orele 10:00, în incinta Institutului Muncii, str. Zimbrului 10, sala de instruire 6.
 
Pentru a participa la Programul de Mentorat, vă invităm să completați Formularul de aplicare on-line http://bit.ly/2IgWxbP până la data de 17 martie 2018
Pagina 2 din 65

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE