Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM.

Russian (CIS)English (United Kingdom)
Banner
Banner
Banner
Noutăţi şi Evenimente

 

 

 

P1330432La 11 iunie 2014, ODIMM a găzduit misiunea experţilor polonezi în Republica Moldova, în contextul proiectului "Sprijin pentru administrația publică din Republica Moldova în scopul pregătirii realizării proiectelor de susținere a creșterii competitivității și potențialului de dezvoltare al regiunilor".


Proiectul este realizat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării din Polonia (MID) în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) din țara noastră.


Vizita a avut drept scop identificarea sistemului de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi a provocărilor cu care se confruntă antreprenorii din Republica Moldova. De asemenea, au fost puse în discuţie principalele direcţii de sprijin a antreprenorilor şi oportunităţile de colaborare a instituţiilor poloneze şi ODIMM.

Vizita experţilor din Polonia la ODIMM


Astfel, pe parcursul anului 2014, în cadrul proiectului menţionat urmează ca experții din Polonia
să analizeze, în contextul politicii regionale, domeniul antreprenorial din țara noastră, ulterior vor recomanda proiecte concrete de sprijinire și dezvoltare a domeniului și vor instrui actorii implicați în dezvoltarea strategiilor naționale, promovarea antreprenoriatului și crearea de clustere.

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06.2014, Cahul – Cinci mese rotunde în regiunile de dezvoltare s-au desfășurat astăzi în contextul Moldova Business Week, cu participarea membrilor Guvernului, autorităților publice centrale și locale, reprezentanți ai businessului și partenerilor de dezvoltare.

Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a declarat, în cadrul mesei rotunde desfășurate la Cahul, în Regiunea de dezvoltare Sud, că regiunile trebuie să se dezvolte acum mult mai repede decât principalele orașe din țară pentru a depăși disparitățile în dezvoltare. Astfel, vor fi asigurate condițiile de dezvoltare economică și condițiile decente de viață pentru toți cetățenii țării.

Una din principalele preocupări ale Guvernului este, în acest moment, capacitatea de asimilare a fondurilor europene si a celor de dezvoltare, care acum trebuie fortificată la nivelul autorităților publice locale și a mediului de afaceri. În acest sens, Ministerul Economiei a lansat anul trecut platforma de comunicare interinstituțională, cu participarea instituțiilor de dezvoltare la nivel central și local, printre care Organizația pentru Dezvoltarea IMM (ODIMM), Organizația pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor (MIEPO), Fondul și Agenția de Eficiență Energetică, incubatoarele de afaceri, etc.

Business WeekÎn cadrul meselor rotunde, reprezentanții ODIMM, MIEPO și Agențiile de dezvoltare regionale au prezentat programele de susținere pentru autorități publice locale și mediul de afaceri, după care au răspuns la întrebărilProgramele e celor prezenți. Au fost puse în discuție prioritățile de dezvoltare ale Regiunilor de dezvoltare. Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a subliniat că așteptările față de Regiunea de dezvoltare sud sunt foarte mari, urmând să devină un important pol de creștere în zona de sud. Obiectele balneare, peisajistice, ieșirea la Dunăre, oferă oportunități care nu sunt încă pe deplin utilizate, iar dezvoltarea acestora va crea noi locuri de muncă.

Totodată, s-au discutat beneficiile Acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană și programele de susținere pentru agenții economici în implementarea documentului.

Mesele rotunde se desfășoară în cadrul Moldova Business Week la Cahul, Coșnița (raionul Dubăsari), Bălți, Hâncești și Vulcănești. Reamintim că marți, MBW va continua cu Forumul economic vienez, culminând cu Conferința investițională cu participarea președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.

 

 

 

pareLa 3 iunie curent la sediul ODIMM 12 Beneficiari ai Programului “PARE 1+1” au semnat contracte de finanţare nerambursabilă, care vizează investiţii totale în economie de cca 9 mil. lei, inclusiv 2,4 mil. lei constituie suma grantului acordat din cadrul Programului.

Este important de evidenţiat că lucrătorii migranţi sunt interesaţi să investească în diverse ramuri ale economii naţionale. Printre domeniile de activitate se enumeră agricultura (sere, livadă de cireşe, pruni, caise), producerea uleiului de floarea soarelui, producerea elementelor de beton, brutărie, prestarea serviciilor (de transport, întreţinerea şi reparaţia automobilelor).

Până acum, de la începutul anului 2014, au fost semnate 69 de contracte nerambursabile cu migranţi sau rudele acestora. Cumulativ, pe parcursul derulării Programului, a fost susţinută dezvoltarea a 382 întreprinderi şi au fost instruite peste 1000 persoane, lucrători migranţi moldoveni şi rudele acestora.

Menţionăm că ODIMM continuă implementarea Programului. Înregistrarea este deschisă şi poate fi efectuată on-line pe pagina electronică pare.odimm.md sau la sediul ODIMM.

Pentru alte detalii, puteţi accesa pagina www.odimm.md.

ODIMM invită toţi doritorii de a iniţia sau dezvolta afaceri pentru a acumula cunoştinţe în domeniul antreprenorial şi a beneficia de susţinere financiară nerambursabilă.

 

ÎMPREUNĂ CREĂM VIITORUL ACASĂ!

1La 29 mai, la sediul Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a avut loc şedinţa de informare a membrilor RIAM cu privire la oportunităţile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Scopul întrunirii a fost de a eficientiza eforturile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova, prin diseminarea informaţiei cu privire la programele de suport antreprenorial ale ODIMM, dar şi ale unor instituţii partenere.

În cadrul acesteia, managerilor Incubatoarelor de Afaceri, membri ai RIAM au fost prezentate şi discutate în detaliu procedurile de participare, criteriile de eligibilitate, documentele ce urmează a fi prezentate de către solicitanţi şi alte informaţii utile cu privire la Programele finanţate atât din bugetul de stat, cât şi de donatorii externi, implementate de ODIMM: Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor - PNAET, Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie - PARE 1+1, Gestiunea Eficientă a Afacerii - GEA, Fondul de Garantare a Creditelor –FGC, etc.
2

Reprezentanţii Agenţiei de stat pentru proprietate intelectuală au informat participanţii despre aspectele legale privind protecţia dreptului de autor şi drepturile conexe în Republica Moldova, dar şi procedurile de înregistrare a unui desen sau model industrial, a unei mărci şi a unui brevet în Republica Moldova.

Un interes deosebit a trezit Reţeaua Europeană de Servicii EURAXESS Moldova care oferă servicii de consiliere cercetătorilor din străinătate, doritori să se angajeze la universități, institute de cercetare, sau în cadrul altor co3mpanii de pe teritoriul Republicii Moldova. EURAXESS reuneşte peste 200 de centre din 40 de ţări partenere. EURAXESS

 

Managerii incubatoarelor au preluat informaţiile prezentate, pentru a consulta corect şi eficient atât rezidenţii incubatoarelor cât şi întreprinderile din regiune.

Targul Locurilor de Munca 2014În data de 29 mai 2014, ODIMM a participat la Târgul locurilor de Muncă pentru Tineret, organizat în cadrul Forului meseriilor şi profesiilor.

 

Scopul evenimentului a fost de a oferi tinerilor posibilitatea de a se informa cu privire la piaţa muncii, de a cunoaşte angajatori din diferite domenii şi cerinţele acestora, de a negocia jobul potrivit, precum și de a se familiariza cu programele de studii ale instituțiilor de învățământ.

 

Ofertele de lucru au fost prezentate de cca. 60 companii şi întreprinderi angajatoare, Centre de ghidare în carieră, Cancelaria de Stat, Inspectoratul de Stat al Muncii, Confederația Națională a Sindicatelor, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, organizații neguvernamentale, instituţii de învăţământ,  etc.

 

ODIMM a oferit tinerilor o nouă opţiune, şi anume de a lansa propria afacere. Devenind antreprenori, tinerii au posibilitatea de a-şi crea singuri locul de muncă visat, de a obţine independenţă financiară, respect, libertate în a lua cele mai bune decizii.

 

În cadrul acestui târg, ODIMM a prezentat tinerilor aflaţi în căutarea locurilor de muncă oportunităţile de care aceştia pot beneficia pentru a-şi lansa o afacere. Pogramul creat special pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani, PNAET - Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor oferă tinerilor sprijinul necesar pentru a lansa sau extinde o afacere proprie în zonele rurale. Aceştia îşi pot dezvolta abilităţile antreprenoriale în cadrul cursurilor gratuite, cu o durată de 10 zile.  Totodată, programul oferă posibilitatea de finanţare a afacerii prin credit bancar în valoare de până la 300.000 lei, din care 40% reprezintă porţiunea de grant (nerambursabil).

 

Pentru persoanele care nu au reuşit să ajungă Târgul tradițional, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza şi un târg on-line al locurilor de muncă care va putea fi accesat până la 2 iunie, pe pagina www.e-angajare.md. Astfel, doritorii vor putea aplica direct la un post de lucru vacant, din cele1500 puse la dispoziţie de peste 73 companii.


777 2Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici Şi Mijlocii (ODIMM)
sărbătoreşte în luna mai 7 ani de susţinere, promovare şi dezvoltare a antreprenoriatului în Republica Moldova. În această perioadă ODIMM s-a afirmat drept una dintre cele mai eficiente şi vizibile instituţii de stat şi un partener de încredere pentru antreprenorii autohtoni.


În 7 ani ODIMM:

◊ A dezvoltat şi implementat peste 20 de proiecte naţionale şi internaţionale care şi-au demonstrat eficienţa şi atractivitatea pentru antreprenori:

 • - Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor "PNAET"
 • - Fondul de Stat de Garantare a Creditelor "FGC"
 • - Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie ,,PARE 1+1"
 • - Programul de instruire continuă - Gestiunea eficienta a afacerii "GEAA"
 • - Proiectul pentru tineri "Young Experience a Smart Solution(YESS!)"
 • - Proiectul "Black Sea Network for Regional Development (BlasNET)"
 • - Proiectul "Lead Your Way to Business"
 • - Proiectul Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri, Black Sea BI-NET"
 • - Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Republica Moldova (RIAM);
 • - Programul de Stat de Subvenţionare a participării Agenţilor Economici la Târguri şi Expoziţii
 • - Proiectul "Dezvoltarea Reţelei Turismului de Aventură în Aer Liber în Zona Bazinului Mării Negre (DOOA)"
 • - etc.

 A oferit consultanţă antreprenorială gratuită la peste 50 000 de persoane, cu privire la primii paşi în afacere, programele de susţinere a IMM-urilor, posibilităţile de finanţare a businessului etc..

◊ A instruit peste 14 000 de persoane în domeniul antreprenorial;

◊ A finanţat peste 1 500 de întreprinderi oferindu-le granturi şi subvenţii;

◊ A garantat peste 200 de credite pentru afaceri;

◊ A oferit spaţiu şi mediu favorabil dezvoltării şi creşterii a peste 100 de agenţi economici în cadrul Incubatoarelor de Afaceri deschise în 7 raioane ale ţării.

◊ A organizat o serie de conferinţe naţionale şi internaţionale, mese rotunde, trainiguri şi alte evenimente dedicate comunicării, netwokingului şi promovării dialogului public-privat.

◊ A analizat sectorul IMM, a contribuit la elaborarea de strategii şi recomandări de politici pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri din Republica Moldova.

◊ A câștigat încrederea și recunoașterea antreprenorilor, dar şi a partenerilor locali şi internaţionali.

 

Toate aceste rezultate remarcabile au fost obţinute graţie unei colaborări eficiente dintre ODIMM şi administraţiile publice centrale şi locale, instituţiile financiare, instituţiile de suport în afaceri, organizaţiile internaţionale şi proiectele donatoare.


ODIMM a fost creată la 17 mai 2007, pornind de la necesitatea de a avea o instituţie ce va implementa politicile în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii pe care le elaborează Ministerul Economiei.


În prezent, ODIMM este unica instituţie naţională dedicată lansării şi dezvoltării afacerilor de succes, contribuind la formarea şi amplificarea culturii şi abilităţilor antreprenoriale, facilitarea accesului IMM la resurse financiare şi informaţionale, susţinerea dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri şi stimularea dialogului public-privat.

Pagina 57 din 73

PARTENERI

mei-logo logo maib corel2 IOM-OIM
een logo
 ue

MIEPO small

 

CCI


VictoriaBank Logo Transparent

fincimbank logo
undp
 monitor fisc
 JCI Moldova  
UIPAC text
 entranse  COMERTBANK LOGO FON RGB
       Eximbank

 

 

PARTENERI MEDIA


civic-md

2 logo agrobiznes
 mybusiness-banner  FERMIERUL.MD
 
 
 
 
Comprar Cialis Sin Recetadrogas forma analógica disponibles bajo la denominación común internacional. Tiene exactamente la misma estructura con las pastillas originales, pero difiere de ellas en ausencia de marca conocida .Se recomienda tomar la píldora por lo menos 30 minutos antes de la intimidad. La duración de acción varía de 8 a 12 horas Buy Pills Bupron SRFor a doctor it is important to know your health history to determine the correct dose and the possibility of appointment
Banner
Banner
Banner

NEWSLETTERS - EEN

Newsletter-1

 

Sondaj

Cum apreciaţi aportul ODIMM în dezvoltarea activităţii antreprenoriale in RM?

pozitiv - 28.9%
foarte semnificativ - 56.5%
fără influenţa pozitivă - 11.5%
nu există aprecieri - 3.1%

Total voturi: 478
Votarea pentru acest sondaj a fost incheiat. on: 10 Sep 2018 - 09:55
BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner
PARE