Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
Marţi, 25 Septembrie 2012 12:47

ODIMM a semnat un nou Acord de colaborare in domeniul garantarii creditelor

Publicat in rubrica Ştiri Publicat de Victoria Mudreac

 In conditiile economiei actuale, desi indeplinesc un rol esential, IMM se confrunta cu problema accesului la finante, in special la credite bancare. Astfel, conform rezultatelor unor studii in domeniu, IMM-urile au beneficiat de cca 30% din toate creditele acordate de sectorul bancar.

In scopul imbunatatirii accesului la surse creditare, ODIMM gestioneaza Fondul de Stat de Garantare a Creditelor.


Intru majorarea numarului de beneficiari de surse financiare imprumutate, la 24 septembrie curent ODIMM si BC „ProCredit Bank” S.A. au semnat Acordul de Parteneriat in domeniul garantarii creditelor.

La moment, ODIMM colaboreaza cu 7 banci comerciale in domeniul garantarii creditarii intreprinderilor mici, care nu dispun de suficient gaj, dar doresc sa initieze/dezvolte proiecte viabile.

Partenerii ODIMM sunt: BC „Moldova-Agroindbank” SA; BC „FinComBank” SA; BC „Victoriabank” SA; Banca Comerciala Romana Chisinau SA; BC „UNIBANK” SA; BC „ProCredit Bank” SA si „Banca de Economii” SA.

Din cadrul FGC sunt eliberate garantii financiare la credite pentru:

•    Intreprinderile active – garantia reprezinta pana la 50% din marimea creditului, dar nu mai mult de 700 mii lei, pe o perioada de pana la 5 ani.

•    Intreprinderile nou-create – garantia constituie maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei. pe o perioada de pana la 3 ani.

•    Lucratorii migranti (beneficiarii Programului-pilot „PARE 1+1”) – garantia reprezinta pana la 50% din marimea creditului, dar nu mai mult de 200 mii lei.

•    Tinerii antreprenori (beneficiarii PNAET) – garantia reprezinta pana la 50% din marimea creditului, dar nu mai mult de 150 mii lei.


Garantia financiara este un produs unic, avand un important efect de multiplicare. Astfel, fiecare leu acordat in anul 2012 sub o forma de garantie atrage investitii in economie in valoare de 6 lei.

Pentru detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon /022/ 225-001 sau accesa pagina-web: www.odimm.md; www.bunsinessportal.md.
Persoana de contact: Viorica Cerbusca.

 

 

 

La 14 septembrie curent ODIMM a organizat atelierul de lucru „Oportunităţi şi dificultăţi în finanţarea întreprinderilor Mici şi Mijlocii”.

Work-shop-ul a avut drept scop promovarea mecanismelor eficiente de finanţare ale IMM-urilor, evaluarea impactului Fondurilor de Garantare a Creditelor, identificarea oportunităţilor şi dificultăţilor în finanţarea IMM-urilor.

La eveniment au fost prezenţi dl. Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru al economiei, Excelenţa sa dl. Dirk Schuebel, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Ulla Tornroos, expert internaţional al UE în domeniul activităţii Fondurilor de Garantare a Creditelor.

în acelaşi timp, la discuţii au participat reprezentanţi ai Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, instituţiilor financiar bancare şi nebancare, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, organizaţiilor internaţionale donatoare, asociaţiilor non-guvernamentale şi a mediului de afaceri autohton.

Totodată, au fost invitaţi 2 antreprenori, care au împărtăşit experienţa lor în procesul de obţinere a unui împrumut, punctele forte şi punctele slabe ale relaţiilor bancă-antreprenor, necesităţile micilor întreprinzători. Astfel, urmare discuţiilor s-a accentuat faptul că, pe de o parte, antreprenorii nu reuşesc să exploateze eficient resursele interne, iar pe de altă parte, instituţiile bancare sunt reticente în finanţarea IMM-urilor.

Dl. Lazăr a evidenţiat faptul că Republica Moldova are nevoie de un focus mai precis pe sistemul de finanţare, în special, pentru sprijinul întreprinderilor nou-create, care se ciocnesc cu problema gajului. La moment, instituţiile financiar bancare nu utilizează eficient instrumentul de garantare a creditelor, care este extrem de apreciat în practica internaţională. Totodată, viceprim-ministrul a remarcat că „FGC necesită a fi capitalizat sporind, în acest fel, numărul antreprenorilor care doresc să obţină un credit de la bancă.”.

Excelenţa sa dl. Dirk Schuebel a menţionat că atragerea mai multor investiţii în scopul dezvoltării sectorului IMM, va conduce la îmbunătăţirea considerabilă a mediului de afaceri şi creşterea economiei naţionale. Parteneriatele cu statele membre ale UE şi cu alte instituţii străine, împărtăşirea politicilor şi strategiilor investiţionale europene, vor asigura implementarea proiectelor inovaţionale şi stimularea investiţiilor în sectorul IMM din Republica Moldova.

Notă: Fiind prima schemă de garantare a creditelor din Republica Moldova, constituirea FGC a fost motivată de importanţa sectorului IMM în ansamblul economiei naţionale şi de potenţialul lui de a participa la crearea produsului intern brut, la majorarea exporturilor, precum şi la crearea de noi locuri de muncă.

FGC este o pârghie eficientă de îmbunătăţire a accesului la resurse creditare pentru micii antreprenori care dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar, din lipsa unui gaj acceptabil de bancă, nu îl pot obţine.

 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), a organizat în data de 24 februarie curent, atelierul de lucru privind elaborarea Strategiei întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2012 – 2020 şi discuţii referitoare la Actul Businessului Mic (Small Business Act).

 Scopul evenimentului este punerea în discuţii a Strategiei de Susţinere a Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii   pentru anii 2012-2020.

 în cadrul atelierului de lucru a fost prezentat draft - ul final a Strategiei de Susţinere a Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii, precum şi discuţii referitoare la Actul Businessului Mic (Small Business Act).

 La eveniment au participat reprezentanţii grupului de lucru a Strategiei de Dezvoltare a IMM pentru anii 2012-2020: reprezentanţii Ministerului Economiei, OECD, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului IMM, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Camerei de Comerţ şi Industrie, etc.

Evenimentul în cauză face parte din activităţile prevăzute în „Proiectul multianual de susţinere a politicilor pentru IMM din RM”. Proiectul este finanţat integral de Guvernul Olandei, cu durată de 3 ani, implementat de către OECD Investment Compact pentru Europa de Sud - Est, cu suportul Ministerului Economiei şi Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).

Participanţii la eveniment şi-au expus părerea privitor la Draft - ul Strategiei şi au venit cu propuneri de îmbunătăţire ai acesteia.

Proiectul vizează trei grupe mari de beneficiari: elaboratorii de politici şi oficialii guvernamentali aferenţi elaborării şi implementării politicilor pentru IMM; reprezentanţii comunităţii de afaceri şi partenerii, în particular business-asociaţiile, agenţiile de implementare, experţii din domeniul IMM şi instituţiile financiare; IMM-urile.

La momentul actual, sectorul întreprinderilor Mici şi Mijlocii este unul de o importanţă majoră pentru economia Republicii Moldova. IMM joacă un rol major în dezvoltarea economică a ţării, fiind cunoscute prin flexibilitatea lor, capacitatea de inovare şi reacţia rapidă la condiţiile şi tendinţele pieţei. IMM-urile sunt o forţă motrică ce generează noi locuri de muncă, care la rândul lor asigură coeziune socială şi creştere economică. Astfel, în RM IMM-urile reprezintă 98% din numărul de întreprinderi, angajând în câmpul muncii circa 57% din numărul total de angajaţi, lăsând în aşa mod, prin combinarea cu factorii macroeconomici, spaţiu pentru o dezvoltare şi eficientizare continuă.


ODIMM este o instituţie publică, necomercială, non-profit creată prin Hotărîrea Guvernului nr.538 din 17 mai 2007, care activează în colaborare cu Ministerul Economiei al RM şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi IMM.

Misiunea ODIMM este de a contribui la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului antreprenorial.

Pentru detalii:

Cornelia Zelinschi

Specialist Relaţii   Publice

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM

Tel:  0 688 35 250 

Fix: 22 53 84

Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

www.odimm.md şiwww.businessportal.md

 

La Chişinău, au început cursurile de instruire antreprenorială pentru şefii direcţiilor economice din consiliile raionale, organizate de Ministerul Economiei, cu suportul tehnic și logistic al proiectului finanțat de UE, numit “Asistență Tehnică pentru Suportul Bugetar Sectorial – Stimularea Economică în Zonele Rurale (ESRA)”.

Responsabilii pe problemele economice din consiliile raionale urmează să obţină, în urma acestui trening, cunoştinţe ce ţin de  noţiunile şi specificul activităţii IMM-urilor, care sunt aşteptările  agenţilor economici care activează în acest sector şi cum pot ei , în calitate de autoritate publică locală să-i ajute în soluţionarea problemelor care ar putea să apară pe parcursul activităţii.  Temele de formare vor include, printre altele: caracteristici ale unui antreprenor, stabilirea contactelor cu un antreprenor, promovarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), măsurile şi etapele cheie în consilierea IMM-urilor, suport în ciclul de finanţare a întreprinderilor, monitorizarea şi evaluarea eficienţei şi eficacităţii programelor și proiectelor de dezvoltare economică locală.

Cursul este susţinut  de experți internaționali ai proiectului, precum şi formatori locali din Ministerul Economiei (ME) şi Organizaţia de Dezvoltare a IMM-urilor (ODIMM) din Republica Moldova. Pe parcursul anului 2012, se planifica nu mai puțin de 4 instruiri de acest gen, unde vor pregătiți circa 75 de angajați ai Direcțiilor Economice ale Consiliilor Raionale în promovarea subiectelor de: dezvoltare economică rurală, promovare antreprenorială și suport în afaceri.

Prezentă la eveniment, Şefa Direcţiei politici de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi profesii liberale, Valentina Veveriţă a salutat participanţii la trening,  reiterînd poziţia Ministerului Economiei în vederea consolidării sistemului de parteneriat cu direcţiile şi serviciile  economice din cadrul Consiliilor raionale. Referindu-se la utilitatea acestor cursuri de instruire, Valentina Veveriţă a ţinut să precizeze că cunoştinţele obţinute de funcţionarii publici din autorităţile locale îi va ajuta pe aceştia să vină cu soluţii adecvate pentru îndepărtarea barierelor în procesul de activitate a  IMM-urilor în regiunile Republicii Moldova, în special în zonele rurale.

Liderul de echipă al proiectului, Philip Santens, în discursul său de deschidere, s-a referit la importanţa dezvoltării economiece în zonele rurale în Republica Moldova în general şi a IMM-urilor în particular, precizînd că acestea au un rol important în dezvoltarea durabilă a  economiei. în susţinerea acestei idei, Philip Santens a menţionat că în Uniunea Europeană 92 % din toate  afacerile din zonele rurale sunt IMM-uri, iar 85 % din totalul locurilor de muncă sunt oferite de IMM-uri.

Cursurile de instruire vor fi organizate în perioada 27-30 martie pentru reprezentanţii direcţiilor şi serviciilor  economice din cadrul Consiliilor raionale din regiunea de nord şi de centru a Republicii Moldova  şi respectiv 3-6 aprilie, pentru reprezentanţii direcţiilor şi serviciilor  economice din cadrul Consiliilor raionale din regiunea de sud a ţării.
Precizăm, că conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în prezent în Republica Moldova întreprinderile mici şi mijlocii deţin cota de 97,6% din totalul întreprinderilor din ţară, asigură 57,3% locuri de muncă din economie şi 37,1% din cifra de afaceri.

Notă: Proiectul de asistență tehnică al Uniunii Europene numit “Asistență Tehnică pentru Suportul Bugetar Sectorial – Stimularea Economică în Zonele Rurale (ESRA)” este un proiect lansat recent (15 martie 2012). Printre  obiectivele proiectului fot fi enumerate elaborarea politicilor mai bune la nivel de ţară şi sector, sporirea  activităților  de afaceri în zonele rurale, perfecţionarea sistemelor de Management al finanţelor publice.  Bugetul proiectului este de 2,5 milioane euro iar durata de implementare este de 24 luni începând cu 20 decembrie 2011. Principalii beneficiari sunt Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

 

 

Organizaţia Pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii a implementat, în perioada 14 aprilie 2011- 14 aprilie 2012 proiectul de cooperare transfrontalieră în domeniul dezvoltării comunitare „Young experiences a smart solution! - Y.E.S.S!”. Parteneri în proiect au fost: Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară Filiala Iaşi siASOCIAŢIA COMUNIK Pentru MARKETING şi MANAGEMENT CULTURAL, ECONOMIC şi SOCIAL, filiala Vaslui si ASOCIAŢIEI COMUNIK Pentru MARKETING şi MANAGEMENT CULTURAL, ECONOMIC şi SOCIAL, Botoşani.

Principalele activităţi ale acestui proiect în concordană cu obiectivele propuse au fost următoarele:

1. Realizarea unui studiu transfrontalier privind implicarea socială/civică a tinerilor din instituţiile de învăţământ superior din România şi Republica Moldova, ce şi-a propus să afle diverse informaţii privitoare la tinerii din instituţiile de învăţământ superior din centrele universitare din România (Iaşi, Suceava, Galaţi) şi Republica Moldova (Chişinău): gradul şi forma de implicare socială/civică, aspectele motivaţionale ale implicării sau neimplicării lor sociale/civice, interesul pentru anumite activităţi cu caracter social, etc.

2. Derularea unui program de formare şi dezvoltarea personală a tinerilor studenţi (abilităţil de comunicare, muncă în echipă şi management de proiect) şi de creştere a gradului de implicare şi asociere pentru rezolvarea problemelor comunităţii, nevoi identificate prin studiul mai sus amintit.

Au fost selectate 20 de echipe formate din câte 3 studenţi; 15 echipe, respectiv 45 de tineri studenţi în ani terminali, din România, şi 5 echipe, respectiv 15 studenţi absolvenţi din Moldova.

La finalul activităţii de formare a fost organizată o tabără care a avut următoarele obiective:

-            simularea unei licitaţii reale de proiecte pentru cele 20 de echipe cu proiectele aferente;

-            selectarea cele mai bune 3 proiecte care au fost depuse în cadrul unor licitaţii reale de proiecte; din acest punct de vedere s-a depăşit obiectivul propus deoarece datorită implicării şi motivării echipelor, au fost 8 proiecte ce au fost depuse spre finanţare în cadrul celui de-al 2-lea call al Programului Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013.

-        formarea reţelei transfrontaliere de facilitatori comunitari; la finalul proiectului au fost realizate un numar de 2000 de ghiduri şi DVD uri cu scopul de a disemina rezultatele finale şi bunele practici în rândul studenţilor care nu au participat la programul de formare.

Proiectul a fost susţinut de Uniunea Europeană, PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, cu o finanţare nerambursabilă de 144.377 Euro, reprezentând 89,75% din bugetul total al proiectului de 160.866 EUR.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Pentru mai multe detalii despre PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 vizitaţi www.ro-ua-md.net.

 

 

Miercuri, 18 Aprilie 2012 09:23

Crearea noilor incubatoare de afaceri in Republica Moldova

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victoria Mudreac

Dezvoltarea unei infrastructuri de suport in afaceri viabile, este o prioritate strategica pentru Guvernul RM. Incubatoarele de afaceri constituie un instrument de sustinere a Intreprinderilor Mici si Mijlocii la etapa de initiere si patrundere pe piata, de generare a locurilor de munca si de inviorare a sferelor din economia locala.

La aceasta tema, astazi 17 aprilie 2012, in sediul ME, a avut loc o conferinta de presa sustinuta de doamna Iulia Iabanji, director al Organizatiei  pentru Dezvoltarea Sectorului intreprinderilor Mici si Mijlocii de pe langa ME.

Directorul ODIMM, Iulia Iabanji a specificat ca „crearea retelei incubatoarelor de afaceri in raioanele republicii este sustinuta de UE in cadrul Matricei de politici pentru Programul de suport sectorial „Stimularea Economica in Zonele Rurale”. in scopul dezvoltarii retelei incubatoarelor de afaceri in bugetului de stat in anii 2011-2012 au fost preconizate 10,2 mil lei si 15,1 mil lei corespunzator”.

„La analiza modelului relevant de incubatoare, a fost luata in considerare experienta pozitiva de constituire si gestionare a incubatorului de afaceri de succes din or. Soroca, creat cu suportul proiectului „ENTRANSE 2 Your Business”, finantat de Guvernul Norvegiei si implementat in parteneriat cu ODIMM, care pe parcursul a 2 ani de activitate a obtinut rezultate tangibile, dovedind impactul pozitiv a acestei institutii in economia raionului”, a spus doamna Iabanji.

Directorul ODIMM a mentionat ca „incubatoarele de afaceri vor fi axate pe domeniile de producere si piata serviciilor. Cel putin 40% din rezidenti vor fi tipic orientati spre producere, 50% vor lucra in piata serviciilor, restul vor  acorda servicii in cadrul incubatorului, cum ar fi contabilitate, servicii de consultanta in afaceri, juridice si altele”.

Potrivit intentiilor preconizate de ODIMM, in scopul dezvoltarii a 2 Incubatoare de Afaceri, in anul 2011, a fost efectuata analiza situatiei actuale privind existenta imobilului necesar si disponibilitatea implicarii Autoritatilor Publice Locale in acest proces. Urmare analizei efectuate, bazata pe informatia prezentata de Consiliile raionale privind disponibilitatea acestora de implicare si contribuire, inclusiv cu mijloace financiare in crearea unui incubator de afaceri in teritoriul subordonat, au fost selectate 2 raioane: Stefan-Voda si Leova.

La 12 aprilie curent, cu participarea Prim-ministrului Republicii Moldova Vlad Filat, a viceprim-ministrului Valeriu Lazar si a Ambasadorului UE pentru RM, dl Diuk Shubel, si alti oficiali, a avut loc deschiderea oficiala a Incubatorului de Afaceri din or. Stefan-Voda. Incubatorul dispune de spatii pentru incubarea a 19 companii. Deja a fost lansat procesul de incubare a rezidentilor, pana la moment fiind gazduite 12 companii, atat din sfera de producere, cat si din domeniul serviciilor. Aceste companii au oferit 25 locuri de munca.

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului intreprinderilor Mici si Mijlocii este institutia responsabila de dezvoltarea retelei Incubatoarelor de Afaceri in Republica Moldova. Instruirea rezidentilor deja selectati si potentialilor de a fi incubati, este efectuata de catre ODIMM, cu suportul Proiectului ENTRANSE si in stransa colaborare cu Consiliul raional.

in anul 2012 este preconizat constituirea a urmatoarelor trei incubatoare de afaceri. in acest scop, in luna ianuarie curent, au fost solicitate propunerile Autoritatilor Publice Locale privind interesul si disponibilitatea acestora de creare a Incubatorului de afaceri in teritoriul subordonat, in baza criteriilor stabiliti. in rezultatul analizei propunerilor inaintate au fost ientificate 3 raioane, care au exprimat dorinta si posibilitatea de a pune la dispozitie imobilul necesar si se implica activ in acest proces, inclusiv cu contributia financiara. Astfel, au fost identificate raioanele: Rezina, Singerei si Dubasari (Cosnita).

in contextul celor mentionate, Guvernul Republicii Moldova recunoaste si apreciaza importanta sectorului IMM drept baza pentru dezvoltarea economiei nationale. Experienta Uniunii Europene ne demonstreaza ca sectorul IMM poate avea o contributie substantiala la realizarea PIB-ului, crearea de noi locuri de munca, stimularea exporturilor. 

 

 

Pagina 73 din 75

PARTENERI

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE