Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente

Programul GEA este destinat asigurării continuităţii programelor de instruire multianuală pentru sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

 

Scopul principal al Programului constă în sporirea nivelului de cunoştinţe a agenţilor economici întru desfăşurarea unei activităţi antreprenoriale eficiente şi durabile.

 

Programul presupune organizarea şi desfăşurarea gratuită a cursurilor de instruire pe următoarele module de instruire:

 1. Planificarea afacerii;
 2. Managementul financiar;
 3. Marketing şi tehnici eficiente de vânzare;
 4. Contabilitatea pe domenii de aplicare;
 5. Legislaţia muncii şi managementul resurselor umane;
 6. Activitatea economică externă şi relaţii vamale;
 7. Înregistrarea în calitate de plătitor de TVA şi aplicarea legislaţiei în domeniu;
 8. Achiziţiile publice şi legislaţia în domeniu.

 Durata de instruire pentru fiecare modul constituie 21 ore academice.

Criterii de eligibilitate a prestatorilor serviciilor de instruire:

-          existenţa personalului calificat şi experienţă în prestarea serviciilor de instruire nu mai puţin de 5 ani;

-          existenţa bazei de date de formatori calificaţi pentru modulele de instruire care le desfăşoară;

-          existenţa programelor pe modulele vizate în format Power Point, actualizate şi accesibile participanţilor;

-          asigurarea expunerii materialelor în limba de stat şi rusă, cu utilizarea tehnicii moderne şi instrumentarului didactic pentru buna desfăşurare a seminarelor (tablă, flip chart, proiector, calculatoare);

-          acoperire geografică pe tot teritoriul Republicii Moldova

-          existenţa echipamentului tehnic pentru aranjamente logistice şi deplasare în teritoriu;

-          prezentarea a minimum 3 scrisori de recomandare (companii care au beneficiat de cursuri de instruire, asociaţiile de antreprenori, inclusiv de la APL).

Ofertele vor conţine Programul detaliat al cursurilor, Bugetul estimativ pentru o grupă de 25 persoane (inclusiv costul materialelor didactice şi pauzelor de cafea), lista şi CV formatorilor implicaţi în procesul didactic.

Ofertele vor fi prezentate până la 28 ianuarie 2013 la adresa Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii:Republica Moldova, MD 2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, birou 310,

                                 Pentru informaţii suplimentare sunteţi bineveniţi a contacta ODIMM prin telefon:

                                     (022) 22 58 06 ori (022) 29 62 68
    sau e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Miercuri, 19 Decembrie 2012 16:39

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ 2013-2015

Publicat in rubrica Anunţuri Publicat de Administrator

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii a elaborat Programul de Dezvoltare Strategica pentru anii 2013-2015 (PDS).
PDS este documentul de baza al ODIMM, de la care deriva toate actiunile Organizatiei pe parcursul urmatorilor 3 ani si ca urmare, reprezinta: (i) instrumentul de planificare / prioritizare a politicilor la nivelul Sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Republica Moldova, (ii) instrumentul de management pentru IMM si (iii) instrumentul de comunicare atat pe plan intern, cat si extern.

Vineri, 21 Decembrie 2012 11:18

LA MULŢI ANI !

Publicat in rubrica Evenimente Publicat de Administrator

Stimate antreprenor,

Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici si Mijlocii

Va adreseaza sincere felicitari cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Craciun!!!

Va uram ca Noul An 2013 sa fie presarat cu realizari remarcabile, impliniri, sanatate si fericire!

                                              Sarbatori fericite alaturi de cei dragi!

 Şedinţa Comitetului de supraveghere a  Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie  „PARE 1+1” pentru anii 2010-2012, prezidată de Viceprim-ministrul, ministru al Economiei, Valeriu Lazăr, a avut loc vineri în incinta Ministerului Economiei, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice centrale şi altor instituţii abilitate.

În cadrul ședinței au fost prezentate  rezultatele Programului-pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” pentru perioada anilor 2010 – Decembrie 2012. Astfel, în perioada menţionată, au fost acordate cumulativ peste 4500 consultaţii, au fost desfăşurate 18 cursuri de instruire de management, marketing, contabilitate etc. la care au participat 336 lucrători migranţi, au fost efectuate 100 vizite de monitorizare. Până în prezent, ODIMM – instituția responsabilă de implementarea Programului – a încheiat cumulativ, 124 contracte de finanţare nerambursabilă  cu antreprenori de pe întreg teritoriul republicii, care planifică efectuarea investiţiilor în valoare totală de peste 76,2  mil. lei, în industrie, agricultură, construcţii, servicii etc., suma granturilor acceptate de Comitetul de Supraveghere constituind 22,57  mil. lei. Astfel, un leu investit de stat atrage investiţii private de peste 3 lei.

În raportul ODIMM se precizează că de surse din Programul „PARE 1+1” au beneficiat lucrători migranţi moldoveni, care au muncit în 29 de state, preponderent în Italia – 49%; Rusia – 10%; Marea Britanie, Statele Unite ale Americii şi Portugalia – 5%. Concomitent, 40% din persoanele participante sunt foşti lucrători migranţi care s-au întors în ţară şi au intenţia de a lansa/dezvolta o afacere; 25% au copiii plecaţi din ţară; 22% au părinţii peste hotare şi, respectiv, 13% planifică investirea resurselor financiare câştigate în străinătate de soţii lor. Vârsta participanţilor la „PARE 1+1” este cuprinsă între 20 şi 81 ani, dintre care 30% au peste 50 ani, iar ponderea femeilor reprezintă cca 30 %.

Ministerul Economiei a propus Guvernului prelungirea perioadei de implementare a Programului „PARE 1+1” până în anul 2015, acesta urmând a fi în continuare susţinut financiar de către Uniunea Europeană în cadrul Matricei de politici pentru programul de suport sectorial “Stimularea Economică în Zonele Rurale” şi, drept urmare, în Legea Bugetului pentru anul 2013 este prevăzută acordarea mijloacelor financiare-record la acest capitol, în sumă de 32 mil. lei.

La moment, Ministerul Economiei și ODIMM sunt în proces de identificare a surselor suplimentare pentru capitalizarea Programului, în acest scop fiind purtate negocieri inclusiv şi cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD).

Notă: Programul – pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie - “PARE 1+1” pentru anii 2010-2012 a fost aprobat prin HG nr. 972 din 18.10.2010 şi are drept obiectiv informarea şi instruirea lucrătorilor migranţi în domeniul antreprenorial, contribuind la reintegrarea în societate a cetăţenilor moldoveni care au fost nevoiţi să plece la muncă în străinătate, prin mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova şi stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

 Programul de Dezvoltare Strategică pentru perioada 2013-2015 al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a fost aprobat luni, 17 decembrie curent de către  Consiliul de Coordonare al ODIMM, prezidat de  viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei. Valeriu Lazăr  a subliniat că  PDS este un instrument modern, care ţinteşte consolidarea instituţională a ODIMM fiind un document de bază al instituţiei, din care derivă toate acţiunile Organizaţiei pe parcursul următorilor 3 ani şi ca urmare, reprezintă instrumentul de planificare şi prioritizare a politicilor la nivelul Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova.

Referindu-se la metamorfoza înregistrată în timp de ODIMM, ministrul Economiei a precizat că aceasta s-a transformat dintr-o instituţie publică bugetară, într-o Agenţie de implementare a programelor şi politicilor,  care activează în interesul antreprenorilor şi care reprezintă un nucleu instituţional de coordonare la nivelul ÎMM. Valeriu Lazăr a subliniat că pentru eficientizarea activităţii instituţionale este nevoie de consolidarea  şi dezvoltarea capacităţilor instituţiei, inclusiv prin sinergizarea acţiunilor instituţiilor deja existente la nivel local şi dezvoltarea de  parteneriate  la nivel regional. Oficialul a amintit că ODIMM reprezintă o interfaţă dintre Ministerul Economiei şi mediul de afaceri şi are menirea de a semnala în permanenţă autorităţilor constrîngerile cu care se confruntă IMM-urile.

Tot în cadrul şedinţei a fost aprobat şi Planul de acţiuni al ODIMM pentru anul 2013. Conform acestuia, printre obiectivele fundamentale ale instituţiei sunt accesul IMM-urilor la informaţii şi cunoştinţe antreprenoriale, facilitarea accesului IMM-urilor la resurse financiare, dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri, promovarea dialogului public privat, şi alte activităţi ce vizează dezvoltarea IMM-urilor în ţara noastră.

În cadrul şedinţei s-a discutat posibilităţile de optimizare a activităţii Fondului de stat de garantare a creditelor. Amintim că acesta este un instrument, administrat de ODIMM, misiunea căruia este îmbunătăţirea accesului la resurse creditare pentru micii antreprenori care dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar din lipsa de gaj acceptabil de bancă, nu îl pot obţine.  Pe parcursul anului 2012, ODIMM a desfăşurat un şir de activităţi menite să eficientizeze activitatea FGC, să îmbunătăţească procedurile de garantare şi, respectiv, să majoreze numărul băncilor partenere, ceea ce, în rezultat, va face mai atractive produsele FGC şi va spori numărul de beneficiari de credite din sectorul IMM-urilor.

Pînă în prezent, pe parcursul anului 2012 cu suportul FGC a fost facilitată acordarea creditelor pentru 89 de întreprinderi micro şi mici, în sumă cumultativă de 46,5 mil Lei, asigurate cu garanţii financiare în valoare cumulativă de 17, 3 mil Lei.  În cadrul şedinţei de lucru au fost propuse mai multe măsuri de eficientizare a activităţii FGC, care urmează a fi analizate, sintetizate şi aduse la cunoştinţa antreprenorilor, dar şi a opiniei publice în timp util.  Printre măsurile discutate pot fi enumerate excluderea plafonului creditului de 2 mil. Lei, modificarea produselor de garantare, modificarea comisionului de garantare prin micşorarea graduală a comisionului de garantare şi stabilirea unui comision preferenţial, în cazul efectuării plăţilor în avans pentru toată perioada garantată, introducerea unui produs de garantare nou pentru exportatori, extinderea de parteneriate cu alte instituţii financiare din sectorul non-bancar.

 

 

 

Luni, 10 Decembrie 2012 15:05

„LEAD YOUR WAY TO BUSINESS”

Publicat in rubrica Ştiri Publicat de Administrator

ODIMM - Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, invită tinerii care doresc să iniţieze sau să-şi dezvolte propria afacere, să aplice la proiectului „Lead your way to business”.

Activităţile proiectului presupun:

 • Seminare de instruire antreprenorială
  • Mese rotunde şi ateliere de lucru
  • Intâlniri cu antreprenorii de succes din România şi Republica Moldova

Scopul proiectul „Lead your way to business” constă în extinderea, intensificarea şi îmbunătăţirea procesul de cooperare transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România, prin încurajarea şi susţinerea tinerilor, potenţiali antreprenori, de pe ambele maluri ale Prutului să iniţieze şi să dezvolte afaceri cu un impact social şi economic transfrontalier.

În urma realizării cursurilor de instruire, beneficiarii vor participa la etapele succesive ale proiectului, care includ:

 • Consultanţa în elaborarea planului de afaceri;
 • Participarea în cadrul Concursului de Planuri de afaceri;
 • Participarea la Forumul Transfrontalier de promovare a afacerii dezvoltate în cadrul proiectului;

Activităţile sus menţionate se vor desfăşura atât pe teritoriul Republicii Moldova, (Chişinău) cât şi în România (Iaşi).

Proiectul este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, din România (judeţe Iaşi, Vaslui, Suceava) şi de pe întreg teritoriu al Republica Moldova.

Doritorii de a participa la proiect, sunt rugaţi să completeze formularul de aplicare de pe pagina web a proiectului www.lead2business.md până pe data de 14 ianuarie 2013.

Pagina 66 din 69

PARTENERI

mei-logo logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE