Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente
Vineri, 21 Decembrie 2012 11:18

LA MULŢI ANI !

Publicat in rubrica Evenimente Publicat de Administrator

Stimate antreprenor,

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici si Mijlocii

Va adreseaza sincere felicitari cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Craciun!!!

Va uram ca Noul An 2013 sa fie presarat cu realizari remarcabile, impliniri, sanatate si fericire!

                                              Sarbatori fericite alaturi de cei dragi!

 Şedinţa Comitetului de supraveghere a  Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie  „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012, prezidată de Viceprim-ministrul, ministru al Economiei, Valeriu Lazăr, a avut loc vineri în incinta Ministerului Economiei, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice centrale şi altor instituţii abilitate.

În cadrul ședinței au fost prezentate  rezultatele Programului-pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” pentru perioada anilor 2010 – Decembrie 2012. Astfel, în perioada menţionată, au fost acordate cumulativ peste 4500 consultaţii, au fost desfăşurate 18 cursuri de instruire de management, marketing, contabilitate etc. la care au participat 336 lucrători migranţi, au fost efectuate 100 vizite de monitorizare. Până în prezent, ODIMM – instituția responsabilă de implementarea Programului – a încheiat cumulativ, 124 contracte de finanţare nerambursabilă  cu antreprenori de pe întreg teritoriul republicii, care planifică efectuarea investiţiilor în valoare totală de peste 76,2  mil. lei, în industrie, agricultură, construcţii, servicii etc., suma granturilor acceptate de Comitetul de Supraveghere constituind 22,57  mil. lei. Astfel, un leu investit de stat atrage investiţii private de peste 3 lei.

În raportul ODIMM se precizează că de surse din Programul „PARE 1+1” au beneficiat lucrători migranţi moldoveni, care au muncit în 29 de state, preponderent în Italia – 49%; Rusia – 10%; Marea Britanie, Statele Unite ale Americii şi Portugalia – 5%. Concomitent, 40% din persoanele participante sunt foşti lucrători migranţi care s-au întors în ţară şi au intenţia de a lansa/dezvolta o afacere; 25% au copiii plecaţi din ţară; 22% au părinţii peste hotare şi, respectiv, 13% planifică investirea resurselor financiare câştigate în străinătate de soţii lor. Vârsta participanţilor la „PARE 1+1” este cuprinsă între 20 şi 81 ani, dintre care 30% au peste 50 ani, iar ponderea femeilor reprezintă cca 30 %.

Ministerul Economiei a propus Guvernului prelungirea perioadei de implementare a Programului „PARE 1+1” până în anul 2015, acesta urmând a fi în continuare susţinut financiar de către Uniunea Europeană în cadrul Matricei de politici pentru programul de suport sectorial “Stimularea Economică în Zonele Rurale” şi, drept urmare, în Legea Bugetului pentru anul 2013 este prevăzută acordarea mijloacelor financiare-record la acest capitol, în sumă de 32 mil. lei.

La moment, Ministerul Economiei și ODIMM sunt în proces de identificare a surselor suplimentare pentru capitalizarea Programului, în acest scop fiind purtate negocieri inclusiv şi cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD).

Notă: Programul – pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie - “PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 a fost aprobat prin HG nr. 972 din 18.10.2010 şi are drept obiectiv informarea şi instruirea lucrătorilor migranţi în domeniul antreprenorial, contribuind la reintegrarea în societate a cetăţenilor moldoveni care au fost nevoiţi să plece la muncă în străinătate, prin mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova şi stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

 Programul de Dezvoltare Strategică pentru perioada 2013-2015 al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a fost aprobat luni, 17 decembrie curent de către  Consiliul de Coordonare al ODIMM, prezidat de  viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei. Valeriu Lazăr  a subliniat că  PDS este un instrument modern, care ţinteşte consolidarea instituţională a ODIMM fiind un document de bază al instituţiei, din care derivă toate acţiunile Organizaţiei pe parcursul următorilor 3 ani şi ca urmare, reprezintă instrumentul de planificare şi prioritizare a politicilor la nivelul Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova.

Referindu-se la metamorfoza înregistrată în timp de ODIMM, ministrul Economiei a precizat că aceasta s-a transformat dintr-o instituţie publică bugetară, într-o Agenţie de implementare a programelor şi politicilor,  care activează în interesul antreprenorilor şi care reprezintă un nucleu instituţional de coordonare la nivelul ÎMM. Valeriu Lazăr a subliniat că pentru eficientizarea activităţii instituţionale este nevoie de consolidarea  şi dezvoltarea capacităţilor instituţiei, inclusiv prin sinergizarea acţiunilor instituţiilor deja existente la nivel local şi dezvoltarea de  parteneriate  la nivel regional. Oficialul a amintit că ODIMM reprezintă o interfaţă dintre Ministerul Economiei şi mediul de afaceri şi are menirea de a semnala în permanenţă autorităţilor constrîngerile cu care se confruntă IMM-urile.

Tot în cadrul şedinţei a fost aprobat şi Planul de acţiuni al ODIMM pentru anul 2013. Conform acestuia, printre obiectivele fundamentale ale instituţiei sunt accesul IMM-urilor la informaţii şi cunoştinţe antreprenoriale, facilitarea accesului IMM-urilor la resurse financiare, dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri, promovarea dialogului public privat, şi alte activităţi ce vizează dezvoltarea IMM-urilor în ţara noastră.

În cadrul şedinţei s-a discutat posibilităţile de optimizare a activităţii Fondului de stat de garantare a creditelor. Amintim că acesta este un instrument, administrat de ODIMM, misiunea căruia este îmbunătăţirea accesului la resurse creditare pentru micii antreprenori care dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar din lipsa de gaj acceptabil de bancă, nu îl pot obţine.  Pe parcursul anului 2012, ODIMM a desfăşurat un şir de activităţi menite să eficientizeze activitatea FGC, să îmbunătăţească procedurile de garantare şi, respectiv, să majoreze numărul băncilor partenere, ceea ce, în rezultat, va face mai atractive produsele FGC şi va spori numărul de beneficiari de credite din sectorul IMM-urilor.

Pînă în prezent, pe parcursul anului 2012 cu suportul FGC a fost facilitată acordarea creditelor pentru 89 de întreprinderi micro şi mici, în sumă cumultativă de 46,5 mil Lei, asigurate cu garanţii financiare în valoare cumulativă de 17, 3 mil Lei.  În cadrul şedinţei de lucru au fost propuse mai multe măsuri de eficientizare a activităţii FGC, care urmează a fi analizate, sintetizate şi aduse la cunoştinţa antreprenorilor, dar şi a opiniei publice în timp util.  Printre măsurile discutate pot fi enumerate excluderea plafonului creditului de 2 mil. Lei, modificarea produselor de garantare, modificarea comisionului de garantare prin micşorarea graduală a comisionului de garantare şi stabilirea unui comision preferenţial, în cazul efectuării plăţilor în avans pentru toată perioada garantată, introducerea unui produs de garantare nou pentru exportatori, extinderea de parteneriate cu alte instituţii financiare din sectorul non-bancar.

 

 

 

Luni, 10 Decembrie 2012 15:05

„LEAD YOUR WAY TO BUSINESS”

Publicat in rubrica Ştiri Publicat de Administrator

ODIMM - Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, invită tinerii care doresc să iniţieze sau să-şi dezvolte propria afacere, să aplice la proiectului „Lead your way to business”.

Activităţile proiectului presupun:

  • Seminare de instruire antreprenorială
    • Mese rotunde şi ateliere de lucru
    • Intâlniri cu antreprenorii de succes din România şi Republica Moldova

Scopul proiectul „Lead your way to business” constă în extinderea, intensificarea şi îmbunătăţirea procesul de cooperare transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România, prin încurajarea şi susţinerea tinerilor, potenţiali antreprenori, de pe ambele maluri ale Prutului să iniţieze şi să dezvolte afaceri cu un impact social şi economic transfrontalier.

În urma realizării cursurilor de instruire, beneficiarii vor participa la etapele succesive ale proiectului, care includ:

  • Consultanţa în elaborarea planului de afaceri;
  • Participarea în cadrul Concursului de Planuri de afaceri;
  • Participarea la Forumul Transfrontalier de promovare a afacerii dezvoltate în cadrul proiectului;

Activităţile sus menţionate se vor desfăşura atât pe teritoriul Republicii Moldova, (Chişinău) cât şi în România (Iaşi).

Proiectul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, din România (judeţe Iaşi, Vaslui, Suceava) şi de pe întreg teritoriu al Republica Moldova.

Doritorii de a participa la proiect, sunt rugaţi să completeze formularul de aplicare de pe pagina web a proiectului www.lead2business.md până pe data de 14 ianuarie 2013.

Joi, 06 Decembrie 2012 12:01

Nu te vom uita niciodata Gunnar due Gunderson

Publicat in rubrica Evenimente Publicat de Victoria Mudreac

Suntem trişti să vă informăm că Gunnar Due Gundersen, liderul echipei Entranse, a trecut în lumea celor drepţi la 28 noiembrie 2012. În cei şapte ani petrecuţi în Moldova, timp în care ne-a ajutat să creăm locuri de muncă şi să convingem moldovenii să deschidă afaceri, Gunnar a devenit moldovean adevărat. El era un moldovean spre care tindem cu toţii – vesel, comunicabil şi direct, dar, în acelaşi timp organizat, motivant şi foarte optimist.

Dacă Gunnar a lăsat urme atît de adînci în inimile şi infrastructura de afaceri a tuturor ţărilor în care a lucrat, atunci el are o mulţime de monumente în Europa – incubatoarele de afaceri- locuri unde dorinţa de a trăi mai bine întîlneşte planificarea strategică şi oportunitatea de a face afaceri.

Gunnar,nu te vom uita niciodata!  

Echipa ODIMM

 

 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM a organizat în perioada 28 - 29 noiembrie 2012 seminarul ,,Practici de Succes în susţinerea IMM din regiunea Mării Negre”, care s-a desfăşurat la  Hotelul Regency, str. Sfatul Ţării 17.

 

Obiectivul conferinţei a fost sporirea accesului la informaţii privind mediul de afaceri din ţările bazinului Mării Negre, precum şi de a disemina cele mai bune practice din domeniul turismului, TIC şi maritim din Grecia, Bulgaria, Romanîa, Ucraina, Italia şi Republica Moldova.

 

În cadrul Proiectul “Black Sea Network for Regional Development (BlasNET)” s-a efectuat studii de fezabilitate privind necesităţile IMM-urilor în domeniul serviciilor de suport în afaceri, iar rezultatele acestora au fost prezentate la seminar.

 

Studiile au identificat problemele şi nevoile specifice ale grupurilor ţintă din fiecare ţară din regiune, iar partenerii vor găsi soluţii optime pentru redresarea situaţiei.

 

În cadrul evenimentului au participat partenerii proiectului: Agenţia Regională pentru Antreprenoriat şi Inovaţii – Varna (RAPIV), Bulgaria; Universitatea Aristotel din Salonic - Comitetul de Cercetare Privind Inovaţia Urbană şi Regională (URENIO), Grecia; Patronatul IMM Constanta (PIMM), România, Agenţia pentru Dezvoltare Economică din Sevastopol, Ucraina, Odisseus, Italia (partener asociat) precum şi organizaţii pentru susţinerea IMM-urilor agenţii de dezvoltare a antreprenoriatului, organizaţii care reprezintă IMM-uri, specialişti de la universităţi, experţi în afaceri care pot oferi asistenţă de specialitate şi antreprenori.

 

De asemenea, la eveniment  au fost invitaţi Directorul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din Moldova, dna Svetlana Lazăr, reprezentantul Simpals, dl. Dorian Doronceanu, Directorul Vatrei strămoşeşti din Moldova, dl. Laţcu Anton şi Managerul în vînzări, dl. Catalin - Mihai ANGHEL din Constanţa, Romania. 

 

Workshop-ul a oferit posibilitatea identificării prin intermediul colaborării, a schimbului de experienţă şi a efortului colectiv al partenerilor şi participanţilor soluţii pentru întărirea sectorului IMM-urilor şi pentru a stimula antreprenoriatul în ţările partenere în cele trei domenii pioritare industrie navală, ICT şi turism, iar studiile efectuate vor fortifica şi mai mult dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

Prezentări

Poze în cadrul conferinţei.

Pagina 67 din 70

PARTENERI

mei-logo logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE