Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM anunţă colectarea cererilor de finanţare nerambursabilă în cadrul Componentei „Finanţarea afacerilor/Regula 1+1”.

Lucrătorii migranţi şi rudele de gradul întâi ai acestora care s-au înregistrat la Programul „PARE 1+1” sau care intenţionează să se înscrie, sunt invitaţi le sediul ODIMM pentru a depune Cererea de Finanţare Nerambursabilă şi documentele aferente acesteia la Componenta III.

Solicitantul va prezenta la ODIMM documentele întreprinderii în original şi copie. Totodată, pentru simplificarea procedurii şi optimizarea costurilor financiare şi de timp, a fost elaborat un model de plan de afaceri, care poate fi descărcat aici.

Toate cererile, precum şi planul de afaceri pot fi descărcate on-line, tipărite şi completate de mână sau la calculator şi prezentate la ODIMM.

Înregistrarea la Programul „PARE 1+1” poate fi efectuată şi ON-LINE – pe pagina http://pare.odimm.md.

Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi pagina http://odimm.md, iar pentru informaţii adiţionale, nu ezitaţi să ne contactaţi la numărul de telefon (0 22) 211 673 sau (0 22) 225 001.

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASĂ!

Astăzi,19 iulie 2013, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întrprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), împreună cu partenerii din Turcia, Grecia, România, Armenia şi Ucraina a dat start Proiectului „Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri” (Black Sea BI-NET). Proiectul are drept scop crearea unei reţele internaţionale de incubatoare în bazinul Mării Negre, transferul de tehnologii, schimbul de bune practici şi susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.

Evenimentul de lansare a reunit reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, organizaţiile partenere, autorităţile publice centrale, organizaţiile de suport în afaceri, managerii incubatoarelor de afaceri şi alte instituţii şi organizaţii interesate.

Dna Iulia Iabanji, Director General ODIMM, în deschiderea evenimentului, s-a referit la importanţa dezvoltării incubatoarelor de afaceri şi efectul multiplicator determinat de crearea, dezvoltarea şi internaţionalizarea activităţii companiilor mici în localităţile rurale asupra economiei naţionale.

În prezentarea sa, dna Iulia Iabanji a menţionat că pînă în prezent, ODIMM, cu suportul Uniunii Europene, a creat 6 incubatoare de afaceri la Soroca, Leova, Ştefan-Vodă, Rezina, Sîngerei şi Dubăsari (Coşniţa). În 2013 se planifică crearea a două incubatoare noi la Ceadîr-Lunga şi Nisporeni.

Toate incubatoarele active vor putea fi membre ale reţelei naţionale şi internaţionale prin intermediul căreia vor beneficia de experienţa şi bunele practici ale ţărilor din bazinul Mării Negre, iar întreprinderile incubate vor putea să îşi promoveze produsele spre export. Din reţea vor face parte cel puţin 20 business incubatoare din ţările partenere.

Dl Wicher Slagter, şeful Secţiei politică şi economie a Delegaţiei UE în R. Moldova, a evidenţiat că Proiectul „Black Sea BI-NET” este un instrument pentru dezvoltarea eficientă a mediului de afaceri şi în acelaşi timp un mecanism important de promovare a cooperării regionale şi internaţionale.

„Black Sea BI-Net” are drept obiectiv general accelerarea dezvoltării unei economii productive şi competitive în regiunea bazinului Mării Negre, prin:

  • crearea reţelei de incubatoare în Bazinul Mării Negre;
  • schimbul de experienţă şi cunoştinţe între Incubatoarele de Afaceri;
  • susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.

 

Proiectul este finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre 2007 - 2013. Proiectul are un buget de 800 mii euro şi o perioadă de implementare de 24 luni.

ODIMM dezvoltă instrumente şi implemetează activităţi menite să susţină ideile viabile ale antreprenorilor care doresc să dezvolte propria afacere. ODIMM este o instituţie publică, non-profit, creată de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 538 din 17.05.2007.

Pentru mai multe detalii: Para Marcela, Responsabil relaţii cu presa, ODIMM, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel.: +373 22 22-53-77.

La 19 iulie 2013, ora 10:00,  în sala de conferinţe a Hotelului Regency, (str. Sfatul Ţării 17), va avea loc evenimentul de lansarea proiectului „Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri” (Black Sea BI-NET).

În cadrul evenimentului, ODIMM împreună cu partenerii din Turcia, Grecia, România, Armenia şi Ucraina va prezenta obiectivele proiectului, rezultatele estimate, oportunităţile şi beneficiile creării reţelei de incubatoare.

La eveniment sunt aşteptaţi reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, ai ambasadelor, autorităţile publice centrale, organizaţiile de suport în afaceri, incubatoarele de afaceri şi alte instituţii şi organizaţii cointeresate.

Scopul proiectului este de a accelera dezvoltarea unei economii productive şi competitive în regiunea bazinului Mării Negre prin:

  • crearea reţelei de incubatoare în Bazinul Mării Negre;
  • schimbul de experienţă şi cunoştinţe dintre Incubatoarele de Afaceri;
  • susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.

 

Proiectul Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri („Black Sea BI-Net”) este finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre 2007 - 2013.

 

Perioada de implementare: 24 luni.

ODIMM dezvoltă şi implementează instrumente şi pârghii, menite să susţină ideile tuturor antreprenorilor care visează să dezvolte propria afacere. ODIMM este o instituţie publică, non-profit, creată de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 538 din 17.05.2007.

Pentru mai multe detalii: Para Marcela, Responsabil relaţii cu presa, ODIMM, Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel.: +373 22 22-53-77.

Chişinău, 16 iulie 2013

La data de 17 iulie curent, ora 10:00, în incinta Centrului de Convenţii Leogrand (str. Mitropolit Varlaam 77) va avea loc Conferinţa cu genericul Stimularea activităţii antreprenoriale a tinerilor din zonele rurale”.

 

Scopul conferinţei este de a prezenta rezultatele activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor:

  •  „Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra Minorilor şi Familiilor rămase în ţară”
  • „Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE-Moldova”.

La eveniment vor participa tinerii beneficiari ai finanţării nerambursabile din cadrul proiectelor de susţinere a activităţii antreprenoriale în zonele rurale, reprezentanţi ai instituţiilor de stat, organizaţiile donatoare, ONG-uri, APL-uri.

Proiectele sus-menţionate au fost implementate pe parcursul anilor 2010 – 2013 de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) cu susţinerea financiară a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM).

 

Proiectele au avut drept scop dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri din zonele rurale, diminuarea şi stoparea fenomenului de migraţie a tinerilor, crearea noilor întreprinderi şi a locurilor de muncă.

Activităţile proiectelor au fost structurate pe componente: consultanţă şi instruire antreprenorială, elaborarea business planurilor, acordarea granturilor în valoare de pană la 2000 Euro pentru iniţierea sau dezvoltarea propriei afaceri, monitorizarea şi consultarea postfinanţare.

În cadrul celor două proiecte au fost organizate 36 de cursuri de instruire cu participarea a 750 tineri, din peste 100 localităţi ale ţării. La concursul de finanţare au fost depuse 228 planuri de afaceri, dintre care 147 au fost finanţate. Valoarea totală a granturilor şi asistenţei tehnice acordate beneficiarilor este în valoare de 250 mii euro.

ODIMM dezvoltă instrumente şi implemetează activităţi menite să susţină ideile viabile ale antreprenorilor care doresc să dezvolte propria afacere. ODIMM este o instituţie publică, non-profit, creată de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 538 din 17.05.2007.

 

Pentru mai multe detalii:

Marcela Para, responsabil relaţii cu presa, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel.: +373 22 22 53; 

 

Ana Sochircă, Coordonator proiect, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , tel.:+373 22 22 53 84.

 

Miercuri, 10 Iulie 2013 10:34

ODIMM susţine tinerii cu dezabilităţi în lansarea propriei afaceri

Publicat in rubrica Instruiri Publicat de Stratan Marcela

ODIMM a participat la instruirea în domeniul antreprenorial a unui grup de tineri cu dezabilități ce îşi doresc să iniţieze o afacere. Experţii ODIMM au informat şi consiliat tinerii privind aspectele legislative, planificarea afacerii şi elaborarea business planului.

 

Ideile de afaceri ale tinerilor sunt din domeniul apiculturii, creşterea ciupercilor, salon de frumuseţe, salon de mobilă, prestări servicii IT.

 

Prin implementarea ideii de afaceri, tinerii cu dezabilități vor avea o activitate care să le aducă venituri, vor crea locuri de muncă,  vor avea un program de lucru adaptat stilului de viaţă şi vor avea satisfacţia de a realiza ceva prin propriile eforturi.

 

Sesiunea de traininguri a fost organizată de Asociaţia "Motivaţie" în perioada 24 iunie – 6 iulie şi are drept scop dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, informarea şi consultarea tinerilor în iniţierea propriilor afaceri.

 persoane dezabilitate

 

Marţi, 02 Iulie 2013 13:58

ODIMM a găzduit voluntarii de la Corpul Păcii

Publicat in rubrica Evenimente Publicat de Stratan Marcela

La data de  26 iunie, ODIMM a fost vizitat de un grup de voluntari ai Corpului Păcii din Moldova. Colaboratorii ODIMM au prezentat atît organizaţia, domeniul de activitate, programele existente cît şi mediul de afaceri din Moldova.

Un interes deosebit a trezit programul PARE 1+1 şi FGC. Discuţiile au abordat modul de aplicare, eficienţa cît şi beneficiile instrumentelor de susţinere a IMM-urilor.  

Activităţile desfăşurate în cadrul programului PARE 1+1 implică două etape:

1. Instruire şi suport antreprenorial;

2. Finanţarea afacerilor /Regula 1+1.

Ideile de afaceri spre care se orientează beneficiarii sunt diverse. Ei investesc  economiile acumulate preponderent în agricultură (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), servicii, producere, agroturism şi construcţii.

 Eficienţa programului PARE 1+1 a fost demonstrată de istoriile de succes ale migranţilor şi familiilor acestora care au dzvoltat o afacere din mijloacele obţinute peste hotarele ţării.

Programul PARE 1+1 se desfăşoară conform regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE. Suma maximă a finanţării acordată constituie 200 mii lei.  

Fondul de Garantare a Creditelor (FGC)conform practicii internaţionale,  este instrumentul care aduce cele mai multe beneficii IMM-urilor. Acesta oferă posibilitatea de a obţine resurse financiare de la bănci în condiţia insuficienţei gajului pentru asigurarea creditelor. Astfel, cu ajutorul FGC, antreprenorii accesează rapid şi cu riscuri scăzute credite pentru iniţierea sau dezvoltarea afacerii.

 

Vizita voluntarilor la sediul  ODIMM face parte din etapa de instruire a acestora,în cadrul Proiectului Dezvoltarea Antreprenoriatului Mic (DAM) a Corpului Păcii SUA în Moldova. Proiectul are drept scop promovarea dezvoltării social-economice în mediul rural. Voluntarii selectaţi  au studii universitare şi/sau experienţa în domeniul economic, inclusiv administrarea afacerilor, management, marketing, agribusiness, tehnologii informaţionale, etc. La finele programului voluntarii împreună cu organizaţiile vor lucra împreună asupra identificării necesităţilor locale şi elaborării planurilor de soluţionare a problemelor identificate.

 

Accesaţi aici, pentru a descărca prezentarea ODIMM. 

 

Pagina 62 din 69

PARTENERI

mei-logo logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE