Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
Joi, 14 Iunie 2012 08:32

Lansarea Proiectului „Lead Your Way to Business”

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victoria Mudreac

La 14 iunie curent, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Patronajul Judeţean al întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Iaşi, România, a organizat Conferinţa de lansare a  proiectul „Lead Your Way to Businesses”, din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013.

 Scopul proiectului este intensificarea şi îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere dintre Republica Moldova şi România, prin încurajarea şi susţinerea tinerilor de pe ambele maluri ale Prutului în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor cu un impact social şi economic transfrontalier, şi astfel, contribuind pe termen lung, la reducerea procesului de emigrare în rândul tinerilor, crearea noilor locuri de muncă şi îmbunătăţirea generală a economiei în regiune.

 Proiectul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani din R. Moldova şi România (judeţele Suceava, Iaşi şi Vaslui). Durata planificată a proiectului „Lead Your Way to Business” constituie 22 luni.

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. de a crea un cadru favorabil pentru a susţine afacerile din zona transfrontalieră;
 2. de a îmbunătăţi abilităţile şi cunoştinţele antreprenoriale a 100 de tineri de pe ambele părţi ale Prutului, inclusiv
  prin intermediul sistemului de mentorat;
 3. de a asista tinerii beneficiari în analiza şi planificarea propriilor afaceri;
 4. de a stimula dialogul şi parteneriatele bilaterale.

Activităţile de bază ale proiectului prevăd:

 • Crearea a 2 Centre Transfrontaliere de Suport al Afacerilor Start-up (în Republica Moldova şi România);
 • Activităţi de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale (seminare, ateliere de lucru, şi întâlniri), atât pentru tinerii/potenţialii antreprenori, cât şi pentru consultanţii Centrelor de consultanţă în afaceri;
 • Prestarea Serviciilor de consultanţă, în special în elaborarea planurilor de afaceri;
 • Desfăşurarea Concursului Planurilor de Afaceri;
 • Organizarea Forumului Transfrontalier de promovare a afacerilor dezvoltate de către beneficiarii proiectului.

 Pentru mai multe informaţii referitor la activităţile proiectului vom reveni ulterior pe pagina web www.lead2business.md şi www.odimm.md , iar pentru detalii adiţionale despre Proiect, Vă rugăm să ne contactaţi la  (+373 22) 22 53 80 , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Anton Deleu.

 


 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, creată prin Hotărârea Guvernului nr. 538 din 17 mai 2007, care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi în cooperare cu autorităţile centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

 

Patronatul Judeţean al întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi (PJIMM)  face parte din Consiliul National al întreprinderilor Private mici şi mijlocii din România (CNIPMMR). CNIPMMR este una din primele organizaţii patronale reprezentative la nivel naţional înfiinţate în România.       

 

 

 

La 27 iunie curent s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de supraveghere al Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1”, în cadrul căreia au fost prezentate de către ODIMM rezultatele implementării Programului, precum şi au fost analizate 158 cereri de finanţare nerambursabilă ale lucrătorilor migranţi sau a rudelor de gradul I ai acestora. Suma totală a proiectelor investiţionale depuse reprezintă 108 mil. lei, inclusiv componenta grant constituind 28,5 mil. lei,  iar mijloace proprii ale lucrătorilor migranţi – 79,5 mil. lei.

In cadrul şedinţei, membrii Comitetului de supraveghere au aprobat acordarea componentei grant (în valoare cumultativă de 9,4 mil lei ) pentru implementarea a 51  proiecte investiţionale, care vor genera atragerea unor investiţii în  valoare cumulativă de 40,7 mil. lei  Astfel, fiecare leu acordat din cadrul Programului pentru implementarea acestor proiecte vor atrage 4 lei investiţii în economia naţională.

La proiect au participat lucrători migranţi şi rudele de gradul I al acestora de pe întreg teritoriul republicii, domeniile de activitate fiind printre cele mai diverse. Printre domeniile de activitatea pot fi enumerate: producerea articolelor de lînă şi tricotaj, coaserea hainelor, fabricarea produselor de morărit şi patiserie, prelucrarea lemnului, producerea mobilierului, case de deservire socială etc. Un element nou, este acordarea finanţării pentru procurarea utilajului destinat producerii brichetelor, ce vine să confirme un criteriu important de selectare a beneficiarilor  şi anume cel ce ţine de proiectele inovaţionale.

Mijloacele băneşti preconizate a fi investite provin din munca desfăşurată  de către migranţii din 29 de state diferite, ponderea majoră fiind a celor din Italia – 49 %, urmată de Rusia cu 10 %,  restul având originea în alte 27 de state din UE, CSI, SUA, Africa şi Coreea de Sud.

Viceprim-ministrul, ministru al Economiei Valeriu Lazăr a solicitat membrilor Comitetului Consultativ al Programului  să identifice regiunile care s-au implicat  mai puţin pînă acum în acest proiect, inclusiv  implicarea pe viitor în proiect şi a regiunilor mai puţin dezvoltate ale ţării. "Nu ne putem permite luxul de a finanţa unele şi aceleaşi raioane. Acest proiect este un instrument pe care îl utilizează statul pentru dezvoltarea ţării. Iată de ce este important să creăm nişte centre de dezvoltare, acolo unde acestea încă lipsesc. E datoria noastră morală de a-i ajuta, de a-i ghida, de a-i stimula să lanseze afaceri proprii prin participarea la proiect" a conchis viceprim-ministru.

Notă: Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale  lucrătorilor emigranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin  stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi  beneficiarii de remitenţe. Programul va activa în baza regulii „1+1”, astfel fiecare leu investit din  remitențe va fi suplinit cu un leu în forma de grant din cadrul Programului-pilot.

Programul-pilot  e atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 este aprobat prin HG  r. 972 din 18.10.2010, fiind destinat lucrătorilor migraţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora  are doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

 

 

Impactul IAS la nivel regional a făcut ca modelul să fie preluat şi de altă localitate de pe malul Nistrului. Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă a fost creat în aprilie 2012, după modelul celui din Soroca şi are ca scop să dezvolte comunitatea de afaceri din raion prin susţinerea business-ului mic şi mijlociu.

120 de noi locuri de muncă în primii doi ani de la deschidere. în această perioadă incubatorul a fost gazdă pentru 19 companii private, dintre care 6 în sfera de producere şi 11 în prestarea serviciilor. Două companii s-au dezvoltat şi azi îşi continuă activitatea independent, acoperindu-şi de sine-stătător toate cheltuielile. Pe toată durata proiectului companiile au beneficiat de training, consultanţă şi asistenţă pentru a-şi putea dezvolta afacerile.

Antreprenorii din Ştefan Vodă, deocamdată 13 companii selectate, vor beneficia de spaţiu pentru oficii şi de producere la preţ redus, dar şi de training, asistenţă şi consultanţă. Astfel, cu suportul acordat de proiectul norvegian Entranse to New Markets, un grup de antreprenori începători din Ştefan Vodă, rezidenţi ai incubatorului de afaceri din localitate, au fost în vizită la Incubatorul de Afaceri din Soroca (IAS).

Rezidenţii incubatorului din Ştefan Vodă au văzut pe viu cum arată un incubator de afaceri viabil şi cum colaborează şi se ajută între ei rezidenţii din Soroca. Directorii companiilor din IAS le-au povestit celor din Ştefan Vodă cum au început afacerea, ce dificultăţi au avut din start şi cum au învăţat să le depăşească. Unii soroceni au împărtăşit şi secretele producerii, de unde iau materia primă mai ieftin sau de unde au cumpărat utilajul.
Valeriu Ciobanu are 20 de ani şi este rezident al incubatorului din Ştefan Vodă. El a absolvit primul an de facultate la Chişinău. Studiază arhitectura. Recent, a deschis o afacere de prelucrare a sticlei. 

Un alt rezident, Leonid Ardeleanu, intenţionează să deschidă în Ştefan Vodă o firmă specializată în microeditare, care va pregăti materiale (broşuri, cărţi) pînă la varianta de tipar. Va face machetarea, paginarea, redactarea şi alte procedee necesare pînă la apariţia primului exemplar.

 

Ştefan Vodă este un oraş cu o populaţie de 5 ori mai mică şi cu o comunitate mai puţin implicată decît Soroca. Lucia Uşurelu, vicedirector al proiectului Entranse, consideră că proiectele de acest gen sunt necesare anume în raioanele unde economia este mai puţin dezvoltată.

 Incubatorul de Afaceri din Soroca a fost implementat de proiectul Entranse, fiind un instrument de creştere economică prin susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii. Entranse este un proiect implementat în Moldova de guvernul Norvegiei, în colaborare cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Dezvoltarea întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM). Misiunea proiectului este să susţină creşterea economică, să contribuie la apariţia locurilor de muncă noi şi, prin aceasta, să contribuie la reducerea sărăciei. Pentru a atinge aceste obiective, Entranse susţine sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

 

Posibilităţile de finanţare a sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, noile instrumente financiare, dar şi soluţiile pentru îmbunătăţirea accesului la finanţare a sectorului au fost discutate în cadrul unei mese rotunde „Accesul IMM-urilor la finanţare”, desfăşurată marţi, 3 iulie. Evenimentul, organizat de Ministerul Economiei în parteneriat cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), are drept obiectiv principal identificarea soluţiilor viabile de finanţare a sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, întrucît aceasta este o problemă majoră în activitatea şi dezvoltarea acestora.

 Şedinţa de lucru a fost prezidată de către viceprim-ministru Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, care a precizat în discursul său, că această masă rotundă este una oportună şi aşteptată. "Am primit mai multe semnale din partea mediului de afaceri ce ţin de constrîngerile, dar şi de aşteptările în domeniul accesului la finanţare, iată de ce era important să oferim o platformă de discuţii pentru toate părţile implicate, cu un dialog constructiv, care ar finaliza cu identificarea unor soluţiilor concrete" a subliniat viceprim-ministrul. Ministrul Economiei a făcut o trecere în revistă a contextului economic în care se află Republica Moldova, precizînd că una dintre constrîngerile ce împiedică creşterea economică este accesul limitat al întreprinderilor la finanţare. Valeriu Lazăr a scos în evidenţă importanţa cooperării eficiente a tuturor actorilor implicaţi pe piaţa financiară pentru identificarea celor mai reuşite formule de soluţionare a problemelor ce ţin de accesul la finanţare. Ministrul Economiei a trecut în revistă instrumentele utilizate de Ministerul Economiei în susţinerea IMM-urilor, printre acestea Programul "PARE 1+1", PNAET, Fondul pentru Farantarea de Credite etc. Valeriu Lazăr a subliniat însă, că aceste programe nu pot substitui instituţiile de creditare.

La eveniment a participat  Dorin Drăguţanu, Guvernatorul Băncii Naţionale,   reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, instituţiilor financiare bancare şi nebancare, reprezentanţi ai IMM-urilor, organizaţiilor internaţionale donatoare, asociaţiilor non-guvernamentale, etc.
Reprezentanţii IMM-urilor au reliefat  constrîngerile existente în domeniu accesului la finanţare. Printre problemele invocate de aceştia pot fi enumerate: dobânzile înalte ale creditelor şi volatilitatea acestora, lipsa resurselor financiare pe termen lung, lipsa şi lichiditatea scăzută a gajului, procedurile lungi de exercitare a dreptului de gaj şi lipsa tehnologiilor bancare adecvate pentru creditarea IMM-urilor, lipsa educaţiei financiare a antreprenorilor, etc.
Guvernatorul Băncii Naţionale, Dorin Drăguţanu  a  precizat " înţeleg  poziţia îMM-urilor de a avea credite ieftine,mari şi pe un termen cît mai lung, însă pentru bănci este importantă garantarea creditelor, întrucît acestea vor să-şi ţină riscul sub control şi evident să obţină profit. Iată de ce, utilizarea eficientă a Fondului  de Garantare  a creditelor ar permite facilitarea accesului la finanţare a IMM."

 Mediul bancar, la rîndul său,  a  reliefat importanţa accesului băncilor la resurse ieftine pentru ca ulterior şă poată finanţa IMM  la dobînzi accesibile şi pe termene ce coincid cu ciclurile investiţionale ale unei afaceri.
Printre soluţiile identificatede de către participanţii la  masa rotundă au fost promovarea unei politici monetare orientate spre o inflaţie redusă şi stabilă; dimi­nuarea ratelor dobânzilor la credite şi asigurarea previzibilităţii şi stabilităţii acestora; atragerea investiţiilor străine în sectorul finan­ciar, în primul rând din partea investitorilor strategici şi cu interes în domeniul IMM-urilor, dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru IMM-uri, inclusiv prin intermediul Fondului de garantare a Creditelor; dezvoltarea pieţei secundare pentru mijloacele fixe oferite în gaj; adoptarea de către bănci a unor procedee mai eficiente de management şi de evaluare a riscului de creditare şi formarea rezervelor pentru pierderi la împrumuturi; dezvoltarea sistemului capitalului de risc şi a schemelor de investiţii informale; optimizarea legislaţiei cu privire la gaj; facilitarea accesului la instruire, consultanţă, consiliere şi asistenţă tehnică pentru elaborarea calitativă a planurilor  de afaceri;dezvoltarea schemelor inovative de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Precizăm că î  n Republica Moldova, IMM-urile deţin circa 97,5 % din numărul total al întreprinderilor din ţară. în anul 2011, în cadrul IMM-urilor au activat 294,2 mii persoane, deţinând 57,7% din numărul total de angajaţi din economia naţională, iar veniturile din vânzări ale acestora au constituit 34,16% din totalul veniturilor din vânzări pe economie.La formarea Produsului Intern Brut, întreprinderile mici şi mijlocii au contribuit în anul 2011 cu 28,3%.

Notă. Conform datelor oficiale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în Republica Moldova în anul 2011 operau 48 de Organizaţiile de microfinanţare, circa 377 de Asociaţiile de Economii şi împrumut, 20 companii de leasing şi o companie de factoring.

 

Luni, 16 iulie curent, va avea loc ziua de informare cu privire la apelul pentru propuneri de proiecte "Cercetare in beneficiul IMM-urilor" al Programului Cadru 7.

In cadrul evenimentului va fi expusa informatie detaliata cu privire la noul apel, de asemenea vor fi prezentate oportunitatile oferite prin intermediul actiunii de mobilitate Parteneriate Industrie-Mediul Academic", precum si modalitati de identificare a partenerilor prin intermediul retelei Enterprise Europe Network.

Evenimentul se va desfasura incepind cu ora 15.30, in incinta Academiei de Stiinte a Moldovei, Sala Mica (Bd. Stefan cel Mare 1, et. 2) si este organizat in contextul Saptaminii de informare cu genericul „Moldova-Membra a Spatiului European de Cercetare", in cadrul careia este expusa informatia detaliata cu privire la noile apeluri PC7 lansate pentru 2013.

Confirmarea participarii poate fi efectuata la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  

Pentru informatie suplimentara, Va rugam sa accesati link-ul:  

SME NCP
(Punct National de Contact pentru intreprinderi mici si mijlocii)

Diana GROZAV

Academia de Stiinte a Moldovei

Tel.:  +373-22-27-26-59
Fax: +373-22-27-05-02

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Adresa: bd. Stefan cel Mare si Sfint, 1, bir. 445, Chisinau

web:  http://fp7.asm.md/

 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii va susţine participarea IMM la tîrgurile şi expoziţiile naţionale prin intermediul "Programului de stimulare a participării agenţilor economici la tîrguri şi expoziţii", finanţat din bugetul de stat.
Scopul programului este promovarea sectorului IMM la evenimentele expoziţionale.
La program pot participa întreprinderile micro, mici, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă care sunt:
- producători;
- beneficiari ai programelor de Stat de susţinere a IMM-urilor (PARE, PNAET);
- beneficiari ai garanţiilor de stat a creditelor (FGC);
- generatori de inovaţii;
- exportatori;
- prestatori de servicii din domeniile: turism rural; construcţii, artizanat.
- meşteri populari;
- altele.
în conformitate cu calendarul expoziţional pentru anul 2012 agenţii economici participanţi la expoziţiile Furniture, Farmer, Black Sea Letex vor beneficia de compensări, în cuantum de maximum 50% din costul spaţiului contractat, dar nu mai mult decît 4 m.p . Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăşi 2000 de lei.
Menţionăm, că pentru a beneficia de sprijin financiar, agenţii economici trebuie să depună o cerere de înscriere la Program, să închirieze şi să achite spaţiul expozţional Organizatorului expoziţiei. Suportul financiar va fi acordat post event. La cererea de subvenţionare prezentată ODIMM vor fi anexate următoarele acte:
• Certificatul de înregistrare a întreprinderii (patenta);
• Copia Contractului de arendă a spaţiului expoziţional;
• Copia dispoziţiei de plată de arendă a spaţiului expoziţional;
• Copia buletinului de identitate a conducătorului întreprinderii;
Mecanismul de compensare a cheltuielilor sunt stipulate în Condiţiile de Participare la Program.
Pentru detalii suplimentare Vă rugăm să ne contactaţi la nr de telefon  022 22 53 84  sau prin poşta electronică Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Ana Sochirca.

 

 

 

 

Pagina 75 din 75

PARTENERI

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE