Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente

Practici si experiente UEODIMM, cu susţinerea Comisieie Europene, prin intermediul  instrumentului de asistenţă TAIEX, a organizat atelierului de lucru „Inovaţiile şi antreprenoriatul". Timp de două zile, 27 şi 28 iunie, reprezentanţi ai diferitor instituţii de cercetare, dezvoltare şi inovare precum şi reprezentanţi ai IMM-urilor au avut posibilitatea să cunoască cele mai bune practici europene din domeniu. Scopul atelierului a fost dezvoltarea abilităţilor participanţilor de a înţelege rolul inovaţiilor şi de consiliere a afacerilor inovative, precum şi de a analiza acest tip de afaceri din punct de vedere al riscurilor şi finanţării.

 

În deschiderea evenimentului, dna Iulia IABANJI, Director General ODIMM a ţinut să menţioneze că inovaţia reprezintă o componentă esenţială a activităților economice şi sociale, care asigură succesul afacerii şi a apreciat suportul instrumentului TAIEX, prin intermediul căruia experţi din Portugalia, Italia, Bulgaria, Polonia şi Marea Britanie au împărtăşit experienţa lor în acest domeniu.

În prima zi a workshopului, experţii au abordat noţiuni generale despre inovaţie şi antreprenoriat, modelele de stimularea a schimbării şi dezvoltării durabile, instrumente de succes aplicate în ţările europene, precum şi metode de adaptare a acestora la realităţile Republicii  Moldova.

 

În cea de a doua zi a atelierului, participanţii au avut ocazia să acumuleze informaţii şi să îşi dezvolte abilităţi practice de utilizare a instrumentelor manageriale şi financiare menite să susţină afacerile inovative şi să identifice oportunităţile şi riscurile pe care acestea le implică.

Accesaţi aici, pentru a descărca materialele atelierului de lucru.

 

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) este instrumentul de asistenţă tehnică şi schimb de informaţii gestionat de către  Direcţia Generală Extindere a Comisiei Europene. Instrumentul are drept scop să asiste ţările beneficiare în domeniul armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, politicele şi practicele interne ale Uniunii Europene. TAIEX este destinat statelor în curs de aderare, cât şi statelor membre în primii ani de la aderare.

 

Pentru mai multe informaţii despre instrumentul TAIEX, vizitaţi pagina Comisiei Europene http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/what-is-taiex/index_en.htm .

 

atelier de lucruLa 27 iunie 2013, în incinta Centrului de Convenţii Leogrand (str. Mitropolit Varlaam 77), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în parteneriat cu Ministerul Economiei şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) a organizat Atelierul de lucru “Dezvoltarea IMM-urilor în Republica Moldova: Îmbunătățirea Accesului la Finanțare şi Consolidarea Serviciilor de Dezvoltare a Afacerilor”.

 Scopul atelierului a fost de a prezenta studiile referitoare la analiza necesităţilor de finanţare a IMM şi a infrastructurii de suport în afaceri, elaborate în cadrul Proiectului Multianual de Susţinere a Politicilor pentru IMM.

 La atelierul de lucru au participat experţi OCDE, actori cheie din domeniul public, reprezentanţi ai infrastructurii de suport în afaceri, ai mediului academic, ai comunităţii donatorilor, precum şi experţi din alte instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale.

 Proiectul Multianual de Susţinere a Politicilor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii din RM este implementat de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)  şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), pe parcursul unei perioade de 3 ani, cu finanţarea din partea Guvernului Olandei. Obiectivul proiectului este acordarea asistenţei Guvernului Republicii Moldova în elaborarea unui set relevant şi bine structurat de politici destinate sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi la îmbunătăţirii dialogului dintre reprezentanţii sectorului public şi IMM-uri. 

Accesaţi aici, pentru a descărca materialele atelierului de lucru. 

 Pentru mai multe detalii: Antonio Fanelli, Vice Director al Direcţiei de Dezvoltare a Sectorului Privat, din cadrul OCDE, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel. +331 45249707 sau Oxana Paladiciuc, Coordonator Programe, ODIMM, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel.: + 373 22225380.

 

 

Astăzi, 1 iulie, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de Supraveghere a Programului „PARE 1+1”, în cadrul căreia au fost acceptate spre finanţare 25 de proiecte investiţionale, depuse de lucrătorii migranţi şi rudele acestora. 

Proiectele investiţionale vizează investiţii cumulative de cca 12,28 mil. lei, în timp ce suma granturilor solicitate din cadrul Programului reprezintă 4,5 mil. lei. În rezultat, 1 leu solicitat în cadrul „PARE 1+1” va atrage investiţii în economie de circa 3 lei.

Analiza cererilor de finanţare denotă că lucrătorii migranţi moldoveni investesc economiile acumulate preponderent în agricultură (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), servicii (reparaţia/deservirea cazangeriilor, tipografie, instalarea pardoselilor), producere (peleţi, palete/panele din lemn, mobilier), agroturism, construcţii.

Majoritatea cererilor au parvenit din zona Centru a republicii – 18 întreprinderi, fiind urmată de zona Sud (6 întreprinderi) şi zona de Nord (2 întreprinderi).

Reiterăm că, în cadrul Programului “PARE 1+1” lucrătorii migranţi şi rudele acestora beneficiază de consultanţă şi informare privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri, proiectele desfăşurate pe teritoriul ţării, sursele de finanţare a unui proiect investiţional, aspectele legislative ale activităţii antreprenoriale etc.

De asemenea, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor antreprenoriale, participanţii sunt instruiţi în cadrul seminarelor, care sunt derulate pe module cu o durată totală de 50 de ore academice (10 zile lucrătoare) şi includ următoarele tematici: înregistrarea unei afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc.

Programul se desfăşoară conform regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE. Suma maximă a finanţării acordată constituie 200 mii lei.

În acest sens, ODIMM invită doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

Menţionăm că înregistrarea la Program poate fi efectuată on-line pe pagina  electronică pare.odimm.md. Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

ODIMM participat la Tîrgul locurilor de muncă pentru Tineret

 

Astăzi,  30 mai 2013, ODIMM a participat la Tîrgul locurilor de muncă pentru Tineret, organizat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în incinta centrului Republican pentru Copii şi Tineret „ARTICO”.

 

Tinerii prezenţi la eveniment au avut ocazia să afle mai multe informaţii despre suportul de care pot beneficia pentru a-şi deschide propria afacere  prin intermediul programelor ODIMM şi anume:

 

Tinerii decişi să înfiinţeze sau să dezvolte o afacere în mediul rural au beneficiat de consultanţă şi au aplicat la programul PNAET chiar la standul ODIMM.

 

Tîrgul locurilor de muncă pentru tineret a fost organizat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în cadrul Forului meseriilor şi profesiilor, eveniment demarat sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Tineretului şi Sportului şi Ministerului Educaţiei.

Luni, 27 Mai 2013 16:10

Comunicat de presă

Publicat in rubrica Comunicate de presă Publicat de Administrator

 Centrul de Cercetări Sociologice şi Marketing CIVIS (Centrul CIVIS) realizează o cercetare de piaţă în Moldova la solicitarea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică  (OECD), în colaborare cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în coordonarea Ministerului Economiei.

                                                                             

Studiul accesibilităţii resurselor financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) face parte din activităţile prevăzute în „Proiectul multianual de susţinere a politicilor pentru IMM din RM” şi are drept scop analiza experienţei şi obstacolelor IMM privind accesarea finanţării externe de la instituţii financiare, obstacolele principale şi posibilele intervenţii. Rezultatele acestui studiu vor oferi puncte de reper pentru Guvernul Republicii Moldova în îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM.

 

Elementele cheie în elaborarea studiului dat îl reprezintă interacţiunile şi chestionările reprezentanţilor instituţiilor / organizaţiilor de finanţare, precum şi a întreprinderilor propriu-zise, pentru a trasa direcţiile cheie de dezvoltare. De menţionat că pentru efectuarea chestionării întreprinderilor a fost subcontractat Centrul CIVIS, care s-a angajat să garanteze confidenţialitatea informaţiei oferite de respondenţi, precum şi a datelor ce ţin de identitatea acestora.

 

Este important de evidenţiat că accesul la finanţare este un factor cheie pentru dezvoltarea afacerilor şi sporirea economiei Republicii Moldova. În aşa fel, facilitarea acestuia este una dintre direcţiile prioritare stabilite de către Guvernul Republicii Moldova în Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012 - 2020.

 

La 21 mai, curent, a avut loc lansarea Proiectului Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri (BI-Net), implementat în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră în Bazinul Mării Negre 2007 - 2013.

 

Conferinţa de lansare a avut loc în oraşul Samsun din Turcia şi a fost organizată de către partenerul local OKA (Middle Black Sea Development Agency). Participarea la eveniment a partenerului lider – ODIMM şi a partenerilor din Grecia, Armenia, România şi Ucraina a fost posibilă în regim on-line.

 

Scopul proiectului este de a accelera dezvoltarea unei economii productive şi competitive în regiunea bazinului Mării Negre prin:

  • crearea reţelei de incubatoare în Bazinul Mării Negre;
  • schimbul de experienţă şi cunoştinţe dintre Incubatoarele de Afaceri;
  • susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.

 

Menţionăm că lansarea proiectului „Black Sea BI-Net” în Republica Moldova va avea loc la mijlocul lunii iulie şi se va derula pe o perioadă de 2 ani.

 

Proiectul Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri („Black Sea BI-Net”) este finanţat de către Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi de către Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre.

 

 Turcia a dat start

Pagina 68 din 75

PARTENERI

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE