Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente

IADLa 19 august curent, dl Dumitru Godoroja, viceministrul Economiei, împreună cu reprezentanţii ODIMM şi conducerea raionului Dubăsări a întreprins o vizită de lucru în satul Coşniţa, raionul Dubăsari, unde urmează a fi deschis un nou incubator de afaceri.

Viceministrul Economiei s-a familiarizat cu mersul lucrărilor de pregătire pentru deschiderea incubatorului. La etapa iniţială, Incubatorul de afaceri din Coşniţa va găzdui 12 companii şi va crea 50 de locuri de muncă, urmând ca până la sfârşitul anului 2013 să se atingă capacitatea maximă de 20 de rezidenţi.

Noile companii rezidente vor fi orientate atât spre producere: a mobilei, a geamurilor etc., cât şi spre sfera de prestări servicii, inclusiv de cusătorie, reparații calculatoare, servicii de consultanță, etc. În perioada de incubare (pînă la 3 ani), companiile rezidente vor beneficia de acces direct la spaţii de producere şi oficii la preţ facilitar, consultanţă, formatori şi oportunităţi de afaceri.

În perioada de incubare (pînă la 3 ani), companiile rezidente vor beneficia de spaţii de producere şi oficii la preţ facilitar, consultanţă şi instruire antreprenorială, suport consultativ la achiziţionarea echipamentului, costuri de administrare reduse şi alte facilităţi şi avantaje.

La deschiderea noului incubator de afaceri a fost luată în consideraţie experienţa pozitivă de constituire si gestionare a Incubatoarelor de Afaceri deja deschise  în raioanele Soroca, Ştefan Vodă, Leova, Rezina, Sîngerei, care pe parcursul activităţii au obţinut rezultate tangibile, dovedind impactul pozitiv al acestor instituţii în economia locală.

Incubatorul de Afaceri din raionul Dubăsari, satul Coşniţa este creat de ODIMM în parteneriat cu administraţia publică locală, ODIMM în concordanţă cu priorităţile Guvernului RM de creare a infrastructurii de suport în afaceri adecvate necesităţilor mediului de afaceri, în deosebi din zonele rurale, cu suportul financiar al Uniunii Europene, în baza Matricei de Politici pentru Programul de suport Sectorial ,,Stimularea Economică în Zonele Rurale”.

 La data de 15 august 2013, la  Aniversarea a douăzeci de ani de activitate a Corpului Păcii în Moldova, în incinta cinematografului Gaudeamus, 50 de voluntari americani au depus jurământul de onoare. Prin acest ritual simbolic, voluntarii şi-au luat angajamentul să respecte principiile după care se ghidează Corpul Păcii.

 

 

În cadrul evenimentului noii voluntari, sosiţi în Moldova la 5 iunie, după o pregătire intensivă de 10 săptămâni, au ţinut discursuri în limba română sau rusă, au dansat hora şi au cântat cântece populare moldoveneşti.

 

Ceremonia a marcat începutul perioadei de doi ani pe care voluntarii o vor petrece locuind şi muncind în Republica Moldova. O parte din voluntarii nou veniţi vor lucra în şcoli, predând limba engleză sau educaţia pentru sănătate sau în centre medicale locale, oferind informaţie despre sănătate. Alţii - în primării, cu diferite organizaţii din comunitate, în incubatoare de afaceri, cu fermierii şi antreprenorii din businessul mic.

 

 

Menţionăm că în cadrul celor 6 incubatoare de afaceri (Soroca, Leova, Ştefan-Vodă, Rezina, Dubăsari (Coşniţa) şi Sîngerei) create de ODIMM cu sprijinul UE şi al Guvernului Norvegiei sunt integraţi voluntari ai Corpului Păcii în Moldova. Voluntarii oferă asistenţă managerilor incubatoarelor de afaceri, consultă şi încurajează antreprenorii rezidenţi să îşi extindă afacerea prin diversificarea şi promovarea produselor, atragerea investiţiilor, atragerea noilor clienţi şi crearea unor parteneriate de afaceri. Misiunea lor este de a aduce o abordare nouă privind contribuţia societăţii la dezvoltarea economică a localităţii, a contribui la aprofundarea relaţiilor interumane şi a schimburilor culturale.

 

IASingerei  La 8 august curent, a avut loc deschiderea oficială a Incubatorului de Afaceri din Sîngerei.

La ceremonie a participat dl. Iurie LEANCĂ, Prim-ministrul Republicii Moldova, dl. Dirk SHUEBEL, Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, dl. Dumitru GODOROJA, Vice-ministrul economiei reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, organizaţiile de suport în afaceri şi oameni de afaceri.

Incubatorul de Afaceri din Sîngerei reprezintă un instrument de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii la etapa de iniţiere şi lansare pe piaţă. Companiile rezidente vor beneficia de spaţii de producere sau oficii la preţ redus, consultanţă şi instruire antreprenorială, suport consultativ la achiziţionarea echipamentului, costuri de administrare minime și alte avantaje.

 

Dl. Iurie LEANCĂ, Prim-ministrul Republicii Moldova s-a arătat încântat de o astfel de investiție, menționând că lansarea incubatorului de la Sîngerei răspunde celor două priorităţi ale actualei guvernări: crearea locurilor de muncă şi diversificarea bazei economice. 

 

 

 “Prin aceste incubatoare ne propunem să oferim o şansă în plus celor careau demonstrat deja că au spirit de antreprenor, iniţiativă, celor care au preferat să rămînă în Republica Moldova, şi să demonstreze că pot crea o afacere profitabilă, pentru  sine dar şi pentru comunitate, aici la noi acasă”, a mai precizat Iurie LEANCĂ.

 

Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova Dirk Shuebel a menționat că pe teritoriul Uniunii Europene activează peste 900 de Incubatoare de afaceri. ”În UE 99% din companii reprezintă întreprinderile mici și mijlocii, iar 2 din 3 locuri de muncă sunt oferite anume de aceste întreprinderi”, a spus oficialul.

 

Pentru început, incubatorul va găzdui până la 20 companii şi se preconizează crearea a cel puţin 60 locuri noi de muncă. Cel puţin 30% din rezidenţi vor fi orientaţi spre producere, iar 70% vor lucra pe piaţa serviciilor cum ar fi contabilitate, servicii de consultanţă în afaceri şi altele.

 

Incubatorul de Afaceri din Sîngerei a fost creat de ODIMM în concordanţă cu priorităţile Guvernului RM de creare a infrastructurii de suport în afaceri adecvate necesităţilor mediului de afaceri, în deosebi din zonele rurale, cu suportul financiar al Uniunii Europene, în baza Matricei de Politici pentru Programul de suport Sectorial ,,Stimularea Economică în Zonele Rurale”. 

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM anunţă colectarea cererilor de finanţare nerambursabilă în cadrul Componentei „Finanţarea afacerilor/Regula 1+1”.

Lucrătorii migranţi şi rudele de gradul întâi ai acestora care s-au înregistrat la Programul „PARE 1+1” sau care intenţionează să se înscrie, sunt invitaţi le sediul ODIMM pentru a depune Cererea de Finanţare Nerambursabilă şi documentele aferente acesteia la Componenta III.

Solicitantul va prezenta la ODIMM documentele întreprinderii în original şi copie. Totodată, pentru simplificarea procedurii şi optimizarea costurilor financiare şi de timp, a fost elaborat un model de plan de afaceri, care poate fi descărcat aici.

Toate cererile, precum şi planul de afaceri pot fi descărcate on-line, tipărite şi completate de mână sau la calculator şi prezentate la ODIMM.

Înregistrarea la Programul „PARE 1+1” poate fi efectuată şi ON-LINE – pe pagina http://pare.odimm.md.

Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi pagina http://odimm.md, iar pentru informaţii adiţionale, nu ezitaţi să ne contactaţi la numărul de telefon (0 22) 211 673 sau (0 22) 225 001.

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASĂ!

Astăzi,19 iulie 2013, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întrprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), împreună cu partenerii din Turcia, Grecia, România, Armenia şi Ucraina a dat start Proiectului „Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri” (Black Sea BI-NET). Proiectul are drept scop crearea unei reţele internaţionale de incubatoare în bazinul Mării Negre, transferul de tehnologii, schimbul de bune practici şi susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.

Evenimentul de lansare a reunit reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, organizaţiile partenere, autorităţile publice centrale, organizaţiile de suport în afaceri, managerii incubatoarelor de afaceri şi alte instituţii şi organizaţii interesate.

Dna Iulia Iabanji, Director General ODIMM, în deschiderea evenimentului, s-a referit la importanţa dezvoltării incubatoarelor de afaceri şi efectul multiplicator determinat de crearea, dezvoltarea şi internaţionalizarea activităţii companiilor mici în localităţile rurale asupra economiei naţionale.

În prezentarea sa, dna Iulia Iabanji a menţionat că pînă în prezent, ODIMM, cu suportul Uniunii Europene, a creat 6 incubatoare de afaceri la Soroca, Leova, Ştefan-Vodă, Rezina, Sîngerei şi Dubăsari (Coşniţa). În 2013 se planifică crearea a două incubatoare noi la Ceadîr-Lunga şi Nisporeni.

Toate incubatoarele active vor putea fi membre ale reţelei naţionale şi internaţionale prin intermediul căreia vor beneficia de experienţa şi bunele practici ale ţărilor din bazinul Mării Negre, iar întreprinderile incubate vor putea să îşi promoveze produsele spre export. Din reţea vor face parte cel puţin 20 business incubatoare din ţările partenere.

Dl Wicher Slagter, şeful Secţiei politică şi economie a Delegaţiei UE în R. Moldova, a evidenţiat că Proiectul „Black Sea BI-NET” este un instrument pentru dezvoltarea eficientă a mediului de afaceri şi în acelaşi timp un mecanism important de promovare a cooperării regionale şi internaţionale.

„Black Sea BI-Net” are drept obiectiv general accelerarea dezvoltării unei economii productive şi competitive în regiunea bazinului Mării Negre, prin:

  • crearea reţelei de incubatoare în Bazinul Mării Negre;
  • schimbul de experienţă şi cunoştinţe între Incubatoarele de Afaceri;
  • susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.

 

Proiectul este finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre 2007 - 2013. Proiectul are un buget de 800 mii euro şi o perioadă de implementare de 24 luni.

ODIMM dezvoltă instrumente şi implemetează activităţi menite să susţină ideile viabile ale antreprenorilor care doresc să dezvolte propria afacere. ODIMM este o instituţie publică, non-profit, creată de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 538 din 17.05.2007.

Pentru mai multe detalii: Para Marcela, Responsabil relaţii cu presa, ODIMM, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel.: +373 22 22-53-77.

La 19 iulie 2013, ora 10:00,  în sala de conferinţe a Hotelului Regency, (str. Sfatul Ţării 17), va avea loc evenimentul de lansarea proiectului „Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri” (Black Sea BI-NET).

În cadrul evenimentului, ODIMM împreună cu partenerii din Turcia, Grecia, România, Armenia şi Ucraina va prezenta obiectivele proiectului, rezultatele estimate, oportunităţile şi beneficiile creării reţelei de incubatoare.

La eveniment sunt aşteptaţi reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, ai ambasadelor, autorităţile publice centrale, organizaţiile de suport în afaceri, incubatoarele de afaceri şi alte instituţii şi organizaţii cointeresate.

Scopul proiectului este de a accelera dezvoltarea unei economii productive şi competitive în regiunea bazinului Mării Negre prin:

  • crearea reţelei de incubatoare în Bazinul Mării Negre;
  • schimbul de experienţă şi cunoştinţe dintre Incubatoarele de Afaceri;
  • susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.

 

Proiectul Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri („Black Sea BI-Net”) este finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre 2007 - 2013.

 

Perioada de implementare: 24 luni.

ODIMM dezvoltă şi implementează instrumente şi pârghii, menite să susţină ideile tuturor antreprenorilor care visează să dezvolte propria afacere. ODIMM este o instituţie publică, non-profit, creată de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 538 din 17.05.2007.

Pentru mai multe detalii: Para Marcela, Responsabil relaţii cu presa, ODIMM, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel.: +373 22 22-53-77.

Pagina 66 din 74

PARTENERI

c3 LOGO EULOGO 2 IOM-OIM
een logo
 logo maib corel2

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE