Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente

La 21 mai, curent, a avut loc lansarea Proiectului Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri (BI-Net), implementat în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră în Bazinul Mării Negre 2007 - 2013.

 

Conferinţa de lansare a avut loc în oraşul Samsun din Turcia şi a fost organizată de către partenerul local OKA (Middle Black Sea Development Agency). Participarea la eveniment a partenerului lider – ODIMM şi a partenerilor din Grecia, Armenia, România şi Ucraina a fost posibilă în regim on-line.

 

Scopul proiectului este de a accelera dezvoltarea unei economii productive şi competitive în regiunea bazinului Mării Negre prin:

  • crearea reţelei de incubatoare în Bazinul Mării Negre;
  • schimbul de experienţă şi cunoştinţe dintre Incubatoarele de Afaceri;
  • susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.

 

Menţionăm că lansarea proiectului „Black Sea BI-Net” în Republica Moldova va avea loc la mijlocul lunii iulie şi se va derula pe o perioadă de 2 ani.

 

Proiectul Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri („Black Sea BI-Net”) este finanţat de către Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi de către Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră în bazinul Mării Negre.

 

 Turcia a dat start

Vineri, 17 Mai 2013 11:14

De ziua sa ODIMM premiază cel mai activ ofiţer de credit

Publicat in rubrica Evenimente Publicat de Administrator

NistiriucAstăzi, 17 mai, de ziua sa, ODIMM premiază cel mai activ ofiţer de credit. Concursul a fost anunţat la sfîrşitul anului 2012 şi a venit momentul să anunţăm cîştigătorul şi să îi înmînăm marele premiu: un Laptop Asus.

Ofiţerul de credit care a eliberat pe parcursul anului 2012, cele mai multe credite cu garanţia financiară ODIMM este:

 

Dumitru Nistiriuc, angajat al Moldova Agroindbank, filiala Ungheni!

 

La concurs au participat toţi ofiţerii de credit ai băncilor partenere, care au acordat credite garantate prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor ODIMM.

Bănci partenere: BC FinComBank S.A., Moldova Agroindbank S.A., Victoriabank S.A., Banca de Economii S.A., Banca Comerciala Română S.A., BC Unibank S.A., BC Unibank S.A..

Mai multe informaţii despre Fondul de Garantare a Creditelor ODIMM accesaţi aici.

 Astăzi, 16 mai, în cadrul săptămînii dedicate Familiei, echipa ODIMM împreună cu dna Valentina Buliga, ministrul în exercițiu al Muncii, Protecției Sociale și Familiei şi reprezentanţii OIM au vizitat 3 antreprenori de succes, care au fost plecaţi din ţară, dar s-au întors, şi au reuşit să iniţieze o afacere de succes.

 

Toţi cetăţenii Republicii Moldova care doresc să se întoarcă acasă pot beneficia de suscurtuport, consiliere şi asistenţă în dezvoltarea afacerii prin intermediul „Programului PARE 1+1. Dovadă sunt familiile frumoase care au beneficiat de acest sprijin financiar”, a menţionat dna Buliga.

 

Eugeniu Scurtu, proprietarul fabricii de producere a peleţilor “Arin Alb” din satul Sociteni, raionul Ialoveni, a muncit o perioadă îndelungată în Spania, motivat de grija părintească pentru copii săi. În 2011 s-a adresat la ODIMM şi a aplicat la “PARE 1+1”. Prin intermediul Programului ideile sale au prins contur într-un plan de afaceri bine pus la punct şi a beneficiat de un suport de 200 mii lei pentru a procura linia tehnologică de producere a peleţilor din biomasă.

 

Nu e uşor să îţi deschizi o mică afacere. Am muncit mult, dar astăzi suntem mîndri şi mulţumiţi de activitatea noastră. Dacă nu ar fi fost acest grant, soţul meu ar fi lucrat încă mult timp în afara ţării, departe de copii”, a afirmat Rodica Scurtu.

 

Astăzi, familia Scurtu nu este doar deţinătoarea unei afaceri de succes, lider pe piaţa autohtonă în producerea peleţilor, este şi o familie frumoasă.

 

Programul “PARE 1+1”a reprezentat o şansă şi pentru familia Răileanu din comuna Bardar, raionul Ialoveni. Antreprenorul Răileanu Victor a înfiinţat S.C. Răilean-Plus S.R.L. în 2006, activînd în domeniul producerii şi comercializării soiei toastate. Soţia antreprenorului, Aliona, a fost plecată în Italia pentru a-şi susţine financiar familia şi afacerea iniţiată. 

 

După 7 ani de despărţire, Aliona a revenit acasă, la familia sa, pentru că suportul pentru afacerea creată a venit prin intermediul Programului “PARE 1+1”. După ce soţii Răileanu au urmat cursurile de instruire, au elaborat un plan de afaceri viabil şi au beneficiat un grant de în valoare de 200 mii.

 

Tudor Corcodel, din satul Ulmu, raionul Ialoveni, a revenit din Irlanda datorită programului de asistenţa al Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie. “Am o mică afacere cu porcine, care pentru moment îmi oferă suficiente surse pentru a-mi întreţine familia, fiind acasă”, relatează Tudor Corcodel.

 

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” este destinat lucrătorilor migraţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii. Pînă în prezent 208 antreprenori au beneficiat de Programul PARE 1+1, din care 66 pe parcursul anului 2013.

 

 

Pentru mai multe informaţii despre Programul “PARE 1+1” accesaţi Aici.

 

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASĂ!
pare

Astăzi, 29 aprilie, ODIMM a semnat 66 contracte de finanţare nerambursabilă cu beneficiarii Programului “PARE 1+1”, care vizează investiţii totale de cca 46 mil. lei, inclusiv 12 mil. lei – grant.

Cererile de finanţare au fost acceptate de membrii Comitetului de Supraveghere a Programului “PARE 1+1”, la şedinţa din 23 aprilie curent.


Este important de evidenţiat că lucrătorii migranţi sunt interesaţi să investească în diverse ramuri ale economii naţionale. Printre domeniile de activitate se enumeră agricultura (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), industrie (brutărie, materiale de construcţie, mobilă, brichete), servicii, turism, construcţii.

 

Analizele denotă că remitenţele declarate în cadrul Programului provin în proporţie de 40 % de la lucrătorii migranţi din Italia, 15 % - din Rusia, câte 7% - SUA, 7% - Portugalia şi Spania, 4% - Irlanda.

 

Din punct de vedere teritorial, investiţiile din remitenţe sunt direcţionate preponderent în localităţile rurale, doar 13% revenindu-i municipiului Chişinău, iar din municipiul Bălţi nu a fost nici o cerere de finanţare. Zona Centru rămâne a fi cea mai activă cu 55%, fiind urmată de zona Nord (18%) şi Sud (14%).

Bugetul Programului „PARE 1+1” este 32 mil. lei, respectiv suma granturilor care urmează a fi contractată suplimentar pe parcursul anului 2013 este 20 mil. lei.

Menţionăm că următoarea etapă pentru depunerea cererilor de finanţare începe din data de 30 aprilie curent. Înregistrarea la Program poate fi efectuată on-line pe pagina electronică http://pare.odimm.md.

Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

ODIMM invită toţi doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

Astăzi, 23 aprilie, s-a desfăşurat şedinţa Comitetului de supraveghere a Programului „PARE 1+1”, în cadrul cărora au fost acceptate spre finanţare 66 de proiecte investiţionale, depuse de lucrătorii migranţi şi rudele acestora.

Proiectele investiţionale vizează investiţii cumulative de cca 46 mil. lei, în timp ce suma granturilor solicitate din cadrul Programului reprezintă 12 mil. lei. In rezultat, 1 leu solicitat din cadrul „PARE 1+1” va atrage cca 5 lei investiţii în economie.

Instituţia care implementează Programul este Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).

Analiza cererilor de finanţare denotă că lucrătorii migranţi moldoveni care doresc să investească remitenţele în propria afacere, au muncit preponderent în Italia – 40%, Rusia - 15%, SUA – 7%, Portugalia, Spania7%, Irlanda – 4% etc.

Lucrătorii migranţi investesc economiile acumulate preponderent în agricultură (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), industrie (brutărie, materiale de construcţie, mobilă, brichete), servicii, turism, construcţii.

Distribuţia teritorială denotă că majoritatea cererilor au parvenit din zona Centru a republicii (55%), fiind urmată de zona Nord (18%) şi Sud (14%), municipiul Chişinău deţinând 13%.

Reiterăm că, în cadrul Programului “PARE 1+1” lucrătorii migranţi şi rudele acestora beneficiază de consultanţă şi informare privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri, proiectele desfăşurate pe teritoriul ţării, sursele de finanţare a unui proiect investiţional, aspectele legislative ale activităţii antreprenoriale etc.

De asemenea, întru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor antreprenoriale, participanţii sunt instruiţi în cadrul seminarelor, care sunt derulate pe module cu o durată totală de 50 de ore academice (10 zile lucrătoare) şi includ următoarele tematici: înregistrarea unei afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc.

Bugetul Programului „PARE 1+1” este 32 mil. lei, respectiv suma granturilor care urmează a fi contractată suplimentar pe parcursul anului 2013 este 20 mil. lei.

În acest sens, ODIMM invită doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

Menţionăm că înregistrarea la Program poate fi efectuată on-line pe pagina electronică http://pare.odimm.md. Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASA!

Joi, 04 Aprilie 2013 14:51

Târgul de Cariere Chișinău se apropie

Publicat in rubrica Evenimente Publicat de Administrator

 Chișinău, 4 aprilie: Pe 12 și 13 aprilie 2013 se va desfășura Târgul de Cariere Chișinău, cel mai mare eveniment de carieră din țară. Târgul de Cariere va fi organizat la Centrul de Cultură și Istorie Militară (fosta Casa Armatei), iar în cadrul lui vor participa peste 50 de companii, universități și ONG-uri din Moldova și de peste hotare.

Scopul evenimentului este de a oferi participanților cât mai multe oferte de angajare, iar companiilor – un număr cât mai mare și mai divers de participanți, pentru a acoperi numărul și diversitatea oportunităților de angajare pe care acestea le oferă

Târgul de cariere își propune să ofere o platformă de comunicare între angajatori și viitorii angajați. Astfel, companiile au ocazia să cunoască direct de la sursă ce așteptări au viitorii angajați, ce caută ei, ce părere au în prezent despre brandul angajator al unei companii concrete. Totodată, viitorii angajați pot afla ce tip de specialiști sunt căutați acum pe piața muncii, ce lipsește lor pentru a deveni competitivi și pentru a avea șanse mai mari la angajare

Evenimentul este adresat atât persoanelor care își caută primul job după absolvirea facultății, cât și șomerilor, persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă part-time în paralel cu facultatea, celor care vor să-și schimbe locul de muncă sau caută al doilea job în paralel cu cel prezent. De asemenea, evenimentul este destinat persoanelor interesate de ceea ce se întâmplă pe piața muncii și care vor să fie la curent cu trendurile în această direcție.

În cadrul Târgului de Cariere vor fi prezentate și oportunități de master și voluntariat, pentru persoanele interesate.

„Ceea ce de obicei îți ia cam 30 de zile: sa afli despre companie, să ai o întâlnire cu ei, să ai un prim interviu cu 30 de companii diferite, la Târgul de Cariere Chișinău poți să faci în 30 de minute”, afirmă Eugeniu Gîrlă, directorul companiei „Kintaly”, organizatoare a evenimentului, cu referire la avantajele prezenței la Târgul de Cariere.

Evenimentul este la cea de-a treia ediție, iar aceasta este diferită față de precedentele în primul rând datorită prezenței unui număr foarte mare de universități locale și internaționale, cu oferte de master, precum și a unui număr mare de cursuri de perfecționare ce vor îmbunătăți competitivitatea angajaților pe piața joburilor.

 

 

 

 

Pagina 60 din 66

PARTENERI

mec logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue procredit

MIEPO small

 

CCI


victoriabank

fincimbank logo
undp EuroCreditBank
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
BCR

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE