Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
Miercuri, 18 Aprilie 2012 09:23

Crearea noilor incubatoare de afaceri in Republica Moldova

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Victoria Mudreac

Dezvoltarea unei infrastructuri de suport in afaceri viabile, este o prioritate strategica pentru Guvernul RM. Incubatoarele de afaceri constituie un instrument de sustinere a Intreprinderilor Mici si Mijlocii la etapa de initiere si patrundere pe piata, de generare a locurilor de munca si de inviorare a sferelor din economia locala.

La aceasta tema, astazi 17 aprilie 2012, in sediul ME, a avut loc o conferinta de presa sustinuta de doamna Iulia Iabanji, director al Organizatiei  pentru Dezvoltarea Sectorului intreprinderilor Mici si Mijlocii de pe langa ME.

Directorul ODIMM, Iulia Iabanji a specificat ca „crearea retelei incubatoarelor de afaceri in raioanele republicii este sustinuta de UE in cadrul Matricei de politici pentru Programul de suport sectorial „Stimularea Economica in Zonele Rurale”. in scopul dezvoltarii retelei incubatoarelor de afaceri in bugetului de stat in anii 2011-2012 au fost preconizate 10,2 mil lei si 15,1 mil lei corespunzator”.

„La analiza modelului relevant de incubatoare, a fost luata in considerare experienta pozitiva de constituire si gestionare a incubatorului de afaceri de succes din or. Soroca, creat cu suportul proiectului „ENTRANSE 2 Your Business”, finantat de Guvernul Norvegiei si implementat in parteneriat cu ODIMM, care pe parcursul a 2 ani de activitate a obtinut rezultate tangibile, dovedind impactul pozitiv a acestei institutii in economia raionului”, a spus doamna Iabanji.

Directorul ODIMM a mentionat ca „incubatoarele de afaceri vor fi axate pe domeniile de producere si piata serviciilor. Cel putin 40% din rezidenti vor fi tipic orientati spre producere, 50% vor lucra in piata serviciilor, restul vor  acorda servicii in cadrul incubatorului, cum ar fi contabilitate, servicii de consultanta in afaceri, juridice si altele”.

Potrivit intentiilor preconizate de ODIMM, in scopul dezvoltarii a 2 Incubatoare de Afaceri, in anul 2011, a fost efectuata analiza situatiei actuale privind existenta imobilului necesar si disponibilitatea implicarii Autoritatilor Publice Locale in acest proces. Urmare analizei efectuate, bazata pe informatia prezentata de Consiliile raionale privind disponibilitatea acestora de implicare si contribuire, inclusiv cu mijloace financiare in crearea unui incubator de afaceri in teritoriul subordonat, au fost selectate 2 raioane: Stefan-Voda si Leova.

La 12 aprilie curent, cu participarea Prim-ministrului Republicii Moldova Vlad Filat, a viceprim-ministrului Valeriu Lazar si a Ambasadorului UE pentru RM, dl Diuk Shubel, si alti oficiali, a avut loc deschiderea oficiala a Incubatorului de Afaceri din or. Stefan-Voda. Incubatorul dispune de spatii pentru incubarea a 19 companii. Deja a fost lansat procesul de incubare a rezidentilor, pana la moment fiind gazduite 12 companii, atat din sfera de producere, cat si din domeniul serviciilor. Aceste companii au oferit 25 locuri de munca.

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului intreprinderilor Mici si Mijlocii este institutia responsabila de dezvoltarea retelei Incubatoarelor de Afaceri in Republica Moldova. Instruirea rezidentilor deja selectati si potentialilor de a fi incubati, este efectuata de catre ODIMM, cu suportul Proiectului ENTRANSE si in stransa colaborare cu Consiliul raional.

in anul 2012 este preconizat constituirea a urmatoarelor trei incubatoare de afaceri. in acest scop, in luna ianuarie curent, au fost solicitate propunerile Autoritatilor Publice Locale privind interesul si disponibilitatea acestora de creare a Incubatorului de afaceri in teritoriul subordonat, in baza criteriilor stabiliti. in rezultatul analizei propunerilor inaintate au fost ientificate 3 raioane, care au exprimat dorinta si posibilitatea de a pune la dispozitie imobilul necesar si se implica activ in acest proces, inclusiv cu contributia financiara. Astfel, au fost identificate raioanele: Rezina, Singerei si Dubasari (Cosnita).

in contextul celor mentionate, Guvernul Republicii Moldova recunoaste si apreciaza importanta sectorului IMM drept baza pentru dezvoltarea economiei nationale. Experienta Uniunii Europene ne demonstreaza ca sectorul IMM poate avea o contributie substantiala la realizarea PIB-ului, crearea de noi locuri de munca, stimularea exporturilor. 

 

 

 

Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici si mijlocii funcţionează eficient în localităţile rurale

Ministerul Economiei al Republicii Moldova a anunţat la începutul lunii aprilie curente despre lansarea procesului de antrenare a solicitanţilor privind participarea la Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale, finanţat din contul mijloacelor Fondurilor Partenere ale Grantului Japonez Tranşele I-IV. Fondul, în valoare totală de 15 milioane lei, urmează sa fie repartizat la 15 depunători de cerere de participare, în baza deciziei Comitetului Consultativ al Programului JNPGA.
 
Cererile de solicitare pentru participare la Program urmează să vizeze procurări în valoare minimă de 500.000 lei, iar valoarea maximă de 1.000.000 lei. Programul este destinat facilitării procurării de către subiecţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii a unui vast sortiment de echipament de producere. Precizăm că 40% din preţul echipamentului va fi oferit drept Grant din partea Guvernului Republicii Moldova, dacă beneficiarii vor achita în termenii stabiliţi conform contractului de leasing 60% din preţul echipamentului.
 
Echipamentul procurat în cadrul Programului va fi oferit beneficiarilor în regim de leasing pe o perioadă de un an (fără gaj). Dobânda de leasing este la cota zero. în cadrul Programului va fi achiziţionat doar Echipament nou de import, fiind exclus cel de origine autohtonă. La achiziţia şi importul Echipamentului va fi aplicată cota zero la plata taxei pe valoarea adăugată, şi vor fi scutite de plata taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.
 
Perioada de prezentare a setului de documente necesare pentru participare la program a fost stabilită pentru 3 săptămîni: 9 aprilie 2012 - 02 mai 2012. Pînă la moment au fost depuse cereri, urmează ca cei care au intenţia de a solicita suportul financiar al acestui Program pentru prosperarea afacerii profesate în sectorul rural, se pot adresa la sediul Unităţii de Implementare a Grantului Acordat de Guvernul Japoniei la adresa - MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 180, biroul 812a. Informaţii detaliate privind Programul vizat, cererea de aplicare şi criteriile de eligibilitate ale solicitanţilor le puteţi obţine la numerele de telefon  022 296 718 , 022 238 574 sau pe pagina web: www.jnpga.md.
 
Un exemplu vădit în acest context este afacerea de creştere a porcilor iniţiată de Petru Moraru în apropierea oraşului Hînceşti. Acum 9 ani, Petru Moraru şi-a pus scopul de a construi o fermă de porcine, cu forţele proprii. Acum 2 ani a beneficiat de suportul Programului dat, procurând utilaj performant şi construind 4 grajduri cu o capacitate de 3 mii de capete.

La 18 aprilie 2012, la Hînceşti, la complexul omului de afaceri Moraru a avut loc înmânarea certificatului confirmator de transmitere a utilajului si acordarea componentei de grant, pentru a dezvolta afacerea de creştere a porcinilor, pentru a lărgi capacitatea complexului de până la cinci mii de porci.
 
Certificatul Grantului a fost înmânat din partea Viceprim-ministrului Valeriu Lazăr, ministrul Economiei şi a Ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, E.S. Dl Toichi SAKATA. Diplomatul a ţinut să spună că nici în Japonia nu a văzut o astfel de fermă de porcine atît de performantă.
 
Viceprim-ministu, ministru al Economiei, Valeriu Lazăr în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Consultativ al Programului JNPGA, a precizat că filosofia acestui proiect este susţinerea şi dezvoltarea sectorului IMM-urilor în general şi stimularea micilor produceri industriale în particular. "Obiectivul nostru este multiplicarea efectului acestor afaceri pe de o parte şi mărirea numărului de beneficiari, pe de altă parte, întrucît cererea solicitărilor de participare la acest program este una destul de mare". a precizat ministrul Economiei.
 
"E important să acordăm o şansa de participare în cadrul programului unui număr cît mai mare de întreprinzători, tocmai de asta am şi scăzut plafonul de solicitare pentru finanţare la program de la 1,5 mln lei la 1 mln de lei" a mai adăugat viceprim-ministru Valeriu Lazăr.
 
La moment, cu suportul financiar acordat de Guvernul Japoniei (60 %) şi cel al Guvernului Republicii Moldova (40 %), dl Moraru cu cei 25 de angajaţi care activează la acest complex, fiind un bun exemplu pentru toţi oamenii de afaceri.
 
Valeriu Lazăr şi-a exprimat recunoştinţa pentru ajutorul financiar şi de lungă durată acordat de către Guvernul Japoniei reprezentanţilor întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova. La rândul său, Ambasadorul japonez a declarat în acest sens că aleg să ofere asistenţă doar ţărilor cu un potenţial de dezvoltare economică bine pronunţat, considerând fondurile acordate ţării noastre de până acum o investiţie de succes pentru viitor.
începând cu anul 2005, Ministerul Economiei realizează cu succes proiectul pentru promovarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), destinat facilitării procurării de către IMM-uri a unui vast sortiment de echipament de producere. Mai mulţi agenţi economici din Republica Moldova au procurat echipament tehnic necesar dezvoltării afacerilor în zonele rurale, proiect care este finanţat de către Guvernul Japoniei.
NOTĂ: Japanese Non-Project Grant Aid (NPGA) a fost lansat de Guvernul Japoniei în 1987 ca componentă a programului său de asistenţă Oficială de Dezvoltare (ODA Official Development assistance programme) şi reprezintă o formă nouă de program de ajutor care ar putea rapid şi efectiv finanţa livrarea de utilaje de producere ţărilor în dezvoltare selectate. Informaţii detaliate privind Programul vizat, cererea de aplicare şi criteriile de eligibilitate ale solicitanţilor, precum şi lista echipamentului eligibil pentru a fi procurat în cadrul Programului, le puteţi obţine accesând site-ul www.jnpga.md

 

 

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2013 cu finanţarea din bugetul de stat în mărime de până la 50% din costul total al proiectului.

Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic este implementarea unei inovații sau tehnologii noi pentru Republica Moldova.

Perioada de implementare:Perioada de implementare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 2 ani (2013-2014).

Bugetul proiectului:Proiectele de inovare şi transfer tehnologic  se finanţează de la bugetul de stat, în volum de până la 50 la sută, acordându-se prioritate proiectelor cu pondere mai mare de cofinanţare.

Bugetul total al proiectului nu poate depăși maxim 2 mil. lei pentru un an.

Sursa de finanţare:Sursa de finanțare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic este de maxim 50 % din bugetul de stat calculat din valoarea totală a proiectului și minim 50% de la agentul economic ca cofinanțare din sursele proprii.

Cofinanțarea poate fi efectuată prin mijloace financiare sau prin utilaje echipamente necesare pentru realizarea proiectului, procurate în perioada de realizare a proiectului de transfer tehnologic.

Obiectiv:  Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.

Grupul ţintă: întreprinderile mici și mijlocii și instituțiile din sfera științei și inovării din Republica Moldova.

Criteriile de eligibilitate al organizației-executori :

 1. 1.Pentru agenții economici privați:
  1. a.Sa fie solvabilă.
  2. b.Sa nu posede datori față de bugetul de stat.
  3. c.Sa fie capabilă sa garanteze valoarea cofinanțării pe întreaga perioada de realizare a proiectului. Ca dovadă va prezenta o scrisoare de garanție.
  4. d.Sa nu fie implicată în un proces civil /penal.
  5. e.Sa fie rezident al unuia din parcurile științifico-tehnologic sau incubatoarelor de inovare.
 2. 2.Pentru organizațiile din sfera științei și inovării.
  1. a.Sa fie acreditată în una din direcțiile strategice pentru care se aplică proiectul
  2. b.Sa fie capabilă sa garanteze valoarea cofinanțării pe întreaga perioada de realizare a proiectului sau prin cofinanțarea de către un agent economic care va fi beneficiar al inovației la finele proiectului. Ca dovadă va prezenta o scrisoare de garanție din partea beneficiarului.

Activităţile principale:în cadrul concursului vor fi finanțate cele mai bune proiecte. IMM câştigătoare vor beneficia de 50% pentru implementarea planului său de afaceri. Ideea de afaceri trebuie să fie în cadrul următoarelor direcţii strategice:

 1. Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă.
 2. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.
 3. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.
 4. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.
 5. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile.

Termenul limită: Proiectele se vor depune pană la data de 30.09.2012, ora 16:00.

Rezultate: Iniţiativa finanţată în cadrul concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic va contribui la realizarea următoarelor rezultate:

-          crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea IMM-urilor prin aplicare inovațiilor și tehnologiilor noi.

-          crearea produselor inovaționale pe piața autohtonă și internațională.

-          dezvoltarea infrastructurii inovaționale;

-          asigurarea conexiunii între mediul de afaceri şi cel de cercetare;

-          promovarea activităţii de inovare şi transfer tehnologic în ţară cât şi peste hotarele ei etc.

Condiţiile de prezentare: Proiectele se vor prezenta în 2 exemplare pe suport de hârtie şi formă electronică însoţite de scrisorile de garanţie la adresa Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic. Formularul proiectului de transfer tehnologic, model business-plan, modelul scrisorii de garanţie și alte formulare necesare poate fi descărcat de pe pagina www.aitt.md,

 

Adresă:

str. Mioriţa 5, et.4, mun. Chişinău
Telefon: 88 25 62,

88 25 64

88 25 69

persoana de contact: Sergiu Brumă
Email:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
   
Web: http://www.aitt.md

 

 

Intreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din R. Moldova pot obţine credite de la Banca Comercială Română Chişinău S.A. beneficiind de garanţii din partea statului, în cadrul Fondului de   Stat de Garantare a Creditelor.

 In acest scop, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului îîntreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) a semnat cu Banca Comercială Română Chişinău S.A. Acordul de cooperare, privind garantarea creditelor acordate IMM-urilor din R. Moldova de către bancă.

 Fondurile de garantare a creditelor pentru IMM sunt o pârghie eficientă de îmbunătăţire a accesului la finanţare pentru agenţii economici. BCR Chişinău doreşte să susţină financiar toate proiectele viabile şi de succes, dar care până în prezent nu aveau şansa de realizare din lipsa garanţiilor suficiente pentru asigurarea creditului,” a declarat Sergiu Sahanovschi, Director Executiv Corporate BCR Chişinău S.A.

 Fondurile de garantare a creditelor, prin intermediul facilitării accesului IMM la finanţare, pot stimula creşterea economică în ţară prin valorificarea resurselor financiare disponibile şi neutilizate, stimulând, utilizarea eficientă a lor. Ne bucurăm că BCR Chişinău contribuie la dezvoltarea economiei naţionale, prin semnarea Acordului de cooperare de astăzi”, a declarat Iulia Iabanji, Director General ODIMM.

 Fondul special de garantare a creditelor a fost constituit în baza Hotărîrii Guvernului nr. 208 din 20.03.2001, fiind gestionat de Fondul pentru Dezvoltare a Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business, iar în prezent administrat de ODIMM (instituit în baza HG nr. 538 din 17 Mai 2007), succesorul de drept al acestuia. ODIMM propune garanţii atât pentru întreprinderile active, cât şi pentru start-up, tineri antreprenori şi lucrătorii migranţi care doresc să-şi deschidă o afacere. Garanţiile oferite pot acoperi până la 50% din mărimea creditului pe un termen de 5 ani în cazul întreprinderilor active, tinerilor antreprenori şi lucrătorilor migranţi şi până la 70% din valoarea creditului pe un termen de 3 ani pentru start-up.

 BCR Chişinău S.A. deserveşte peste 2000 agenţi economici din Republica Moldova, din care peste 90% sunt întreprinderi mici, mijlocii şi micro. Facilitarea accesului la finanţare pentru IMM şi micro reprezintă una din priorităţile strategice ale BCR Chişinău S.A. atât prin utilizarea eficientă a resurselor existente, cât şi atragerea de resurse de la instituţiile financiare internaţionale.

 Pentru informaţii suplimentare despre Fondul de Garantare a Creditelor, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon (022) 22- 50-01, persoană de contact Dna Viorica Cerbuşca.

 

Joi, 24 Mai 2012 08:40

ODIMM - 5 ANI de sustinere a antreprenoriatului”

Publicat in rubrica Evenimente Publicat de Victoria Mudreac
La 23 mai curent, Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a celebrat ,,5 ANI de activitate si sustinere a antreprenoriatului autohton”.

ODIMM a fost constituita prin Hotarare de Guvern Nr. 538 din 17.05.2007 avand misiunea de a spori competitivitatea economiei nationale prin sustinerea dezvoltarii sectorului IMM.

Evenimentul „5 Ani de activitate ODIMM” a avut ca scop totalizarea activitatii Organizatiei si mediatizarea rezultatelor desfasurarii programelor de dezvoltare a sectorului IMM in Republica Moldova.
La ceremonia de aniversare au participat toti partenerii ODIMM: institutiile publice centrale si locale, organizatiile internationale si proiectele de sustinere antreprenoriala, institutiile financiare, centrele de instruire, ONG,  precum si beneficiarii programelor.
In cadrul evenimentului au fost evidentiate cele mai marcante rezultate ale ODIMM, au fost organizate tombole ale produselor beneficiarilor pentru promovarea acestora.

De asemenea, au fost premiati beneficiarii de succes ai programelor, fiindu-le inmanate diplome la cateva categorii:

1. Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor
,,Cel mai tinar antreprenor” s-a oferit Dlui Andrei Leonteac, director SRL „Izvoras Racoritor”
Cea mai originala idee de afacere” s-a oferit Dlui Burlacu Vitalie, Directorul Intreprinderii Individuale „Burlacu Vitalie”

2. Programul de Atragere a Remitentelor in Economie PARE 1+1
Cel mai iscusit antreprenor” s-a oferit Dlui Gonciari Vasilii, administrator al SRL „EuroCeramica”
Cel mai intelept antreprenor” s-a oferit  Dlui Danaila Nicolae, GT „Danaila Nicolae Ion”
Cel mai perseverent antreprenor” s-a oferit Dlui Frinea Victor administrator al II „Frinea Victor”

3. Fondul de Stat de Garantare a Creditelor
 "Excelenta in afaceri”  s-a oferit Dlui Andrian Glavan, administrator al SRL „Trimobil - Design”
 "Model de femeie antreprenor" s-a oferit Dnei Zavulan Liliana, Director SRL ,,Zavulan &Co”

4. Gestiunea Eficienta a Afacerii
 „Cel mai instruit antreprenor” s-a oferit Dnei Stela Stinca, Directorul revistei „Spiridusii”
 „Cel mai activ raion in domeniul instruirii” s-a oferit raionului Ungheni

5. Programul Stimularea activitatii antreprenoriale din zonele rurale implementat în cadrul Proiectului ,,Sustinerea Implementarii Componentei de migratie si dezvoltare a parteneriatului pentru mobilitate UE – Moldova”, finantat de Uniunea Europeana(UE);
„Cel mai  creativ antreprenor” s-a oferit Dnei Fileva Tatiana,  conducator al SRL„ Kismetli Yol”
„Pentru integrare activa in societate” s-a oferit Dnei Croitoru Gheorghe GT„Croitoru Gheorghe”

6. Incubatoarele de Afaceri
„Cea mai importanta contributie in sfera sociala” s-a oferit Dlui Ursachi Sergiu, directorul companiei „Rec-Studio”
„Cel mai modern antreprenor” s-a oferit Dlui  Bogdan Sirghi, Directorul Companiei „Capricorn – PR design

7. Nominalizari speciale
„Cea mai curajoasa femeie antreprenor” s-a  oferit  Dnei Globu Oxana, manager al SRL „Globu Lux”
„Cea mai importanta contributie in sfera sociala” s-a  oferit Dlui Voinu Viorel, Director SRL „Puisorul de Aur”

Mentionam ca organizarea evenimentului de celebrare „ODIMM - 5 ANI de sustinere a antreprenoriatului” este organizat cu suportul financiar al partenerilor ODIMM, sponsorilor si beneficiarilor.
Pe parcursul activitatii sale, Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a implementat un sir de programe si proiecte de suport antreprenorial:

-   Programul National de Abilitare Economica a Tinerilor;
-   Fondul de Stat de Garantare a Creditelor;
-   Programul de Atragere a Remitentelor in Economie ,,PARE 1+1”;
-   Programul de instruire continua  “Gestiunea eficienta a afacerii”;
-   Programul Stimularea activitatii antreprenoriale din zonele rurale implementat în cadrul Proiectului ,,Sustinerea
Implementarii Componentei de migratie si dezvoltare a parteneriatului pentru mobilitate UE – Moldova”, finantat de Uniunea Europeana(UE);
-   Proiectul pentru tineri ,,Young Experience a Smart Solution”;
-   Proiectul ,,Black Sea Network for Regional Development (BlasNET)”, etc.;

Este de mentionat ca, prin intermediul acestor proiecte, au fost consultati si tutelati peste 30 mii de intreprinzatori, o mare parte din acestea, fiind instruiti in domeniul antreprenorial si sustinuti financiar.
 Astfel, micile intreprinderi au devenit parteneri ai agentilor economici existenti, fiind dezvoltate noi directii de activitate, largit spectrul si aria de colaborare intre intreprinderile mari si mici.

Toate aceste rezultate au fost obtinute gratie unei colaborari eficiente dintre ODIMM si administratiile publice  centrale si locale, institutiile financiare, institutiile de suport in business, organizatiile internationale si proiectele donatoare.
ODIMM aduce multumiri partenerilor, antreprenorilor, partenerilor media pentru aportul in comun la dezvoltarea si sustinerea sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii in Republica Moldova pentru asigurarea unei economii viabile si stabile.

,,ODIMM - promotorul dezvoltarii antreprenoriatului autohton”

 

Miercuri, 30 Mai 2012 08:38

Targul Locurilor de Muncă

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Victoria Mudreac

Astazi, 30 mai curent, Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) a participat la Targul Locurilor de munca, care s-a organizat in incinta Teatrului de Opera si Balet.

La acest Targ, tinerii au avut posibilitatea sa aplice la un post de munca, negociind direct cu angajatorul.

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a oferit vizitatorilor la Targ, consultatii despre proiectele in derulare, precum si informatii utile despre initierea sau dezvoltarea unei afaceri in Republica Moldova.

Persoanele cointeresate in initierea unei afaceri si doritorii de a se instrui in domeniul antreprenorial, organizate prin intermediul Programului National de Abilitare Economica a Tinerilor (PNAET) si Programul de Instruire continua ,,Gestiunea Eficienta a Afacerii” (GEA) au completat formulare de participare la instruire.

Pe parcursul Targului, la standul ODIMM au fost consultati peste 70 de persoane.

Mentionam, ca Targul locurilor de munca pentru tineret a fost organizat de Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Educatiei, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei si Agentia Nationala pentru ocuparea fortei de munca.

Pentru doritorii de a se instrui in domeniul antreprenorial, Va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 22-53-84 sau email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

 

Pagina 72 din 73

PARTENERI

mei-logo logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE